Sinteze Contabilitate

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3760
Mărime: 24.20KB (arhivat)
Publicat de: Silviana Stan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care se refera.

Patrimoniul este alcatuit din totalitatea bunurilor economice nominale exprimate în unitati monetare, inclusiv rezultatele folosirii lor, ce apartin unei persoane fizice sau juridice.

Utilitatea unui bun desemneaza capacitatea acestuia de a satisface o nevoie prin folosirea sa în productie si consum.

DREPTURI ECONOMICE = DREPTURI + OBLIGATII

Bunurile economice aduse de participanti devin proprietatea societatii comerciale, constituind un patrimoniu social propriu independent de acela al asociatilor.

Asociatii nu mai au drept real asupra patrimoniului societatii, ci eventual un drept de creanta rezultat din calitatea lor de asociatii.

Capatând personalitate juridica societatea nu mai actioneaza prin asociatii sai, ci prin reprezentati legali denumiti administratori.

Actionând în numele societatii, administratorii nu-si angajeaza patrimoniul propriu, ci pe cel al societatii, raspunderea materiala revenind acesteia. În consecinta, administratorii sunt obligati fata de proprietari, iar ecuatia patrimoniului se poate formula astfel:

BUNURI ECONOMICE = Obligatii fata de proprietari + Obligatii fata de terti

Bunurile economice reprezinta modul de investire si întrebuintare a capitalului, iar ecuatia devine:

BUNURI ECONOMICE = CAPITAL PROPRIU + OBLIGATII

Activul este definit prin prisma structurii de bunuri economice sau mijloace, iar pasivul prin cea de surse de finantare.

Ecuatia generala a patrimoniului:

ACTIVUL PATRIMONIULUI = PASIVUL PATRIMONIULUI

Ecuatia specifica situatiei patrimoniului

Situatia neta a patrimoniului = Activ – Obligatii

Prin compararea veniturilor si a cheltuielilor se determina rezultatul. Daca veniturile sunt mai mari decât cheltuielile atunci se va obtine un profit, iar în situatia inversa se înregistreaza pierderi.

Ecuatia rezultatului este de forma:

CHELTUIELI +/- REZULTAT = VENITURI

Investitiile vizeaza utilizarea surselor de finantare pentru procurarea activelor de folosinta îndelungata (pe un termen mai mare de un an) denumite imobilizari.

Valorile economice componente ale masei patrimoniului sunt grupate astfel:

UTILIZARI – ALOCARI RESURSE - FINANTARI

- Utilizari permanente - Resurse permanente

(IMOBILIZARI) (CAPITALURI PERMANENTE)

- Utilizari temporare - Resurse temporare

(ACTIVE CIRCULANTE) (DATORII PE TERMEN SCURT)

Ecuatia situatiei financiare asa cum este descrisa în contabilitate are forma urmatoare:

Resurse permanente – Utilizari permanente = Utilizari temporare – Resurse temporare

Ecuatia dublei înregistrari

cresterea bunurilor economice + micsorarea drepturilor si obligatiilor

=

cresterea drepturilor si obligatiilor + micsorarea bunurilor economice

Totalitatea conturilor utilizate de contabilitate în scopul realizarii obiectului sau formeaza sistemul conturilor.

Contabilitatea dispune de un sistem de conturi în care reflectarea tuturor operatiilor rezultate din miscarea si transformarea elementelor patrimoniale, are la baza dubla înregistrare.

Principii contabile

1. Principiul sinceritatii are ca scop reflectarea fidela a patrimoniului. Acest lucru se poate realiza prin respectarea standardelor contabile si a legii.

2. Principiu autonomiei unitatii economice are la baza faptul ca firma este o entitate patrimoniala distincta de proprietarii sai. Astfel, raporturile contabile sunt circumscrise la totalitatea drepturilor si obligatiilor unei entitati exprimate în unitati monetare.

3. Principiul continuitatii exploatarii presupune ca unitatea patrimoniala îsi continua în mod normal activitatea în viitor, fara a intra în starea de lichidare sau reducere sensibila a activitatii.

4. Principiul specializarilor exercitiilor: cheltuielile si veniturile trebuie contabilizate în conturile exercitiului la care se refera. Sistemul de departajare este cel al angajarii lor si nu al platii sau încasarii lor.

5. Principiul stabilitatii unitatii monetare presupune ca unitatea monetara ca unitate de masura a valorilor luate în consideratie de contabilitate este stabila, acest lucru este valabil în cazul unei economii stabile. În caz contrar se recurge periodic la reevaluarea valorilor economice.

Preview document

Sinteze Contabilitate - Pagina 1
Sinteze Contabilitate - Pagina 2
Sinteze Contabilitate - Pagina 3
Sinteze Contabilitate - Pagina 4
Sinteze Contabilitate - Pagina 5
Sinteze Contabilitate - Pagina 6
Sinteze Contabilitate - Pagina 7
Sinteze Contabilitate - Pagina 8
Sinteze Contabilitate - Pagina 9
Sinteze Contabilitate - Pagina 10
Sinteze Contabilitate - Pagina 11
Sinteze Contabilitate - Pagina 12
Sinteze Contabilitate - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Sinteze Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Bilanțul contabil

OBIECTUL CONTABILITATII Prima definitie a contabilitatii a fost formulate in 1494, de italianul Luca Paciolo. El analizeaza contabilitatea ca un...

Contabilitate financiară - partea I

INTRODUCERE Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Suport Curs Contabilitate

1. TERMINOLOGIA OPERATIUNILOR DE TEHNICA TURISMULUI Ansamblul metodelor, procedeelor si regulilor imbinate cu o anumita maiestrie personala...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Bazele Contabilității

1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic Administrarea unei firme este o activitate care...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Elaborarea documentelor de sinteză contabilă - studiu de caz SC Illustratis SRL

INTRODUCERE „Contabilitatea este calitativ superioară socotitului pentru că ea corelează un ansamblu de calcule făcute şi ţinute după anumite...

Documentele de sinteză - sursă informațională în procesul decizional

CAP.I DECIZIA ŞI SISTEMUL DECIZIONAL 1.1. Decizia managerială 1.1.1. Definirea deciziei manageriale şi principalii factori de influenţă În...

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Situațiile financiare anuale în BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Analiza și Contabilitatea Salariilor

INTRODUCERE În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.Termenul ca atare este de origine latină. Salarium era...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Introducere Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în econmie, deoarece prin întregul sau conţinut îmbina armonios teoria abstractă cu...

Ai nevoie de altceva?