Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 3674
Mărime: 30.29KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandu Otilia

Cuprins

 1. I.ARGUMENT pag 4
 2. II. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII pag 3
 3. II.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE COMERCIALE pag 5
 4. II.2. REDUCERI DE PREŢURI ACORDATE DE CĂTRE FURNIZORI CLIENŢILOR pag 5
 5. II.3. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA DECONTĂRILOR CU TERŢII pag 7
 6. III. EVIDENŢA CONTABILĂ A DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE pag 14
 7. III.1 Înregistrări contabile privind datoriile şi creanţele comerciale pag 15
 8. III.1. Competenţe cheie
 9. III.2. Competenţe specifice
 10. VI. STUDIU DE CAZ pag 21
 11. V. ANEXE
 12. VI. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

In general în cadrul activitatilor economice se realizeaza schimburi de valori. Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul spre vânzare iar cealalta remite contravaloarea sa. Putem deosebi deci doua fluxuri de valori de sens contrar, adica fluxul de marfuri (bunuri si servicii) si confluxul valorilor de schimb, în general a banilor.

De cele mai multe ori însa nu se realizeaza în acelasi moment ambele fluxuri. Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul urmând ca plata sa se faca ulterior, iar în alte cazuri livrarea bunurilor si serviciilor poate sa fie precedata de acordarea unor avansuri, în general banesti.

Furnizorul este persoana fizica sau juridica care furnizeaza anumite produse sau servicii. Furnizorul înregistrează în contabilitate creanţele faţă de client pentru bunurile şi serviciile livrate,dar şi datorii pentru avansurile primite de la clienţi.

Clienţii sunt persoane fizice sau juridice cu care unitatea intră în relaţii determinate de vânzările de mărfuri, produse, prestări de servicii, execuţiile de lucrări.

Clientul înregistrează în contabilitate datoriile faţă de furnizori pentru bunurile sau serviciile achiziţionate,dar şi creanţe pentru avansurile acordate furnizorilor.

Contabilitatea analitică a furnizorilor şi a clienţilor se ţine pe categorii(interni şi externi),pe termene de decontare,precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.Principalul document de evidenţă operativă şi analitică a clienţilor şi furnizorilor este ** Situaţia încasării facturiilor fiscale**

Documentele primare care reflectă creanţele şi datoriile faţă de terţi diferă în funcţie de categoria în care se încadrează terţii(furnizori,salariaţi,etc)şi de natura juridică a relaţiilor economice(datorii sau creanţe)

1) Aviz de însoţire a mărfii -se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul,în trei exemplare,la livrarea produselor,lucrărilor şi serviciilor,de către compartimentul de desfacere,atunci când,din motive obiective,cu totul excepţionale,nu se poate întocmi factura,făcându-se menţiunea »Urmează factura »

2)Factura fiscală –se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul,în trei exemplare,la livrarea produselor,lucrărilor şi serviciilor,de către compartimentul de desfacere,pe baza dispoziţiei de livrare,a avizului de însotire a mărfii,sau a altor documente.Factura fiscală se întocmeşte de către plătitorii de TVA,iar factura de către unitaţile neplătitoare de TVA.

3)Chitanţa-se intocmeşte în două exemplare de către casier,care semnează de primirea sumei.Serveşte ca document justificativ privind încasarea unei sume în numerar de către casieria unităţii.

4)Ordinul de plată- este un instrument emis de către plătitor pentru a-şi achita o datorie faţă de o altă persoană(beneficiar),dând dispoziţie unei bănci să plătească beneficiarului o altă sumă înscrisă pe formularul întocmit în trei exemplare.

5)Bilet la ordin-este o promisiune scrisă prin care o persoană fizică sau juridică în calitate de debitor(sau subscriptor),se obligă faţă de o altă persoană(beneficiar)să plătească la un anumit termen o sumă de bani.

6)Cambia –este un instrument cu ajutorul căruia o persoană în calitate de creditor dă ordin unui debitor de a plăti o anumită sumă unei persoane numită beneficiar

7)Cecul-este un instrument prin care se poate plăti fără numerar o sumă de bani din contul debitorului către o altă persoană fizică sau juridică.

Evidenşa contabilă a datoriilor şi creanţelor comerciale se realizează cu ajutorul conturilor din:

- Grupa 40-furnizori şi conturi asimilate ;

- Grupa 41-clienţi şi conturi asimilate.

COMPETENŢE CHEIE:

-comunicare în limba română

-gândire critică şi rezolvarea de probleme

-utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiilor

-dezvoltarea carierei profesionale

-procesarea datelor numerice

-iniţierea în afaceri

Preview document

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 1
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 2
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 3
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 4
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 5
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 6
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 7
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 8
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 9
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 10
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 11
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 12
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 13
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 14
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 15
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 16
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 17
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 18
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Contabilitatea Capitalului Social

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Contabilitatea decontărilor cu terții

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Contabilitatea Decontarilor cu Clienții

1.Perzentarea firmei SC BUSTER SRL a fost a luat naştere în 25.12.1998, ca urmare a asocierii a două persoane Badea Mircea şi Ştefănescu Mihai....

Contabilitatea Decontarilor cu Clienții

2.Obiectul si metoda contabilitatii Obiectul si metoda contabilitatii. Contabilitatea face parte din evidenta economica. Evidenta economica...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Contabilitatea decontărilor cu furnizorii și clienții la SC Siemens VDO România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Contabilitatea Materialelor și Decontărilor cu Terții

Introducere Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo, find formulate în lucrarea sa, “Tratatus de computis et...

Contabilitatea decontărilor cu clienții și furnizorii

Cap I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GRIMEX S.A. 1.1. Caracterizarea societăţii din punct de vedere organizatoric Pentru atingerea scopului...

Contabilitatea decontărilor cu terții

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Ai nevoie de altceva?