Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 32038
Mărime: 131.83KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Mircea
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I 5
 3. DELIMITĂRI PRIVIND FISCALITATEA ŞI CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII 5
 4. 1.1. IMPOZITELE ŞI ROLUL LOR ÎN ŢĂRILE CU ECONOMIE DE PIAŢĂ 5
 5. 1.2. CONCEPTE, PRINCIPII ŞI DEFINIŢII FISCALE 8
 6. 1.3. RELAŢIA CONTABILITATE-FISCALITATE 14
 7. 1.4. PRINCIPII CONTABILE ŞI REGULI FISCALE 18
 8. TESTE 22
 9. CAPITOLUL II 24
 10. TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 24
 11. 2.1. DEFINIŢIE ŞI SFERĂ DE CUPRINDERE 24
 12. 2.2. OPERAŢIUNI SCUTITE DE TVA 28
 13. 2.3. PLĂTITORII DE TVA 31
 14. 2.4. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ 32
 15. 2.5. BAZA DE IMPOZITARE A TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ 33
 16. 2.6. COTELE DE IMPOZITARE ŞI CALCULUL TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ 34
 17. 2.7. REGIMUL DEDUCERILOR PRIVIND TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 35
 18. 2.8. OBLIGAŢII ALE PLĂTITORILOR ÎN LEGĂTURĂ CU TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 38
 19. 2.9. ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ 39
 20. 2.9.1. Taxa pe valoare adăugată şi reducerile comerciale şi financiare 39
 21. 2.9.2. Ambalajele care circulă în regim de restituire 45
 22. 2.9.3. Facturi neîntocmite şi facturi nesosite 47
 23. 2.9.4. Avansurile şi taxa pe valoare adăugată 48
 24. 2.9.5. Vânzările cu plata în rate şi taxa pe valoare adăugată 50
 25. 2.9.6. Taxa pe valoare adăugată la vânzările prin consignaţie 52
 26. 2.9.7. Remanenţa taxei pe valoare adăugată 55
 27. TESTE 56
 28. CAPITOLUL III 58
 29. CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA PROFITULUI 58
 30. 3.1. CATEGORII DE PLĂTITORI 58
 31. 3.2. COTE DE IMPOZIT 60
 32. 3.3. DETERMINAREA PROFITULUI IMPOZABIL 62
 33. 3.4. DECLARAREA ŞI PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT 66
 34. 3.5. CONTROLUL IMPOZITULUI PE PROFIT 67
 35. 3.6. ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A IMPOZITULUI PE PROFIT 68
 36. 3.7. METODE DE CONTABILIZARE A IMPOZITULUI PE PROFIT 73
 37. 3.8. CALCULUL IMPOZITULUI PE VENITUL MICROÎNTREPRINDERILOR 77
 38. TESTE 78
 39. CAPITOLUL IV 80
 40. IMPOZITE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE, CONTRIBUŢII SOCIALE ALE FIRMEI ŞI ANGAJAŢILOR 80
 41. 4.1. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE SALARII 80
 42. 4.1.1. Structura veniturilor din salarii 81
 43. 4.1.2. Calculul şi plata impozitului pe salarii 82
 44. 4.1.3. Fişe fiscale 83
 45. 4.2. ALTE OBLIGAŢII SOCIALE ŞI FISCALE CALCULATE PE BAZA SALARILOR 85
 46. 4.3. IMPOZITUL PE VENITURILE DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE 86
 47. 4.4. PLATA ŞI DECLARAREA IMPOZITULUI 86
 48. TESTE 88
 49. TESTE GENERALE 90
 50. ADENDA 91
 51. BIBLIOGRAFIE 92

Extras din curs

INTRODUCERE

În actualul context economic intern şi internaţional, marcat de profunde transformări la nivelul economiei mondiale, România a trebuit să-şi adapteze structurile economico-sociale, financiare şi fiscale în concordanţă cu mecanismele şi legile de funcţionare ale economiei de piaţă.

Gestionarea patrimoniului fiecărei întreprinderi a devenit o problemă deosebit de complexă care a necesitat armonizarea legislaţiei financiar-contabile şi fiscale româneşti cu cea existentă pe plan internaţional, proces aflat într-o continuă dezvoltare şi adaptare.

Într-o economie de piaţă, impozitele şi taxele, subvenţiile şi alocaţiile bugetare de fonduri, împrumuturile de stat şi cheltuielile guvernamentale constituie componente tot mai importante ale vieţii economice şi sociale. Prin intermediul lor se acumulează şi repartizează resursele financiare la dispoziţia statului. În acelaşi timp, ele pot fi utilizate ca instrumente de gestiune macroeconomică şi de asigurare a echilibrului general economic şi financiar. Odată cu dezvoltarea proprietăţii private, în România, s-a conturat ideea că piaţa, prin forţele sale, poate fi un ghid mai bun al unei politici de impozite eficiente decât intervenţia guvernamentală. În echivalenţă cu această idee au fost luate o serie de măsuri pentru a genera deplasarea dinspre intervenţionism prin impozite, către neutralitatea impozitelor, care permite reducerea distorsiunilor generate de impozite.

Orice unitate patrimonială este un sistem deschis care interacţionează în permanenţă cu mediul extern. Unele componente ale mediului extern au efecte directe asupra activităţii unităţii, iar altele acţionează indirect, prin intermediul celorlalte componente. Elementele cu acţiune directă şi care formează mediul unităţii sunt: furnizorii, clienţii şi concurenţa. Elementele cu acţiune indirectă formează mediul general al unităţii patrimoniale în cadrul căruia pe lângă componentele socială, economică, financiară, politică etc. latura fiscală îşi lasă o amprentă marcantă asupra întreprinderii şi nu poate să nu facă obiectul unei atenţii deosebite.

Date fiind premisele de mai sus, lucrarea îşi propune ca principal scop să identifice şi să problematizeze raporturile dintre contabilitatea şi fiscalitatea întreprinderii. Contabilitatea reprezintă o sursă privilegiată de informaţii pentru organele fiscale, majoritatea obligaţiilor fiscale fiind stabilite pe baza datelor din contabilitate.

Paralela dintre contabilitate şi fiscalitate se justifică şi de strânsa apropiere dintre acestea, care face ca uneori una dintre ele, cel mai adesea contabilitatea, să fie obligată la derogări de la reguli proprii astfel încât obiectivele celeilalte să fie satisfăcute cu prioritate. În acelaşi timp, în întreprindere, contabilul este adeseori perceput ca persoana în măsură să se ocupe de îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Unul dintre principalele obiective ale lucrării este punerea în evidenţă atât a elementelor comune cât şi a divergenţelor existente între contabilitate şi fiscalitate. Pentru că optimizarea fiscală nu se poate face decât în urma unei cunoaşteri a normelor fiscale, un alt obiectiv al lucrării se referă la prezentarea diferitelor impozite şi taxe pe baza principalelor prevederi legale în domeniu. De asemenea lucrarea îşi propune ca obiectiv şi prezentarea tratamentelor contabile corespunzătoare impozitelor şi taxelor.

Forma de evaluare (E-examen, C - colocviu/test final,

LP -lucrări de control) E

Stabilirea notei finale (procentaje) - răspunsurile la examen(colocviu/lucrări practice) 65%

- activităţi pe parcursul semestrului (proiecte, teste, teme de control) 35%

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI PRIVIND FISCALITATEA ŞI CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII

Rezumat

Într-o economie de piaţă, fiscalitatea îmbracă un dublu aspect pentru agentul economic. Pe de o parte, ea se concretizează în prelevări obligatorii către stat, cu influenţă asupra trezoreriei întreprinderii. Pe de altă parte, întreprinderea poate folosi şi în interesul ei principiile şi metodele fiscale.

Fiscalitatea se delimitează ca un sistem de percepere şi încasare a impozitelor şi taxelor, precum şi ca un ansamblu coerent de surse de drept care reglementează impunerea contribuabililor şi fundamentează juridic impozitele şi taxele.

Sistemul fiscal este structurat pe trei componente interdependente: impozitele şi taxele ca venituri ale statului, mecanismul fiscal şi aparatul fiscal.

Între contabilitate şi fiscalitate există o relaţie complexă deoarece contabilitatea reprezintă o sursă privilegiată de informaţii pentru organele fiscale, majoritatea obligaţiilor fiscale fiind stabilite pe baza datelor din contabilitate.

În ultimii ani s-a remarcat o anumită accentuare a rolului impozitelor pe plan economic şi social. Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar, deoarece acestea constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

1.1. IMPOZITELE ŞI ROLUL LOR ÎN ŢĂRILE CU ECONOMIE DE PIAŢĂ

Pentru a-şi îndeplini rolul şi funcţiile sale, statul trebuie să mobilizeze resurse şi să facă cheltuieli băneşti, procedând la repartiţia sarcinilor publice între membrii societăţii, persoane fizice sau juridice. Instrumentul financiar şi juridic prin care se înfăptuieşte această repartiţie îl constituie obligaţia fiscală sub forma impozitelor, taxelor şi altor sarcini fiscale specifice fiecărei ţări şi fiecărei etape istorice în parte. Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, la dispoziţia statului, în vederea acoperirii cheltuielilor sale. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.

Fiscalitatea se delimitează ca un sistem de percepere şi încasare a impozitelor şi taxelor, precum şi ca un ansamblu coerent de surse de drept care reglementează impunerea contribuabililor şi fundamentează juridic impozitele şi taxele. În acest sens prezintă interes definiţia privind fiscalitatea, aşa cum este formulată în dicţionarul LAROUSSE: “Fiscalitatea reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a reglementărilor de natură fiscală, precum şi a

Preview document

Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 1
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 2
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 3
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 4
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 5
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 6
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 7
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 8
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 9
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 10
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 11
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 12
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 13
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 14
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 15
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 16
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 17
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 18
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 19
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 20
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 21
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 22
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 23
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 24
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 25
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 26
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 27
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 28
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 29
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 30
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 31
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 32
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 33
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 34
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 35
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 36
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 37
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 38
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 39
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 40
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 41
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 42
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 43
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 44
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 45
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 46
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 47
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 48
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 49
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 50
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 51
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 52
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 53
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 54
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 55
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 56
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 57
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 58
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 59
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 60
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 61
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 62
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 63
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 64
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 65
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 66
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 67
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 68
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 69
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 70
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 71
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 72
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 73
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 74
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 75
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 76
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 77
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 78
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 79
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 80
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 81
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 82
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 83
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 84
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 85
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 86
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 87
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 88
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 89
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 90
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 91
Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Fiscalitatea si Contabilitatea Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Surse străine de finanțare

CAPITOLUL 1. Noţiuni introductive După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderilor o gamă de mijloace de...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Studiu privind metodele de evaziune fiscală depistate în județul

CAPITOLUL I EVAZIUNEA ŞI FRAUDA FISCALĂ 1.1 Conceptul de evaziune şi fraudă fiscală. Evoluţie. Tendinţe. Evaziunea şi frauda fiscală exista încă...

Impozit pe Profit

IMPOZITUL PE PROFIT CAPITOLUL I Impozitul pe profit – impozit direct ,scurta prezentare: Impozitul pe profit, unul din cele mai importante...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Studiu Privind Recunoașterea în Contabilitate a Reducerilor Comerciale și Financiare

Capitolul I Contabilitatea decontărilor cu terţii 1.1 Noţiuni generale Întreprinderile îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem...

Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND AMORTIZAREA 1.1.CONCEPŢII PRIVIND AMORTIZAREA.ABORDAREA ECONOMICĂ A...

Contabilitatea decontărilor cu partenerii de afaceri la SC Atto 2002 SRL

CAP. 1. ORGANIZAREA ACTUALĂ A CONTABILITĂŢII Importanţa definirii obiectului de studiu al unei discipline constă în faptul că prin aceasta se...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

1. INTRODUCERE Prin prezenta lucrare ne propunem să reliefam principalii factori determinaţi ai analizei poziţiei financiare a firmei, ai...

Sistemul Contabil al Belgiei

INTRODUCERE Economia Belgiei a crescut constant în ultimii 10 ani, inclusiv şi Produsul Intern Brut. Inflaţia a fost ţinută sub control, Belgia...

Noțiuni generale privind datoriile la SC Free Styler SRL

1.1. Prezentarea societăţii Societatea comercială FREE STYLER S.R.L a fost înfiinţată la data de 13 noiembrie 2000 prin H.J. nr.1860/2000 fiind...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea Fedor-Serv SRL

I.INTRODUCERE In noul sistem contabil din Romania contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde contabilitatea...

Ai nevoie de altceva?