Investiții

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 39939
Mărime: 900.94KB (arhivat)
Publicat de: Marcela Onofrei
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Rusu, Florin Buhociu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 5
 3. 1.1. PROBLEMATICA GENERALĂ 5
 4. 1.2. CONCEPTUL DE „INVESTIŢII” 6
 5. 1.3. CLASIFICAREA INVESTIŢIILOR 7
 6. CAPITOLUL II
 7. SURSE DE FINANŢARE. METODA LEASING 12
 8. 2.1. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 12
 9. 2.1.1. SURSE PROPRII ALE AGENŢILOR ECONOMICI 12
 10. 2.1.2. SURSE GENERATE DE PIAŢA DE CAPITAL 13
 11. 2.1.3. ALOCAŢIILE DE LA BUGETUL STATULUI PENTRU INVESTIŢII 14
 12. 2.1.4. SURSELE PENTRU INVESTIŢII EXTERNE 14
 13. 2.1.5. METODA „LEASING” 16
 14. 2.1.5.1. CARACTERISTICI CARE DEFINESC „LEASING”-UL ÎN
 15. CONCEPŢIA ACTUALĂ ŞI NECESITATEA LUI 16
 16. 2.1.5.2. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND CONTRACTUL DE
 17. „LEASING” ÎN ŢARA NOASTRĂ 18
 18. 2.1.5.3. TIPURI DE LEASING 19
 19. CAPITOLUL III
 20. EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT FUNDAMENTAL AL DECIZIEI
 21. DE INVESTIŢII 21
 22. 3.1. CONCEPTUL DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ 21
 23. 3.2. CARACTERISTICI ALE EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR 23
 24. 3.3. INDICATORII DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ A INVESTIŢIEI 23
 25. 3.3.1. INDICATORII GENERALI 24
 26. 3.3.2. INDICATORII DE BAZĂ AI INVESTIŢIEI 27
 27. CAPITOLUL IV
 28. PROGRAMAREA ŞI EXECUTAREA OPTIMĂ A LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII 36
 29. 4.1. METODE PRIVIND PROGRAMAREA UTILIZĂRII RESURSELOR
 30. DE INVESTIŢII 36
 31. 4.1.1. METODA DRUMULUI CRITIC: NOŢIUNI ŞI APLICARE 36
 32. 4.2. OPTIMIZAREA CHELTUIRII FONDURILOR DE INVESTIŢII PRIN METODA
 33. PROGRAMĂRII MATEMATICE 42
 34. 4.3. UTILIZAREA PROGRAMĂRII LINIARE 42
 35. CAPITOLUL V
 36. DETERMINAREA MĂRIMII OPTIME A CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE 48
 37. 5.1. CONCEPTUL DE CAPACITATE ŞI ROLUL SĂU ÎN PRODUCŢIE 48
 38. 5.2. CONCEPTUL DE CAPACITATE OPTIMĂ 49
 39. 5.3. CRITERII DE OPTIMIZARE A CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE;
 40. FACTORI CARE ÎI ASIGURĂ SUCCESUL 49
 41. 5.3.1. MINIMIZAREA CHELTUIELILOR INVESTIŢIONALE ŞI DE
 42. PRODUCŢIE 50
 43. 5.3.2. MAXIMIZAREA PROFITULUI 50
 44. 5.3.3. FACTORI CARE CONTRIBUIE LA ÎNDEPLINIREA
 45. CRITERIILOR DE OPTIMIZARE
 46. A MĂRIMII CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE 50
 47. 5.4. MODELE DE DETERMINARE A MĂRIMII OPTIME A CAPACITĂŢII DE
 48. PRODUCŢIE A UNUI OBIECTIV DE INVESTIŢII NOU 52
 49. CAPITOLUL VI
 50. IMPLICAŢIILE FACTORULUI TIMP ASUPRA INVESTIŢIILOR ŞI NECESITATEA
 51. ACTUALIZĂRII ÎN CALCULUL EFICIENŢEI ECONOMICE A ACESTORA 57
 52. 4
 53. 6.1 ÎNSEMNĂTATEA ECONOMICĂ A FACTORULUI TIMP ASUPRA
 54. INVESTIŢIILOR 57
 55. 6.1.1. IMOBILIZĂRI ALE RESURSELOR DIN INVESTIŢII (PE DURATA
 56. EXECUŢIEI OBIECTIVULUI) ŞI DETERMINAREA PIERDERILOR
 57. AFERENTE 60
 58. 6.1.2. IMOBILIZĂRI ALE RESURSELOR DE INVESTIŢII PE DURATA
 59. OBŢINERII EFECTELOR ECONOMICE ŞI DETERMINAREA
 60. PIERDERILOR AFERENTE 64
 61. 6. 2. ACTUALIZAREA. INDICATORII ACTUALIZAŢI DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ
 62. A INVESTIŢIILOR 65
 63. 6.2.1. INDICATORII ACTUALIZAŢI DE EFICIENŢA ECONOMICĂ A
 64. INVESTIŢIILOR 66
 65. 6.3. UTILIZAREA INDICATORILOR ACTUALIZAŢI AI EFICIENŢEI
 66. INVESTIŢIILOR 67
 67. 6.3.1. CONCLUZII ŞI APLICAŢII PRIVIND ACTUALIZAREA
 68. IMOBILIZĂRILOR DE FONDURI ŞI ACTUALIZAREA INDICATORILOR
 69. ECONOMICI 75
 70. CAPITOLUL VII
 71. METODE DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII 80
 72. 7.1 ETAPELE METODOLOGICE DE EVALUARE A EFICIENŢEI ECONOMICE
 73. A INVESTIŢIILOR 80
 74. 7.2. RATA DE RENTABILITATE A INVESTIŢIILOR 80
 75. 7.3. RANDAMENTUL ECONOMIC AL INVESTIŢIILOR (RE) 82
 76. 7.4. DURATA (TERMENUL) DE RECUPERARE A INVESTIŢIILOR 84
 77. 7.5. CRITERII ŞI METODE DE EVALUARE A PROIECTELOR 85
 78. 7.5.1 ANGAJAMENTUL DE CAPITAL 85
 79. 7.5.2 RAPORTUL DINTRE VALOAREA VENITURILOR TOTALE
 80. ACTUALIZATE ŞI COSTURILE TOTALE ACTUALIZATE 86
 81. 7.5.3 VALOAREA NETĂ ACTUALĂ TOTALĂ SAU CUMULATĂ (V N A T)
 82. (VENIT NET ACTUALIZAT TOTAL) 88
 83. 7.5.4 INDICELE DE PROFITABILITATE 90
 84. 7.5.5. RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE A PROIECTELOR DE
 85. INVESTIŢII (RIR) 90
 86. 7.5.6 CURSUL DE REVENIRE NET ACTUALIZAT (CRNA) (CURSUL DE
 87. REVENIRE AL VALUTEI) 91
 88. CAPITOLUL VIII
 89. EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII 94
 90. 8.1. EVALUĂRII ECONOMICE 95
 91. 8.2. EVALUAREA FINANCIARĂ 96
 92. BIBLIOGRAFIE 103

Extras din curs

Obiectivele principale ale unităţii de învăţare nr. 1:

- familiarizarea studenţilor cu necesitatea cunoaşterii definirii

variantelor de dezvoltare ale unui agent economic

- noţiunea de „ciclu investiţional”

După studiul unităţii de învăţare nr. 1 vei fi capabil:

- sa înţelegi conceptul de “Investiţii”

- sa cunoşti criteriile de clasificare a investiţiilor

1.1. PROBLEMATICA GENERALĂ

În evoluţia societăţii, investiţiile au avut întotdeauna un rol

primordial pentru satisfacerea cât mai cuprinzătoare a nevoilor de ordin

material şi spiritual ale membrilor săi. De volumul investiţiilor, de nivelul

eficienţei, ca şi de rolul lor de moderator în permanentul decalaj dintre

cerere şi ofertă a depins, de-a lungul timpului, evoluţia realizărilor

economico-financiare ale economiei oricărei ţări, condiţionând, astfel,

standardul de viaţă şi perspectivele de progres ale societăţii umane.

În orice epocă şi în orice sistem economic, investiţiilor le-a

revenit misiunea importantă de trecere cu succes de la prezent spre

viitor. Dacă trecutul rămâne numai ca un factor de analiză şi de

concluzionare comparativă a ceea ce s-a făcut bine sau rău, în schimb,

prezentul şi viitorul se leagă organic, identificându-se cu aspiraţiile de

mai bine ale omenirii.

Schematic, investirea de capital, fundamentată printr-un proiect

de investiţii, se poate reprezenta grafic astfel:

Proiect de investiţii

Capital investit

Capital fix

Număr de

locuri muncă

Profit pentru

reinvestire

Sfera

prod. de

bunuri şi

servicii

Sfera

consumului

Progres tehnic

6

1.2. CONCEPTUL DE „INVESTIŢII”

În viaţa de toate zilele, din punct de vedere economic, ne-am

obişnuit ca prin investiţie să înţelegem cheltuirea unor sume de bani

pentru a crea ceva nou sau a îmbunătăţi ceva existent.

Ori de câte ori înţelegem investiţia ca o cheltuială efectuată de o

persoană fizică sau juridică în sensul celor de mai sus, ne gândim că

este nevoie să alocam o suma de bani, într-un scop bine determinat, de

pe urma căruia, bineînţeles, să se realizeze satisfacerea unor nevoi ale

membrilor societăţii, iar investitorul să obţină un anumit profit, un câştig

suplimentar.

În economia de piaţă, însă, noţiunea de investiţie are un alt

înţeles legat în mod normal, de unele elemente specifice ale acesteia,

cum ar fi: circulaţia capitalului pe piaţă, obţinerea unui profit scontat,

nivelul concurenţei etc.

Trebuie avut în vedere că investiţiile nu se referă numai la

cheltuielile făcute pentru producţia de bunuri materiale sau servicii. Ele

au un rol determinant în laturile vieţii sociale ale oamenilor, în procesul

de instruire culturală şi profesională, în menţinerea capacităţii de muncă

şi a stării de sănătate a oamenilor, în dezvoltarea bazelor de cercetare

ştiinţifică, de perfecţionare a forţei de muncă etc.

În cele ce urmează, vom încerca să conturăm noţiunea de

investiţii aşa cum credem că ar fi mai aproape de conceptul său:

Prin investiţii înţelegem ansamblul resurselor (materiale,

financiare, umane, de timp şi informaţionale) destinate creşterii

capacităţii de producţie a societăţii, a vieţii sociale sub toate

aspectele sale, pentru asigurarea obţinerii într-un anumit viitor a

efectelor scontate.

Preview document

Investiții - Pagina 1
Investiții - Pagina 2
Investiții - Pagina 3
Investiții - Pagina 4
Investiții - Pagina 5
Investiții - Pagina 6
Investiții - Pagina 7
Investiții - Pagina 8
Investiții - Pagina 9
Investiții - Pagina 10
Investiții - Pagina 11
Investiții - Pagina 12
Investiții - Pagina 13
Investiții - Pagina 14
Investiții - Pagina 15
Investiții - Pagina 16
Investiții - Pagina 17
Investiții - Pagina 18
Investiții - Pagina 19
Investiții - Pagina 20
Investiții - Pagina 21
Investiții - Pagina 22
Investiții - Pagina 23
Investiții - Pagina 24
Investiții - Pagina 25
Investiții - Pagina 26
Investiții - Pagina 27
Investiții - Pagina 28
Investiții - Pagina 29
Investiții - Pagina 30
Investiții - Pagina 31
Investiții - Pagina 32
Investiții - Pagina 33
Investiții - Pagina 34
Investiții - Pagina 35
Investiții - Pagina 36
Investiții - Pagina 37
Investiții - Pagina 38
Investiții - Pagina 39
Investiții - Pagina 40
Investiții - Pagina 41
Investiții - Pagina 42
Investiții - Pagina 43
Investiții - Pagina 44
Investiții - Pagina 45
Investiții - Pagina 46
Investiții - Pagina 47
Investiții - Pagina 48
Investiții - Pagina 49
Investiții - Pagina 50
Investiții - Pagina 51
Investiții - Pagina 52
Investiții - Pagina 53
Investiții - Pagina 54
Investiții - Pagina 55
Investiții - Pagina 56
Investiții - Pagina 57
Investiții - Pagina 58
Investiții - Pagina 59
Investiții - Pagina 60
Investiții - Pagina 61
Investiții - Pagina 62
Investiții - Pagina 63
Investiții - Pagina 64
Investiții - Pagina 65
Investiții - Pagina 66
Investiții - Pagina 67
Investiții - Pagina 68
Investiții - Pagina 69
Investiții - Pagina 70
Investiții - Pagina 71
Investiții - Pagina 72
Investiții - Pagina 73
Investiții - Pagina 74
Investiții - Pagina 75
Investiții - Pagina 76
Investiții - Pagina 77
Investiții - Pagina 78
Investiții - Pagina 79
Investiții - Pagina 80
Investiții - Pagina 81
Investiții - Pagina 82
Investiții - Pagina 83
Investiții - Pagina 84
Investiții - Pagina 85
Investiții - Pagina 86
Investiții - Pagina 87
Investiții - Pagina 88
Investiții - Pagina 89
Investiții - Pagina 90
Investiții - Pagina 91
Investiții - Pagina 92
Investiții - Pagina 93
Investiții - Pagina 94
Investiții - Pagina 95
Investiții - Pagina 96
Investiții - Pagina 97
Investiții - Pagina 98
Investiții - Pagina 99
Investiții - Pagina 100
Investiții - Pagina 101
Investiții - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Investitii.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă

Capitolul 1. Factori determinanti în accelerarea procesului de armonizare contabilã internationalã Mondializarea economiilor, cu predilectie a...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor

Data fiind importanta strategica a Sectorului Energetic National în dezvoltarea pe baze durabile a economiei românesti, evolutia acestuia trebuie...

Analiza financiară a unui proiect de investiții

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Analiza fluxurilor de investiții străine directe în Franța

Capitolul 1.Fluxul de investitii directe In 2009, fluxul investitiilor directe sunt soldate de iesirile nete de capitaluri de 63 miliarde de euro...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Evoluția și implicațiile investițiilor străine în România

CUVÂNT ÎNAINTE Acum, când, calendaristic, omeirea se găseşte în pragul unui nou mileniu,atât din bilanţurile cât şi din prognozele care se fac...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Investițiile străine directe și problema protecției mediului

1. INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE Din punct de vedere al destinaţiei investiţiile pot fi de două feluri: interne şi externe. Cele interne se...

Investițiile în inovații - rolul și necesitatea lor pentru Republica Moldova

Introducere Globalizarea și dezvoltarea accelerată a prograsului tehnico-științific, creșterea competivității statelor impune trecerea la...

Ai nevoie de altceva?