Contabilitate financiară

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 450 în total
Cuvinte : 113706
Mărime: 753.25KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Busuioc
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE

1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare

Normalizatorii din ţara noastră definesc contabilitatea ca fiind o „activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute de persoanele juridice şi fizice”.

În raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane: europeană şi anglo – saxonă, se disting două concepte cu privire la organizarea contabilităţii: monist şi dualist.

Conceptul monist presupune existenţa unui singur circuit contabil, adică o singură contabilitate atât pentru latura internă cât şi cea externă a activităţii întreprinderii.

Conceptul dualist are în vedere organizarea distinctă dar corelată a contabilităţii în cadrul a două circuite (secţiuni): contabilitatea financiară (generală) şi contabilitatea de gestiune (managerială).

Contabilitatea financiară românească de la sfârşitul secolului al XX –lea şi începutul secolului al XXI-lea este o contabilitate de angajamente ceea ce semnifică recunoaşterea evenimentelor şi tranzacţiilor la data producerii lor şi nu la momentul încasării sau plăţii.

In mod concret, în contabilitatea financiară se evidenţiază într-o primă fază dreptul de creanţă al furnizorului sau prestatorului corelată cu obligaţia sau datoria cumpărătorului de bunuri ori beneficiarului serviciilor iar ulterior încasarea în contabilitatea creditorului (furnizorului) şi plata în contabilitatea debitorului (clientului)

Obiectul contabilităţii financiare este reprezentat de reflectarea poziţiei financiare a performanţelor, a fluxurilor de numerar , a modificărilor capitalului propriu, precum şi a elementelor extrabilanţiere inclusiv de închidere şi deschidere a bilanţului.

Trăsăturile esenţiale ale contabilităţii financiare sunt :

-informaţia contabilă obţinută din contabilitatea financiară se adresează cea mai mare măsură utilizatorilor externi reprezentaţi prin: investitori (acţionari), angajaţi, bănci, furnizori, clienţi, guvern şi organismele sale, publicului (cetăţenilor)., dar şi managementului intern;

- se realizează după o schemă normalizată generală recomandată entităţilor de care autorităţile statului în urma consultării organismelor profesionale (CECCAR);

- informaţiile furnizate sunt sintetizate, neconţinând detalii;

- conturile sintetice recomandate pentru reflectarea evenimentelor şi tranzacţiilor prevăzute prin Planul de Conturi General, pot fi dezvoltate pe conturi analitice în funcţie de necesităţi.

- funcţiunea conturilor prezentată prin reglementări specifice (OMFP 3055/2009) nu este limitativă evidenţiind doar modul de înregistrare contabilă a principalelor operaţiuni economico financiare; neconstituid bază legală, ci numai referinţe pentru înregistrarea acestora.

Spaţiul de cunoaştere şi manifestare al contabilităţii financiare este reflectat de : companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste şi de credit, asociaţiile şi celelalte persoane juridice şi fizice care desfăşoară activităţi comerciale. Acestea sunt denumite generic entităţi economice.

1.2. Normalizarea, armonizarea, convergenţa, conformitatea şi reglementarea în contabilitătea românească

În procesul de tranziţie la economia de piaţă România şi-a căutat un drum propriu în implementarea şi reglementarea contabilă.

Până în anul 1990 România adoptase un sistem de contabilitate monist bazat pe o normare excesivă.

Începând cu anul 1994 s-a renunţat la sistemul contabil monist şi s-a adoptat sistemul dualist de sorginte latino - europeană având la bază Planul Contabil General Francez.

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12
Contabilitate financiară - Pagina 13
Contabilitate financiară - Pagina 14
Contabilitate financiară - Pagina 15
Contabilitate financiară - Pagina 16
Contabilitate financiară - Pagina 17
Contabilitate financiară - Pagina 18
Contabilitate financiară - Pagina 19
Contabilitate financiară - Pagina 20
Contabilitate financiară - Pagina 21
Contabilitate financiară - Pagina 22
Contabilitate financiară - Pagina 23
Contabilitate financiară - Pagina 24
Contabilitate financiară - Pagina 25
Contabilitate financiară - Pagina 26
Contabilitate financiară - Pagina 27
Contabilitate financiară - Pagina 28
Contabilitate financiară - Pagina 29
Contabilitate financiară - Pagina 30
Contabilitate financiară - Pagina 31
Contabilitate financiară - Pagina 32
Contabilitate financiară - Pagina 33
Contabilitate financiară - Pagina 34
Contabilitate financiară - Pagina 35
Contabilitate financiară - Pagina 36
Contabilitate financiară - Pagina 37
Contabilitate financiară - Pagina 38
Contabilitate financiară - Pagina 39
Contabilitate financiară - Pagina 40
Contabilitate financiară - Pagina 41
Contabilitate financiară - Pagina 42
Contabilitate financiară - Pagina 43
Contabilitate financiară - Pagina 44
Contabilitate financiară - Pagina 45
Contabilitate financiară - Pagina 46
Contabilitate financiară - Pagina 47
Contabilitate financiară - Pagina 48
Contabilitate financiară - Pagina 49
Contabilitate financiară - Pagina 50
Contabilitate financiară - Pagina 51
Contabilitate financiară - Pagina 52
Contabilitate financiară - Pagina 53
Contabilitate financiară - Pagina 54
Contabilitate financiară - Pagina 55
Contabilitate financiară - Pagina 56
Contabilitate financiară - Pagina 57
Contabilitate financiară - Pagina 58
Contabilitate financiară - Pagina 59
Contabilitate financiară - Pagina 60
Contabilitate financiară - Pagina 61
Contabilitate financiară - Pagina 62
Contabilitate financiară - Pagina 63
Contabilitate financiară - Pagina 64
Contabilitate financiară - Pagina 65
Contabilitate financiară - Pagina 66
Contabilitate financiară - Pagina 67
Contabilitate financiară - Pagina 68
Contabilitate financiară - Pagina 69
Contabilitate financiară - Pagina 70
Contabilitate financiară - Pagina 71
Contabilitate financiară - Pagina 72
Contabilitate financiară - Pagina 73
Contabilitate financiară - Pagina 74
Contabilitate financiară - Pagina 75
Contabilitate financiară - Pagina 76
Contabilitate financiară - Pagina 77
Contabilitate financiară - Pagina 78
Contabilitate financiară - Pagina 79
Contabilitate financiară - Pagina 80
Contabilitate financiară - Pagina 81
Contabilitate financiară - Pagina 82
Contabilitate financiară - Pagina 83
Contabilitate financiară - Pagina 84
Contabilitate financiară - Pagina 85
Contabilitate financiară - Pagina 86
Contabilitate financiară - Pagina 87
Contabilitate financiară - Pagina 88
Contabilitate financiară - Pagina 89
Contabilitate financiară - Pagina 90
Contabilitate financiară - Pagina 91
Contabilitate financiară - Pagina 92
Contabilitate financiară - Pagina 93
Contabilitate financiară - Pagina 94
Contabilitate financiară - Pagina 95
Contabilitate financiară - Pagina 96
Contabilitate financiară - Pagina 97
Contabilitate financiară - Pagina 98
Contabilitate financiară - Pagina 99
Contabilitate financiară - Pagina 100
Contabilitate financiară - Pagina 101
Contabilitate financiară - Pagina 102
Contabilitate financiară - Pagina 103
Contabilitate financiară - Pagina 104
Contabilitate financiară - Pagina 105
Contabilitate financiară - Pagina 106
Contabilitate financiară - Pagina 107
Contabilitate financiară - Pagina 108
Contabilitate financiară - Pagina 109
Contabilitate financiară - Pagina 110
Contabilitate financiară - Pagina 111
Contabilitate financiară - Pagina 112
Contabilitate financiară - Pagina 113
Contabilitate financiară - Pagina 114
Contabilitate financiară - Pagina 115
Contabilitate financiară - Pagina 116
Contabilitate financiară - Pagina 117
Contabilitate financiară - Pagina 118
Contabilitate financiară - Pagina 119
Contabilitate financiară - Pagina 120
Contabilitate financiară - Pagina 121
Contabilitate financiară - Pagina 122
Contabilitate financiară - Pagina 123
Contabilitate financiară - Pagina 124
Contabilitate financiară - Pagina 125
Contabilitate financiară - Pagina 126
Contabilitate financiară - Pagina 127
Contabilitate financiară - Pagina 128
Contabilitate financiară - Pagina 129
Contabilitate financiară - Pagina 130
Contabilitate financiară - Pagina 131
Contabilitate financiară - Pagina 132
Contabilitate financiară - Pagina 133
Contabilitate financiară - Pagina 134
Contabilitate financiară - Pagina 135
Contabilitate financiară - Pagina 136
Contabilitate financiară - Pagina 137
Contabilitate financiară - Pagina 138
Contabilitate financiară - Pagina 139
Contabilitate financiară - Pagina 140
Contabilitate financiară - Pagina 141
Contabilitate financiară - Pagina 142
Contabilitate financiară - Pagina 143
Contabilitate financiară - Pagina 144
Contabilitate financiară - Pagina 145
Contabilitate financiară - Pagina 146
Contabilitate financiară - Pagina 147
Contabilitate financiară - Pagina 148
Contabilitate financiară - Pagina 149
Contabilitate financiară - Pagina 150
Contabilitate financiară - Pagina 151
Contabilitate financiară - Pagina 152
Contabilitate financiară - Pagina 153
Contabilitate financiară - Pagina 154
Contabilitate financiară - Pagina 155
Contabilitate financiară - Pagina 156
Contabilitate financiară - Pagina 157
Contabilitate financiară - Pagina 158
Contabilitate financiară - Pagina 159
Contabilitate financiară - Pagina 160
Contabilitate financiară - Pagina 161
Contabilitate financiară - Pagina 162
Contabilitate financiară - Pagina 163
Contabilitate financiară - Pagina 164
Contabilitate financiară - Pagina 165
Contabilitate financiară - Pagina 166
Contabilitate financiară - Pagina 167
Contabilitate financiară - Pagina 168
Contabilitate financiară - Pagina 169
Contabilitate financiară - Pagina 170
Contabilitate financiară - Pagina 171
Contabilitate financiară - Pagina 172
Contabilitate financiară - Pagina 173
Contabilitate financiară - Pagina 174
Contabilitate financiară - Pagina 175
Contabilitate financiară - Pagina 176
Contabilitate financiară - Pagina 177
Contabilitate financiară - Pagina 178
Contabilitate financiară - Pagina 179
Contabilitate financiară - Pagina 180
Contabilitate financiară - Pagina 181
Contabilitate financiară - Pagina 182
Contabilitate financiară - Pagina 183
Contabilitate financiară - Pagina 184
Contabilitate financiară - Pagina 185
Contabilitate financiară - Pagina 186
Contabilitate financiară - Pagina 187
Contabilitate financiară - Pagina 188
Contabilitate financiară - Pagina 189
Contabilitate financiară - Pagina 190
Contabilitate financiară - Pagina 191
Contabilitate financiară - Pagina 192
Contabilitate financiară - Pagina 193
Contabilitate financiară - Pagina 194
Contabilitate financiară - Pagina 195
Contabilitate financiară - Pagina 196
Contabilitate financiară - Pagina 197
Contabilitate financiară - Pagina 198
Contabilitate financiară - Pagina 199
Contabilitate financiară - Pagina 200
Contabilitate financiară - Pagina 201
Contabilitate financiară - Pagina 202
Contabilitate financiară - Pagina 203
Contabilitate financiară - Pagina 204
Contabilitate financiară - Pagina 205
Contabilitate financiară - Pagina 206
Contabilitate financiară - Pagina 207
Contabilitate financiară - Pagina 208
Contabilitate financiară - Pagina 209
Contabilitate financiară - Pagina 210
Contabilitate financiară - Pagina 211
Contabilitate financiară - Pagina 212
Contabilitate financiară - Pagina 213
Contabilitate financiară - Pagina 214
Contabilitate financiară - Pagina 215
Contabilitate financiară - Pagina 216
Contabilitate financiară - Pagina 217
Contabilitate financiară - Pagina 218
Contabilitate financiară - Pagina 219
Contabilitate financiară - Pagina 220
Contabilitate financiară - Pagina 221
Contabilitate financiară - Pagina 222
Contabilitate financiară - Pagina 223
Contabilitate financiară - Pagina 224
Contabilitate financiară - Pagina 225
Contabilitate financiară - Pagina 226
Contabilitate financiară - Pagina 227
Contabilitate financiară - Pagina 228
Contabilitate financiară - Pagina 229
Contabilitate financiară - Pagina 230
Contabilitate financiară - Pagina 231
Contabilitate financiară - Pagina 232
Contabilitate financiară - Pagina 233
Contabilitate financiară - Pagina 234
Contabilitate financiară - Pagina 235
Contabilitate financiară - Pagina 236
Contabilitate financiară - Pagina 237
Contabilitate financiară - Pagina 238
Contabilitate financiară - Pagina 239
Contabilitate financiară - Pagina 240
Contabilitate financiară - Pagina 241
Contabilitate financiară - Pagina 242
Contabilitate financiară - Pagina 243
Contabilitate financiară - Pagina 244
Contabilitate financiară - Pagina 245
Contabilitate financiară - Pagina 246
Contabilitate financiară - Pagina 247
Contabilitate financiară - Pagina 248
Contabilitate financiară - Pagina 249
Contabilitate financiară - Pagina 250
Contabilitate financiară - Pagina 251
Contabilitate financiară - Pagina 252
Contabilitate financiară - Pagina 253
Contabilitate financiară - Pagina 254
Contabilitate financiară - Pagina 255
Contabilitate financiară - Pagina 256
Contabilitate financiară - Pagina 257
Contabilitate financiară - Pagina 258
Contabilitate financiară - Pagina 259
Contabilitate financiară - Pagina 260
Contabilitate financiară - Pagina 261
Contabilitate financiară - Pagina 262
Contabilitate financiară - Pagina 263
Contabilitate financiară - Pagina 264
Contabilitate financiară - Pagina 265
Contabilitate financiară - Pagina 266
Contabilitate financiară - Pagina 267
Contabilitate financiară - Pagina 268
Contabilitate financiară - Pagina 269
Contabilitate financiară - Pagina 270
Contabilitate financiară - Pagina 271
Contabilitate financiară - Pagina 272
Contabilitate financiară - Pagina 273
Contabilitate financiară - Pagina 274
Contabilitate financiară - Pagina 275
Contabilitate financiară - Pagina 276
Contabilitate financiară - Pagina 277
Contabilitate financiară - Pagina 278
Contabilitate financiară - Pagina 279
Contabilitate financiară - Pagina 280
Contabilitate financiară - Pagina 281
Contabilitate financiară - Pagina 282
Contabilitate financiară - Pagina 283
Contabilitate financiară - Pagina 284
Contabilitate financiară - Pagina 285
Contabilitate financiară - Pagina 286
Contabilitate financiară - Pagina 287
Contabilitate financiară - Pagina 288
Contabilitate financiară - Pagina 289
Contabilitate financiară - Pagina 290
Contabilitate financiară - Pagina 291
Contabilitate financiară - Pagina 292
Contabilitate financiară - Pagina 293
Contabilitate financiară - Pagina 294
Contabilitate financiară - Pagina 295
Contabilitate financiară - Pagina 296
Contabilitate financiară - Pagina 297
Contabilitate financiară - Pagina 298
Contabilitate financiară - Pagina 299
Contabilitate financiară - Pagina 300
Contabilitate financiară - Pagina 301
Contabilitate financiară - Pagina 302
Contabilitate financiară - Pagina 303
Contabilitate financiară - Pagina 304
Contabilitate financiară - Pagina 305
Contabilitate financiară - Pagina 306
Contabilitate financiară - Pagina 307
Contabilitate financiară - Pagina 308
Contabilitate financiară - Pagina 309
Contabilitate financiară - Pagina 310
Contabilitate financiară - Pagina 311
Contabilitate financiară - Pagina 312
Contabilitate financiară - Pagina 313
Contabilitate financiară - Pagina 314
Contabilitate financiară - Pagina 315
Contabilitate financiară - Pagina 316
Contabilitate financiară - Pagina 317
Contabilitate financiară - Pagina 318
Contabilitate financiară - Pagina 319
Contabilitate financiară - Pagina 320
Contabilitate financiară - Pagina 321
Contabilitate financiară - Pagina 322
Contabilitate financiară - Pagina 323
Contabilitate financiară - Pagina 324
Contabilitate financiară - Pagina 325
Contabilitate financiară - Pagina 326
Contabilitate financiară - Pagina 327
Contabilitate financiară - Pagina 328
Contabilitate financiară - Pagina 329
Contabilitate financiară - Pagina 330
Contabilitate financiară - Pagina 331
Contabilitate financiară - Pagina 332
Contabilitate financiară - Pagina 333
Contabilitate financiară - Pagina 334
Contabilitate financiară - Pagina 335
Contabilitate financiară - Pagina 336
Contabilitate financiară - Pagina 337
Contabilitate financiară - Pagina 338
Contabilitate financiară - Pagina 339
Contabilitate financiară - Pagina 340
Contabilitate financiară - Pagina 341
Contabilitate financiară - Pagina 342
Contabilitate financiară - Pagina 343
Contabilitate financiară - Pagina 344
Contabilitate financiară - Pagina 345
Contabilitate financiară - Pagina 346
Contabilitate financiară - Pagina 347
Contabilitate financiară - Pagina 348
Contabilitate financiară - Pagina 349
Contabilitate financiară - Pagina 350
Contabilitate financiară - Pagina 351
Contabilitate financiară - Pagina 352
Contabilitate financiară - Pagina 353
Contabilitate financiară - Pagina 354
Contabilitate financiară - Pagina 355
Contabilitate financiară - Pagina 356
Contabilitate financiară - Pagina 357
Contabilitate financiară - Pagina 358
Contabilitate financiară - Pagina 359
Contabilitate financiară - Pagina 360
Contabilitate financiară - Pagina 361
Contabilitate financiară - Pagina 362
Contabilitate financiară - Pagina 363
Contabilitate financiară - Pagina 364
Contabilitate financiară - Pagina 365
Contabilitate financiară - Pagina 366
Contabilitate financiară - Pagina 367
Contabilitate financiară - Pagina 368
Contabilitate financiară - Pagina 369
Contabilitate financiară - Pagina 370
Contabilitate financiară - Pagina 371
Contabilitate financiară - Pagina 372
Contabilitate financiară - Pagina 373
Contabilitate financiară - Pagina 374
Contabilitate financiară - Pagina 375
Contabilitate financiară - Pagina 376
Contabilitate financiară - Pagina 377
Contabilitate financiară - Pagina 378
Contabilitate financiară - Pagina 379
Contabilitate financiară - Pagina 380
Contabilitate financiară - Pagina 381
Contabilitate financiară - Pagina 382
Contabilitate financiară - Pagina 383
Contabilitate financiară - Pagina 384
Contabilitate financiară - Pagina 385
Contabilitate financiară - Pagina 386
Contabilitate financiară - Pagina 387
Contabilitate financiară - Pagina 388
Contabilitate financiară - Pagina 389
Contabilitate financiară - Pagina 390
Contabilitate financiară - Pagina 391
Contabilitate financiară - Pagina 392
Contabilitate financiară - Pagina 393
Contabilitate financiară - Pagina 394
Contabilitate financiară - Pagina 395
Contabilitate financiară - Pagina 396
Contabilitate financiară - Pagina 397
Contabilitate financiară - Pagina 398
Contabilitate financiară - Pagina 399
Contabilitate financiară - Pagina 400
Contabilitate financiară - Pagina 401
Contabilitate financiară - Pagina 402
Contabilitate financiară - Pagina 403
Contabilitate financiară - Pagina 404
Contabilitate financiară - Pagina 405
Contabilitate financiară - Pagina 406
Contabilitate financiară - Pagina 407
Contabilitate financiară - Pagina 408
Contabilitate financiară - Pagina 409
Contabilitate financiară - Pagina 410
Contabilitate financiară - Pagina 411
Contabilitate financiară - Pagina 412
Contabilitate financiară - Pagina 413
Contabilitate financiară - Pagina 414
Contabilitate financiară - Pagina 415
Contabilitate financiară - Pagina 416
Contabilitate financiară - Pagina 417
Contabilitate financiară - Pagina 418
Contabilitate financiară - Pagina 419
Contabilitate financiară - Pagina 420
Contabilitate financiară - Pagina 421
Contabilitate financiară - Pagina 422
Contabilitate financiară - Pagina 423
Contabilitate financiară - Pagina 424
Contabilitate financiară - Pagina 425
Contabilitate financiară - Pagina 426
Contabilitate financiară - Pagina 427
Contabilitate financiară - Pagina 428
Contabilitate financiară - Pagina 429
Contabilitate financiară - Pagina 430
Contabilitate financiară - Pagina 431
Contabilitate financiară - Pagina 432
Contabilitate financiară - Pagina 433
Contabilitate financiară - Pagina 434
Contabilitate financiară - Pagina 435
Contabilitate financiară - Pagina 436
Contabilitate financiară - Pagina 437
Contabilitate financiară - Pagina 438
Contabilitate financiară - Pagina 439
Contabilitate financiară - Pagina 440
Contabilitate financiară - Pagina 441
Contabilitate financiară - Pagina 442
Contabilitate financiară - Pagina 443
Contabilitate financiară - Pagina 444
Contabilitate financiară - Pagina 445
Contabilitate financiară - Pagina 446
Contabilitate financiară - Pagina 447
Contabilitate financiară - Pagina 448
Contabilitate financiară - Pagina 449
Contabilitate financiară - Pagina 450
Contabilitate financiară - Pagina 451
Contabilitate financiară - Pagina 452
Contabilitate financiară - Pagina 453
Contabilitate financiară - Pagina 454
Contabilitate financiară - Pagina 455
Contabilitate financiară - Pagina 456
Contabilitate financiară - Pagina 457
Contabilitate financiară - Pagina 458
Contabilitate financiară - Pagina 459
Contabilitate financiară - Pagina 460
Contabilitate financiară - Pagina 461
Contabilitate financiară - Pagina 462
Contabilitate financiară - Pagina 463
Contabilitate financiară - Pagina 464
Contabilitate financiară - Pagina 465
Contabilitate financiară - Pagina 466
Contabilitate financiară - Pagina 467
Contabilitate financiară - Pagina 468
Contabilitate financiară - Pagina 469
Contabilitate financiară - Pagina 470
Contabilitate financiară - Pagina 471
Contabilitate financiară - Pagina 472
Contabilitate financiară - Pagina 473
Contabilitate financiară - Pagina 474
Contabilitate financiară - Pagina 475
Contabilitate financiară - Pagina 476
Contabilitate financiară - Pagina 477
Contabilitate financiară - Pagina 478
Contabilitate financiară - Pagina 479
Contabilitate financiară - Pagina 480
Contabilitate financiară - Pagina 481
Contabilitate financiară - Pagina 482
Contabilitate financiară - Pagina 483
Contabilitate financiară - Pagina 484
Contabilitate financiară - Pagina 485
Contabilitate financiară - Pagina 486
Contabilitate financiară - Pagina 487
Contabilitate financiară - Pagina 488
Contabilitate financiară - Pagina 489
Contabilitate financiară - Pagina 490
Contabilitate financiară - Pagina 491
Contabilitate financiară - Pagina 492
Contabilitate financiară - Pagina 493
Contabilitate financiară - Pagina 494
Contabilitate financiară - Pagina 495
Contabilitate financiară - Pagina 496
Contabilitate financiară - Pagina 497
Contabilitate financiară - Pagina 498
Contabilitate financiară - Pagina 499
Contabilitate financiară - Pagina 500
Contabilitate financiară - Pagina 501
Contabilitate financiară - Pagina 502
Contabilitate financiară - Pagina 503
Contabilitate financiară - Pagina 504
Contabilitate financiară - Pagina 505
Contabilitate financiară - Pagina 506
Contabilitate financiară - Pagina 507
Contabilitate financiară - Pagina 508
Contabilitate financiară - Pagina 509
Contabilitate financiară - Pagina 510
Contabilitate financiară - Pagina 511
Contabilitate financiară - Pagina 512
Contabilitate financiară - Pagina 513
Contabilitate financiară - Pagina 514
Contabilitate financiară - Pagina 515
Contabilitate financiară - Pagina 516
Contabilitate financiară - Pagina 517
Contabilitate financiară - Pagina 518
Contabilitate financiară - Pagina 519
Contabilitate financiară - Pagina 520
Contabilitate financiară - Pagina 521
Contabilitate financiară - Pagina 522
Contabilitate financiară - Pagina 523
Contabilitate financiară - Pagina 524
Contabilitate financiară - Pagina 525
Contabilitate financiară - Pagina 526
Contabilitate financiară - Pagina 527
Contabilitate financiară - Pagina 528
Contabilitate financiară - Pagina 529
Contabilitate financiară - Pagina 530
Contabilitate financiară - Pagina 531
Contabilitate financiară - Pagina 532
Contabilitate financiară - Pagina 533
Contabilitate financiară - Pagina 534
Contabilitate financiară - Pagina 535
Contabilitate financiară - Pagina 536
Contabilitate financiară - Pagina 537
Contabilitate financiară - Pagina 538
Contabilitate financiară - Pagina 539
Contabilitate financiară - Pagina 540
Contabilitate financiară - Pagina 541
Contabilitate financiară - Pagina 542
Contabilitate financiară - Pagina 543
Contabilitate financiară - Pagina 544
Contabilitate financiară - Pagina 545
Contabilitate financiară - Pagina 546
Contabilitate financiară - Pagina 547
Contabilitate financiară - Pagina 548
Contabilitate financiară - Pagina 549
Contabilitate financiară - Pagina 550
Contabilitate financiară - Pagina 551
Contabilitate financiară - Pagina 552
Contabilitate financiară - Pagina 553
Contabilitate financiară - Pagina 554
Contabilitate financiară - Pagina 555
Contabilitate financiară - Pagina 556
Contabilitate financiară - Pagina 557
Contabilitate financiară - Pagina 558
Contabilitate financiară - Pagina 559
Contabilitate financiară - Pagina 560
Contabilitate financiară - Pagina 561
Contabilitate financiară - Pagina 562
Contabilitate financiară - Pagina 563
Contabilitate financiară - Pagina 564
Contabilitate financiară - Pagina 565
Contabilitate financiară - Pagina 566
Contabilitate financiară - Pagina 567
Contabilitate financiară - Pagina 568
Contabilitate financiară - Pagina 569
Contabilitate financiară - Pagina 570
Contabilitate financiară - Pagina 571
Contabilitate financiară - Pagina 572
Contabilitate financiară - Pagina 573
Contabilitate financiară - Pagina 574
Contabilitate financiară - Pagina 575
Contabilitate financiară - Pagina 576
Contabilitate financiară - Pagina 577
Contabilitate financiară - Pagina 578
Contabilitate financiară - Pagina 579
Contabilitate financiară - Pagina 580
Contabilitate financiară - Pagina 581
Contabilitate financiară - Pagina 582
Contabilitate financiară - Pagina 583
Contabilitate financiară - Pagina 584
Contabilitate financiară - Pagina 585
Contabilitate financiară - Pagina 586
Contabilitate financiară - Pagina 587
Contabilitate financiară - Pagina 588
Contabilitate financiară - Pagina 589
Contabilitate financiară - Pagina 590
Contabilitate financiară - Pagina 591
Contabilitate financiară - Pagina 592
Contabilitate financiară - Pagina 593
Contabilitate financiară - Pagina 594
Contabilitate financiară - Pagina 595
Contabilitate financiară - Pagina 596
Contabilitate financiară - Pagina 597
Contabilitate financiară - Pagina 598
Contabilitate financiară - Pagina 599
Contabilitate financiară - Pagina 600
Contabilitate financiară - Pagina 601
Contabilitate financiară - Pagina 602

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara
  • C 3-1 ctb fin.doc
  • C 4 ctb fin.doc
  • C 5 ctb fin.doc
  • C 6 ctb fin.doc
  • C1 ctb fin.doc
  • C10-1 ctb fin.doc
  • C2 ctb fin.doc
  • C7 ctb fin.doc
  • C8 ctb fin.doc
  • C9 ctb fin.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Decontări în numerar și prin conturile curente

Capitolul I Aspecte legislative 1.1. Problematica decontărilor în accepţiunea legislaţiei în vigoare Contabilitatea trezoreriei are ca obiect...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

INTRODUCERE I. Bazele teoretice a contabilitatii mijloacelor banesti 1.3. Esenta mijloacelor banesti 1.4. Sarcinile contabilitatii mijloacelor...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Contabilitatea Decontărilor prin Conturi Bancare

ARGUMENT Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?