Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 324 în total
Cuvinte : 137712
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Publicat de: Xenia Irimia
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Victoria BOGDAN
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – Finante, Bãnci, Asigurãri

Cuprins

 1. Capitolul 1. Factori determinani în accelerarea procesului de
 2. armonizare contabilã internationalã
 3. - Globalizarea pietelor financiare si de capital
 4. - Utilitatea informatiilor financiar-contabile pe pietele de capital
 5. - Nevoia de transparentã contabilã internationalã
 6. - Contradictia între culturile contabile nationale
 7. Capitolul 2. Conceptul de armonizare contabilã
 8. - Delimitãri conceptuale privind obiectul normalizãrii contabile
 9. - Nevoia de normalizare contabilã
 10. - Necesitatea si rolul normalizãrii si armonizãrii contabilitãtii
 11. consolidate
 12. - Organizatii implicate în procesul normalizãrii si convergentei
 13. contabile
 14. Capitolul 3. Raportul dintre normalizarea si armonizarea
 15. contabilã internationalã
 16. - Fondul problemei
 17. - Corelatia clasificare contabilã – armonizare contabilã
 18. - Analiza pertinentei clasificãrilor contabile pe baza rezultatelor
 19. obtinute în procesul de normalizare
 20. Capitolul 4. Dispozitivul de normalizare si armonizare contabilã
 21. - Cadrul contabil conceptual
 22. - Reteaua de norme sau standarde contabile
 23. - Reglementãrile contabile. Dreptul contabil
 24. - Planul de conturi general
 25. - Ghidurile profesionale si dictionarele de conversie contabilã
 26. - Politicile de contabilitate
 27. - Institutia normalizãrii contabile
 28. Capitolul 5. Politica de normalizare si armonizare contabilã
 29. adoptatã de Uniunea Europeanã
 30. - Procesele decizionale

Extras din curs

Capitolul 1. Factori determinanti în accelerarea procesului de armonizare

contabilã internationalã

Mondializarea economiilor, cu predilectie a pietelor financiare, determinã cu

acuitate nevoia de comparabilitate a situatiilor financiare, fapt care implicã o accelerare

a procesului de armonizare a normelor, regulilor si practicilor contabile, la nivel

international.

Începutã încã din secolul al XVI-lea si aprofundatã în secolul al XIX-lea, miscarea

de integrare a economiilor s-a dezvoltat, o datã cu crearea GATT, dupã cel de al doilea

rãzboi mondial, si s-a accentuat, la începutul anilor ‘80, concomitent cu dezvoltarea

noilor tehnologii de telecomunicatii si cu declansarea valului de dereglementare

financiarã.

Înainte de a avansa în terenul controversat al armonizãrii contabile, sã vedem

cum putem distinge oferta de cererea de capitaluri, la nivel international. Dupã Benoît

Lebrun, internationalizarea pietelor financiare se produce în douã modalitãti:

- o piatã financiarã localã poate sã atragã investitorii strãini;

- întreprinderile locale pot cãuta sã obtinã fonduri pe o piatã financiarã

strãinã.

În primul caz, oferta de capitaluri se deplaseazã în strãinãtate. Investitorul este

satisfãcut, cel putin pentru început, de practicile contabile locale. El se adapteazã la

nivelul transparentei informationale oferite de tara pentru care opteazã. Perceptia

securitãtii care asigurã practicile contabile locale se reflectã în nivelul mai mult sau mai

putin ridicat al indicatorului „indicele câstigului”, calculat ca raport între cursul actiunii

si beneficiul aferent unei actiuni, observat pe aceste piete. Astfel, indicii câstigului foarte

ridicati pe pietele financiare germane si japoneze se explicã, mai ales, prin prudenta

contabilã cu care estimeazã cã întreprinderile acestor tãri îsi întocmesc conturile lor.

În al doilea caz, cererea de capitaluri este cea care se internationalizeazã.

Emitentul trebuie sã se plieze exigentelor informationale ale pietelor unde el si-a

formulat cererea. Fireste, în aceastã situatie, problemele contabile se pun de o manierã

mult mai marcatã, profundã decât în cadrul internationalizãrii ofertei de capitaluri.

Spre deosebire de miscarea de integrare a economiilor, eforturile de armonizare

contabilã internationalã au debutat, în mod real, acum mai bine de un sfert de secol, o

datã cu înfiintarea IASB în anul 1973.

Astãzi armonizarea este consideratã un proces ireversibil, desi unii o considerã

un vis imposibil si inutil sau o utopie. Adeptii armonizãrii contabile, asteaptã de la

aceasta, în mod deosebit, o mai mare eficientã a pietelor financiare si o contributie la

fixarea regulilor jocului concurentei globale. Nu putine au fost si mai sunt încã

obstacolele si etapele de trecut.

Armonizarea contabilã internationalã, dupã cum remarca Ch. Hoarau,

doritã în principal de actorii „pietei globale de capitaluri, este marcatã de modelul

anglo-saxon si se confruntã cu mediul economic, social si cultural al diverselor sisteme

contabile”.

Armonizarea contabilã internationalã în opinia prof. Feleagã N.

(1997) poate sã fie definitã ca un proces politic care vizeazã reducerea

diferentelor între practicile contabile, la nivel mondial, în vederea

asigurãrii compatibilitãtii si comparabilitãtii lor.

Cât priveste gestionarea procesului de armonizare la nivel international,

organizarea, evolutia si realizãrile în aceastã directie sunt asociate cu demersurile si

actiunile Organismului international de normalizare contabilã, dar gradul de

penetrabilitate al normelor IASB trebuie totusi relativizat, cãci practica a numeroase

întreprinderi multinationale aratã cã, totodatã influenta normelor americane este

profundã. Cine se introduce în „atmosfera epocii”, întelege cã în actualul „rãzboi al

normelor contabile”, majoritatea tãrilor dezvoltate si a societãtilor mari opteazã pentru

normele IASB, care s-ar constitui într-un fel de paravan în fata amenintãrii hegemoniei

americane. Cu toate acestea este important sã retinem cã normele americane si cele

IASB vehiculeazã aceeasi conceptie a contabilitãtii, conform cãreia obiectivul sãu este de

a furniza informatii utile luãrii deciziilor de cãtre investitorii bursieri.

Presiunile în favoarea armonizãrii contabile internationale sunt generate de

organismele profesionale contabile nationale, membre ale IASB, dar mai ales de actorii

pietei internationale de capitaluri si de organismele de reglementare bursierã, regrupate

în sânul Organizatiei internationale a comisiilor de valori mobiliare (IOSCO). Dincolo de

interesele lor nationale, aceste organisme, investitorii institutionali si marile

întreprinderi membre ale comunitãtii financiare internationale au câteva interese

esentiale comune: o mai mare eficientã a pietelor de capitaluri, o mai bunã alocare a

resurselor pe plan mondial si o reducere a costurilor tranzactiilor care presupun

mobilitatea capitalurilor.

Preview document

Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 1
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 2
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 3
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 4
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 5
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 6
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 7
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 8
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 9
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 10
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 11
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 12
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 13
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 14
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 15
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 16
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 17
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 18
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 19
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 20
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 21
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 22
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 23
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 24
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 25
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 26
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 27
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 28
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 29
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 30
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 31
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 32
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 33
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 34
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 35
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 36
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 37
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 38
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 39
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 40
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 41
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 42
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 43
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 44
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 45
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 46
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 47
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 48
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 49
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 50
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 51
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 52
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 53
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 54
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 55
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 56
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 57
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 58
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 59
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 60
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 61
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 62
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 63
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 64
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 65
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 66
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 67
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 68
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 69
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 70
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 71
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 72
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 73
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 74
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 75
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 76
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 77
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 78
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 79
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 80
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 81
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 82
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 83
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 84
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 85
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 86
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 87
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 88
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 89
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 90
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 91
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 92
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 93
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 94
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 95
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 96
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 97
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 98
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 99
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 100
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 101
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 102
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 103
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 104
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 105
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 106
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 107
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 108
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 109
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 110
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 111
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 112
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 113
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 114
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 115
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 116
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 117
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 118
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 119
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 120
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 121
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 122
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 123
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 124
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 125
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 126
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 127
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 128
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 129
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 130
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 131
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 132
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 133
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 134
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 135
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 136
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 137
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 138
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 139
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 140
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 141
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 142
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 143
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 144
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 145
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 146
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 147
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 148
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 149
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 150
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 151
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 152
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 153
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 154
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 155
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 156
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 157
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 158
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 159
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 160
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 161
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 162
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 163
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 164
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 165
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 166
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 167
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 168
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 169
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 170
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 171
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 172
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 173
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 174
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 175
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 176
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 177
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 178
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 179
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 180
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 181
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 182
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 183
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 184
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 185
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 186
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 187
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 188
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 189
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 190
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 191
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 192
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 193
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 194
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 195
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 196
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 197
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 198
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 199
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 200
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 201
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 202
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 203
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 204
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 205
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 206
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 207
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 208
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 209
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 210
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 211
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 212
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 213
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 214
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 215
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 216
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 217
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 218
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 219
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 220
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 221
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 222
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 223
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 224
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 225
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 226
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 227
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 228
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 229
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 230
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 231
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 232
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 233
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 234
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 235
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 236
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 237
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 238
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 239
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 240
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 241
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 242
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 243
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 244
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 245
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 246
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 247
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 248
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 249
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 250
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 251
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 252
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 253
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 254
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 255
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 256
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 257
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 258
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 259
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 260
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 261
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 262
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 263
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 264
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 265
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 266
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 267
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 268
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 269
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 270
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 271
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 272
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 273
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 274
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 275
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 276
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 277
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 278
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 279
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 280
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 281
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 282
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 283
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 284
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 285
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 286
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 287
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 288
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 289
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 290
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 291
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 292
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 293
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 294
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 295
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 296
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 297
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 298
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 299
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 300
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 301
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 302
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 303
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 304
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 305
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 306
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 307
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 308
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 309
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 310
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 311
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 312
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 313
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 314
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 315
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 316
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 317
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 318
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 319
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 320
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 321
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 322
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 323
Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă - Pagina 324

Conținut arhivă zip

 • Standardele Internationale de Raportare Financiara in Contextul Procesului de Armonizare Contabila.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

De la Singular la Plural în Rapoartele Financiare

CAP.I: SITUAŢIILE FINANCIARE Situaţiile financiare reprezintă mijloacele prin care informaţiile financiare sunt furnizate utilizatorilor externi...

Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

INTRODUCERE În prezent, la nivel internațional, se folosesc două sisteme de contabilitate, cel francez și cel anglo-saxon, respectiv două...

Analiza comparativă US GAAP - IFRS

I. Notiuni introductive Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Contabilitatea și Inflația

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a...

Războiul Rece al Referențialelor Contabile

Abrevieri - I.A.S.B. = International Accounting Standards Board - F.A.S.B. = Financial Accounting Standards Board - I.F.R.S. = International...

Instrumentul de normalizare contabilă - Politicile contabile - Instituții ale normalizării contabile la nivelul unei țări

Introducere Informația contabilă este un produs "juridic" specific, care trebuie reglementat, de aici reiese importanța normalizării contabile....

Ai nevoie de altceva?