Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 15488
Mărime: 110.07KB (arhivat)
Publicat de: Tudorica Aldea
Puncte necesare: 9

Extras din licență

CAPITOLUL I

STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU

SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi concepte cheie.

Realizarea obiectivului de activitate al oricărei întreprinderi necesită pe langă activele imobilizate şi o varietate de active circulante denumite şi active curente (stocuri, creanţe, investiţii pe termen scurt, casa şi conturile la bănci). Un activ este o resursă controlată de o întreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute şi care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare în favoarea întreprinderii.

Conform Reglementărilor contabile prevăzute de Directivele Europene a IV-a şi a VII-a aprobate de O.M.F.P. nr. 1752/2005, modificat şi completat prin O.M.F.P. nr. 2001/2006 şi O.M.F.P. nr. 2374/2007, stocurile sunt active circulante:

a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau

c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

În cadrul stocurilor, conform O.M.F.P. nr. 1752/2005, se cuprind:

a) mărfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;

b) materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;

c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;

d) materialele de natura obiectelor de inventar, baracametele şi amenajările provizorii, care sunt considerate componente a stocului întreprinderii deoarece nu îndeplinesc condiţiile legale privind valoarea şi durata pentru a fi considerate mijloace fixe. Baracamentele şi amenajările provizorii se referă la bunurile achiziţionate sau construite de unitatea patrimonială în scopul executării lucrărilor şi prestaţiilor de construcţii;

e) produsele, şi anume:

- semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor;

- produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;

- rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;

f) animalele şi păsările, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie - lână, lapte şi blană;

g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte;

h) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.

În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.

Din Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 2, IAS 2 “Stocuri”, care vizează principiile generale abordate în domeniul recunoaşterii, evaluării şi contabilizării materialelor de natura stocurilor, au fost preluate aceleaşi definiţii general-abordate în O.M.F.P. nr. 1752/2005, astfel realizând armonizarea sistemului financiar-contabil pe teritoriul României. Diferenţa esenţială revine abordării tratamentelor contabile aplicabile stocurilor în condiţiile costului istoric.

Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre costul istoric si valoarea realizabilă netă.

Costul stocurilor reprezintă suma tuturor costurilor aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate de întreprindere pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în prezent. Este utilizat pentru evaluarea stocurilor la intrare, la ieşire şi la închiderea exerciţiului financiar. (format din costul de achizitie, costul de productie sau prelucrare, costul stocurilor unui prestator de servicii).

Preview document

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 1
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 2
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 3
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 4
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 5
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 6
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 7
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 8
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 9
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 10
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 11
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 12
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 13
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 14
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 15
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 16
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 17
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 18
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 19
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 20
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 21
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 22
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 23
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 24
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 25
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 26
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 27
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 28
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 29
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 30
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 31
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 32
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 33
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 34
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 35
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 36
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 37
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 38
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 39
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 40
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 41
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 42
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 43
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 44
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 45
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 46
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 47
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 48
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 49
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2 - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Politici si Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Politici și tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor de mărfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor și a stocurilor. evaluare, recunoaștere și tratamente contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Contabilitatea stocurilor la Alexim'92 SRL Pitești

INTRODUCERE Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară pentru Instituții Publice

IAS 36 DEPRECIEREA ACTIVELOR Informaţii cu caracter general Pot exista situaţii în care influenţe externe sau modificări în metodele de...

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

TEMA DE CONTROL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT 1. Politicile contabile: definiție, clasificare,...

Ai nevoie de altceva?