Management General

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 10884
Mărime: 268.75KB (arhivat)
Publicat de: Pavel S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulia Grecu

Extras din curs

Universitatea „Spiru Haret”

Facultatea Management Financiar - Contabil

Specializarea: Contabilitate si Informatica de Gestiune

Disciplina: Management general

-Introducere

Managementul este profesia care consta în a conduce, într-un anumit context, un

grup de exponenti, având drept scop realizarea în comun a obiectivelor potrivite finalitatilor

organizatiei careia îi apartin. Totodata, managementul este o meserie, o activitate, o practica ce

presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi si un sistem de relatii; nu este nici doar un proces

abstract, nici doar o teorie.

Managementul este o ocupatie care se exercita într-un anumit context-cadru, adica:

- mediul economic, politic, social – caracterizat prin restrictii si oportunitati;

- mediul cultural, mentalitati, traditii, etc.

Exista doua mari obiective ale managementului:

- reformarea continua a organizatiilor, asezarea lor pe principii de eficienta;

- restructurarea permanenta a mentalitatii si adaptarea la cerintele si conditiile

economiei de piata.

Realizarea acestor obiective reclama identificarea incompatibilitatilor între diferite

segmente ale mecanismelor interne de functionare ale organizatiilor si exigentele mediului

extern, prin stabilirea unui diagnostic al starii de sanatate al organizatiei, pe baza analizei

punctelor tari, a punctelor slabe, a riscurilor si oportunitatilor.

-Scopul si obiectivele disciplinei

Cursul îsi propune ca obiective principale:

- prezentarea fondului principal de cunostinte ce constituie continutul managementului modern;

- refiefarea principalelor elemente teoretico-metodologice aplicabile cu prioritate în

managementul firmei în conditiile economiei de piata;

- punerea la dispozitia studentilor a unui set de studii de caz referitoare la componente majore ale

managementului;

- facilitatrea formarii unei conceptii manageriale moderne

-declansarea formarii de comportamente manageriale rationale.

I. Introducere în management

Geneza si evolutia managementului

În evolutia managementului, ca stiinta, se pot distinge mai mute etape:

- etapa conducerii empirice, unde intuitia si experienta conducatorului detin locul

principal;

- etapa consolidarii conceptelor teoretice generale ale managementului ca stiinta;

- etapa contemporana a dezvoltarii stiintei managementului.

În literatura de specialitate sunt retinute pentru abordari principale care au contribuit

semnificativ la consolidarea managementului, ca stiinta:

a. Abordarea scolastica, care trateaza managementul din patru perspective distincte:

- managementul stiintific;

- managementul administrativ;

- relatiile si comportamentul uman;

- stiinta managementului ( scoala cantitativa).

b. Abordarea procesuala trateaza managementul ca o multime de functii care se

interconditioneaza;

c. Abordarea sistematica, care accentueaza imaginea de sistem a organizatiei si a

managementului acesteia;

d. Abordarea de contingenta, care evidentiaza faptul ca armonizarea diferitelor

metode manageriale este dependenta de influenta factorilor mediului ambiant.

Procesele si relatiile manageriale

Esenta managementului este exprimata prin doua componente:

a. Procesele de management, care se concretizeaza printr-o paleta larga de decizii si actiuni

pentru determinarea obiectivelor firmei, resurselor si mijloacelor necesare realizarii lor. În cadrul

procesului de management echipa de conducere a firmei actioneaza, folosind metode si tehnici

de conducere specifice, asupra personalului din subordine pentru realizarea obiectivelor propuse

în conditii de eficienta.

Procesul de management are un caracter ciclic; el se deruleaza, în general, în mai

multe faze si anume:

- faza previzionala

- faza de operationalizare

- faza finala

b. Relatiile de management complexe – impuse de realizarea procesului de management -

se stabilesc între membrii echipei de conducere, pe de o parte, între acestia si toti ceilalti angajati

ai firmei, pe de alta parte, precum si între membrii Staff-ului altor firme, organisme financiare

etc.

Principiile si sistemul de management

Principiile generale ale managementului sunt:

1. Principiul asigurarii concordantei dintre parametrii sistemului de management al

firmei si caracteristicile sale esentiale si ale mediului ambiant – functionalitatea si

competitivitatea firmei implica o permanenta corelare, adaptare si perfectionare a sistemului de

management la situatia efectiv existenta în cadrul sau, la cultura organizationala si la contextul

socio-economic în care îsi desfasoara activitatile;

2. Principiul managementului participativ – exercitarea celor mai importante si

complexe procese si relatii de management în cadrul firmei este necesar sa se bazeze pe

implicarea de manageri, specialisti si reprezentanti ai proprietarilor apelând la leadership si

realizând un nou tip de cultura organizationala;

3. Principiul motivarii tuturor factorilor implicati, a stakeholderilor în activitatile

firmei – motivarea exprima necesitatea unei asemenea stabiliri si utilizari a stimulentelor si

sanctiunilor materiale si morale de catre factorii decizionali încât sa asigure o împletire

armonioasa a intereselor tuturor partilor implicate, a stakeholderilor organizatiei, generatoare de

performante superioare ale organizatiei;

4. Principiul eficacitatii si eficientei – dimensionarea, structurarea si combinarea

tuturor proceselor si relatiilor manageriale este necesar sa aiba în vedere maximizarea efectelor

economico-sociale cuantificabile si necuantificabile ale firmei în vederea asigurarii avantajului

competitiv.

Preview document

Management General - Pagina 1
Management General - Pagina 2
Management General - Pagina 3
Management General - Pagina 4
Management General - Pagina 5
Management General - Pagina 6
Management General - Pagina 7
Management General - Pagina 8
Management General - Pagina 9
Management General - Pagina 10
Management General - Pagina 11
Management General - Pagina 12
Management General - Pagina 13
Management General - Pagina 14
Management General - Pagina 15
Management General - Pagina 16
Management General - Pagina 17
Management General - Pagina 18
Management General - Pagina 19
Management General - Pagina 20
Management General - Pagina 21
Management General - Pagina 22
Management General - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Management General.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea bancară

1. Principile de organizare a lucrului de evidenţă şi operaţional în bănci. Particularităţile şi sarcinele contabilităţii. Banca este o unitate...

Test grilă - Contabilitate

1. După nivelul la care se desfăşoară, întâlnim: a) analiză cantitativă; b) analiză microeconomică; c) analiză calitativă; d) analiză...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Contabilitatea Afacerilor

1. A B C - UL A F A C E R I L - R 1.1. Particularitati ale afacerilor Definirea afacerii - Afacerea , in trecut, avea un inteles limitat,...

Curs Conta

Contabilitatea - disciplina informationala Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care sa-i precizeze rolul în mod formal, informatia a fost...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri,...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Etica managerială în firmele românești

Capitolul I Etica şi morala în managementul afacerilor 1.1. Noţiuni privind etica managerialǎ Noţiunea de „etică” şi „afaceri” au fost asociate...

Structura Organizatorică a Firmei

Structura organizatorică a firmei Capitolul I Structura organizatorică – expresie a organizării firmei ”Organizaţia îmbracă un caracter organic...

Human Resources Involved în Customer Relatonship Management - BRD Group Societe General

1. Introduction There is a close relation between Customer Relationship Management and Human Resources in every organization or enterprise, the...

Management General - Managementul Timpului

În decursul istoriei, perceptia asupra timpului a cunoscut modificari semnificative: s-a modificat durata de viata, s-a prelungit perioada de...

Managementul General

Prefata Fiecare om se naste cu o serie de simturi printre care exista si cel al managementului. Pe tot parcursul vietii acest simt se dezvolta...

Managementul din Gemania comparat cu cel din Marea Britanie

Dimensiunile culturale ale lui Hofstede intr-o organizatie Identificaţi dimensiunile culturale ale lui Hofstede în organizaţia la care lucraţi....

Ai nevoie de altceva?