Metodologia Adoptării Deciziei

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 8356
Mărime: 899.02KB (arhivat)
Publicat de: Luciana Dumitrache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Şef lucrări dr. ing. Gabriel Duduman

Extras din curs

PROCESUL DE DECIZIE.

DECIZII MULTIATRIBUT.

Metodologia adoptării deciziei

PROCESUL DE DECIZIE

- Decizia (fr. décision, lat. decisio, -onis).

- Decident / decidenţi.

- Variante:

- mulţimea „V” a variantelor posibile

- variantă optimă

- calitatea de optimalitate = f(criterii). submulţime de

variante “v”

O variantă

Procesul de luare a deciziilor = mulţimea acţiunilor întreprinse de

decidenţi în vederea stabilirii deciziei.

O situaţie de decizie, care generează un proces decizional, este

caracterizată de următoarele elemente:

- decidentul sau decidenţii;

- mulţimea variantelor;

- fiecare variantă este descrisă prin intermediul unor parametri (aceiaşi

pentru toate variantele) ataşaţi procesului;

- mulţimea criteriilor (atributelor);

- Criteriilor pot fi simple (un singur parametru) sau complexe (mai mulţi

parametri corelaţi);

- mulţimea obiectivelor;

- mulţimea stărilor naturii.

Studiu de caz: Care este tehnologia optimă de

exploatare într-un parchet?

- Decidenţi: reprezentant firmă de exploatare, reprezentant

OS, reprezentant ITRSV, reprezentant ONG etc.

- Variante: sortimente definitive, trunchiuri şi catarge, arbori şi

părţi din arbori, tocătură.

- Criterii: productivitatea muncii, asigurarea protecţiei muncii,

mărimea echipei de exploatare, costul exploatării, amploarea

vătămărilor produse etc.

- Obiective: pagube reduse, costuri reduse la exploatare,

randament ridicat etc.

- Mulţimea stărilor naturii: panta terenului, consistenţa

arboretului, compoziţia arboretului etc.

Etapele procesului de decizie:

- Etapa de predecizie;

- rezultă o listă de variante realizabile, criterii de

apreciere şi cuantificări corespunzătoare.

- Etapa de decizie conduce la decizii parţiale.

- Etapa de postdecizie evaluează decizia

adoptată în etapa anterioară.

Procesul de decizie presupune o structură complexă.

Modelele de decizii multicriteriale:

- modele de decizii multiatribut (MADM)

- modele de decizii multiobiectiv (MODM).

- MODM:

- Mulţimea variantelor este infinită;

- Variabilele sunt supuse unui sistem de restricţii;

- Se determină valorile variabilelor care verifică sistemul de restricţii şi

optimizează fiecare funcţie în parte.

- MADM:

- mulţime finită de variante;

- mulţime finită de criterii;

- fiecare variantă este caracterizată în raport cu fiecare criteriu numeric sau

nenumeric;

- fiecare criteriu urmăreşte un anumit scop: maxim sau minim.

Metodologia adoptării deciziei

V {V ,V ,...,Vm} 1 2 =

{ } n C C ,C ,...,C 1 2 =

- mulţimea de variante

- mulţimea de criterii

A, matricea consecinţelor:

( ) ij A = a i = 1,2,...,m j = 1,2,..., n

problemă de decizie multiatribut cardinală.

problemă de decizie multiatribut ordinală.

- Dacă în model sunt considerate şi stările

naturii Nk, k=1,2,…,q, matricea consecinţelor

devine o matrice tridimensională A=(aijk),

i=1,2,…,m, j=1,2,…,n, k=1,2,…,q.

- Determinarea soluţiei problemei de decizie

multiatribut:

- fie se ordonează variantele;

- fie se găseşte direct varianta optimă.

- Criteriile pot fi:

- De maxim (ex. venitul, beneficiul etc.);

- De minim (ex. costul, investiţia specifică).

Coeficienţii de importanţă pj, j=1,2,…,n.

- Formează vectorul

- De obicei se presupune că

- criteriile sunt la fel de importante dacă

P (p , p ,..., pn ) 1 2 =

1

1

= Σ=

n

j

j p

n p = p = ... = p 1 2

SUBIECTIVITATE

Metodele de determinare a soluţiilor

problemelor de tip multiatribut diferă în raport

cu datele din matricea consecinţelor:

- omogene sau neomogene;

- numerice sau nenumerice.

Metode:

- directe: ordonarea se face cu ajutorul

funcţiilor de utilitate;

- indirecte: dau clasificarea variantelor pe

baza unor algoritmi.

Funcţiile de utilitate de la metodele directe

pot fi:

- aditive:

- de interacţiune:

( ) Σ=

=

n

j

i j ij u V p a

1

i = 1,2,...,m

( ) = Σ + Σ Σ ( + + )

= = >

n

j j j

j j ij ij j j ij ij

n

j

i j ij n n u V p a p a a p a a

1

...

1 1 2 1

1 2 1 2 1 1 ... ...

i = 1,2,...,m

- Există şi metode directe care determină un vector cât mai fidel

matricei utilităţilor în raport cu un criteriu de fidelitate explicit

formulat.

- Criteriul de fidelitate se poate exprima astfel: fie un vector X=(x1,

x2, … , xn) de componente reale. Matricea utilităţilor U, având m

linii, defineşte m vectori din Rn. Se evaluează fidelitatea lui X prin

distanţa de la X la cei m vectori asociaţi lui U:

- Varianta optimă este caracterizată de vectorul X pentru care

distanţa d(X, U) este minimă.

( ) = Σ ( )

=

n

j

j j d X U p F X U

1

, ,

Conceptul de utilitate se defineşte ca o mărime subiectivă care

trebuie să verifice axiomele:

- Axioma 1. Două variante Vi şi Vj pot fi comparate între ele,

decidentul putându-se pronunţa astfel ( , ):

- preferă pe Vi lui Vj: ;

- preferă pe Vj lui Vi: ;

- cele două variante sunt indiferente: .

- Axioma 2. Relaţia de preferinţă este tranzitivă, iar relaţia de

indiferenţă este tranzitivă şi simetrică.

- Axioma 3. Pe lângă variantele simple V1, V2, … , Vm,

decidentul poate considera şi mixturi de variante de tipul

, unde p este probabilitatea realizării variantei

Vi şi 1–p probabilitatea realizării variantei Vj.

i j V f V

j i V f V

i ≠ j i, j∈{1,2,...,m}

f

[ ( ) ] i j V '= pV ; 1− p V

i j V ≈ V

- Axioma 4. Fiind date variantele Vi, Vj şi Vk şi un decident care

exprimă relaţia de preferinţă ,

există o mixtură:

- astfel ca

şi o altă mixtură:

- astfel ca .

- Axioma 5. Dacă varianta Vi este preferată variantei Vj, atunci

o mixtură

va fi întotdeauna preferată mixturii .

i j k V f V f V i, j, k ∈{1,2,...,m}

[ ( ) ] i k V'= p'V ; 1− p' V j V 'f V

[ ( ) ] i k V ''= p''V ; 1− p'' V V V '' j f

[ ( ) ] i k pV ; 1− p V

[ ( ) ] j k pV ; 1− p V

i, j, k ∈{1,2,...,m}

Pe baza acestor axiome se introduce o funcţie de

utilitate:

u : V → R

cu proprietăţile:

1. Dacă Vi şi Vj sunt două variante, atunci dacă şi

numai dacă .

2. .

3. Dacă o funcţie de utilitate are proprietăţile 1. şi 2., atunci

aceasta poate fi supusă transformării liniare:

, unde şi .

i j V f V

( ) ( ) i j u V f u V

[ ( ) ] ( ) ( ) ( ) i j i j u pV ; 1− p V = pu V + 1− p u V

u (V ) au(V ) b i i ' = + a > 0 b ≥ 0

Practic:

- determinarea utilităţilor se face pornind de la două

utilităţi cunoscute;

- celelalte se determină cu ajutorul proprietăţii 2.

- De obicei se atribuie valoarea 1 variantei optime şi 0

variantei opuse (nedorite) pentru acelaşi criteriu Cj,

iar utilităţile pentru celelalte variante se calculează

prin interpolare: ij ( ij i ij ) ( i ij i ij ) u = a − min a max a − min a

După modul de agregare:

- Modelele necompensatoare: între criterii nu

există o compensare.

- Modelele compensatoare:

- modele de tip performanţă;

- modele de tip compromis;

- modele de tip concordanţă.

Bibliografie

Andraşiu, M., Baciu, A., Paşcu, A., Puşcaş, E., Taşnadi, Al., 1986.

Metode de decizii multicriteriale, Editura Tehnică, Bucureşti.

Boldur, G., 1973. Fundamentarea complexă a procesului decizional

economic. Bucureşti. Editura ştiinţifică.

Calude, C, Calude, E., 1981. Asupra raţionalităţii metodei Onicescu de

ierarhizare a deciziilor multidimensionale. Revista de statistică, nr. 7.

Hwang, C.L., Yoon, K., 1981. Multiple attribute decision making. New

York, Springer Veralg.

Roy, B., 1968. Classement et choix en presence de point de vue

multiple (la methode ELECTRE). In RIRO, vol. 2, nr. 8.

Roy, B., Bertier, P., 1972. La methode ELECTRE II/Une application au

media planning. 6th COnf. Int. Oper. Res. Doublin.

Saaty, T.L., 1980. The analytic hierarchy process. New York, McGraw-

Hill.

Saaty, T.L., 2008. Decision making with the analytic hierarchy process.

Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, pp. 83-98.

Preview document

Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 1
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 2
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 3
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 4
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 5
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 6
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 7
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 8
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 9
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 10
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 11
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 12
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 13
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 14
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 15
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 16
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 17
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 18
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 19
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 20
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 21
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 22
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 23
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 24
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 25
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 26
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 27
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 28
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 29
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 30
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 31
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 32
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 33
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 34
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 35
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 36
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 37
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 38
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 39
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 40
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 41
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 42
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 43
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 44
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 45
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 46
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 47
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 48
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 49
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 50
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 51
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 52
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 53
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 54
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 55
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 56
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 57
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 58
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 59
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 60
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 61
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 62
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 63
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 64
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 65
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 66
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 67
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 68
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 69
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 70
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 71
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 72
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 73
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 74
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 75
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 76
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 77
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 78
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 79
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 80
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 81
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 82
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 83
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 84
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 85
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 86
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 87
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 88
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 89
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 90
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 91
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 92
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 93
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 94
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 95
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 96
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 97
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 98
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 99
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 100
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 101
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 102
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 103
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 104
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 105
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 106
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 107
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 108
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 109
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 110
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 111
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 112
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 113
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 114
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 115
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 116
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 117
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 118
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 119
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 120
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 121
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 122
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 123
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 124
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 125
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 126
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 127
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 128
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 129
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 130
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 131
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 132
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 133
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 134
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 135
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 136
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 137
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 138
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 139
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 140
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 141
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 142
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 143
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 144
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 145
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 146
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 147
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 148
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 149
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 150
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 151
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 152
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 153
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 154
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 155
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 156
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 157
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 158
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 159
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 160
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 161
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 162
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 163
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 164
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 165
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 166
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 167
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 168
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 169
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 170
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 171
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 172
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 173
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 174
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 175
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 176
Metodologia Adoptării Deciziei - Pagina 177

Conținut arhivă zip

  • Metodologia Adoptarii Deciziei.pdf

Alții au mai descărcat și

Standardul 25 - Auditul Intern

Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Descentralizarea financiară în învățământul preuniversitar de stat

Descentralizarea sistemului si crearea autonomiei institutionale a scolilor si liceelor sunt necesare si reprezinta actiuni majore ale reformei...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Aplicații Excel

Folositi programul de calcula tabelar MS Excel pentru asistare in vederea gestionarii unei petreceri (chef). Folositi programul de calcula...

Curs 1 Excel

Istoricul spectacolelor Cod Spectacol Nr de ani de cand se joaca spectacolul respectiv Curs Euro 4.27 1 5/5/1950 2 3/1/1955 3 12/1/1990...

Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei

1. ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE 1.1 Definirea, rolul si locul sistemelor informatice pentru asistarea deciziei Sistemul este o colectie de parti...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea eficienței economice a unui proiect de investiții prin metodologia BIRD - Fabrica de Malț Târgoviște

CAPITOLUL I INVESTITIILE SI EFICIENTA ECONOMICA A ACESTORA 1.1. INVESTITIILE – SUPORT MATERIAL AL DEZVOLTARII ECONOMICE Procesul cresterii...

SC Daas Impex SRL - bază de studiu privind elaborarea analizei economico-financiare

Activitatea oricarei firme se desfasoara intr-un mediu dinamic si agresiv. Problemele fundamentale cu care se confrunta fiecare firma vizeaza, in...

Analiza activității economico-financiare a întreprinderii SC Timisi Impex SRL

Introducere Activitatea oricarei firme, in contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara intr-un mediu dinamic si...

Raționalizarea și modernizarea sistemului decizional

1. Definirea si structura sistemului decisional 1.1 Defimirea deciziei. Decizia manageriala Fiecare dintre noi luăm decizii care ne privesc...

Practică de specialitate - administrație publică

1. Descrierea organizării sistemului administraţiei publice locale Distincţia dintre administraţia publică centrală şi cea locală are la bază...

Actele Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin.2 din Constituţia României, teritoriul statului nostru este organizat în următoarele unităţi...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Analiza economico-financiară

Activitatea oricarei firme, în contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara într-un mediu dinamic si agresiv. În...

Ai nevoie de altceva?