Mijloace bănești

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 12 în total
Mărime: 14.84KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Bodea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigoroi Liliana
O prezentare in Power Point ce releva principalele aspecte ale acestei teme.Tema este descrisa in asa mod ca sa fie pe intelesul tuturor.

Extras din curs

Contabilitatea mijloacelor băneşti

Contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie

Contabilitatea mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională

Clasificarea mijloacelor băneşti

Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii.

Mijloacele băneşti se clasifică:

a) în dependenţă de valuta în care sunt exprimate (forma de existenţă):

mijloace băneşti în valută naţională;

mijloace băneşti în valută străină.

b) în dependenţă de locul păstrării:

mijloace băneşti în numerar;

mijloace băneşti în cont;

alte mijloace băneşti (documente băneşti etc.).

c) în funcţie de posibilitatea utilizării mijloacelor băneşti:

mijloacele băneşti legate;

mijloace băneşti nelegate.

Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie

Pentru păstrarea numerarului, precum şi pentru efectuarea decontărilor în numerar la întreprindere, este destinată casieria. Contabilitatea disponibilităţilor băneşti din casieria întreprinderii este organizată în conformitate cu “Regulile privind ţinerea operaţiilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova”, aprobate prin Hotărârea Guvernului R.M. nr. 764 din 25 noiembrie 1992.

Operaţiile de casă sunt ţinute de către casier - persoana cu răspundere materială pentru păstrarea şi folosirea tuturor mijloacelor băneşti şi a hârtiilor de valoare primite în casierie.

Perfectarea documentară

În casieria întreprinderii numerarul poate fi primit din:

contul curent în valută naţională,

contul curent în valută străină;

ca rambursare a avansurilor neutilizate de către titularii de avans,

sub forma venitului în urma vânzării în numerar a producţiei, mărfurilor etc.

Numerarul în casierie este primit din contul de decontare de către casier, în baza unui document numit “Cec bănesc”. La intrările de mijloace băneşti se perfectează “Dispoziţie de încasare” cu cotor. Cotorul se eliberează persoanei ce a plătit banii, ca confirmare a depunerii acestui numerar.

Eliberarea numerarului din casierie are loc pentru:

achitarea salariilor, premiilor şi altor plăţi salariaţilor,

eliberarea avansurilor spre decontare titularilor de avans,

Documentul de bază care se întocmeşte la eliberarea banilor din casierie este “Dispoziţia de plată”

Evidenţa operaţiilor privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti din casieria întreprinderii se ţine în contul de activ 241 “Casa”. În debitul acestui cont se reflectă toate încasările de mijloace băneşti în casă, iar în creditul lui - plăţile în numerar. Soldul este debitor şi reprezintă numerarul existent în casieria întreprinderii la finele perioadei de gestiune.

La contul 241 “Casa” pot fi deschise următoarele subconturi: 2411 “Casa în valută naţională”, 2412 “Casa în valută străină”, 2413 “Mijloace băneşti în numerar legate”. Subcontul 2413 “Mijloace băneşti în numerar legate” se deschide în cazurile sechestrării numerarului din casieria întreprinderii, blocării, gajului banilor şi în alte cazuri similare.

Conținut arhivă zip

  • Mijloace Banesti.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Banii, fiind o denumire generica pentru toate tipurile de monede si de semne de valoare, reprezinta un instrument social, o forma particulara...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

INTRODUCERE I. Bazele teoretice a contabilitatii mijloacelor banesti 1.3. Esenta mijloacelor banesti 1.4. Sarcinile contabilitatii mijloacelor...

Dare de Seamă Privind Practica de Producere la Contabilitate

Tema1.Caracteristica generală a activităţii economico-financiare a întreprinderii şi structura contabilităţii. Contabilitatea reprezintă un sistem...

Gestiunea activelor circulante și imobilizate la întreprinderi

INTRODUCERE Pentru a activa în orice ramura a economiei, conducatorul din cadrul acesteia trebuie sa dispuna de o informatie economica detailata...

Raportul stagiului de practică la întreprinderea de profil SA Supraten

INTRODUCERE Sectorul de construcţii are un loc deosebit de important în cadrul economiei oricărui stat, revenindu-i un rol deosebit în refacerea,...

Perfecționarea contabilității mijloacelor bănești și analiza eficienței utilizării acestora

INTRODUCERE Mijloacele băneşti reprezintă mijloacele cele mai lichide a întreprinderii. Suma mijloacelor băneşti reprezintă un interes pentru...

Analiza Mijloacelor Bănești și a Datoriilor pe Termen Lung

Întroducere Diagnosticul financiar presupune identificarea punctelor tari si a punctelor slabe din mediul intern al companiei, prin prisma...

Ai nevoie de altceva?