Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5213
Mărime: 92.99KB (arhivat)
Publicat de: Georgiana L.
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. Cap 1. Noțiunea de Situații Financiare Anuale și locul lor în raportarea financiară a companiilor 3
  2. Cap 2. Bilanțul 7
  3. Cap 3. Situația veniturilor și cheltuielilor 10
  4. Cap 4. Situația fluxurilor de trezorerie 12
  5. Cap 5. Situația modificărilor capitalurilor proprii 14
  6. Cap 6. Notele explicative la situațiile financiare anuale 16
  7. Concluzii 17
  8. Bibliografie 18

Extras din curs

Cap 1. Noțiunea de Situații Financiare Anuale și locul lor în raportarea financiară a companiilor

1.1 Cadrul general conceptual privind IAS 1,,Situatii financiare anuale”, Directiva 34/2013 și Ordinul 470/2018

IAS 1 (Standardul Internațional de Contabilitate) are ca obiectiv prescrierea bazei privind prezentarea situațiilor financiare generale în scopul efectuării unei comparații între sitațiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele anterioare și situațiile financiare ale altor întreprinderi. Prevederile generale referitoare la prezentarea situațiilor financiare, îndrumările privind structura acestora și normele minime ce vizează conținutul situațiilor financiare fac parte din cadrul Standardului IAS 1 și conduc la realizarea obiectivului acestuia.

Directiva 34/2013 a apărut ca urmare a abrogării Directivei IV și Directivei VII de către Comisia Europeană ce a urmărit reducerea cerințelor de raportare pentru IMM-uri, reprezentând o îmbunătățire a celor două. Obiectivul noii Directive (34/2013) este de a preconiza și de a crea reglementări de cea mai înaltă calitate, totodată conținând prevederi referitoare la: domeniul de aplicare, bilanțul și contul de profit și pierdere, notele explicative la situațiile financiare, definiții și categorii de societăți și de grupuri, situații financiare și rapoarte consolidate etc.

Ordinul 470/2018 modifică Ordinul 1802/2014 privind situațiile financiare anuale fiind documentul ce vizează întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportările contabile anuale, acesta fiind publicat la finalul lunii ianuarie. Acesta are în vedere societățile ale căror valori mobiliare se țin în contabilitate și sunt tranzacționate la bursă pe baza prevederilor IFRS. Odată cu intrarea în vigoare a noului Ordin a fost modificată denumirea contului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare”, totodată fiind introduse alte două conturi și anume: 6584 „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări” și 7586 „Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale”.

Convergența contabilă presupune recunoașterea și anularea punctelor de dezacord dintre legislațiile contabile naționale, directivele europene și standardele internaționale de contabilitate și reducerea diferențelor care pot apărea între standardele americane de contabilitate și referențialul contabil al IASB.

1.2 Scopul situațiilor financiare anuale

Situațiile financiare anuale presupun totalitatea documentelor contabile referitoare la poziția financiară a unei companii, performanța financiară și situația fluxurilor de trezorerie, necesare în luarea deciziilor, obținerea și distribuirea rezultatelor, conform IAS 1. Se adresează în mod special diferiților utilizatori precum: investitorii, clienții, angajații, gurvernul și instituțiile sale, furnizorii și creditorii comerciali. Acestea pun la dispoziție informații despre:

- Active;

- Datorii;

- Capitaluri proprii;

- Venituri și cheltuieli (inclusiv câștiguri și pierderi);

- Fluxuri de trezorerie ale entității;

- Alte modificări în capitalurile proprii.

Cu ajutorul acestor informații cât și cele din notele explicative, utilizatorii pot prevedea viitoarele fluxuri de numerar ale entității.

Obiectivul SFA potrivit Directivei 34/2013 presupune comunicarea informațiilor pe piețele de capital, prezentarea tranzacțiilor anterioare și aducerea unor înbunătățiri guvernanței corporative, adresându-se în special investitorior și creditorilor.

Principiile de bază menționate în cadrul IAS 1 sunt: continuitatea activității, contabilitatea de angajamente, pragul de semnificație și necompensarea.

a). Continuitatea activității

În momentul întocmirii SFA, conducerea trebuie să aibă în vedere evaluarea capacității întreprinderii privind continuitatea activității, excepție făcând cazul în care aceasta plănuiește să lichideze entitatea sau să-și întrerupă activitatea, fie nu are altă alternativă. În cazul necontinuității activității vom evidenția acest fapt împlreună cu baza de întocmire a situațiilor financiare și precizând motivul pentru care întreprinderea nu mai are posibilitatea de a-și continua activitatea.

b). Contabilitatea de angajamente

Situațiile financiare anuale trebuie întocmite cu ajutorul contabilității de angajamente, excepție fac informațiile privind fluxurile de trezorerie. În cazul în care se folosește contabilitatea de angajamente, elementele vor fi recunoscute ca active, datorii, capitaluri proprii, venituri și cheltuieli și trebuie să respecte definițiile și criteriile de recunoaștere pentru elementele specifice cadrului general.

c). Necompensarea

Regula contabilă generală spune că nu este permisă compensarea creanțelor cu datoriile și nici cea a veniturilor cu cheltuielile, excepție face cazul în care compensarea este impusă sau permisă de un anumit standard. De aceea, în cazul creanțelor/datoriilor, compensarea poate avea loc doar pe baza unui document specific și numai după înregistrarea integrală a veniturilor și cheltuielilor rezultate în urma tranzacțiilor care au generat creanțele/datoriile respective. Interzicerea compensării este justificată de posibilitatea apariției unor pierderi de informații și care pot provoca luarea unor decizii eronate de către utilizatori. Așadar, raportarea trebuie realizată separat în cazul activelor și datoriilor, cât și a veniturilor și cheltuielilor.

Directiva 34/2013 prezintă următoarele principii: principiul prudenței, contabilității de angajamente, evaluării separate a elementelor de activ și datorii, necompensării, pragului de semnificație, evaluării la cost de achiziție sau la cost de producție, intangibilității, permanenței metodelor.

Bibliografie

1. Contabilitate financiară, Ediția a II-a, revizuită și adăugită-2016, editura TIPOMOLDOVA, Constantin Toma

2. “Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!”, editura Evrika, Costel Istrate, 2016

3. file:///C:/Users/Georgiana/Downloads/Directiva-nr.-34-din-2013%20(3).html

4. www.anat.ro/wp-content/uploads/2014/12/Directiva-nr.-34-din-2013.htm

5. www.anat.ro/wp-content/uploads/2014/12/Directiva-nr.-34-din-2013.htm

6. https://www.scribd.com/document/57288311/PROIECT-IAS-1

Preview document

Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 1
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 2
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 3
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 4
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 5
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 6
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 7
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 8
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 9
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 10
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 11
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 12
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 13
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 14
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 15
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 16
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 17
Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013 - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Modele si structuri privind situatiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situatii financiare anuale si Directiva 34-2013.docx

Alții au mai descărcat și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a Convergenţă sau nonconvegenţă? 1. Introducere...

Aspecte comparative privind raportarea financiară la nivel național și internațional

INTRODUCERE În prezent, la nivel internațional, se folosesc două sisteme de contabilitate, cel francez și cel anglo-saxon, respectiv două...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Modalități de finanțare a investițiilor și activității de exploatare - IAS 20

Introducere: Obiectul Standardul 20 este problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public,...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Te-ar putea interesa și

Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 situațiile financiare anuale și directiva 34 2013 - Convergență sau non-convergență

În acest proiect dorim efectuarea unei comparații între situațiile financiare anuale din România și cele anglo-saxone din punct de vedere al...

Ai nevoie de altceva?