Obiectul de Studiu al Contabilității

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 53430
Mărime: 273.25KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii

Prin definirea obiectului de studiu al unei discipline se încearcă a se determina sfera preocupărilor sale şi al locului pe care îl ocupă în procesul cunoaşterii umane. Ca disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are propriul său obiect de cercetare, acesta fiind patrimoniul întreprinderii. Prima definiţie a patrimoniului a fost dată de Luca Paciolo la Veneţia 1494, în lucrarea sa intitulată „Summa de l´aritmetica, geometrie, proportione e proportionalita”, ca fiind „tot ceea ce aparţine negustorului, avere mobilă sau imobilă, precum şi toate afacerile mari sau mărunte în ordinea în care au avut loc”.

Pornind de la această definiţie s-a ajuns astăzi la definiţia patrimoniului: “totalitatea bunurilor şi valorilor economice aparţinând unei persoane fizice sau juridice precum şi totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care aceasta şi le asumă în legătură cu bunurile pe care le posedă”.

Contabilitatea studiază echilibrul global al patrimoniului care trebuie să existe între bunurile economice,pe de o parte, şi drepturile şi obligaţiile ca valoare economică pe de altă parte şi care este cunoscută sub denumirea de ecuaţia de echilibru a patrimoniului, astfel:

Bunuri economice = Drepturi + Obligaţii

Echilibrul global al patrimoniului este expresie a dublei determinări a patrimoniului, de bunuri economice ca purtători materiali ai proprietăţii şi de drepturi şi obligaţii ca expresie a raporturilor de proprietate privind aceste bunuri.

În contabilitate, bunurile economice sunt cunoscute ca active patrimoniale, iar drepturile şi obligaţiile ca pasive patrimoniale, de unde apare şi o altă ecuaţie a patrimoniului:

Active patrimoniale = Pasive patrimoniale

Din cele prezentate mai sus rezultă următoarea schemă de prezentare a patrimoniului:

Obiectul contabilităţii¬- patrimoniul- a constituit câmpul de manifestare a numeroase controverse, astfel au fost unii care au considerat contabilitatea ca ramură a matematicii al cărui obiect îl constituie studiul conturilor; alţii au considerat contabilitatea ca ştiinţă a patrimoniului fundamentându-i obiectul de studiu de pe poziţii juridice, iar alţii o considerau ca o ştiinţă administrativă care studiază actele şi faptele din domeniul gestionării resurselor.

Pe baza acestor controverse s-au conturat 4 mari concepţii cu privire la obiectul contabilităţii:

- Concepţia administrativă conform căreia obiectul contabilităţii este format din reflectarea şi controlul valoric al faptelor administrative în vederea obţinerii de rezultate maxime cu eforturi cât mai minime. Această concepţie are în vedere ca orice decizie de natură administrativă să aibă drept consecinţă creşterea eficienţei şi a rentabilităţii economice.

- Conceptia juridică are ca obiect al contabilităţii patrimoniul privit din punct de vedere al drepturilor şi obligaţiilor în corelaţie cu bunurile şi valorile ce aparţin unei persoane fizice sau juridice. Potrivit acestei concepţii activitatea economică este generată de relaţii juridice.

Ecuaţia de echilibru a patrimoniului, conform acestei concepţii, este:

Bunuri economice = Drepturi şi obligaţii

- Conceptia financiară se referă la cercetarea şi soluţionarea laturilor valorice ale existenţei, mişcării şi transformării patrimoniului ca urmare a operaţiunilor economico-financiare private sub aspectul provenienţei şi al destinaţiei fiecărui element patrimonial.

Din punct de vedere al destinaţiei elementele patrimoniale sunt denumite utilităţi şi îmbraca 2 forme:

a) utilităţi durabile (bunurile investite pe termen lung )

b) utilităţi ciclice (reprezentate prin bunuri ce se află într-o continuă mişcare şi transformare).

Din punct de vedere al provenienţei elementele patrimoniale sunt denumite resurse (fonduri), care provin din aportul proprietarilor (acţionarilor) , rezultate financiare favorabile, împrumuturi pe termen mediu şi lung sau mai pot proveni de la terţi (instituţii de credit , furnizori, clienţi creditori).

Ecuaţia de echilibru a patrimoniului, conform acestei concepţii, este:

Utilităţi durabile + Utilităţi ciclice = Surse (Fonduri)

- Concepţia economică defineşte obiectul contabilităţii ca circuit al capitalului privit sub aspectul destinaţiei (capital fix, capital circulant), respectiv al modului de procurare al bunurilor (capital propriu, capital imprumutat).

Ecuaţia de echilibru a patrimoniului, conform acestei concepţii, este:

Capital fix + Capital circulant = Capital propriu + Capital împrumutat

Conform acestor concepţii contabilitatea este un instrument util pentru urmărirea permanentă a activităţilor ce se desfaşoară în economie şi a rezultatelor economico-financiare ale acestora.

2. Conţinutul obiectului contabilităţii (patrimoniului)

Din definiţia dată patrimoniului se desprind ca elemente de bază ale acestuia : subiectul şi obiectul.

Subiectul patrimoniului este reprezentat de o persoană fizică sau juridică care posedă gestiunea elementelor patrimoniale şi care îşi asumă atât drepturi cât şi obligaţii cu privire la acestea.

Obiectul patrimoniului este constituit din bunurile materiale şi băneşti ce compun activul patrimonial şi din drepturi şi obligaţii ce compun pasivul patrimonial.

2.1. Structuri patrimoniale de activ

Mijloacele economice ce constituie conţinutul activului se grupează după două criterii şi anume:

Preview document

Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 1
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 2
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 3
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 4
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 5
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 6
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 7
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 8
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 9
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 10
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 11
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 12
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 13
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 14
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 15
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 16
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 17
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 18
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 19
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 20
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 21
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 22
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 23
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 24
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 25
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 26
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 27
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 28
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 29
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 30
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 31
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 32
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 33
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 34
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 35
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 36
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 37
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 38
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 39
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 40
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 41
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 42
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 43
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 44
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 45
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 46
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 47
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 48
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 49
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 50
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 51
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 52
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 53
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 54
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 55
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 56
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 57
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 58
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 59
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 60
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 61
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 62
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 63
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 64
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 65
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 66
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 67
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 68
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 69
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 70
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 71
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 72
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 73
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 74
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 75
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 76
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 77
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 78
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 79
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 80
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 81
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 82
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 83
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 84
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 85
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 86
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 87
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 88
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 89
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 90
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 91
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 92
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 93
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 94
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 95
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 96
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 97
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 98
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 99
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 100
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 101
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 102
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 103
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 104
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 105
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 106
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 107
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 108
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 109
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 110
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 111
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 112
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 113
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 114
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 115
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 116
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 117
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 118
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 119
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 120
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 121
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 122
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 123
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 124
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 125
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 126
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 127
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 128
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 129
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 130
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 131
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 132
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 133
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 134
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 135
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 136
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 137
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 138
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 139
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 140
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 141
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 142
Obiectul de Studiu al Contabilității - Pagina 143

Conținut arhivă zip

 • Obiectul de Studiu al Contabilitatii
  • Curs 1.doc
  • Curs 2.doc
  • Curs 3.doc
  • Curs 4.doc
  • Curs 5.doc
  • Curs 6.doc
  • Curs 7.doc
  • Curs 8.doc
  • Curs 9.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Politici Financiar Monetare

Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Contabilitate internațională

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem transparent de raportare care va micsora costul...

Organizarea generală a contabilității societăților comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Introducere în Știința Contabilității

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Particularități privind contabilizarea operațiunilor economico-financiare derulate în cadrul SC Jais Com SRL

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII “JAIS COM” SRL 1.1 DENUMIRE, SEDIU, CAPITAL SOCIAL Societatea cu raspundere limitata, avand...

Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor corporale

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii,...

Contabilitatea Decontarilor cu Clienții

2.Obiectul si metoda contabilitatii Obiectul si metoda contabilitatii. Contabilitatea face parte din evidenta economica. Evidenta economica...

Obiectul și Metoda Contabilității

1. Unitatea economică – sfera de acțiune a contabilității Contabilitatea reflectă bunurile economice și sursele de procurare a lor care aparține...

Componentele evidentei economice și obiectul de studiu al contabilității

Contabilitatea si-a dovedit insemnatatea practica, fiind considerata prin noile dimensiuni ale functiei previzionale, ca un factor de crestere...

Patrimoniul, obiect de studiu al contabilității

In prezent, in tara noastra contabilitatea are un cadru legiferat. Pe aceasta baza se stabileste ca prin contabilitate se cunoaste, se gestioneaza...

Componentele Evidenței Economice și Obiectul de Studiu al Contabilității

Informatiile economice reprezinta o stire, o comunicare, un mesaj ce contine elemente noi de cunoastere a unor stari, situatii, de manifestare a...

Ai nevoie de altceva?