Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 12298
Mărime: 109.12KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aliona Jingan

Cuprins

 1. 1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional
 2. 1.2 Rolul SIRF în procesul de armonizare contabilă
 3. 1.3 Principiile şi cerinţele SIRF
 4. 1.4 Clasificarea sistemelor contabile
 5. 1.5 Structura şi activitatea Consiliului pentru SIRF

Extras din curs

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional

Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia tuturor utilizatorilor a informaţiei cu privire la activitatea întreprinderii şi rezultatele ei financiare. Funcţia principală a contabilităţii este acumularea informaţiei financiare şi aducerea ei la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate.

Activitatea economică externă a ţărilor, crearea întreprinderilor mixte şi a companiilor transnaţionale, atragerea investiţiilor străine în economie scot în prim plan cerinţele faţă de perfecţionarea sistemului de informaţie economică a întreprinderilor şi formarea sistemului de evidenţă construit pe principiile prevăzute de standardele internaţionale. în condiţiile economiei de piaţă, când agenţii economici din diferite ţări încheie contracte de colaborare şi de atragere a partenerilor străini, şi în legătură cu reorganizarea evidenţei în conformitate cu standardele internaţionale, devin necesare cunoaşterea şi înţelegerea principalelor sisteme contabile internaţionale.

Întreprinderile şi companiile contemporane reprezintă nişte structuri destul de complicate care uneori au o mulţime de legături economice şi juridice, de aceea informaţia despre diferiţi indicatori economici ai întreprinderii prezintă interes şi este necesară pentru câteva grupuri de utilizatori, care pot fi împărţite convenţional în interioare şi exterioare.

Utilizator interior este personalul administrativ al întreprinderii care în baza informaţiei contabile adoptă diferite hotărâri cu caracter de producţie şi financiar. La acestea se referă elaborarea planului financiar pe următorul an, modificarea volumului de realizări, determinarea direcţiilor de investire a resurselor întreprinderii, utilitatea atragerii creditelor ş.a. E clar, pentru adoptarea hotărârilor corecte este necesară o informaţie la timp, completă şi exactă. în caz contor, prezentarea unei informaţii incorecte va duce la adoptarea unor hotărâri care va afecta situaţia financiară a întreprinderii.

Utilizatorii externi, la rândul lor, pot fi împărţiţi în două grupuri: nemijlocit interesaţi şi neinteresaţi în activitatea întreprinderii.

Din primul grup fac parte:

- proprietarii mijloacelor - investorii, fondatorii, acţionarii cărora informaţia le trebuie pentru a evalua eficacitatea activităţii conducerii, cât de avantajos îşi îndeplinesc misiunea managerii şi care va fi rezultatul financiar final. Proprietarii de capital au devenit investori şi au încredinţat specialiştilor- manageri să dirijeze utilizarea acestui capital. Ca urmare a apărut necesitatea de a întocmi astfel de dări de seamă a managerilor faţă de proprietari, scopul cărora ar consta în obţinerea informaţiei cu privire la rezultatul financiar al activităţii companiei şi eficacitatea dirijării resurselor. În acelaşi timp, proprietarii au devenit acţionari şi acţiunile lor circulă liber pe piaţa de capital. De aceea a apărut necesitatea de a întocmi dări de seamă contabile publice, care ar oferi acţionarilor şi investitorilor potenţiali informaţia despre gradul de siguranţă a investiţiilor în compania respectivă;

- partenerii comerciali şi creditorii care manifestă interes faţă de informaţia despre solvabilitatea companiei şi siguranţa livrărilor de diferite mărfuri sau servicii, precum şi despre determinarea utilităţii acordării creditelor, garanţia rambursării lor, estimarea încrederii în întreprindere ca şi în client;

- servicii fiscale - pentru determinarea corectitudinii calculării sumelor impozitelor pe care trebuie să le plătească compania, pentru analiza eficienţei politicii fiscale a statului;

- funcţionarii şi lucrătorii companiei care doresc să cunoască stabilitatea şi rentabilitatea întreprinderii, capacitatea acesteia de a plăti la timp salariile, de a efectua calcularea pensiilor şi altor plăţi, de a asigura plasarea în câmpul muncii;

- analiştii şi consultanţii financiari cărora informaţia le trebuie pentru a consulta investorii, acţionarii, furnizorii potenţiali şi mass-media;

- cercurile largi, de asemenea, sunt interesate în obţinerea informaţiei veridice despre situaţia financiară a întreprinderii, succesele şi tendinţele dezvoltării, întrucât de activitatea ei în mare măsură depinde gradul de utilizare a braţelor de muncă în regiunea dată, orientarea companiei spre furnizorii locali, folosirea serviciilor instituţiilor de credit locale, investirea mijloacelor în dezvoltarea social-economică a regiunii.

Preview document

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 1
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 2
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 3
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 4
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 5
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 6
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 7
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 8
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 9
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 10
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 11
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 12
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 13
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 14
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 15
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 16
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 17
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 18
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 19
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 20
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 21
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 22
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 23
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 24
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 25
Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Notiuni Generale si Principiile Contabilitatii Internationale
  • Structura si activitatea Consiliului pentru SIRF.doc
  • Tema 1.doc
  • TEMA 5 Public expences system.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. Unităţi de învăţare Timp alocat temei : 2 ore Noţiunea de informatică de gestiune şi...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Politici Financiar Monetare

Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Contabilitate internațională

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem transparent de raportare care va micsora costul...

Organizarea generală a contabilității societăților comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Introducere în Știința Contabilității

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi...

Contabilitate și Control de Gestiune

CAPITOLUL I ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE 1.1. Contabilitatea financiară...

Te-ar putea interesa și

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA AGENŢILOR ECONOMICI Prima definiţie dată contabilităţii aparţine lui Luca Paciolo, fiind...

Cercetare privind Implementarea IFRS în România

Notiuni generale Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) reprezinta un set de standarde contabile, bazate pe principii care...

Contabilitatea Veniturilor Firmei

1. Definirea noţiunii de venituri Veniturile ca şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului...

Analiza comparativă US GAAP - IFRS

I. Notiuni introductive Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set...

Dobândirea Calității de Auditor în România

1. NOTIUNI GENERALE Auditul reprezinta activitatea de examinare de catre auditori a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu...

Practică de specialitate la Societatea Comerciale AP Corporate Investments România SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE “A.P. CORPORATE INVESTMENTS ROMANIA” S.R.L. 1 . 1 . PREZENTAREA SI ORGANIZAREA...

Ai nevoie de altceva?