Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 37705
Mărime: 420.91KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞIINŢE

Cuprins

 1. TEMA 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. 5
 2. 1.1. INFORMATICA DE GESTIUNE ŞI INFORMATICA FINANCIARĂ 5
 3. 1.2. FACTORII CARE AU CONTRIBUIT LA APARIŢIA EI 5
 4. 1.3. OBIECTUL CURSULUI 5
 5. 1.4. CERINŢELE REALIZĂRII SISTEMULUI INFORMATIC 6
 6. TEMA 2 GENERALITĂŢI DESPRE SISTEME 6
 7. 2.1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI FORME DE REPREZENTARE 6
 8. 2.2. DESCRIEREA UNUI SISTEM 7
 9. 2.3. CARACTERISTICILE SPECIFICE SISTEMULUI 7
 10. TEMA 3 UNITATEA ECONOMICĂ PRIVITĂ CA SISTEM 8
 11. 3.1. DEFINIŢIA UNITĂŢII ECONOMICE 8
 12. 3.2. PRINCIPALELE FUNCŢII ALE UE 9
 13. 3.3. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A UNITĂŢII ECONOMICE 9
 14. 3.4. COMPONENTELE STRUCTURII FUNCŢIONALE SPECIFICE UE 10
 15. 3.5. TIPURI DE RELAŢII DINTRE COMPONENTELE SISTEMULUI 11
 16. TEMA 4 PRINCIPALELE SUBSISTEME DIN UNITATEA ECONOMICĂ 12
 17. 4.1. DESCOMPUNEREA UNITĂŢII ECONOMICE ÎN SUBSISTEME 12
 18. 4.2. LOCUL ŞI ROLUL SUBSISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN UNITATEA ECONOMICĂ 13
 19. 4.3. ROLUL ŞI FUNCŢIILE SUBSISTEMELOR 14
 20. 4.4. PROCESELE SPECIFICE INFORMAŢIILOR 15
 21. 4.5. SISTEMUL INFORMATIC 17
 22. 4.6. CIRCUITUL ŞI FLUXUL INFORMAŢIONAL 17
 23. TEMA 5 TEHNICI DE PROCESARE AUTOMATĂ A INFORMAŢIILOR 18
 24. 5.1. PRELUCRAREA BATCH 18
 25. 5.2. PROCESAREA ON – LINE 19
 26. 5.3. VARIANTE DE PRELUCRĂRI ON-LINE 20
 27. TEMA 6 PREZENTAREA TIPURILOR DE SISTEME INFORMATICE 21
 28. 6.1. SISTEME INFORMATICE STANDARD 21
 29. 6.2. SISTEME EXPERT 23
 30. 6.3. SISTEME INTERACTIVE DE ASISTARE A DECIZIEI 26
 31. TEMA 7 CONCEPTE FUNDAMENTALE DE REALIZARE A SI 29
 32. 7.1. METODĂ, METODOLOGIE 29
 33. 7.2. DIMENSIUNILE SPECIFICE METODEI 3M 29
 34. 7.3. CICLUL DE VIAŢĂ 30
 35. 7.4. NIVELUL DE ABSTRACTIZARE 31
 36. 7.5. NIVELUL DE DECIZIE 32
 37. 7.6. ABORDAREA PROCESELOR DE PROIECTARE 33
 38. 7.7. DESCRIEREA ELEMENTELOR FUNDAMENTALE ALE UNUI SI 35
 39. 7.8. RELAŢIA DINTRE NIVELELE DE ABSTRACTIZARE ŞI ELEMENTELE FUNDAMENTALE 35
 40. TEMA 8 MODELAREA GLOBALĂ 37
 41. 8.1. ABORDAREA ARHITECTURII SI 37
 42. 8.2. CARACTERISTICILE GENERALE 37
 43. 8.3. ALEGEREA SOLUŢIEI GLOBALE OPTIME – MODEL MATEMATIC 38
 44. 8.3.1. Etapa 1. Definirea Criteriilor 38
 45. 8.3.2. Etapa 2. Întocmirea Tabelului Cu Variante 40
 46. 8.3.3. Etapa 3. Normalizarea Şi Ponderea Variantelor 41
 47. 8.3.4. Etapa 4. Alegerea Variantei Optime 42
 48. 8.4. DEFINIREA OBIECTIVELOR SISTEMULUI 42
 49. 8.4.1. Obiectivele noului sistem 42
 50. 8.4.2. Obiectivele secundare ale informatizării 43
 51. TEMA 9 MODELAREA CONCEPTUALĂ 44
 52. 9.1. FUNCŢIILE MODELĂRII CONCEPTUALE 44
 53. 9.2. MODELAREA DEFINIŢIILOR ŞI DESCRIERILOR 44
 54. 9.2.1. Stabilirea ariei de informatizare 44
 55. 9.2.2. Descrierea intrărilor 45
 56. 9.2.2.1 Tipologia documentelor de intrare 47
 57. 9.2.2.2 Intrări tip ON-LINE 48
 58. 9.2.3. Ieşirile sistemului 48
 59. 9.2.4. Sistemul de codificare 49
 60. 9.2.4.1 Rolul sistemului de codificare 49
 61. 9.2.4.2 Exemple de coduri 50
 62. 9.3. MODELAREA CONCEPTUALĂ A COMUNICAŢIILOR 52
 63. 9.3.1. Funcţiile Modelului CC 52
 64. 9.3.2. Actorii şi fluxurile informaţionale 52
 65. 9.3.3. Diagrama de flux 53
 66. 9.3.4. Matricea de flux 55
 67. 9.4. MODELAREA CONCEPTUALĂ A PRELUCRĂRILOR 55
 68. 9.4.1. Funcţiile modelării CP 55
 69. 9.4.2. Formalismul de modelare a prelucrărilor 56
 70. 9.4.3. Construcţia modelului conceptual al prelucrărilor 59
 71. 9.5. MODELAREA CONCEPTUALĂ A DATELOR 59
 72. 9.5.1. Funcţiile modelării conceptuale a datelor 59
 73. 9.5.2. Formalismul de descriere a datelor. 61
 74. TEMA 10 MODELAREA ORGANIZAŢIONALĂ 63
 75. 10.1. ROLUL MODELĂRII ORGANIZAŢIONALE 63
 76. 10.2. MODELAREA ORGANIZAŢIONALĂ A PRELUCRĂRILOR 64
 77. 10.3. MODELAREA ORGANIZAŢIONALĂ A COMUNICAŢIILOR 65
 78. 10.4. MODELAREA ORGANIZAŢIONALĂ A DATELOR 66
 79. 10.5. DESCRIERI ŞI DEFINIŢII ORGANIZAŢIONALE 67
 80. TEMA 11 MODELAREA LOGICĂ 67
 81. 11.1. ROLUL MODELĂRII LOGICE 67
 82. 11.2. DEFINIŢII ŞI DESCRIERI LA NIVEL LOGIC 68
 83. 11.3. MODELUL LOGIC AL COMUNICAŢIILOR 71
 84. 11.4. MODELUL LOGIC AL DATELOR 73
 85. 11.5. MODELUL LOGIC AL PRELUCRĂRILOR 76
 86. TEMA 12 MODELAREA FIZICĂ - EXEMPLE 82
 87. 12.1. MODELAREA FIZICĂ A DEFINIŢIILOR ŞI DESCRIERILOR 82
 88. 12.1.1. Utilizatorii SI 82
 89. 12.1.2. Protecţia bazelor de date distribuite 84
 90. 12.2. MODELAREA FIZICĂ A DATELOR 84
 91. 12.3. DESCRIEREA GENERALA A SGBDR FOXPRO 86
 92. 12.4. FORMULAREA ŞI MODELAREA PROBLEMEI 89
 93. 12.4.1. Elemente specifice Modelării Conceptuale 89
 94. 12.4.2. Procese specifice BD 92
 95. 12.4.3. Operaţii specifice BD 92
 96. 12.5. MODELAREA FIZICĂ A PRELUCRĂRILOR 94
 97. 12.5.1. Crearea structurii bazelor de date 94
 98. 12.5.2. Realizarea programelor de actualizare 96
 99. 12.5.3. Descrierea generatorului de ecrane 97
 100. 12.5.4. Proiectarea rapoartelor – principii generale 99
 101. 12.5.5. Descrierea generatorului de rapoarte şi aplicaţii 101
 102. 12.5.6. Realizarea programelor de calcul propriu-zise 105
 103. 12.5.7. Elemente specifice descrierii interfeţei cu utilizatorul 106
 104. 12.5.8. Integrarea componentelor realizate într-un SI 108
 105. TEMA 13 INTREBARI RECAPITULATIVE 113
 106. TEMA 14 ÎNTREBĂRI GRILĂ 114
 107. TEMA 15 ANEXE 127
 108. 15.1. ANEXA 1 – MATRICEA METODEI 3 127
 109. 15.2. ANEXA 2 LISTA FIGURILOR 128
 110. 15.3. ANEXA 3 LISTA TABELELOR 129
 111. 15.4. ANEXA 4 PRESCURTĂRI UTILIZATE 130
 112. 15.5. ANEXA 5 BIBLIOGRAFIE 132

Extras din curs

Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ.

Unităţi de învăţare

Timp alocat temei : 2 ore

Noţiunea de informatică de gestiune şi informatica financiară

Factorii care au contribuit la apariţa ei

Cerinţele realizării unui sistem informatic de gestiune

Obiectivul cursului

1.1. Informatica de gestiune şi informatica financiară

Informatica de gestiune (IG) este un domeniu complex, dinamic şi deschis, dezvoltat ca urmare a exploziei realizărilor în domeniul tehnologiei informaţiei (TI), care oferă posibilitatea prelucrării automate a datelor la nivel local, naţional şi internaţional, asigurând împreună cu alte sisteme (statistic, financiar, contabil, juridic), gestiunea eficientă a patrimoniului şi a operaţiunilor economico - financiare (EF) de toate tipurile şi la toate nivelurile.

Informatica financiar – bancară este o parte din informatica de gestiune, cu rolul de automatizare a gestiunii patrimoniului şi operaţiunilor derulate de organismele financiar – bancare (FB).

1.2. Factorii care au contribuit la apariţia ei

Principalele facilităţi oferite de realizările în domeniul IT care au contribuit la apariţia şi dezvoltarea Sistemelor Informatice de Gestiune sunt :

a) interconectarea la nivel local, naţional, regional şi internaţional;

b) apariţia unor sisteme de operare (SO) puternice, flexibile şi prietenoase ;

c) creşterea capabilităţii de prelucrare a datelor structurate în baza de date ,etc. ;

d) reducerea timpului de comunicaţie ;

e) creşterea capacităţii de memorare şi prelucrare ;

f) introducerea facilităţilor multimedia ;

g) implementarea unor sisteme de confidenţialitate şi acces diferenţiat la datele stocate în sistemul informatic (SI);

1.3. Obiectul cursului

Cursul tratează problematica realizării unor sisteme informatice de gestiune (SIG), privit ca un sistem complex în care vor fi abordate următoarele etape:.

a) organizarea şi arhitectura sistemului informatic (SI);

b) metode şi concepte fundamentale asociate;

c) utilizarea metodelor moderne de proiectare;

d) probleme privind implementarea sistemului informatic ;

Sunt descrise integral fazele proiectării sistemului informatic şi anume:

• infrastructura metodei;

• modelarea la nivel global, conceptual, organizaţional , logic şi fizic;

• exemple din domeniul gestiunii, prin care sunt ilustrate metodele de prelucrare şi introducere a acestora în infrastructura unui sistem informatic.

La finalul cursului se doreşte ca fiecare participant să poată fi capabil, ca pentru o firmă concretă din domeniul economic să poată să elaboreze un proiect în faza logică de informatizare a unei activităţi de gestiune a acesteia care va consta în:

• stabilirea obiectivului sistemului informatic;

• structura de date necesară atingerii obiectivului;

• documentele de intrare / ieşire specifice sistemului;

• lista procedurilor / prelucrărilor la care sunt supuse informaţiile;

• structurarea lor în funcţie de perioada de utilizare;

• criterii de alegere a arhitecturii sistemului în concordanţă cu cerinţele reale ale sistemului financiar – bancar (SFB).

1.4. Cerinţele realizării sistemului informatic

Pentru înţelegerea modului de concepere şi realizare a sistemului informatic este necesară :o bună cunoaştere a legislaţiei domeniului de informatizat, a normelor interne specifice domeniului ce se doreşte analizat şi proiectat, structura organizatorică a organismului, şi documentele specifice acestora, dar şi a facilităţilor, tehnicilor oferite şi restricţiile specifice impuse de partea informatică - Hardware şi Software (HS).

Tema 2 GENERALITĂŢI DESPRE SISTEME

Unităţi de învăţare

Timp alocat temei : 2 ore

Conceptul de sistem şi forme de reprezentare

Descrierea unui sistem

Caracteristicile specifice sistemului

2.1. Conceptul de sistem şi forme de reprezentare

Sistemul este ansamblu de componente organic legate între ele prin mecanisme de comunicaţie, care au drept scop transformarea intrărilor în ieşiri. În condiţiile în care sistemul dispune de componente capabile să regleze procesele interne în funcţie de ieşiri, spunem că sistemul este un sistem cibernetic.

Din punct de vedere simbolic sau abstract sistemul este reprezentat astfel:

a) intrări ieşiri

PROCESARE

SPECIFICĂ

Fig. 2.1Reprezentarea grafică a unui Sistem

b) intrări ieşiri

PROCESARE

SPECIFICĂ

REGULATOR

Fig. 2.2Reprezentarea grafică a unui Sistem cibernetic

2.2. Descrierea unui sistem

Descrierea corectă şi completă a unui sistem presupune:

a) prezentarea şi descrierea intrărilor care pot fi de natură:

• materială;

• energetică;

• umană;

• informaţională;

• bănească.

Preview document

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 1
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 2
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 3
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 4
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 5
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 6
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 7
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 8
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 9
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 10
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 11
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 12
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 13
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 14
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 15
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 16
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 17
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 18
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 19
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 20
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 21
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 22
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 23
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 24
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 25
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 26
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 27
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 28
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 29
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 30
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 31
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 32
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 33
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 34
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 35
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 36
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 37
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 38
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 39
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 40
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 41
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 42
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 43
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 44
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 45
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 46
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 47
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 48
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 49
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 50
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 51
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 52
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 53
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 54
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 55
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 56
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 57
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 58
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 59
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 60
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 61
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 62
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 63
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 64
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 65
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 66
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 67
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 68
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 69
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 70
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 71
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 72
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 73
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 74
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 75
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 76
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 77
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 78
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 79
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 80
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 81
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 82
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 83
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 84
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 85
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 86
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 87
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 88
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 89
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 90
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 91
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 92
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 93
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 94
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 95
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 96
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 97
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 98
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 99
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 100
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 101
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 102
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 103
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 104
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 105
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 106
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 107
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 108
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 109
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 110
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 111
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 112
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 113
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 114
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 115
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 116
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 117
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 118
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 119
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 120
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 121
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 122
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 123
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 124
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 125
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 126
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 127
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 128
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 129
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 130
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 131
Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor - Pagina 132

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor.DOC

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Subiecte SIAD

A1/ Decizie – definiţie, niveluri şi tipuri de decizie Putem defini decizia ca fiind rezultatul unor activităţi conştiente de alegere a unei...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Contabilitate și Analiză economico-financiară

CAPITOLUL I IMPORTANTA SI METODA CONTABILITATII 1.1. Contabilitatea – componenta a evidentei economice Evidenta economica este o componenta a...

Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune

INTRODUCERE Scopul acestei discipline este de a familiariza studenţii cu aceste categorii de sisteme informatice folosite în managementul firmelor...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Te-ar putea interesa și

Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziei

Sistemul informational cuprinde ansamblul mijloacelor si procedurilor de preluare, clasare, stocare, prelucrare, transmitere si valorificare a...

Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE 1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română Fondată la 1...

Proiect Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

Punct 1 O societate comerciala deţine 4 filiale. Pentru activitatea de desfacere societatea comercială utilizează agenţi comerciali. Aceştia sunt...

Sistem Expert de Asistare a Deciziei

CAPITOLUL I – SISTEME EXPERT. INTRODUCERE Sistemele expert se pot împărţi în trei mari categorii: a) sisteme expert de clasificare –...

Sisteme Informatice pentru Asistarea Deciziilor Business Intelligence

BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATII CORECTE LA MOMENTUL OPORTUN Business Intelligence. Conceptul Busniss Intelligence s-a cristalizat alaturi de...

Sistemele informatice pentru asistarea deciziilor tendințe și instrumente pentru managerii viitorului

„Viaţa noastră este plină de numere, dar uneori uităm că numerele sunt doar instrumente. Ele nu au suflet; şi pot într-adevăr să devină fetişuri....

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

Mediu decizional - Decizii Decizia rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei directii de actiune si a angajarii in aceasta, fapt...

Ai nevoie de altceva?