Sisteme Expert de Gestiune

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 16951
Mărime: 550.43KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE, CÂMPULUNG - MUSCEL Masterat: Contabilitate şi managementul afacerilor

Cuprins

 1. 1.1. Conceptul Internet şi sistemele informatice in contextual European
 2. 1.2. Sisteme informaţionale pentru asistarea deciziei
 3. 1.3. Ciclul de viaţă, decizie şi abstractizare al unui sistem informatic
 4. 2 Definirea, locul şi obiectivele sistemelor expert . Armonizarea obiectivelor cu resursele în procesul decizional
 5. 2.1. Inteligenţa artificială
 6. 2.2. Definirea sistemelor expert
 7. 2.3. Noţiunile de cunoaştere şi raţionament din perspectiva sistemelor expert
 8. 2.4. Locul şi obiectivele sistemelor expert în economie
 9. 3. Scurt istoric al sistemelor expert
 10. 3.2. Structura unui sistem expert
 11. 3.3. Prezentarea arhitecturii unui sistem expert
 12. 3.4. Baza de cunoştinţe
 13. 3.5. Baza de fapte
 14. 3.6. Motorul de inferenţe
 15. 3.7. Modulul de achiziţie a cunoştinţelor
 16. 3.8. Modulul explicativ
 17. 3.9. Interfaţa cu utilizatorul

Extras din curs

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE

În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune vizibilitati

pentru creşterea performantelor. Într-o lume în care toţi se străduiesc să vândă serviciul companiei pentru care

lucrează, directorii să obţină noi contracte şi aşa mai departe, o imagine bună facilitează acest proces. Cum pot

oare achiziţiona un serviciu sau produs de la o firmă de care nu am auzit niciodată în detrimentul uneia de la

care cumpăr de ani de zile, despre care ştiu o sumedenie de lucruri, care mă ţine la curent cu noutăţile sale,

care, într-un cuvânt, este vizibilă?

Oamenii aleg acele organizaţii, servicii, produse, partide care exprimă cel mai bine rolul şi statutul pe

care ei le deţin în cadrul societăţii. În plus imaginea de sine a persoanei influenţează alegerea unei organizaţii

cu imagine bună, pentru că imaginea organizaţiei trebuie să corespundă cel mai bine parerii individului despre

sine.

Esenţa competiţiei este influenţată azi de modul corect în care managerii organizaţiei cunosc şi percep

cele mai relevante tendinţe, determinate în mode evident de transformările esenţiale produse în mediul de

afaceri (globalizarea pieţelor, comportamentul de cumpărare al consumatorului, creştere ponderii serviciilor,

concurenţa bazată pe factorul timp, creşterea ponderii proiectelor de infrastructură etc.).

O bună vizibilitate reprezintă un factor crucial, care îi permite managerului să identifice şi să evite

situaţiile periculoase. O imagine bună este un capital de care orice companie are nevoie. Sunt o sumedenie de

lucruri care pot fi realizate şi care să aducă beneficii însemnate organizaţiilor şi nu cu un buget foarte mare.

Există persoane care pot oricând să furnizeze sfaturi de calitate în activitatea de consiliere în domeniul

imaginii, comunicării şi relaţiilor publice.

O activitate permanentă de comunicare a tuturor noutăţilor, de realizarea unor evenimente dedicate,

crearea unei strategii de imagine şi punerea ei în practică sunt ingrediente ale succesului în mediul de afaceri.

O realizare bună trebuie adusă la cunoştinţă publicului-ţintă fiindcă numai astfel se păstrează permanent

legatură cu cei de care depinde şi cărora li se adresează afacerea, respectiv produsele/serviciile sale.

În cadrul noilor economii bazate pe cunoaştere se reflectă o tendinţă în dezvoltarea societăţii umane

de valorificare la un nivel nemaintîlnit a potenţialului creator al omului. Altfel spus noua economie reconfirmă

rolul factoului uman în dezvoltarea societăţii plasându-l în poziţia dominantă în raport cu celelalte forme de

capital. Poziţia este confirmată de numeroase studii referitoare la performanţele economice de excepţie

obţinute de ţări, firme, organizaţii, în cadrul cărora informaţiile, în calitatea lor de capital intelectual au fost

gestinate cu randament înalt.

Ziarele conţin numeroase ştiri despre diverse companii. Unele organizaţii apar mai des în publicaţii,

altele însă niciodată. Multe companii realizează activităţi prin intermediul cărora oferă beneficii importante

partenerilor de afaceri, clienţilor etc. dar nu sunt cunoscute.

Tehnologiile informaţionale favorizează extensia pe piaţa internaţională a societăţilor, iar difuzia

masivă a acestora pune în faţa firmelor noi oportunităţi care pot duce la schimbări economice, financiare şi

sociale sporind în acelaşi timp şi capacităţile cognitive. Sistemele informatice şi Internetul fac posibilă

conexiunea cu potenţiali concurenti, furnizori, clienţi de pe diverse continente, piaţa fiind privită la nivel

global.

Conceptul de economie bazată pe cunoştiinţe are la bază abordarea globală a fenomenelor, având un

conţinut de maximă generalitate, reflectând numeroase situaţii particulare, care, privite din perspectiva altor

ramuri de ştiinţă completează şi adâncesc conceptul conferindu-i valoare teoretică şi practică..

Pentru un proiect vizibilitatea presupune menţinerea în permanenţă a unui contact strâns cu

beneficiarii, prin contacte directe prin intermediul trainerilor sau consultantului, precum şi prin transmiterea

de informaţii prin telefon, e-mail, fax, buletine informative, pliante, mass-media, difuzarea de materiale

informative, organizarea de evenimente, caravane de informare şi fluturaşi. În centrul acestor activităţi se

situează creativitatea, inspiraţia, inteligenţa, inovaţia, ingeniozitatea, dinamismul, tenacitatea sau perseverenţa

expresii indubiltabile ale utilizării eficiente a capitalului intelectual al unei organizaţii.

În condiţiile penetrării sistemelor informatice în diverse domenii, a tehnologiilor informaţionale

firmele sunt puse în cadrul mediului “e” la noi provocări adaptate realităţii astfel încât performanţele,

experienţele pe linia inovării şi creării de noi nevoi, de noi produse să fie sintetizate şi redate într-o succesiune

de faze, etape care descriu procesul global al marketingului lateral în raport invers cu succesiunea specifică

marketingului tradiţional.

Marketingul este vital, crucial, indispensabil. Sunt câteva dintre atributele pe care specialistii din

domeniu, le atribuie marketingului. În termeni elementari, marketingul te ajută să pui pe piaţă cu succes un

produs sau serviciu.

În cadrul convieţuirii on-line “marketingul este mai complicat ca oricând…provocarea ne este lansată

de fragmentare, de saturaţie şi de puzderia de noutăţi care apar zilnic în pieţele în care concurăm1’.

Conceptul de marketing lateral din cadrul marketingului bazat pe cunoştinţe apare evident în cadrul unei

companii inovatoare care pune accentul pe trei sisteme:

 piaţa de idei a companiei; ● piaţa de talente a companiei; ● piaţa de idei la care se adaugă gestionarea

întregului proces.

Lucrurile nu sunt deloc simple, nici măcar la prima vedere, iar astazi, când pieţele sunt în continuă

creştere şi competitivitate o greşeală de marketing poate determina falimentul unei afaceri. În schimb,

marketingul bine făcut înseamnă succes, notorietate, vânzări şi profit.

Economia bazată pe cunştiinţe include între elementele sale definitorii atât firma, denumită sugestiv

firmă bazată pe cunoştiinţe, cât şi mediul, caracterizat ca mediu favorizant. Este ştiut faptul că cine deţine

informaţii devine mai bogat în condiţiile în care resursele sunt limtate, informaţiile sunt o sursă inepuizabilă.

Ele pot fi interpretate, analizate, corelate, conexate, memorate, transmise, arhivate etc.

Sisteme informaţionale actuale pot realiza analize psiho-sociale şi culturale care au în vedere mai

multe dimensiuni de orientare pe diverse termene, cu grade diferite de risc şi de productivitate. Firma bazată

pe cunoştiinţe este reflectată corespunzător şi în preocupările sistemelor informaţionale, prin apariţia şi

dezvoltarea unor concepte noi specifice marketingului de reţea şi marketingului intern al firmei.

Marketingul de reţea are la bază firma de reţea, considerată la rândul ei ca un tip nou de firmă bazat

pe cunoştiinţe. Compania reţea este tipul de firmă care deţine controlul unui mediu de afaceri reprezentat de

capacitatea intelectuală a personalului şi mai puţin de echipamente, terenuri sau materii prime. Pornind de la

un miez, poate fi ţesut o reţea de alianţe şi contracte. Marketingul relaţiilor reprezintă marketingul adecvat

unei structuri organizaţionale specifice. Schimbările rapide ale mediului, complexitatea accentuată a activităţii

firmelor şi necesitatea adaptării au făcut ca autonomia funcţională sa nu mai constituie o modalitate eficientă

1 Kotler Ph. S.a. Marketing lateral, Editura CODECS, Bucureşti, 2004

de lucru. Viitorul apropiat impune tot mai mult reducerea graniţelor funcţionale, promovând competiţia de

reţea ca soluţie pentru asigurarea succesului într-un mediu complex şi dinamic.

Marketingul intern al firmei reprezinta un concept care reflectă în mare măsură rolul major deţinut în

firmă de personal şi implicit de capitalul intelectual pe care acesta îl exprimă. Abordarea în viziune de

marketing a personalului necesită valorificarea cu maximă eficienţă a cunoştiinţelor deţinute, fiind circumscris

marketingului bazat pe cunoştiinţe.

Preview document

Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 1
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 2
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 3
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 4
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 5
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 6
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 7
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 8
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 9
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 10
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 11
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 12
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 13
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 14
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 15
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 16
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 17
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 18
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 19
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 20
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 21
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 22
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 23
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 24
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 25
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 26
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 27
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 28
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 29
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 30
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 31
Sisteme Expert de Gestiune - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Expert de Gestiune.pdf

Alții au mai descărcat și

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei...

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia...

Componențe inteligente ale sistemelor informatice

COMPONENTE INTELIGENTE ALE SISTEMELOR INFORMATICE INTEGRATE 11.1. Sisteme expert de gestiune (1) Sistemele expert fac parte din ramura...

Contabilitate internațională

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem transparent de raportare care va micsora costul...

Sisteme Expert de Gestiune

Capitolul 1 INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ 1.1. Concepte şi definiţii ale inteligenţei artificiale Tehnologiile inteligenţei artificiale au început să...

Organizarea generală a contabilității societăților comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Te-ar putea interesa și

Sisteme Informatice de Asistare a Activității unui Cabinet Veterinar

1. Decizie, decidenţi 1.1. Concepte de bază Domeniul teoriei deciziei se caracterizează prin existenţa mai multor concepte de bază. În continuare...

Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor

Preambul Înţelegerea mecanismelor vieţii şi în special ale inteligenţei umane a constituit o preocupare permanentă a multor categorii de...

Prototip privind Posibilitatea de a Utiliza Sistemele Expert în Analiza economico-financiară a Întreprinderii

I. Recenzie. Business Intelligence Roadmap The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications Larissa T. Moss, Shaku Atre,...

Organizarea Gestiunii Riscurilor Financiare în Cadrul Companiilor

Introducere Nici un întreprinzător, director sau manager nu poate avea certitudinea deplină asupra evoluției viitoare a pieței sale, a...

Analiza economico-financiară a unei întreprinderi

Introducere:Consideratii generale Diagnosticul economico-financiar reprezinta un instrument managerial ,care permite formularea unor judecati de...

Sisteme Expert în Contabilitate

1. RECENZIE Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (2nd Edition) Author: Michael Negnevitsky Publisher: Addison Wesley; 2nd...

Posibilități de Utilizare a Tehnologiilor Expert în Analiza economico-financiară a Întreprinderii

La nivelul unei întreprinderi principalele activităţi pentru care se pot dezvolta tehnologii expert sunt sunt: analiza şi planificarea financiară,...

Calculul trezoreriei nete pe o perioadă de doi ani pentru determinarea anului favorabil și luarea deciziilor pentru evoluția intreprinderii

Introducere Marven Minsky când a fost întrebat ce este inteligența artificială a răspuns :”Există întotdeauna persoane care au nevoie să...

Ai nevoie de altceva?