Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor

Licență
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 18360
Mărime: 113.91KB (arhivat)
Publicat de: Abel Soare
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA de STAT din REPUBLICA MOLDOVA Facultatea Matematică şi Informatică Catedra Tehnologii de Programare

Cuprins

 1. Preambul
 2. I. Introducere în calculul inteligent
 3. 1.1 Calculul inteligent şi rezolvarea problemelor
 4. II. Inteligenţa Artificială
 5. 2.1 Sisteme informatice viitoare
 6. 2.2 O definiţie
 7. 2.3 Testul Turing
 8. 2.4 Începutul
 9. 2.5 Înţelegerea limbajului natural
 10. 2.6 Sisteme expert evoluate
 11. 2.7 Concluzii
 12. III. Sisteme expert
 13. 3.1 Conceptul de sistem expert
 14. 3.2 Domeniul de expertiză
 15. 3.3 Raţionamentul
 16. 3.3.1 Raţionamentul deductiv
 17. 3.3.2 Raţionamentul inductiv
 18. 3.3.3Caracteristicile demersului intuitiv în procesul decizional.
 19. 3.4 Explicarea rezultatelor
 20. 3.5 Comunicarea cu mediul
 21. 3.6 Acumularea unor noi cunoştinţe
 22. 3.7 Atingerea limitelor de competenţă
 23. 3.8 Arhitectura sistemelor expert
 24. 3.9 Realizarea Sistemelor Expert
 25. 3.9.1 Consideraţii generale
 26. 3.9.2 Metodologii de realizare a sistemelor expert
 27. 3.10 Instrumente de realizare a sistemelor expert
 28. 3.11 Generatoare de sisteme expert
 29. 3.11.1 Generatorul de sisteme expert GURU.
 30. 3.11.2 Generatorul de sisteme expert H - EXPERT
 31. 3.11.3 Generatorul GOLDWORKS
 32. 3.12 Realizarea sistemelor expert prin prototipizare
 33. 3.12.1 Studiul de fezabilitate
 34. 3.12.2 Proiectarea sistemului expert
 35. 3.12.3 Realizarea versiunilor de prototip
 36. 3.12.4 Punerea în funcţiune a sistemului expert.
 37. 3.12.5 Exploatarea curentă şi întreţinerea sistemelui
 38. expert
 39. IV. Reţele neuronale
 40. 4.1 Specificul calcului neuronal
 41. 4.2 Motivaţia biologică
 42. 4.3 Structura unei reţele neuronale artificiale
 43. 4.4 Ce pot şi ce nu pot face reţelele neuronale
 44. 4.5 Clase de probleme ce pot fi rezolvate cu reţele neuronale
 45. 4.6 Calculul neuronal în comparaţie cu calculul clasic
 46. 4.7 Reţelele neuronale în comparaţie cu sistemele expert
 47. 4.8 Motivaţii pentru studiul reţelelor neuronale
 48. 4.9 Scurt istoric
 49. V. Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor în Medicină
 50. 5.1. Informatica medicală. Noţiuni generale
 51. 5.1.1. Principalele domenii de activitate
 52. 5.2. Sistem inteligent in medicina
 53. 5.2.1 Sistemul – Mycin
 54. 5.2.2. Sistem inteligent de gestiune a datelor în psihiatrie
 55. 5.2.2.1. Notiune de demenţă mentala
 56. 5.2.2.2. Boala Alzheimer
 57. 5.2.3. Realizarea sistemului inteligent de gestiune a datelor în psihiatrie psihiatrie
 58. CONCLUZII
 59. ANEXA

Extras din licență

Preambul

Înţelegerea mecanismelor vieţii şi în special ale inteligenţei umane a constituit o preocupare permanentă a multor categorii de specialişti, filozofi, biologi, psihologi, ingineri, biochimişti şi alţii. Desigur, evoluţia ştiinţei şi tehnologiei a jucat un rol esenţial în descifrarea multor fenomene specifice vieţii obţinându-se progrese semnificative în procesul de înţelegere a mecanismelor inteligenţei umane.

Unul dintre atributele esenţiale ale sistemelor inteligente este "capacitatea de învăţare". Astfel, pornind cu reprezentările empirice ale procesului de invăţare s-a ajuns la reprezentări formale ce asigură consistenţă şi valoare cercetărilor care s-au intensificat in ultimii 30 de ani.

Un sistem inteligent, pe lângă atributul de a învăţa, are şi capacitatea de a percepe, de a comunica, de a înţelege şi a lua decizii. Învăţarea joacă un rol esenţial în dezvoltarea unor maşini inteligente, iar modelarea acestui proces constituie o preocupare de mare actualitate pentru specialiştii din domeniul psihologiei şi al ştiinţelor cognitive.

Astfel că Inteligenta Artificiala a fost dezvoltata pentru a permite solutionarea problemelor nerezolvabile printr-o metoda algoritmica. Are ca scop apropierea de rationamentul uman.

Teza de licenţă constă din: introducere, cinci capitole, concluzii şi bibliografie.

În primul capitol, „Introducere în calculul intelegent”, sunt expuse noţiuni generale despre metodele de rezolvare a problemelor folosind sisteme inteligente.

Capitolul doi, „Intelegenţa Artificială”, expune noţiuni generale privitor la Intelegenţa Artificială, definiţii şi este prezentată succint evoluţia primelor programe ce au demonstrat că o maşină este capabilă să înveţe din experienţă şi să folosească limbaj natural, ca să-şi îmbogăţească cunoştinţele.

În capitolul trei sunt prezentate Sistemele Experte, noţiuni, definiţii, componentele ei, categoriile de aplicaţii intelegente şi etapele de realizare a unui Sistem Expert.

În capitolul patru se expune conceptul de reţele neuronale, structura lor şi comparaţia calcului neuronal cu cel clasic, precum şi diferenţa dintre reţelele neuronale şi Sisteme Experte.

Sistemele inteligente au o aplicabilitate foarte larga in medicina. Ele constituind un foarte mare ajutor pentru specialiştii din domeniul acesta, deoarece nu implica cunoştinţe sofisticate şi dificile pentru nespecialiştii în informatică. drept urmare, în capitolul cinci se descrie Sistemul Inteligent de gestiune a datelor din domeniul medicinii. A fost elaborat nomenclatorul maladiilor psihice şi tratamentul lor. Explicarea acestuia se sprijină în principal pe următorii factori:

- readucerea în prim plan a ideilor care au stat la baza metodei de proiectare;

- transpunerea acestor idei în elaborarea acestui sistem.

I. Introducere in calculul inteligent

1.1 Calculul inteligent si rezolvarea problemelor

Din punctul de vedere al rezolvarii automate problemele pot fi clasifcate în două categorii:

• Probleme "bine-puse": caracterizate prin faptul că li se poate asocia un model formal (de exemplu, un model matematic) pe baza căruia se poate dezvolta o metoda de rezolvare cu caracter algoritmic.

• Probleme "rău-puse": caracterizate prin faptul că nu pot fi descrise complet printr-un model formal, ci cel mult se cunosc exemple de rezolvare a problemei.

Rezolvarea unei probleme înseamnă stabilirea unei asocieri între datele de intrare (valori iniţiale, ipoteze etc.) şi răspunsul corect. In cazul problemelor bine-puse această asociere este o relaţie funcţională explicită construită pe baza modelului asociat problemei.

Preview document

Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 1
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 2
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 3
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 4
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 5
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 6
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 7
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 8
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 9
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 10
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 11
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 12
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 13
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 14
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 15
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 16
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 17
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 18
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 19
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 20
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 21
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 22
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 23
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 24
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 25
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 26
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 27
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 28
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 29
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 30
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 31
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 32
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 33
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 34
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 35
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 36
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 37
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 38
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 39
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 40
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 41
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 42
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 43
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 44
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 45
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 46
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 47
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 48
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 49
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 50
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 51
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 52
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 53
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 54
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 55
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 56
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 57
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 58
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 59
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 60
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 61
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 62
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 63
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 64
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 65
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 66
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 67
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 68
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 69
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 70
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 71
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 72
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 73
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 74
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 75
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 76
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 77
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 78
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 79
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 80
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 81
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 82
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 83
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 84
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 85
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 86
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 87
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 88
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 89
Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Sistem Inteligent de Gestiune a Datelor.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicații de Stocare a Datelor în LabVIEW

I. STRUCTURA GENERALÃ A UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A MEDIULUI Pentru adoptarea unor mãsuri corecte de control al poluãrii si de refacere a...

Grilă sisteme informaționale de gestiune - Access

Adăugarea de câmpuri la o tabelă se face în modul de vizualizare:...... Previzualizare inaintea imprimarii Aplicarea unei restrictii de...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Baze de Date

3.Introducere in bd si sgbd-uri Definitie: Numim baza de date o colectie partajata de date aflata in interdependenta logica impreuna cu o...

Te-ar putea interesa și

Managementul performanței în cadrul companiei Comtec

1.Prezentarea organizatiei COMTEC 2000 INC SRL are ca principala activitate importul si distributia de echipamente de joasa tensiune, materiale...

Flux informațional privind stocurile de produse finite în organizațiile informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Noile Tehnologii Multimedia

CAP. I Ce este multimedia- Sisteme multimedia. Aplicaţii. Protocoale I.1 Abordarea conceptului de multimedia În ultimii patruzeci de ani,...

Sisteme Informatice de Asistare a Activității unui Cabinet Veterinar

1. Decizie, decidenţi 1.1. Concepte de bază Domeniul teoriei deciziei se caracterizează prin existenţa mai multor concepte de bază. În continuare...

Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL

INTRODUCERE În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât...

Sistemele Expert

Introducere Odată cu trecerea timpului, companiile se confruntă cu cantităţi tot mai mari de date. De fiecare dată când o persoană extrage numerar...

Gestiunea bazelor de date în afaceri - sisteme de inteligență în afaceri

CAPITOLUL I Afacere inteligentă (BI) 1.1 Definire BI este un concept generic care grupează sub aceeaşi umbrelă instrumente din domeniul afacerii...

Afaceri inteligente

I)Definitii acceptate pentru afacere, afaceri inteligente Termenul de BI (Business Intelligence sau afaceri inteligente) este din ce in ce mai des...

Ai nevoie de altceva?