Particularități în contabilitatea britanică

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 26 în total
Mărime: 19.05KB (arhivat)
Publicat de: Cosmina Ivașcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BURADA CORNELIU
UPG PLOIESTI, CIG ANUL 3

Extras din curs

1. Cadrul contabil conceptual britanic

După anul 1990, după crearea ASB-ului, normalizatorii britanici încearcă să definească un cadru contabil conceptual propriu, publicat sub numele de “ prezentare de principii”( Statement of Principles), diferit de cel american, dar care are multe puncte comune cu acesta din urmă.

Cadrul contabil conceptual britanic, a cărui elemente au început să fie publicate din anul 1991, cuprinde 7 capitole, după cum urmează:

- capitolul 1.- obiectivele situaţiilor financiare;

- capitolul 2. – calităţile informaţiilor financiare;

- capitolul 3. – definiţiile elementelor ce compun situaţiile financiare;

- capitolul 4. – condiţiile de recunoaştere a unei tranzacţii;

- capitolul 5. – analiza diferitelor baze conceptuale pentru evaluarea în contabilitate;

- capitolul 6. – prezentarea informaţiilor financiare;

- capitolul 7. – entităţi care comunică informaţiile financiare.

Capitolul 1.- Obiectivele situaţiilor financiare

ASB stabileşte obiectivul situaţiilor financiare ca fiind acela “ de a furniza informaţii utile privind situaţia financiară, performanţa şi adaptabilitatea financiară a întreprinderii, informaţiiadresate unei game destul de largi de utilizatori, care trebuie să ia decizii de investire”.

Pentru ASB gama de utilizatori este mult mai largă decât la normalizatorii americani( investitorii şi creditorii bursieri), aceştia fiind identificaţi în:

- investitori;

- salariaţi;

- creditori;

- furnizori;

- clienţi;

- puterea publică şi agenţiile guvernamentale;

- marele public.

În concepţia britanică rezultatele obţinute de întreprindere cât şi utilizarea resurselor puse la dispoziţia sa, trebuie să fie astfel prezentate în situaţiile financiare încât să permită utilizatorilor să evalueze modul de realizare a actului de conducere şi să decidă mai departe dacă mai cumpără sau vând acţiunile deţinute, dacă decid să menţină sau să înlocuiască echipa managerială.

Potrivit ASB “ situaţia financiară a unei întreprinderi depinde de resursele economice, de structura sa financiară, de situaţia lichidităţii şi solvabilităţii sale, cât şi de capacitatea de a reacţiona la schimbările mediului în care ea operează”.

Conținut arhivă zip

  • Particularitati in Contabilitatea Britanica.ppt

Alții au mai descărcat și

Comparație în sistemul contabil din Franța și cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Te-ar putea interesa și

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Studiu Comparativ Privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare în România și în Marea Britanie

Putem să presupunem că, odată ce omul a devenit o fiinţă economică (homo oeconomicus), a apărut şi nevoia de măsurare şi înregistrare a activităţii...

Principiile contabilității

- Principiile contabile fundamentale Principiile contabile ale tarilor cu economie de piata nu mai pot fi concepute astazi fara referinta la...

Tratamente și analize contabile privind trezoreria societății

1. Introducere Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evoluţii istorice, care a condus mai intâi, la identificarea noţiunii de...

Sisteme contabile comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Comparație în sistemul contabil din Franța și cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Ai nevoie de altceva?