Sisteme Contabile Comparate

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 25243
Mărime: 110.26KB (arhivat)
Publicat de: Matei Staicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Burada
UPG Ploiesti

Extras din curs

Analiza comparativă a cadrului conceptual IASB, a cadrului conceptal britanic şi a celui american

Conf. univ. dr. Corneliu Burada

- I. Cadrul conceptual contabil IASB

- Este un dispozitiv al normalizării contabile internaţionale de tip privat.

- Denumit şi Cadrul pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare ( Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements ), cuprinde concepte şi principii teoretice pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare pentru utilizatorii externi.

- Se inspiră din cadrul contabil american.

- În realizarea Cadrului conceptual contabil internaţional rolul de normalizator a revenit Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate ( International Accounting Standards Board ), ca organism care reprezintă profesia contabilă din întreaga lume.

- IASB-ul, prin standardele profesionale elaborate, este angajat în atenuarea diferenţelor de prezentare a informaţiilor financiar-contabile, în armonizarea reglementărilor, standardelor şi procedurilor contabile de întocmire a situaţiilor financiare.

- Rolul normalizării contabile internaţionale este acela de a:

- furniza reguli contabile general valabile, acceptate de toate ţările lumii, capabile să armonizeze într-o măsură tot mai mare standardele şi procedurile contabile naţionale;

- asigura o bază unitară pentru elaborarea situaţiilor financiare;

- adapta standardele naţionale la cele internaţionale şi nu suprapunerea lor;

- face posibilă circumscrierea ariei de aplicare a standardelor internaţionale numai la elementele esenţiale, urmărind ca standardele să nu devină limitative sau coercitive.

- Aria de aplicabilitate a Cadrului general o constituie:

- obiectivul situaţiilor financiare;

- caracteristicile calitative care determină utilitatea informaţiilor din situaţiile financiare;

- definirea, recunoaşterea şi evaluarea structurilor pe baza cărora sunt întocmite situaţiile financiare; şi

- conceptele de capital şi de menţinere a capitalului.

- Situaţiile financiare întocmite în spiritul cadrului general sunt de interes general, iar conţinutul lor vine în întâmpinarea nevoilor comune de informaţii ale unei sfere largi de utilizatori: investitorii, angajaţii, creditorii, furnizorii şi alţi creditori, clienţii, guvernele şi instituţiile acestora, publicul. În măsura în care anumiţi utilizatori au necesităţi specifice, ei pot solicita şi au capacitatea de a obţine, informaţii suplimentare faţă de cele comune conţinute în situaţiile financiare

- Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare ale întreprinderii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

- Informaţiile privind poziţia financiară sunt oferite, în primul rând, de bilanţ; cele privind performanţa sunt oferite, în primul rând, de contul de profit şi pierdere; iar cele privind modificările poziţiei financiare sunt furnizate în situaţiile financiare prin intermediul unor situaţii distincte.

Caracteristicile calitative ale informaţiilor din situaţiile financiare sunt potrivit cadrului conceptual contabil:

- Inteligibilitatea;

- Relevanţa;

- Credibilitatea:

- reprezentarea fidelă,

- prevalenţa economicului asupra juridicului,

- neutralitatea,

- prudenţa,

- integralitatea;

- Comparabilitatea:

- oportunitatea,

- raportul cost-beneficiu,

- echilibrul între carcteristicile calitative

- Cu privire la structurile modelate prin situaţiile financiare, cadrul general conceptual le prezintă în corelaţie cu modalităţile de recunoaştere şi evaluare a elementelor acestora.

- În întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare sunt puse în evidenţă trei tipuri de politici contabile:

- politici contabile privind structurile situaţiilor financiare;

- politici contabile privind recunoaşterea structurilor situaţiilor financiare;

- politici contabile privind evaluarea structurilor situaţiilor financiare.

- Potrivit IAS 1 ”Prezentarea situaţiilor financiare”, care completează cadrul conceptual IASB, sunt prezentate şi explicitate elementele componente ale situaţiilor financiare. Îndeplinirea acestui obiectiv se face prin următoarele politici contabile:

- stabilirea componentelor situaţiilor financiare care să prezinte poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare, pentru a răspunde nevoii de informare pentru o sferă largă de utilizatori;

- delimitarea categoriilor pentru clasificarea elementelor care formează averea societăţii, categorii formulate de cadrul conceptual şi care trebuie să apară în situaţiile financiare ale oricărei societăţi;

- clasificarea elementelor într-una din categoriile identificate prin aplicarea definiţiilor date de cadrul conceptual.

- Poziţia financiară a întreprinderii este reflectată în componenta numită bilanţ şi definită prin structurile bilanţiere de active, datorii şi capitaluri proprii. Aceasta este influenţată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară, de lichiditatea şi solvabilitatea sa şi de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea.

- Scopurile în care sunt utilizate informaţiile care influenţează poziţia financiară a întreprinderii sunt proprii fiecărui factor. Astfel:

Preview document

Sisteme Contabile Comparate - Pagina 1
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 2
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 3
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 4
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 5
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 6
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 7
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 8
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 9
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 10
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 11
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 12
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 13
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 14
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 15
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 16
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 17
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 18
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 19
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 20
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 21
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 22
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 23
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 24
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 25
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 26
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 27
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 28
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 29
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 30
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 31
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 32
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 33
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 34
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 35
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 36
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 37
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 38
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 39
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 40
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 41
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 42
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Contabile Comparate
  • C1.doc
  • C2.doc
  • C3.doc
  • C4.doc
  • C5.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon

Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată...

Studiul privind modificările introduse de OMFP3055|2009

Cap 1 Introducere Începând cu 01.01.2010, Contabilitatea din România se bazează pe OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea “Reglementîrilor contabile...

Comparație în sistemul contabil din Franța și cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Te-ar putea interesa și

Sisteme contabile comparate - Noua Zeelandă, Polonia, România

Prezentul proiect urmarește prezentarea cât mai comparativ posibilă a următoarelor țări: Noua Zeelandă, Portugalia și România. Principalele...

Sisteme contabile comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme Contabile Comparate

CONTABILITATEA ÎN PREZENT Contabilitatea reprezintă o ştiinţă independentă cu obiect propriu de studiu şi metode proprii de analiză. Definirea...

Sisteme Contabile Comparate Privind Leasingul

INTRODUCERE Originile termenului de "leasing" se regasesc la mijlocul secolului XX cand s-au realizat primele operatiuni de acest fel. Leasingul...

Sisteme contabile comparate - caracteristicile sistemelor contabile în diferite țări

În România, recurgerea la clasificările contabile internaţionale s-a făcut din nevoia de a justifica opţiunile în materie de strategie de...

Sisteme Contabile Comparate

INTRODUCERE Eseul debutează cu o introducere în cadrul căreia am prezentat contextul european şi internaţional al contabilităţii, deschiderea...

Ai nevoie de altceva?