Elemente de Drept Civil

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5059
Mărime: 33.00KB (arhivat)
Publicat de: Antonela Bunea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Iftime
universitatea stefan cel mare 2010 facultatea de stiinte economice si administratie publica

Cuprins

 1. Notiunea si caracterizarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei 2
 2. Caracterizare 2
 3. Originile si evolutia institutiei suspendarii conditionare a executarii pedepsei 3
 4. Probaţiunea de tip anglo-american, predecesoare a suspendării 3
 5. condiţionate a executării pedepsei 3
 6. Evoluţia instituţiei pe continent, după cel de-al doilea război 4
 7. Mondial 4
 8. Introducerea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in dreptul penal roman 5
 9. Modificări aduse instituţiei suspendării executării după 1989 5
 10. Conditii de acordare a suspendarii conditionate a pedepselor in Codul penal in vigoare 6
 11. Termene de incercare 9
 12. Noţiunea şi structura termenului de încercare al suspendării 9
 13. condiţionate a executării pedepsei 9
 14. Calcularea termenului de încercare 10
 15. Efectele suspendarii conditionate a executarii pedepsei 10
 16. Efecte provizorii şi efecte definitive 10
 17. Efectele provizorii ale suspendării condiţionate a executării 11
 18. Efectele definitive ale suspendării executării pedepsei 12
 19. Revocarea si anularea suspendarii 12
 20. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei 12
 21. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei 14
 22. Bibliografie: 15

Extras din curs

INDIVIDUALIZAREA JUDICIARA A EXECUTARII PEDEPSELOR

SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI

Notiunea si caracterizarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei

Suspendarea condiţională a executării pedepsei, cunoscută în unele legislaţii şi sub denumirea improprie de condamnare condiţionată, este o măsură de individualizare a reacţiei penale pe care o poate lua instanţa de judecată prin însăşi hotărârea de condamnare. Ea constă în suspendarea, pe o anumită durată denumită termen de încercare, a executării pedepsei aplicate, cu obligata pentru condamnat de a avea o comportare corectă în tot acest timp. Dacă a expirat termenul de încercare şi condamnatul a avut purtare bună, el este reabilitat şi reintegrat fără vreo restrângere a drepturilor pentru fapta penală săvârşită. Dacă însă condamnatul nu are bună purtare şi săvârşeşte, în termenul de încercare, o altă infracţiune, suspendarea executării pedepsei se revocă, iar

condamnatul este tinut să execute atât pedeapsa a cărei executare fusese suspendală, cât şi pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

Caracterizare

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei este o măsură de politică penală bazată pe încrederea în posibilitatea îndreptării condamnatului şi pe punerea lui la încercare în acest scop, fiind destinată să ducă la realizarea scopului pedepsei fără executarea efectivă a acesteia, evitându-se astfel neajunsurile pe care le atrage după sine privaţiunea de libertate: ruperea condamnatului de familie şi de modul de viaţă obişnuit, contactul cu infractori recidivişti periculoşi care îl pot antrena în continuare pe calea infracţiunii. Se evită totodată cheltuielile pe care le implică executarea pedepsei în penitenciar.

Originile si evolutia institutiei suspendarii conditionare a executarii pedepsei

Instituia suspendării condiţionate a executării pedepsei, corespunzătoare conceplului pe care l-am enunţat, a fost introdusă în dreptul penal către sfârşitul secolului trecut, mai întâi în Belgia (Legea Le Jeune din 1888) şi apoi în Franţa (Legea Berenger din I89l), cu scopul de a se reacţiona mai eficace împotriva delincvenţilor primari condamnaţi la pedepse de scurtă durată. Se urmărea evitarea contactului acestor infractori cu mediul din penitenciare şi deci contagiunea criminală, cu inevitabila alunecare spre recidivă, si anulându-se totodată eforturile delincvenţilor primari de a se îndrepta fără executarea efectivă a pedepsei.

Probaţiunea de tip anglo-american, predecesoare a suspendării

condiţionate a executării pedepsei

Trebuie menţionat însă că instituţia suspendării executării pedepsei îşi are ea însăşi originea în sistemul anglo-american zis al probaţiunii (Probation System), care constă în suspendarea pronunţării hotărârii de condamnare pe un termen de încercare sau de probă, după care, dacă inculpatul a avut o purtare bună nu mai este condamnat, iar când a avut o conduită necorespunzătoare, instanţa pronunţă condamnarea lui. Funcţionând la început în mod empiric, sistemul anglo-american al probaţiunii a fost instituţionalizat prin lege, mai întâi în S.U.A. (Massachusetts 1878) şi apoi în Anglia {First Ofenders 1887). Pe durata termenului de probă în care pronunţarea sentinţei este suspendată, inculpatul este obligat la o anumită comportare şi pus sub supravegherea unor funcţionari de probaţiune {probation officers), care au îndatorirea de a informa pe judecător asupra comportării probaţionarului .

Evoluţia instituţiei pe continent, după cel de-al doilea război

Mondial

Aşa cum s-a arătat, sistemul anglo-american al probaţiunii nu a fost admis iniţial în dreptul european (decât în cazul unor măsuri educative luate faţă de minorii delincvenţi), preferându-se suspendarea executării pedepsei. In S.U.A., probaţiunea a avut originea în acţiunea filantropică a unui cizmar din Boston, pe nume John Augustus, care, prin anul 1841, avea obiceiul de a se prezenta la tribunalul oraşului şi de a se constitui garant pentru buna conduită viitoare a unor infractori pe care judecătorul urma să-i condamne. La cererea lui Augustus, care se angaja să supravegheze pe delincvent, judecătorul suspenda pronunţarea sentinţei şi propunea lui Augustus să apară din nou, după câteva luni împreună cu protejatul său, să-l informeze asupra comportării acestuia.

Preview document

Elemente de Drept Civil - Pagina 1
Elemente de Drept Civil - Pagina 2
Elemente de Drept Civil - Pagina 3
Elemente de Drept Civil - Pagina 4
Elemente de Drept Civil - Pagina 5
Elemente de Drept Civil - Pagina 6
Elemente de Drept Civil - Pagina 7
Elemente de Drept Civil - Pagina 8
Elemente de Drept Civil - Pagina 9
Elemente de Drept Civil - Pagina 10
Elemente de Drept Civil - Pagina 11
Elemente de Drept Civil - Pagina 12
Elemente de Drept Civil - Pagina 13
Elemente de Drept Civil - Pagina 14
Elemente de Drept Civil - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Elemente de Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept - Sinteze și Grile

CAPITOLUL I Conceptul de drept. Norma juridica (notiune, elemente, clasificare, interpretare). Diviziunea si ramurile dreptului. Aplicarea...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Diagnosticul Juridic

Capitolul 1 Diagosticul in evaluarea intreprinderii 1.1. Notiuni conceptula privind diagnosticul juridic Diagnosticul juridic are drept scop...

Raportul Juridic de Drept Administrativ și Raportul Juridic de Drept Civil

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Elemente de Drept Civil

CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază...

Drept civil - Teoria generală

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului...

Ai nevoie de altceva?