Protecția Consumatorului

Curs
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 34178
Mărime: 139.58KB (arhivat)
Publicat de: Avram Florescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Noţiuni de bază în protecţia drepturilor consumatorilor
 3. 1 Consumator: noţiuni şi reglementări 5
 4. 2 Drepturile şi interesele legale ale consumatorilor 12
 5. 3 Obiectivele protecţiei drepturilor consumatorilor 30
 6. Capitolul II. Cadrul juridic privind protecţia drepturilor consumatorilor în Republica Moldova
 7. 1 Instituţiile statale: garanţie şi asigurare a protecţiei drepturilor consumatorilor 42
 8. 2 Organisme non-guvernamentale în protecţia consumatorilor 53
 9. Capitolul III. Răspunderea în rezultatul încalcării drepturilor consumatorilor
 10. 1 Răspunderea civilă 61
 11. 2 Răspunderea administrativă 80
 12. 3 Răspunderea penală 83
 13. 4 Repararea prejudiciului material şi a prejudiciului moral 88
 14. Concluzii 93 Bibliografie 98

Extras din curs

Introducere

În perioadele de modificări oamenii mereu s-au aflat confruntaţi cu probleme inedite. Etapa pe care o parcurge actualmente societatea noastră - "tranziţia către economia de piaţa" are un aspect pe cât de complex pe atât de dificil.

Întreprinzătorul obţine profitul scontat doar satisfăcând necesităţile şi aspiraţiile consumatorului. Ieşind din economia de comandă, subiecţii economici se confruntă cu realitatea recunoscând că trebuie să se conformeze şi să-şi înteleagă consumatorul de care depind realizările sale.

Dincolo de aspectele particulare orice analiză profundă asupra consumului ne conduce inevitabil către vectorul acestuia care este consumatorul.

Teoria economică liberală este bazată pe postulatul că dacă consumatorul este naţional şi domină economia, atunci se ajunge la cea mai bună alocare posibilă a resurselor. În consecinţă, consumatul se confruntă cu o adevărată avalanşă informaţională în legătură cu mărfurile prezente pe piaţă. În plus, în eforturile de a face faţă concurenţei din ce în ce mai acerbe, subiecţii economici exercită adevărate presiuni informaţionale în încercarea de a-i influenţa să le procure marfa oferită. De multe ori aceste acţiuni deraiază spre încălcarea normelor etice ale derulării afacerilor şi ale cadrului juridic ce le reglementează.

În aceste condiţii a apărut ca replică necesitatea adoptării la 23.05.93 a Legii cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor şi respectiv mişcarea consumeristă, care desemnează organizarea consumatorilor, formarea asociaţiilor de consumatori, care a devenit o mişcare socială orientată spre promovarea şi protecţia drepturilor consumatorilor.

Prezenta lucrare structurată în trei capitole divizate pe paragrafe este consacrată problematicii juridice a protecţiei drepturilor consumatorilor.

Actualitatea temei investigate care este condiţionată de faptul că în literatura de specialitate autohtonă nu exista un studiu pluriaspectual al problemei în cauză, deşi importanţa teoretică şi practică este evidentă, în timp ce întreaga activitate a protecţiei consumatorilor gravitează în asigurarea mecanismelor eficiente de protecţie a consumatorilor.

Scopul şi sarcinile lucrării presupun studierea profundă şi analiza legislaţiei în contextul evoluţiei rapide a unor reglementări juridice în domeniu şi elaborarea unor propuneri şi recomandări concrete îndreptate spre cizelarea şi desăvârşirea mecanismului de protecţie juridică a drepturilor consumatorilor menite să consolideze interesele şi drepturile consumatorilor.

Suportul metodologic şi teoretico - ştiinţific al lucrării care rezidă în cercetarea problemei ştiinţifice date e bazată pe studierea materialului normativ - legislativ şi practic şi în măsura mai mică pe cel doctrinar - teoretic. Acesta e realizat prin aplicarea metodelor istorică, sistematică, logico-practică şi în baza empirică care o constituie: Constituţia Republicii Moldova, Codul civil, Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor, alte acte normative al cadrului legislativ al RM, legislaţia în domeniu a altor state ( Federaţia Rusă, SUA., Franţa) lucrări ale savanţilor jurişti şi economişti ( Gh.Pistol, C.Stătescu).

Semnificaţia si valoarea aplicativă a lucrării rezidă în concluziile ce se desprind şi care pot fi utilizate la elaborarea şi perfecţionarea cadrului juridic de protecţie a consumatorilor, de asemenea în procesul de instruire profesionistă.

Capitolul I intitulat " Noţiuni de bază şi reglementări în protecţia drepturilor consumatorilor" defineşte noţiunea de consumator, categoriile de consumatori, cercetează drepturile consumatorilor, stabileşte principiile şi obiectivele protecţiei drepturilor consumatorilor în plan naţional şi internaţional.

Abordăm în acest capitol statutul consumatorului din mediul autohton şi a situaţiei în care se află sistemele de informare şi de protecţie a consumatorilor.

De asemenea argumentează necesitatea racordării legislaţiei autohtone la cerinţele normelor internaţionale.

Capitolul II denumit "Cadrul juridic privind protecţia drepturilor consumatorilor" constituie analiza practico - ştiinţifica a asigurării şi garantării drepturilor consumatorilor de către organele statale şi organismele non-guvernamentale. O tratare tangenţială dar care completează obiectul expunerii este mecanismul de protecţie a consumatorilor de către producători. Aceasta rezidă în faptul că indirect producătorii sunt în situaţia de a proteja consumatorul.

Vom accentua că lipsa unui organ de stat destinat în exclusivitate informării, educării şi protecţiei drepturilor consumatorilor contribuie la diminuarea mecanismului protectiv al consumului.

Capitolul III intitulat "Răspunderea în rezultatul încălcării drepturilor consumatorilor" cuprinde patru paragrafe care tratează răspunderea civilă, răspunderea penală, răspunderea administrativă şi repararea prejudiciului material şi a prejudiciului moral. Aici argumentăm temeiul fiecărei forme de răspundere în concordanţă cu Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor.

Concluziile specifică opiniile şi recomandările investigaţiei efectuate: în plan doctrinar-teoretic se conturează concepţia pentru atribuirea statutului de consumator în anumite cazuri şi subiecţilor economici; în plan normativ-legislativ acceptarea modificărilor corespunzătoare referitoare la " servicii " şi "lucrări".

Conchidem prin lansare că această lucrare să fie plus habeat în recessu quam fronte promitit.

Capitolul I

Noţiuni de bază în protecţia drepturilor consumatorilor

Relativ de curînd a apărut în realitatea noastră noţiunea de consumator. Tendinţa integrării juridice a adus această noţiune în unităţile de bază ale direcţiilor social- economice ale Republicii Moldova.

Acum câţiva ani consumatorii în statul nostru erau pe deplin frustraţi. Comerţul şi producătorii de mărfuri şi servicii dictau condiţiile de realizare şi desfăşurare a comerţului. Actele normative departamentale şi instrucţiunile limitau drepturile consumatorilor şi nu admiteau posibilitatea prezentării pretenţiilor întemeiate. Consumatorii nu-şi puteau realiza drepturile sale fundamentale prevăzute de Rezoluţia Asambleei Generale a O.N.U.

Preview document

Protecția Consumatorului - Pagina 1
Protecția Consumatorului - Pagina 2
Protecția Consumatorului - Pagina 3
Protecția Consumatorului - Pagina 4
Protecția Consumatorului - Pagina 5
Protecția Consumatorului - Pagina 6
Protecția Consumatorului - Pagina 7
Protecția Consumatorului - Pagina 8
Protecția Consumatorului - Pagina 9
Protecția Consumatorului - Pagina 10
Protecția Consumatorului - Pagina 11
Protecția Consumatorului - Pagina 12
Protecția Consumatorului - Pagina 13
Protecția Consumatorului - Pagina 14
Protecția Consumatorului - Pagina 15
Protecția Consumatorului - Pagina 16
Protecția Consumatorului - Pagina 17
Protecția Consumatorului - Pagina 18
Protecția Consumatorului - Pagina 19
Protecția Consumatorului - Pagina 20
Protecția Consumatorului - Pagina 21
Protecția Consumatorului - Pagina 22
Protecția Consumatorului - Pagina 23
Protecția Consumatorului - Pagina 24
Protecția Consumatorului - Pagina 25
Protecția Consumatorului - Pagina 26
Protecția Consumatorului - Pagina 27
Protecția Consumatorului - Pagina 28
Protecția Consumatorului - Pagina 29
Protecția Consumatorului - Pagina 30
Protecția Consumatorului - Pagina 31
Protecția Consumatorului - Pagina 32
Protecția Consumatorului - Pagina 33
Protecția Consumatorului - Pagina 34
Protecția Consumatorului - Pagina 35
Protecția Consumatorului - Pagina 36
Protecția Consumatorului - Pagina 37
Protecția Consumatorului - Pagina 38
Protecția Consumatorului - Pagina 39
Protecția Consumatorului - Pagina 40
Protecția Consumatorului - Pagina 41
Protecția Consumatorului - Pagina 42
Protecția Consumatorului - Pagina 43
Protecția Consumatorului - Pagina 44
Protecția Consumatorului - Pagina 45
Protecția Consumatorului - Pagina 46
Protecția Consumatorului - Pagina 47
Protecția Consumatorului - Pagina 48
Protecția Consumatorului - Pagina 49
Protecția Consumatorului - Pagina 50
Protecția Consumatorului - Pagina 51
Protecția Consumatorului - Pagina 52
Protecția Consumatorului - Pagina 53
Protecția Consumatorului - Pagina 54
Protecția Consumatorului - Pagina 55
Protecția Consumatorului - Pagina 56
Protecția Consumatorului - Pagina 57
Protecția Consumatorului - Pagina 58
Protecția Consumatorului - Pagina 59
Protecția Consumatorului - Pagina 60
Protecția Consumatorului - Pagina 61
Protecția Consumatorului - Pagina 62
Protecția Consumatorului - Pagina 63
Protecția Consumatorului - Pagina 64
Protecția Consumatorului - Pagina 65
Protecția Consumatorului - Pagina 66
Protecția Consumatorului - Pagina 67
Protecția Consumatorului - Pagina 68
Protecția Consumatorului - Pagina 69
Protecția Consumatorului - Pagina 70
Protecția Consumatorului - Pagina 71
Protecția Consumatorului - Pagina 72
Protecția Consumatorului - Pagina 73
Protecția Consumatorului - Pagina 74
Protecția Consumatorului - Pagina 75
Protecția Consumatorului - Pagina 76
Protecția Consumatorului - Pagina 77
Protecția Consumatorului - Pagina 78
Protecția Consumatorului - Pagina 79
Protecția Consumatorului - Pagina 80
Protecția Consumatorului - Pagina 81
Protecția Consumatorului - Pagina 82
Protecția Consumatorului - Pagina 83
Protecția Consumatorului - Pagina 84
Protecția Consumatorului - Pagina 85
Protecția Consumatorului - Pagina 86
Protecția Consumatorului - Pagina 87
Protecția Consumatorului - Pagina 88
Protecția Consumatorului - Pagina 89
Protecția Consumatorului - Pagina 90
Protecția Consumatorului - Pagina 91
Protecția Consumatorului - Pagina 92
Protecția Consumatorului - Pagina 93
Protecția Consumatorului - Pagina 94
Protecția Consumatorului - Pagina 95
Protecția Consumatorului - Pagina 96
Protecția Consumatorului - Pagina 97
Protecția Consumatorului - Pagina 98
Protecția Consumatorului - Pagina 99
Protecția Consumatorului - Pagina 100
Protecția Consumatorului - Pagina 101
Protecția Consumatorului - Pagina 102
Protecția Consumatorului - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Protectia Consumatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Elemente de Drept Civil

CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Drepturile și interesele legale ale consumatorilor

Introducere Conceptul privind drepturile consumatorilor îşi are originea în Cartea drepturilor consumatorilor definită de fostul preşedinte al SUA...

Protecția consumatorului în România

Capitolul I. Protectia consumatorilor în România 1.1. Introducere In piata Unica Europeana, controlul calitatii se bazeaza pe principiul...

Protecția consumatorilor pe plan național și internațional

CAPITOLUL 1 Protectia consumatorilor-teorie si realitate Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre...

Controlul și expertiza produselor alimentare

CAP.1 DELIMITAREA STUDIULUI PROPUS 1.1.Notiunea de consumator Intaietatea utilizarii notiuni de consumator este disputata intre europeni si...

Cazuri din domeniul protectiei consumatorului

CAZURI DIN DOMENIUL PROTECTIEI CONSUMATORULUI Introducere Tema mea de studiu se numeste “ Cazuri in domeniul protectiei consumatorului” si este...

Calitatea produselor și serviciilor în relație cu protecția consumatorului

INTRODUCERE Conceptul general de calitate se utilizează în majoritatea domeniilor de activitate fiind atribuit cu precădere în cel de producţie de...

Politică de protecție a consumatorului

Introducere Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre orice stat. Totodata, ea trebuie, datorita...

Calitatea produselor și serviciilor în relația cu protecția consumatorului

CAPITOLUL I NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 1.1. Conceptul de calitate În general termenului de calitate i se pot...

Ai nevoie de altceva?