Concurență Monopol

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 28877
Mărime: 109.78KB (arhivat)
Publicat de: Avram Florescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I
 3. Noţiune şi caracteristică
 4. § 1.1 Conceptul de concurenţă - subiect controversat al teoriei economice 6
 5. § l 2 Reglementarea juridică a protecţiei concurenţei în legislaţia R.M 17
 6. §1.3 Protecţia concurenţa - ca necesitate a aşezării economiei pe principiile economiilor 28
 7. CAPITOLUL II.
 8. Caracteristica şi reglementarea pieţei de monopol
 9. § 2.1 Definirea monopolului şi caracteristicile acestei pieţe 35
 10. § 2.2 Cadrul normativ al activităţii monopoliste 40
 11. § 2.3 Piaţa de monopol în sistemul complex al pieţelor 46
 12. CAPITOLUL III.
 13. Protecţia concurentei şi monopolul - soluţii la problema delimitării pieţei
 14. § 3.1 Rolul concurenţei şi monopolului în viziunea abordării
 15. strategiilor şi comportamentelor operatorilor pieţei 57
 16. § 3.2 Rolul statului în asigurarea protecţiei concurenţei 70
 17. Concluzii 81
 18. BIBLIOGRAFIE: 85

Extras din curs

INTRODUCERE

În dreptul comercial, punctul de vedere aproape unanim este că forţa regulatoare cea mai importantă într-o economie de piaţă este concurenţa. Afacerea în societatea capitalistă este condusă în cadrul unei ţesături complexe de constrângeri legale, instituţionale şi financiare, iar motivaţia indivizilor nu derivă doar din interesul personal, ci şi din obiceiuri, pasiune pentru performanţă şi precizie - factori care nu sunt în mod necesar congruenţi cu noţiunea tradiţională de concurenţă, ca explicaţie pentru evenimentele care se produc în economia capitalistă. Puterea teoriei concurenţiale, sub aspect atît de drept cît şi economic, pornind de la Adam Smith, încearcă să reunească o multitudine de doctrine rivale şi, în acelaşi timp, şovăitoare: toate conceptele regăsindu-se într-o anumită măsură în strânsoarea unei "mâinii invizibile". Nu doresc atât să interpretez abordările contrare, ci să aduc în atenţie însăşi doctrina concurenţei şi monopolului, ca elemente rezultante intr-o economie de piaţă, spaţiul reglementării acestor două fenomene şi, bineînţeles, de a explica rolul şi importanţa lor pentru societate în general.

Actualitatea investigaţiei la tema dată se manifestă prin aceea că necesitatea unei reglementări juridice a concurenţei, respectiv monopolului, în Republica Moldova a apărut relativ recent, spun „relativ" avind in vedere situaţia economică şi social-politică din ţară. Deasemenea e nevoie de menţionat trecerea simţită spre economia de piaţă ca teren fundamental de apariţie a concurenţei şi monopolului. Bineînţeles că ideea de reglementare juridică a apărut imediat după sesizarea efectelor pe care poate să le aibă monopolul, spre exemplu, asupra societăţii. Sau cît de simţită a fost trecerea de la lupta pentru produs, înspre lupta pentru client.

Anume din acest punct de vedere consider actuală problema definirii în cadrul legal şi instituţional a unor astfel de piloni ai economiei de piaţă precum sint monopolul şi concurenţa.

Problema care urmează a fi cercetată în prezenta lucrare este cercetarea evoluţiei şi dezvoltării fenomenelor de concurenţă şi monopol, analiza lor din punct de vedere al dreptului comercial şi economic,precum şi încadrarea lor într-un spaţiu instituţionalizat, controlat de către stat.

Scopul urmărit la scrierea acestei lucrări a fost de a stabili conceptul de concurenţă şi monopol, necesitatea existenţei unui cadru legislativ pentru reglementarea acestor fenomene, de a stabili importanţa şi efectele concurenţei şi monopolului pentru societate, precum şi efectele unor posibile devieri in mecanismul de bunăfunctionare a lor. Obiectivele urmărite în cadrul dezbaterii temei date sunt următoarele:

• prezentarea evoluţiei fenomenului de concurenţă şi monopol în istoria

ştiinţei economice precum şi a dreptului comercial.

• definirea conceptelor de concurenţă şi monopol, interdependenţa lor şi locul

lor in sistemul complex al pieţelor

• stabilirea, prin acte normative concrete, a cadrului legal al fenomenelor în

cauză definirea impactului concurenţei şi monopolului asupra societăţii şi controlul efectuat în acest scop de către stat; protecţia consumatorilor

Metodele folosite la scrierea lucrării date sunt următoare: metodica sistemico-structurală, care presupune cercetarea sistemelor complexe ce constau dintr-o mulţime de elemente aflate în interdependenţă unul cu altul; metoda statistică specifică profilului economic în a cărui sferă de cercetare este scrisă acesta lucrare, metoda comparativă care constă în compararea unor factori cu alţi factori etc.

Gradul de cercertare a temei în literatura de specialitate este, relativ, ridicat, atît în literatura naţională cît şi în cea a altor ţări. Printre cercetătorii naţionali, care au dezbătut aceată temă în lucrările sale pot enumera pe Belostecinic Grigore în lucrarea sa „Concurentă. Marketing. Competitivitate'' editată în 1999; Zbîrciog V., Zbîrciog N. în lucrarea „Microeconomic Aplicată" apărută în 2001, Tabarcea Ala şi monografia sa la capitolul concurenţei monopoliste -- „Particularităţile şi factorii formării preţurilor în condiţiile concurenţei monopoliste", o lucrare relativ mai recentă, apărută în 2002. Destul de studiată este tema concurenţei şi monopolului şi în România. Printre autorii care au studiat această temă se enumera Mihai Emilia cu lucrarea „Concurenţa economică: libertate şi constrîngere juridică" Bucureşti 2004; Moşneanu T., Purcărea T. în „Concurenţa.Ghidul afacerilor performante", Bucureşti 1999; Daniela Ancuţa , „Microeconomic: teorie şi aplicaţii. Pieţe în concurenţă perfectă şi imperfectă", Bucureşti 2001 etc.

Consider că rezultatele lucrării pot fi utile atît pentru alţi studenţi ce studiază dreptul, cît şi în activitatea organelor de drept, deoarece ea este alcătuită în baza cercetării legislaţiei, a literaturii de specialitate şi a alteoâi literaturi ştiinţifice (reviste, alte publicaţii), precum şi publicului larg de cititori Interesaţi de problema dată.

Volumul şi conţinutul prezentei teze este structurat din introducere, capitole care includ materialul desfăşurat, concluzii şi bibliografia.

Capitolul I intitulat „Concurenta. Noţiune şi caracteristică" include în sine caracteristica generală a fenomenului de concurenţă precum şi cadrul legislativ al lui.

Capitolul II — „Piaţa de monopol", reflectă definirea şi încadrarea juridică a monopolului precum şi rolul pe care îl ocupă acesta în sistemul complex al pieţelor.

Capitolul III intitulat „Concurenta şi monopolul - soluţii la problema delimitării pieţei" reflectă o privire de ansamblu a acestor două fenomene indispensabile a unei economii de piaţă, rolul şi influenţa statului asupra lor.

încheierea cuprinde concluziile de bază asupra celor relatate şi unele propuneri, în scopul perfecţionării legislaţiei comerciale şi îmbogăţirea dreptului comercial.

CAPITOLUL I PROTECŢIA CONCURENTEI NOŢIUNE ŞI CARACTERISTICĂ

l 1 Conceptul de concurenţă — subiect controversat al teoriei economice

în dreptul comercial, punctul de vedere aproape unanim este că forţa regulatoare cea mai importanta a economiei de piaţă este concurenţa. Afacerea în societatea capitalistă este condusă în cadrul unei ţesături complexe de constrângeri legale, instituţionale şi financiare, iar motivaţia indivizilor nu derivă doar din interesul personal, ci şi din obiceiuri, lene, pasiune pentru performanţă şi precizie -factori care nu sunt în mod necesar congruenţi cu noţiunea tradiţională de concurenţă, ca explicaţie pentru evenimentele care se produc în economia capitalistă. Puterea tradiţiei concurenţiale în teoria economică, pornind de la Adam Smith, încearcă să reunească o multitudine de doctrine rivale şi, în acelaşi timp, şovăitoare: toate curentele regăsindu-se într-o anumită măsură în strânsoarea "mâinii invizibile". Nu doresc atât să interpretez abordările contrare, ci să aduc în atenţie însăşi doctrina concurenţei şi de - a prezenta teme care se opun doctrinei tradiţionale. Opoziţia la doctrina tradiţională este grupată pe două direcţii. Una, numită "Noul stat industrial", care uneşte trei şcoli de nonconformişti, iar cealaltă, "Institutionaliştii", care reprezintă o respingere mult mai radicală a tradiţiei şi o colecţie mult mai eterogenă de idei şi indivizi decât prima

Preview document

Concurență Monopol - Pagina 1
Concurență Monopol - Pagina 2
Concurență Monopol - Pagina 3
Concurență Monopol - Pagina 4
Concurență Monopol - Pagina 5
Concurență Monopol - Pagina 6
Concurență Monopol - Pagina 7
Concurență Monopol - Pagina 8
Concurență Monopol - Pagina 9
Concurență Monopol - Pagina 10
Concurență Monopol - Pagina 11
Concurență Monopol - Pagina 12
Concurență Monopol - Pagina 13
Concurență Monopol - Pagina 14
Concurență Monopol - Pagina 15
Concurență Monopol - Pagina 16
Concurență Monopol - Pagina 17
Concurență Monopol - Pagina 18
Concurență Monopol - Pagina 19
Concurență Monopol - Pagina 20
Concurență Monopol - Pagina 21
Concurență Monopol - Pagina 22
Concurență Monopol - Pagina 23
Concurență Monopol - Pagina 24
Concurență Monopol - Pagina 25
Concurență Monopol - Pagina 26
Concurență Monopol - Pagina 27
Concurență Monopol - Pagina 28
Concurență Monopol - Pagina 29
Concurență Monopol - Pagina 30
Concurență Monopol - Pagina 31
Concurență Monopol - Pagina 32
Concurență Monopol - Pagina 33
Concurență Monopol - Pagina 34
Concurență Monopol - Pagina 35
Concurență Monopol - Pagina 36
Concurență Monopol - Pagina 37
Concurență Monopol - Pagina 38
Concurență Monopol - Pagina 39
Concurență Monopol - Pagina 40
Concurență Monopol - Pagina 41
Concurență Monopol - Pagina 42
Concurență Monopol - Pagina 43
Concurență Monopol - Pagina 44
Concurență Monopol - Pagina 45
Concurență Monopol - Pagina 46
Concurență Monopol - Pagina 47
Concurență Monopol - Pagina 48
Concurență Monopol - Pagina 49
Concurență Monopol - Pagina 50
Concurență Monopol - Pagina 51
Concurență Monopol - Pagina 52
Concurență Monopol - Pagina 53
Concurență Monopol - Pagina 54
Concurență Monopol - Pagina 55
Concurență Monopol - Pagina 56
Concurență Monopol - Pagina 57
Concurență Monopol - Pagina 58
Concurență Monopol - Pagina 59
Concurență Monopol - Pagina 60
Concurență Monopol - Pagina 61
Concurență Monopol - Pagina 62
Concurență Monopol - Pagina 63
Concurență Monopol - Pagina 64
Concurență Monopol - Pagina 65
Concurență Monopol - Pagina 66
Concurență Monopol - Pagina 67
Concurență Monopol - Pagina 68
Concurență Monopol - Pagina 69
Concurență Monopol - Pagina 70
Concurență Monopol - Pagina 71
Concurență Monopol - Pagina 72
Concurență Monopol - Pagina 73
Concurență Monopol - Pagina 74
Concurență Monopol - Pagina 75
Concurență Monopol - Pagina 76
Concurență Monopol - Pagina 77
Concurență Monopol - Pagina 78
Concurență Monopol - Pagina 79
Concurență Monopol - Pagina 80
Concurență Monopol - Pagina 81
Concurență Monopol - Pagina 82
Concurență Monopol - Pagina 83
Concurență Monopol - Pagina 84
Concurență Monopol - Pagina 85
Concurență Monopol - Pagina 86
Concurență Monopol - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Concurenta Monopol.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Încheierea contractului de comerț internațional

Contractul se incheie atunci cand oferta se suprapune cu acceptarea. In cazul oricarui contract, una dintre parti ofera celuilalte posibilitatea de...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Te-ar putea interesa și

Concurența - practici anticoncurențiale - poziția dominantă de monopol

INTRODUCERE Viaţa economică contemporană este o lume a preţurilor. Fie că este cumpărător, fie că este vânzător, agentul economic trebuie să-ţi...

Efectele economice ale formării și funcționarii monopolurilor

INTRODUCERE In economia de piata, toate procesele economice, respectiv, toate actiunile agentilor economici, se desfasoara in conditii de...

Doctrine economice - tipuri de economie, scurt istoric, marele crah financiar

Capitolul 1.Economia socialista. Subcapitolul 1.Introducere. Socialismul este o teorie economica si politica care sustine detinerea colectiva sau...

Industria Energiei Electrice în România

I. Despre teoria economica a industriilor in retea În Europa, industriile în retea, anterior denumite „utilitãti publice”, au fost detinute...

Formarea prețului în concurență imperfectă - monopolul

CAP.1 : Formarea preturilor in concurenta imperfecta si in situatia de monopol Cap 1.1: Formarea preturilor in concurenta imperfecta . Piata...

Monopolul și formarea prețului de monopol

Monopolul “În structura oricărei economii de piaţă, după cum s-a putut constata, pe lângă concurenţă, apare şi monopolul, fie ca o replică la...

Analiza comparativă dintre monopol și concurența perfectă

Concurenta perfecta Pentru a-si putea desfasura activitatea agentii economici au nevoie de un spatiu economic care se mai numeste si piata....

Monopolul vs Concurența Perfectă

În structura oricărei economii de piaţă, după cum s-a putut constata, pe lângă concurenţă, apare şi monopolul, fie ca o replică la concurenţă, fie...

Ai nevoie de altceva?