Drept Comercial Contabil

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 37814
Mărime: 135.30KB (arhivat)
Publicat de: Cipriana David
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 4
 2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 4
 3. SECŢIUNEA I 4
 4. CARACTERIZAREA RAPORTURILOR DE DREPT COMERCIAL 4
 5. SECŢIUNEA A II-A 6
 6. COMERCIALITATEA ÎN LEGISLAŢIA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI 6
 7. 2.1. CONCEPTUL DE COMERCIALITATE 6
 8. 2.2. CRITERII DE DELIMITARE 6
 9. SECŢIUNEA A III-A 7
 10. FAPTELE (ACTELE) DE COMERŢ 7
 11. 3.1. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA ACTELOR ŞI FAPTELOR DE COMERŢ 7
 12. 3.2. FAPTELE DE COMERŢ OBIECTIVE 9
 13. 3.3. FAPTELE DE COMERŢ SUBIECTIVE 18
 14. 3.4. FAPTELE DE COMERŢ UNILATERALE 19
 15. SECŢIUNEA A IV-A 20
 16. COMERCIANŢII ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ 20
 17. 4.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMERCIANŢII 20
 18. 4.2. COMERCIANŢII PERSOANE FIZICE 20
 19. 4.3.OBLIGAŢIILE COMERCIANŢILOR 24
 20. SECŢIUNEA A V-A 28
 21. FONDUL DE COMERŢ 28
 22. 5.1. NOŢIUNEA DE FOND DE COMERŢ 28
 23. 5.2. ELEMENTELE FONDULUI DE COMERŢ 29
 24. 5.3. OPERAŢIUNI ASUPRA FONDULUI DE COMERŢ ÎN DREPTUL ROMÂN 31
 25. CAPITOLUL II 34
 26. FORMELE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. CONSTITUIREA ŞI ÎNMATRICULAREA ACESTORA 34
 27. SECŢIUNEA I 34
 28. SOCIETĂŢILE COMERCIALE - FORME, PROCEDURĂ DE CONSTITUIRE, ÎNREGISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 34
 29. 1.1. Noţiunea societăţii comerciale 34
 30. 1.2. Funcţiile societăţii comerciale 35
 31. 1.3. Tipuri şi forme ale societăţilor comerciale 37
 32. 1.4. Clasificarea societăţilor comerciale 38
 33. 1.5. Formele de organizare ale societăţii comerciale. Structuri societare 40
 34. SECŢIUNEA A II-A 48
 35. CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 48
 36. 2.1. CERINŢE GENERALE PENTRU CONSTITUIREA TUTUROR SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 48
 37. 2.2. Contractul de societate 51
 38. 2.3. ConStituirea societăţilor Comerciale 54
 39. CAPITOLUL III 66
 40. FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. 66
 41. SECŢIUNEA I 66
 42. REGULI COMUNE PRIVIND FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 66
 43. 1.1. Regimul juridic al aporturilor la capitalul social 66
 44. 1.2. Regimul juridic al DIVIDENDELOR 66
 45. 1.4. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale 67
 46. SECŢIUNEA A II-A 68
 47. FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII ÎN NUME COLECTIV 68
 48. SECŢIUNEA A III-A 71
 49. FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI 71
 50. 2.1. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR 71
 51. 2.2. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI 75
 52. SECŢIUNEA A IV-A 84
 53. FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI 84
 54. SECŢIUNEA A V-A 85
 55. FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 85
 56. SECŢIUNEA A VI-A 87
 57. FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ 87
 58. SECŢIUNEA A VII-A 90
 59. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 90
 60. 4.1. Forma actului adiţional de modificare a actului constitutiv 90
 61. 4.2. Modificarea formei şi duratei societăţii 91
 62. modificarea formei societăţii 91
 63. Modificarea duratei societăţii 91
 64. 4.3. Modificarea capitalului social 93
 65. Reducerea capitalului social 93
 66. Majorarea capitalului social 94
 67. CAPITOLUL IV 96
 68. FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 96
 69. CAPITOLUL V 99
 70. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 99

Extras din curs

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL

SECŢIUNEA I

CARACTERIZAREA RAPORTURILOR DE DREPT COMERCIAL

Dezvoltarea economiei de piaţă a marcat o nouă abordare a realităţii comerciale, ca realitate socială, în sensul perfecţionării întregului mecanism economico-juridic care guvernează comerţul, în complexitatea şi dinamica sa.

Denumirea de drept comercial, ca ramură de drept şi ca disciplină juridică de studiu,pune în evidenţă faptul, că este vorba de o reglementare juridică cu caracter specific, mai exact un ansamblu de norme şi instituţii juridice care privesc comerţul.

Sintagma drept comercial sugerează prin conţinutul ei cuvântul comerţ, care provine din cuvântul latinesc “commercium”, acesta fiind format dintr-o juxtapunere a două cuvinte: “cum” şi “merx”, adică operaţiuni cu mărfuri.

Trăsătura caracteristică a noţiunii de comerţ o reprezintă acţiunea omului asupra mărfii în vederea consumului, nu pentru satisfacerea unei trebuinţe proprii, ci pentru împlinirea nevoilor altora. Funcţia principală a comerţului este aceea de a procura consumatorului bunurile de care are nevoie.

Noţiunea de comerţ poate fi privită în două sensuri: economic şi juridic.

În sens economic, comerţul este definit ca o activitate care are ca scop schimbul şi prin aceasta, circulaţia bunurilor de la producător la consumator. Prin urmare, în limbajul economic, comerţul constă numai în circulaţia şi distribuţia mărfurilor, nu şi în producţie. Aceste operaţiuni de interpunere şi circulaţie a mărfurilor sunt realizate de agenţi economici numiţi comercianţi sau negustori şi care sunt diferiţi de producătorii mărfurilor.

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al noţiunii definite în sens economic, cuprinzând pe lângă operaţiunile de interpunere şi circulaţie a mărfurilor şi operaţiunile de producere a mărfurilor, prin transformarea materiilor prime, materialelor şi obţinerea unor rezultate de valoare mai mare, operaţiuni pe care le realizează întreprinzătorii.

Normele juridice care reglementează relaţiile sociale ce se formează în cadrul activităţii de comerţ aparţin, în principiu, dreptului comercial.

Rezultă că dreptul comercial reprezintă un ansamblu de norme juridice prin care se reglementează raporturile juridice comerciale care iau naştere în cadrul desfăşurării circulaţiei mărfurilor de la producătorul direct la consumatorul nemijlocit.

Privit prin prisma distincţiei dintre dreptul public şi dreptul privat, dreptul comercial se analizează ca fiind un segment al dreptului privat, alături de dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii. El s-a desprins din dreptul civil atunci când datorită diviziunii muncii, activităţile de valorificare a produselor realizate de producători au fost preluate de o categorie de persoane specializate pe asemenea operaţiuni, numite comercianţi.

Iniţial, raporturile juridice de comercializare pe piaţă a mărfurilor au fost reglementate de normele dreptului civil, pentru că în substanţa lor aceste raporturi juridice comerciale sunt raporturi cu caracter patrimonial. Treptat însă, datorită specificităţii raporturilor comerciale, a apărut nevoia elaborării unor reglementări adecvate pentru activităţile economice, reglementări cuprinse în normele dreptului comercial.

În concluzie, dreptul comercial poate fi definit ca acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul normelor juridice aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârşirea actelor juridice, faptelor şi operaţiunilor considerate de lege fapte de comerţ, precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Dreptul comercial cuprinde mai multe grupe de norme, de natură variată, unele derogatorii de la dreptul civil, altele care dezvoltă reglementarea civilă, iar altele reprezentând creaţii proprii, care, în ansamblul lor însă, reprezintă un tot, guvernat de principii generale şi concepte originale, de aici decurgând calitatea lui de drept special.

Normele juridice de drept comercial au ca obiect de reglementare, în principal, relaţiile sociale patrimoniale, care prezintă caracter comercial şi, în secundar, relaţiile personal-nepatrimoniale .

SECŢIUNEA A II-A

COMERCIALITATEA ÎN LEGISLAŢIA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI

2.1. CONCEPTUL DE COMERCIALITATE

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, a fost conceput ca un drept special aplicabil unor anumitor activităţi şi persoane, având un domeniu bine stabilit în funcţie de concepţia de adoptare a reglementărilor comerciale, iar conţinutul său îl formează raporturile juridice patrimoniale care au caracter comercial(acte şi fapte de comerţ) şi în subsidiar acele raporturi nepatrimoniale care interesează activitatea comercială, în care comercianţii ca subiecte de drept privat, se găsesc unii faţă de alţii pe poziţii de egalitate juridică.

Raporturile juridice de drept comercial se caracterizează în primul rând prin comercialitate.

Determinarea comercialităţii cunoaşte în diferite sisteme de drept două concepţii:

 concepţia subiectivă;

 concepţia obiectivă

Potrivit concepţiei subiective, comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea subiectului raportului, fiind relevantă calitatea lui de comerciant. Dacă raportul juridic se concretizează în acte sau fapte juridice efectuate de o persoană care este comerciant, raportul juridic respectiv este calificat ca fiind un raport comercial . Pe cale de consecinţă, dreptul comercial ar fi un drept profesional:dreptul persoanelor care au calitatea de comerciant.

În concepţia obiectivă, comercialitatea unui raport juridic este detaşată de profesiunea de comerciant a persoanei care a săvârşit actul respectiv.

Preview document

Drept Comercial Contabil - Pagina 1
Drept Comercial Contabil - Pagina 2
Drept Comercial Contabil - Pagina 3
Drept Comercial Contabil - Pagina 4
Drept Comercial Contabil - Pagina 5
Drept Comercial Contabil - Pagina 6
Drept Comercial Contabil - Pagina 7
Drept Comercial Contabil - Pagina 8
Drept Comercial Contabil - Pagina 9
Drept Comercial Contabil - Pagina 10
Drept Comercial Contabil - Pagina 11
Drept Comercial Contabil - Pagina 12
Drept Comercial Contabil - Pagina 13
Drept Comercial Contabil - Pagina 14
Drept Comercial Contabil - Pagina 15
Drept Comercial Contabil - Pagina 16
Drept Comercial Contabil - Pagina 17
Drept Comercial Contabil - Pagina 18
Drept Comercial Contabil - Pagina 19
Drept Comercial Contabil - Pagina 20
Drept Comercial Contabil - Pagina 21
Drept Comercial Contabil - Pagina 22
Drept Comercial Contabil - Pagina 23
Drept Comercial Contabil - Pagina 24
Drept Comercial Contabil - Pagina 25
Drept Comercial Contabil - Pagina 26
Drept Comercial Contabil - Pagina 27
Drept Comercial Contabil - Pagina 28
Drept Comercial Contabil - Pagina 29
Drept Comercial Contabil - Pagina 30
Drept Comercial Contabil - Pagina 31
Drept Comercial Contabil - Pagina 32
Drept Comercial Contabil - Pagina 33
Drept Comercial Contabil - Pagina 34
Drept Comercial Contabil - Pagina 35
Drept Comercial Contabil - Pagina 36
Drept Comercial Contabil - Pagina 37
Drept Comercial Contabil - Pagina 38
Drept Comercial Contabil - Pagina 39
Drept Comercial Contabil - Pagina 40
Drept Comercial Contabil - Pagina 41
Drept Comercial Contabil - Pagina 42
Drept Comercial Contabil - Pagina 43
Drept Comercial Contabil - Pagina 44
Drept Comercial Contabil - Pagina 45
Drept Comercial Contabil - Pagina 46
Drept Comercial Contabil - Pagina 47
Drept Comercial Contabil - Pagina 48
Drept Comercial Contabil - Pagina 49
Drept Comercial Contabil - Pagina 50
Drept Comercial Contabil - Pagina 51
Drept Comercial Contabil - Pagina 52
Drept Comercial Contabil - Pagina 53
Drept Comercial Contabil - Pagina 54
Drept Comercial Contabil - Pagina 55
Drept Comercial Contabil - Pagina 56
Drept Comercial Contabil - Pagina 57
Drept Comercial Contabil - Pagina 58
Drept Comercial Contabil - Pagina 59
Drept Comercial Contabil - Pagina 60
Drept Comercial Contabil - Pagina 61
Drept Comercial Contabil - Pagina 62
Drept Comercial Contabil - Pagina 63
Drept Comercial Contabil - Pagina 64
Drept Comercial Contabil - Pagina 65
Drept Comercial Contabil - Pagina 66
Drept Comercial Contabil - Pagina 67
Drept Comercial Contabil - Pagina 68
Drept Comercial Contabil - Pagina 69
Drept Comercial Contabil - Pagina 70
Drept Comercial Contabil - Pagina 71
Drept Comercial Contabil - Pagina 72
Drept Comercial Contabil - Pagina 73
Drept Comercial Contabil - Pagina 74
Drept Comercial Contabil - Pagina 75
Drept Comercial Contabil - Pagina 76
Drept Comercial Contabil - Pagina 77
Drept Comercial Contabil - Pagina 78
Drept Comercial Contabil - Pagina 79
Drept Comercial Contabil - Pagina 80
Drept Comercial Contabil - Pagina 81
Drept Comercial Contabil - Pagina 82
Drept Comercial Contabil - Pagina 83
Drept Comercial Contabil - Pagina 84
Drept Comercial Contabil - Pagina 85
Drept Comercial Contabil - Pagina 86
Drept Comercial Contabil - Pagina 87
Drept Comercial Contabil - Pagina 88
Drept Comercial Contabil - Pagina 89
Drept Comercial Contabil - Pagina 90
Drept Comercial Contabil - Pagina 91
Drept Comercial Contabil - Pagina 92
Drept Comercial Contabil - Pagina 93
Drept Comercial Contabil - Pagina 94
Drept Comercial Contabil - Pagina 95
Drept Comercial Contabil - Pagina 96
Drept Comercial Contabil - Pagina 97
Drept Comercial Contabil - Pagina 98
Drept Comercial Contabil - Pagina 99
Drept Comercial Contabil - Pagina 100
Drept Comercial Contabil - Pagina 101
Drept Comercial Contabil - Pagina 102
Drept Comercial Contabil - Pagina 103
Drept Comercial Contabil - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Drept Comercial Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Fondul de comerț

1.Notiunea fondului de comert O activitate comerciala, pentru a se putea desfasura fara probleme, are nevoie de anumite unelte specifice naturii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Încheierea contractului de comerț internațional

Contractul se incheie atunci cand oferta se suprapune cu acceptarea. In cazul oricarui contract, una dintre parti ofera celuilalte posibilitatea de...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale

INTRODUCERE Societăţile comerciale sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Lactag Monografie

I.PROBLEME PRELIMINARE 1.Prezentarea obiectului de activitate al intreprinderii ,a procesului tehnologic si a structurii organizatorice SCURT...

Raport de Evaluare - SC Alfa SA

CAPITOLUL I - GENERALITATI I.1. CERTIFICARE - Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; - Analizele, opiniile si...

SC GT Trans SRL Roman

1. Scurta prezentare a organizatiei 1.1 Scurt istoric Activitatea de producere si industrializare a laptelui in judetul Neamt are vechi traditii,...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Ai nevoie de altceva?