Asociațiile Familiale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 959
Mărime: 9.54KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Staicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: cristea

Extras din curs

• Aspecte generale

Reglementările cu privire la asociaţia familială se regăsesc în Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.

Astfel, asociaţia familială se constituie din membrii de familie care hotărăsc asocierea pentru obţinerea de profit (art. 2 alin. 1). Sunt consideraţi membrii unei familii, în sensul prezentei legi, soţul, soţia şi copiii acestora care au împlinit vârstă de 16 ani la data autorizării asociaţiei familiale, precum şi rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv.

Asociaţia familială se constituie din iniţiative unei persoane fizice în cadrul familiei respective, sau un reprezentant al acesteia, fiind şi reprezentantul asociaţiei în relaţiile cu terţii.

Extrapolând dispoziţiile art. 2 la cele care se regăsesc la art. 5 din Legea 300/2004, a rezultat ca pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale, persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au îndeplinit vârsta de 18 ani, persoanele care solicită autorizarea, respectiv 16 ani în cazul normelor asociaţiei;

- starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea;

- au calificarea – pregătirea profesională sau după caz, experienţa profesională necesară desfăşurării activităţii economice pentru care solicită autorizarea;

- nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitive pentru una din faptele sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară fiscală de natura celor care se înscriu în capitolul fiscal;

- îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute în legislaţia din domeniul sanitar, sanitar – veterinar, protecţia mediului, protecţia muncii şi apărării împotriva incendiilor

Membrii asociaţiei familiale, cât şi cei care desfăşoară activităţi economice în mod independent sunt numiţi expres de către legiuitor în cuprinsul Legii nr. 300/2004 angajaţi proprii. Legiuitorul prevede expres ca angajatul propriu nu presupune raporturi de muncă faţă de angajator, ci aceasta calitate se referă la dreptul celui în cauză de a fi asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ale asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile speciale din domeniile enunţate mai sus.

Preview document

Asociațiile Familiale - Pagina 1
Asociațiile Familiale - Pagina 2
Asociațiile Familiale - Pagina 3
Asociațiile Familiale - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Asociatiile Familiale.doc

Alții au mai descărcat și

Drept comercial - considerații teoretice

Dreptul comercial vs. Dreptul afacerilor Drept comercial » “In comer legea de fa ” (art.1 C.com.) • Notiunea de comer i semnificatia...

Management

Definiţie – Managementul reprezintă totalitatea metodelor cu ajutorul cărora se determină, se clasifică şi se realizează sarcinile unui mic...

Drept Internațional Public

Îşi are originea în dreptul roman. Studiază:state, cetăţenie, suveranitate, tratate. Noţiunea dreptului internaţional public şi natura sa. În...

Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan

Până la cel de al doilea război mondial problemele drepturilor omului au fost tratate în mod fragmentar, in domenii limitate- interzicerea...

Dreptul Muncii

SINDICATELE Secţiunea 1 Izvoarele dreptului sindical O mişcare sindicală realmente liberă şi independentă nu poate să se dezvolte decât dacă...

Elemente de drept internațional

APARIŢIA SI DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC A. PRIMELE REGULUI DE DREPT INTERNAŢIONAL • primele reguli de drept internaţional au...

Intimitatea și Siguranța Persoanei

Faptul că cineva este ziarist, aceasta este dovada unei oarecare lipse de caracter. Lyndon Baines Johnson S-au scris şi s-au spus multe despre...

Dreptul Mediului

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu înconjurător şi noţiunea de resurse naturale. Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - studiu de caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant

Capitolul I. Concepţia Codului comercial român cu privire la noţiunea de comerciant Secţiunea I. Comercianţii: Comerţul este exercitat de către...

Metodologia de control în cadrul verificării, calculării, stabilirii, urmăririi și încasării impozitelor directe

1.IMPOZITUL PE PROFIT Profitul este o categorie economico-financiara specifica sistemului de piata fiind rezultatul obtinut în urma investirii...

Înființarea unei asociații familiale

Reprezentantul asociatiei familiale a depus la registratura primariei competente in vederea obtinerii autorizatiei prevazute de lege si a...

Planul de Afacere

Planul de afaceri apare o datã cu dezvoltarea industriei,apariţia de concurenţi şi nevoia de a organiza şi menţine pe un curs cât mai bun o...

Metodologia înființării unei asociații familiale

Capitolul I ASOCIATIA FAMILIALA 1.1 Legislatie Conform Legii 300/2004, Asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare activitatile...

Calitatea de Comerciant

CALITATEA DE COMERCIANT Legea indică cine sunt comercianţii chiar dacă nu dă o definiţie acestei noţiuni. “Sunt comercianţi aceia care fac fapte...

Ai nevoie de altceva?