Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 16138
Mărime: 222.80KB (arhivat)
Publicat de: Dorinel Vasilescu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. 1. Dispoziţii generale referitoare la cadrul instituţional al ONU în materia drepturilor omului 1
 2. 2. Organele neconvenţionale ale ONU4
 3. 2. 1. Adunarea Generală a ONU4
 4. 2.1.1. Comisia pentru Drepturile Omului – Consiliul pentru drepturile omului6
 5. 2.1.1.1. Subcomisia privind Prevenirea Discriminării şi Protecţia Minorităţilor8
 6. 2.1.2. Comisia privind Statutul Femeii10
 7. 2.1.3. Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului10
 8. 2.1.4. Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi 11
 9. 2.2. Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) 12
 10. 3. Organe convenţionale ale ONU 15
 11. 3.1. Comitetul pentru Drepturile Omului 15
 12. 3.2. Comitetul pentru drepturile economice, sociale şi culturale 16
 13. 3.3. Comitetul pentru drepturile copilului 16
 14. 3.4. Comitetul împotriva torturii 16
 15. 3.5. Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 17
 16. 3.6. Comitetul pentru lichidarea discriminării faţă de femeie 17
 17. 4. Proceduri privind drepturile omului în cadrul ONU 18
 18. 4.1. Procedura 1503 18
 19. 4.2. Procedurile UNESCO 20
 20. 4.3. Procedurile Organizaţiei Internaţionale a Muncii 24

Extras din curs

1. Dispoziţii generale referitoare la cadrul instituţional al ONU în materia drepturilor omului

Dreptul internaţional modern al drepturilor omului este un fenomen posterior celui deal doilea război mondial, constituind o consecinţă a monstruoaselor încălcări ale drepturilor omului din timpul lui Hitler şi convingerii că aceste încălcări, poate chiar războiul, ar fi putut fi evitate dacă în perioada funcţionării Ligii Naţiunilor ar fi existat un sistem internaţional eficient pentru protecţia drepturilor omului.

Încă din 1941, cauza drepturilor internaţionale ale omului a fost energic îmbrăţişată de preşedintele Franklin D. Roosevelt În celebrul său discurs „Cele patru libertăţi” care apela la crearea unei „lumi care să se sprijine pe patru libertăţi fundamentale” - „libertatea cuvântului şi de expresie”, „libertatea fiecăruia de a se închina lui Dumnezeu în felul său”, „libertatea de a nu suferi lipsuri”, şi „libertatea de a nu se teme.” Viziunea lui Roosevelt asupra „ordinii morale”, aşa cum o caracterizează el, a devenit îndemnul adresat de naţiunile care au luptat împotriva forţelor hitleriste în cel de al doilea război mondial şi care au fondat Organizaţia Naţiunilor Unite.

Adoptarea Cartei ONU a fost precedată de semnarea unui şir de documente:

28 iunie 1919 – Tratatul de la Versailles, semnat la Conferinţa de pace de la Paris, privind crearea Ligii Naţiunilor;

12 iunie 1941 – Declaraţia de Saint-James (Marea Britanie, Canada, Australia, Noua Zelandă, Africa de Sud şi reprezentanţii guvernelor refugiate: Grecia, Belgia, Cehoslovacia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Iugoslavia, Franţa);

14 august 1941 – Roosvelt şi Churchill prezintă Carta Atlantică, deschisă spre semnare la 24 septembrie;

01 ianuarie 1942 – Declaraţia ONU (Declaraţia Aliaţilor) semnată de Roosvelt, Churchill, Litvinov şi Ţzi-Veni este pentru prima dată utilizat termenul „Naţiunile Unite“.

30 octombrie 1943 – 1 noiembrie 1943 la Conferinţa miniştrilor de externe de la Moscova reprezentanţii Marii Britanii, URSS, SUA şi China – Molotov, Iden, Hall şi Fu Bin-şian adoptă o Declaraţie, punctul 4 al căreia se referă la crearea unei organizaţii internaţionale cu o structură din 4 organe principale, care să cuprindă toate statele care iubesc pacea, în vederea menţinerii păcii mondiale şi a securităţii internaţionale.

28 noiembrie – 1 decembrie 1943 prin Declaraţia de la Teheran Roosvelt, Churchill şi Stalin au convenit asupra structurii Naţiunilor Unite, sarcină primordială al cărora ar fi instaurarea unei păci de durată;

2-7 noiembrie 1944 Conferinţa de la Dumbarton Oaks - au fost definite caracteristicile viitoarei Organizaţii a Naţiunilor Unite (ONU), ajungându-se la acordul cu privire la instituirea Consiliului de Securitate, cu un statut permanent pentru cei 4 participanţi la conferinţă.

11 februarie 1945 – Conferinţa de la Yalta s-a convenit asupra modalităţii de votare în cadrul Consiliului de Securitate, stabilindu-se un statut special al marilor puteri (drept de veto) şi s-a fixat date Conferinţei de la San Francisco;

26 iunie 1945 – Conferinţa de la San Francisco unde a fost semnată Carta ONU de către 50 de state la care s-a alăturat ulterior şi Polonia pe 15 octombrie 1945. Carta ONU a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945.

Menirea Organizaţiei Naţiunilor Unite este de a servi drept „centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor în vederea atingerii” obiectivelor prevăzute în articolul 1 din Cartă. Aceste obiective sunt împărţite în trei domenii interdependente şi cu motivaţii specifice:

- Garantarea păcii şi securitatea internaţională.

„Să menţină pacea şi securitatea internaţională, şi, în acest scop: să ia măsuri colective eficace pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii şi pentru reprimarea oricăror acte de agresiune sau altor încălcări ale păcii şi să înfăptuiască, prin mijloace paşnice şi în conformitate cu principiile justiţiei şi dreptului internaţional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situaţiilor cu caracter internaţional care ar putea duce la o încălcare a păcii.”

- Protecţia drepturilor omului şi dezvoltarea drepturilor popoarelor.

„Să dezvolte relaţii prieteneşti între naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului lor de a dispune de ele însele, şi să ia oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale.”

- Dezvoltarea economică şi socială.

„Să realizeze cooperarea internaţională în rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, în promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.”

Preview document

Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 1
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 2
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 3
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 4
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 5
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 6
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 7
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 8
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 9
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 10
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 11
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 12
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 13
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 14
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 15
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 16
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 17
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 18
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 19
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 20
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 21
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 22
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 23
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 24
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 25
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 26
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 27
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 28
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 29
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 30
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 31
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 32
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 33
Cadrul Instituțional al ONU în Materia Drepturilor Omului - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Cadrul Institutional al ONU in Materia Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile omului în epocă contemporană

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Azilul Politic și Diplomatic

Unul dintre elementele de noutate ale prezentei lucrări îl constituie faptul că, tema abordată este de o stringentă actualitate, datorită...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Curtea Constituțională - Autoritate de Jurisdicție

Introducere Constituţia Republicii Moldova stabileşte prin dispoziţiile sale că Republica Moldova este un stat de drept, democratic în care...

Dreptul de superficie

Introducere Dreptului de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui bun, deoarece conferă atributele de usus, fructus şi abusus....

Structura Sistemului European de Protecție a Drepturilor Omului

CAPITOLUL I STRUCTURA SISTEMULUI EUROPEAN DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI SECŢIUNEA I Convenţia Europeană asupra Drepturilor Omului Problema...

Drepturile Omului în Sistemul OSCE

Capitolul I Introducere 1.1. Scurt istoric privind Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa Originile OSCE au aparut în anii 1950,...

Partidele Politice în Ordinea Constituțională a României

Formele incipiente de grupare politică similară partidelor au apărut înca din perioada Regulamentelor Organice, în Principatele române Moldova şi...

Te-ar putea interesa și

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Protecția consumatorului privind serviciile hoteliere

INTRODUCERE Întâietatea utilizării noţiunii de consumator este disputată între europeni şi nord-americani. Cei din urmă afirmă că preşedintele...

Consiliul Europei

Consiliul Europei este principala organizaţia internaţională la nivel regional european care are,ca atribuţie esenţială consacrarea şi apărarea...

Drepturile omului - organe subsidiare ale ONU pentru protecția drepturilor omului

Omul beneficiază de drepturi inerente tuturor fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a născut, locuieşte,...

Sinteze Dreptul Mediului

05.10.2007 Curs 1 Generalitati Ecologia este stiinta economiei modului de viata si a raporturilor vitale reciproce ale organismului. Concluzia...

Curs Dreptul Mediului

Ca domeniu de cooperare interstatala si reglementare internationala, protectia si conservarea mediului au facut obiectul dreptului relativ recent....

Protecția internațională a drepturilor omului

CURSUL 1. NOTIUNEA SI TRASATURILE DIDO Dreptul international al drepturilor omului (DIDO) este o institutie a dreptului international public,...

Ai nevoie de altceva?