Contracte de Navlosire

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 6389
Mărime: 24.36KB (arhivat)
Publicat de: Zamfir Oltean
Puncte necesare: 0
curs 3

Extras din curs

Contracte de navlosire (continuare)

Clasificarea termenilor din contractele de navlosire

Ori de câte ori anumiţi termeni contractuali nu sunt respectaţi de una din părţile contractante, partea nevinovată are dreptul să solicite şi să primescă despăgubiri. În anumite circumstanţe ea poate considera acestă încălcare a contractului ca pe o repudiere a contractului şi să considere contractul ca fiind terminat. Acest lucru depinde de importanţa termenului contractual nerespectat şi din acest punct de vedere termenii contractuali se împart în trei grupe:

a) Condiţii. O condiţie a unui contract de navlosire este o promisiune a cărei importanţă este fundamentală pentru derularea contractului, iar dacă o astfel de condiţie este încălcată partea nevinovată are dreptul să considere contractul ca fiind terminat, chiar dacă efectul nerespectării condiţiei este minor.

b) Garanţii. O garanţie, în cazul unui contract de navlosire, este un termen de importanţă minoră, care nu afectează desfăşurarea voiajului. Nerespectarea unui astfel de termen nu dă dreptul părţi nevinovate să considere contractul terminat însă îi permite acesteia să solicite despăgubiri

c) Termeni intermediari. În orice contract de navlosire există prevederi contractuale de natură complexă ce nu pot fi considerate ca fiind condiţii sau garanţii. Nerespectarea acestora poate fi considerată fundamentală într-o anumită situaţie şi minoră în altă situaţie. De cele mai multe ori delimitarea între condiţie şi garanţie este determinată de pierderea suferită de partea nevinovată.

Terminarea contractului

Un contract de navlosire se consideră terminat în următoarele cazuri:

- fiecare parte contractuală ş-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau nemaiexistând probleme în litigiu

- prin acordul părţilor – părţile pot considera contractul ca fiind terminat sau îl pot modifica

- prin acceptarea repudierii de către partea nevinovată

Atunci când una dintre părţi nu respectă o condiţie a unui contract de navlosire sau un termen intermediar suficient de serios, partea nevinovată are opţiunea de a accepta sau nu acestă nerespectare. Atunci când aceasta alege să nu considere contractul terminat, acesta rămâne în vigoare din toate punctele de vedere, iar dacă alege să considere contractul terminat atunci obligaţiile părţilor încetează şi contractul rămâne în vigoare doar pentru următoarele aspecte:

- reglementarea litigiilor generate de neîndeplinirea termenilor contractuali înainte de terminarea contractului;

- reglementarea litigiilor pentru sumele datorate ce au fost câştigate şi sunt plătibile înainte de terminarea contractului;

Obligaţii subînţelese ale părţilor contractante

Termenii contractului de navlosire sunt acei termeni asupra cărora s-a ajuns la un acord prin negociere între părţile contractante. Pe lângă termenii înscrişi în contractul de navlosire mai există şi o serie de termeni subînţeleşi, termeni ce sunt utilizaţi doar pentru a da eficacitate unui voiaj. Un termen este considerat ca fiind subînţeles doar atunci când acest lucru este necesar pentru că altfel contractul nu ar avea sens sau ar avea consecinţe absurde.

Obligaţii subînţelese ale armatorului:

- Obligaţia de a pune la dispoziţia navlositorului o navă bună stare de navigabilitate

- Obligaţia de a performa voiajul într-o perioadă de timp rezonabilă

- Obligaţiile de a nu devia de la ruta de navigaţie uzuală

Obligaţii subînţelese ale navlositorului

- în anumite circumstanţe, să nomineze un port sigur sau o dană sigură de încărcare

- să nu încărce mărfuri periculoase fără a-l aviza pe armator anterior

Obligaţia de a pune la dispoziţia navlositorului o navă în bună stare de navigabilitate

Preview document

Contracte de Navlosire - Pagina 1
Contracte de Navlosire - Pagina 2
Contracte de Navlosire - Pagina 3
Contracte de Navlosire - Pagina 4
Contracte de Navlosire - Pagina 5
Contracte de Navlosire - Pagina 6
Contracte de Navlosire - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Contracte de Navlosire.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Financiar

1. Caracterizati originea conceptului financiar Finantele au aparut drept urmare a accentuarii diviziunii sociale a muncii , a dezvoltarii pina...

Dreptul comerțului internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE RAMURI DE DREPT. 1. Noţiunea şi importanţa...

Dreptul funciar în Republica Moldova

Tema1: Introducere in Dreptul Funciar 1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a DR. Funciar. 2. Definitia, principiile, metodele DR....

Teoria Generală a Dreptului

CAPITOLUL I SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI. LOCUL TEORIEI GENERALE A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢEI DREPTULUI 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ROLUL...

Posesia

Proboematica legata de posesie ca stare de fapt ocrotita juridiceste In legatura cu stapanirea unui bun se pot distinge 3 situatii juridice: 1-sa...

Dreptul Afacerilor

12.1. Institutia insolventei, indiferent de denumirea de care a beneficiat in timp, este una traditionala, avand inceputurile pierdute in...

Subiectele Dreptului Internațional

1. Preliminarii Dreptul internaţional reprezintă ansamblul de reguli şi principii ce reglementează relaţiile şi conduita statelor între ele....

Istoria Dreptului Românesc

Evoluţia raporturilor juridice în spaţiul geto-dacic: • Particularităţi politice, sociale şi juridice ale populaţiei de la N Dunării din...

Te-ar putea interesa și

Transporturile maritime - Contractul de agenturare

Datorita avantului economic al societatatii umane din ultima perioada, s-a inregistrat o crestere fara precedent a comertului mondial, a traficului...

Transportul Internațional Maritim și Aerian

Introducere Importanța transporturilor internaționale în cadrul amplificării relațiilor dintre state dar și în diversificarea schimburilor...

Contractul de Navlosire - Contracte Maritime

I.CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL MARITIM ŞI TRANSPORTURILE MARITIME Comerţul maritim se caracterizează prin reguli şi norme juridice...

Noțiunea de port sigur și implicațiile acesteia asupra activității portuare

CAP .1. SCURT ISTORIC AL PIETEI MARITIME MONDIALE 1.1. Importanta economica a activitatii de transport maritim Istoria activitatii de transport...

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală....

Contractul de Navlosire

Introducere În straduinta continua a omului de a supune fortele naturii spre a le folosi pentru îmbunatatirea traiului sau, spiritul omenesc a...

Contractul de Navlosire și Efectele Lui

CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Scurt istoric al Dreptului maritim Comerţul maritim, ramură a economiei, se caracterizează prin reguli şi norme...

Conosamentul și Contractul de Navlosire

NAVLUL Executarea transporturilor pe mare are loc in schimbul unei taxede transport,care se numeste navlu. Navlul reprezinta suma de bani la care...

Ai nevoie de altceva?