Dreptul comerțului internațional

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 18642
Mărime: 676.45KB (arhivat)
Publicat de: Ghenadie Coman
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Carmen Pălăcean
NOTE DE CURS PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI
 2. INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE RAMURI DE DREPT. . 4
 3. 1. Noţiunea şi importanţa dreptului comerţului internaţional . 4
 4. 2. Identificarea raportului juridic de drept al comerţului internaţional . 6
 5. 3. Delimitarea dreptului comerţului internaţional de alte discipline juridice . 8
 6. 4. Precizări privind terminologia . 9
 7. 5. Reprezentare grafică . 10
 8. 6. Întrebări, exerciţii, aplicaţii . 11
 9. CAPITOLUL II - IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI
 10. INTERNAŢIONAL . 12
 11. 1. Izvoarele interne şi internaţionale ale dreptului comerţului internaţional. 12
 12. 2. Sisteme de drept contemporan . 15
 13. 3. Codificarea dreptului comerţului internaţional . 17
 14. 4. Uzanţele comerciale internaţional . 18
 15. 5. Reprezentare grafică . 19
 16. 6. Întrebări, exerciţii, aplicaţii . 20
 17. 7. Rezolvaţi următoarele teste grilă . 20
 18. CAPITOLUL III - SUBIECTELE RAPORTURILOR JURIDICE DE DREPT
 19. AL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL . 21
 20. 1. Grupe de participanţi. 21
 21. 2. Statele şi organizaţiile internaţionale . 21
 22. 3. Comerciantul – persoană fizică . 22
 23. 4. Societatea comercială . 24
 24. 5. Societăţi multinaţionale . 26
 25. 6. Grupări de societăţi . 27
 26. 6.1. KONZERNUL . 27
 27. 6.2. GRUPAREA DE TIP HOLDING. 27
 28. 6.3. GRUPAREA DE INTERES ECONOMIC . 28
 29. 7. Reprezentarea grafică . 28
 30. 8. Întrebări, exerciţii, aplicaţii . 29
 31. CAPITOLUL IV - ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL . 30
 32. 1. Arbitrajul comercial - la confluenţa dreptului procesual civil, dreptului comercial şi dreptului comerţului internaţional . 30
 33. 1.1. Arbitrajul ca instituţie a dreptului procesual civil . 30
 34. 1.2. Arbitrajul ca instituţie a dreptului comercial . 31
 35. 1.3. Arbitrajul ca instituţie a dreptului comerţului internaţional . 33
 36. 2. Formele arbitrajului în relaţiile comerciale internaţionale . 34
 37. 3. Aspecte relevante privitoare la principalele forme de arbitraj . 39
 38. 3.1. Arbitrajul ad-hoc şi arbitrajul instituţional . 39
 39. 3.2. Arbitrajul în drept şi arbitrajul în echitate . 44
 40. 4. Caracterele generale ale arbitrajului comercial internaţional . 47
 41. 5. Convenţia de arbitraj . 47
 42. 5.1. Clauza compromisorie . 48
 43. 5.2. Compromisul. 48
 44. 6. Reprezentare grafică . 49
 45. 7. Întrebări, exerciţii, aplicaţii . 49
 46. 8. Rezolvaţi următoarele teste grilă . 50
 47. CAPITOLUL V - DESPRE CONTRACTUL DE COMERŢ
 48. INTERNAŢIONAL ÎN GENERAL . 51
 49. 1. Noţiune . 51
 50. 2. Clasificarea contractelor de comerţ internaţional . 51
 51. 3. Condiţiile de validitate ale contractului de comerţ internaţional . 51
 52. 4. Forma şi limba contractului de comerţ internaţional . 53
 53. 5. Încheierea contractelor . 53
 54. 6. Momentul formării contractului de comerţ internaţional între absenţi . 53
 55. 7. Libertatea contractuală . 54
 56. 8. Legea aplicabilă contractului de comerţ internaţional . 54
 57. 9. Reprezentare grafică . 56
 58. 10. Întrebări, exerciţii, aplicaţii . 56
 59. Bibliografie generală. 57

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI

INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE

RAMURI DE DREPT.

1. Noţiunea şi importanţa dreptului comerţului internaţional

Comerţul internaţional constituie o modalitate esenţială de realizare a cir-cuitului mondial de valori pe fondul evoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane.

Dreptul comerţului internaţional nu constituie o ramură distinctă a siste-melor juridice naţionale ori a ordinii juridice internaţionale, ci o materie juridică interdisciplinară şi pluridisciplinară. Disciplina dreptului comerţului internaţio-nal cuprinde reglementări variate şi norme de drept constituţional, drept fiscal, drept vamal, drept comercial, drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept internaţional public şi drept privat. Cu toate acestea este o disciplină de sine stătătoare, având ca obiect raporturile de comerţ internaţional şi de coope-rare tehnico-ştiinţifică şi metode specifice, proprii de reglementare.

În doctrina juridică conceptul de drept al comerţului internaţional a primit mai multe definiţii.

Într-o primă accepţiune1, dreptul comerţului internaţional poate fi definit ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţionale.

Într-o altă accepţiune2, dreptul comerţului internaţional cuprinde normele care cârmuiesc relaţiile comerciale ce depăşesc cadrul intern sau naţional al unui stat şi au aderenţe internaţionale, cu două sau mai multe sisteme de drept naţionale.

Alţi autori, într-o accepţiune mai largă consideră, că dreptul comerţului internaţional este o materie pluridisciplinară ce grupează norme juridice de na-

1 A se vedea în acest sens: Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional, Partea Generală, Ediţia a VII –a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008, p. 73.

2 A se vedea în acest sens: Tudor R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, Universitatea Bucureşti, 1975, p. 15.

tură variată – dreptul internaţional public, drept internaţional privat, drept civil, drept administrativ etc. – reunite prin obiectul lor social şi juridic: disciplinarea raporturilor juridice care se nasc în cadrul comerţului internaţional. Iar într-o accepţiune mai restrânsă: dreptul comerţului internaţional are ca obiect relaţiile patrimoniale şi personale nepatrimoniale între persoane fizice şi juridice pe ba-za egalităţii de drept, relaţii care se nasc în cadrul colaborării economice in-ternaţionale.3

Există autori4 care consideră că dreptul comerţului internaţional este an-samblul de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial şi nor-me de drept material uniform, iar în anumite limite şi norme de drept internaţi-onal public prin care se reglementează raporturile de comerţ internaţional şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică stabilite între participanţii la circui-tul mondial de valori şi de cunoştinţe.

După o accepţiune, dreptul comerţului internaţional include norme de drept internaţional public şi norme din diferite ramuri de drept intern. După o altă accepţiune, dreptul comerţului internaţional cuprinde normele aplicabile relaţiilor patrimoniale şi personale – nepatrimoniale, care apar în sfera comer-ţului internaţional, între persoane fizice şi persoane juridice pe baza egalităţii în drepturi.5

După o accepţiune restrânsă care cuprinde sensul tradiţional al acestei no-ţiuni, comerţul internaţional cuprinde totalitatea operaţiunilor de import şi ex-port cu mărfuri, lucrări şi servicii pe care le desfăşoară persoane fizice şi/sau juridice având calitatea de subiecte ale dreptului comerţului internaţional, cu parteneri de naţionalitate străină sau cu bunuri aflate în tranzit internaţional (operaţiuni pe pieţe străine).

În sensul larg al acestei noţiuni, care include şi formele moderne de des-făşurare a relaţiilor economice internaţionale, comerţul internaţional a depăşit cadrul tradiţional al acestei noţiuni, el înglobând o multitudine şi o extremă va-rietate de operaţiuni care se referă numai indirect la marfă şi care sunt cuprin-se, de regulă, în noţiunea de cooperare economică internaţională.6

Preview document

Dreptul comerțului internațional - Pagina 1
Dreptul comerțului internațional - Pagina 2
Dreptul comerțului internațional - Pagina 3
Dreptul comerțului internațional - Pagina 4
Dreptul comerțului internațional - Pagina 5
Dreptul comerțului internațional - Pagina 6
Dreptul comerțului internațional - Pagina 7
Dreptul comerțului internațional - Pagina 8
Dreptul comerțului internațional - Pagina 9
Dreptul comerțului internațional - Pagina 10
Dreptul comerțului internațional - Pagina 11
Dreptul comerțului internațional - Pagina 12
Dreptul comerțului internațional - Pagina 13
Dreptul comerțului internațional - Pagina 14
Dreptul comerțului internațional - Pagina 15
Dreptul comerțului internațional - Pagina 16
Dreptul comerțului internațional - Pagina 17
Dreptul comerțului internațional - Pagina 18
Dreptul comerțului internațional - Pagina 19
Dreptul comerțului internațional - Pagina 20
Dreptul comerțului internațional - Pagina 21
Dreptul comerțului internațional - Pagina 22
Dreptul comerțului internațional - Pagina 23
Dreptul comerțului internațional - Pagina 24
Dreptul comerțului internațional - Pagina 25
Dreptul comerțului internațional - Pagina 26
Dreptul comerțului internațional - Pagina 27
Dreptul comerțului internațional - Pagina 28
Dreptul comerțului internațional - Pagina 29
Dreptul comerțului internațional - Pagina 30
Dreptul comerțului internațional - Pagina 31
Dreptul comerțului internațional - Pagina 32
Dreptul comerțului internațional - Pagina 33
Dreptul comerțului internațional - Pagina 34
Dreptul comerțului internațional - Pagina 35
Dreptul comerțului internațional - Pagina 36
Dreptul comerțului internațional - Pagina 37
Dreptul comerțului internațional - Pagina 38
Dreptul comerțului internațional - Pagina 39
Dreptul comerțului internațional - Pagina 40
Dreptul comerțului internațional - Pagina 41
Dreptul comerțului internațional - Pagina 42
Dreptul comerțului internațional - Pagina 43
Dreptul comerțului internațional - Pagina 44
Dreptul comerțului internațional - Pagina 45
Dreptul comerțului internațional - Pagina 46
Dreptul comerțului internațional - Pagina 47
Dreptul comerțului internațional - Pagina 48
Dreptul comerțului internațional - Pagina 49
Dreptul comerțului internațional - Pagina 50
Dreptul comerțului internațional - Pagina 51
Dreptul comerțului internațional - Pagina 52
Dreptul comerțului internațional - Pagina 53
Dreptul comerțului internațional - Pagina 54
Dreptul comerțului internațional - Pagina 55
Dreptul comerțului internațional - Pagina 56
Dreptul comerțului internațional - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Dreptul comertului international.pdf

Alții au mai descărcat și

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Arbitrajul comercial internațional

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I. Introducere generală Menţinerea şi consolidarea unor bune raporturi între organizaţii economice părţicipante la relaţiile economice...

Dreptul comerțului internațional

Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include...

Participanții la raporturile juridice de comerț internațional

1.PARTICIPANTII LA RAPORTURILE JURIDICE DE COMERT INTERNATIONAL Subiectele raporturilor juridice din comertul international sunt, in principal...

Societățile pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Cap. I. Noţiuni generale privind societăţile comerciale pe acţiuni Societatea comercială este constituită ca un grup organizat de persoane, care,...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?