Drept Internațional Privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6615
Mărime: 24.26KB (arhivat)
Publicat de: Trandafir Negru
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. .1. Obiective
  2. 4.2. Metoda conflictualistă
  3. 4.3. Metoda normelor materiale
  4. 4.4. Metoda normelor de aplicare imediată
  5. 4.5. Metoda proper law
  6. 4.6. Lucrare de verificare
  7. 4.7. Bibliografie

Extras din curs

4.1. OBIECTIVE:

• familiarizarea cursanţilor cu metodele de reglementare a raporturilor juridice cu element de extraneitate

• înţelegerea metodei conflictualiste

• cunoaşterea metodei proper law

• înţelegerea metodei normelor materiale şi a metodei normelor de aplicare imediată

4.2. METODA CONFLICTUALISTĂ

Raporturile juridice de drept internaţional privat sunt reglementate, în diverse siteme de drept prin utilizarea unor metode proprii. Cele mai cunoscute metode sunt: metoda normelor conflictuale sau metoda confiictualistă, metoda normelor materiale sau substantiale, metoda normelor de aplicare imediată, metoda proper law.

Metoda folosirii normelor conflictuale presupune alegerea, dintre mai multe legi, a aceleia care se aplică raportului juridic respectiv, şi anume legea care are cea mai mare legătură cu raportul juridic respectiv (F. Ciutacu, Drept internaţional privat, Ed. Themis Art, Bucureşti, 2005, p. 10).

Fiecare stat îşi are propriul său sistem de norme conflictuale. La noi, norma conflictuală o constituie Legea nr. 105/1992.

Există posibilitatea posibilitatea ca normele conflictuale naţionale să fie adoptate de către mai multe state, pe cale de convenţie internaţională şi astfel, ele îşi pierd caracterul naţional.

În doctrină, sunt autori care apreciază că metoda folosirii normelor conflictuale este raţională şi acceptabilă, ea permiţând o reglementare corespunzătoare a raporturilor cu element de extraneitate (A. Fuerea, op. cit., p. 18). Aceeaşi opinie o împărtăşim şi noi, însă o altă parte a doctrinarilor au adus critici acestei metode.

Dintre criticile aduse (a se vedea I. P. Filipescu, AI. Fiiipescu, op. cit., p. 28-29) menţionăm:

- este o metodă prea complexă şi datorită acestui fapt apar dificultăţi practice;

- este incertă şi imprevizibilă pentru că majoritatea ţărilor normele conflictuale au origine jurisprudenţială, nu legală;

- aplică raportului juridic de drept internaţional privat o lege internă, făcând abstracţie de faptul că este un raport juridic cu element străin

- teoria conflictelor de legi şi metoda conflictualistă au caracter de complexitate, care ridică dificultăţi în aplicarea practică, mai ales dacă se are în vedere şi împrejurarea că distincţia între normele de fond şi cele de formă diferă de la un sistem de drept la altul;

Împotriva acestor critici au fost aduse următoarele argumente (a se vedea I. P. Filipescu, AI. Fiiipescu, op. cit., p. 28-29):

- norma conflictuală este compatibilă cu comerţul internaţional, iar extin¬derea rapidă a acestuia dovedeşte acest lucru. Normele materiale uniforme sunt mai indicate în domeniul dreptului comerţului internaţional, dar noi suntem în materia dreptului internaţional privat, pentru care norma conflictuală este adecvată;

- normele conflictuale se diversifică permanent tocmai pentru a veni în întâmpinarea noilor exigenţe ale contextului socio - economic, iar metoda proper law şi aplicarea normelor materiale sunt forme particulare ale metodei conflictuale.

În concluzie, metoda conflictuală poate fi sintetizată în următoarele idei: ori de câte ori instanţa are de soluţionat un litigiu cu privire la un raport juridic cu element de extraneitate şi sunt două sau mai multe sisteme de drept susceptibile a se aplica, trebuie să recurgă la norma conflictuală a forului (Ia propriul sistem de drept internaţional privat) şi să aplice legea desemnată de aceasta.

TEST DE AUTOEVALUARE:

1. Arătaţi ce se înţelege prin metoda conflictualistă.Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.

& Răspunsul poate fi consultat la pagina

2. Indicaţi un argument în susţinerea utilizării metodei conflictualiste.Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.

& Răspunsul poate fi consultat la pagina

4.3. METODA NORMELOR MATERIALE

Normele materiale sunt aplicabile nemijlocit raporturilor juridice cu element de extraneitate. Reglementarea directă, prin intermediul normelor materiale, prezintă o pondere importantă şi conferă raporturilor juridice o certitudine reală.

Uneori, norma materială conţine o normă care o declară aplicabilă raportului juridic respectiv (Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, op. cit., p. 27 ).

De pildă, Convenţia de la Haga din 1964, referitoare la legea uniformă privind vânzările internaţionale de obiecte mobile corporale stabileşte normele materiale aplicabile între părţile con¬tractante, care au domiciliul pe teritoriul unor state diferite. Normele materiale fiind aplicabile numai raporturilor cu element străin, domeniul lor de acţiune se determină printr-o normă conflictuală.

Preview document

Drept Internațional Privat - Pagina 1
Drept Internațional Privat - Pagina 2
Drept Internațional Privat - Pagina 3
Drept Internațional Privat - Pagina 4
Drept Internațional Privat - Pagina 5
Drept Internațional Privat - Pagina 6
Drept Internațional Privat - Pagina 7
Drept Internațional Privat - Pagina 8
Drept Internațional Privat - Pagina 9
Drept Internațional Privat - Pagina 10
Drept Internațional Privat - Pagina 11
Drept Internațional Privat - Pagina 12
Drept Internațional Privat - Pagina 13
Drept Internațional Privat - Pagina 14
Drept Internațional Privat - Pagina 15
Drept Internațional Privat - Pagina 16
Drept Internațional Privat - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Drept International Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic

Libertatea fundamentală de exprimare şi libertatea presei (reglementate în Proiectul de Tratat constituţional european şi-n constituţiile...

Efectele Mandatului

Efectele mandatului Fiind un contract sinalagmatic imperfect, mandatul creează obligaţii în sarcina mandatarului, iar uneori şi în sarcina...

Instituții politice

Partidele politice In societatea moderna partidele politice s- au impus ca incontestabil necesare. Procesul aparitiei lor fiind in stransa...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Drept Administrativ

Expresia instituţie de utilitate publică sau institutie de interes public nu coincide nici cu notiunea de „institutie publica" nici cu cea de...

Dreptul Mediului

Noţiunea de mediu Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice...

Drept Dimplomatic

Diplomaţia reprezintă: 1. politica externă a unui stat; 2. politica externă desfăşurată într-o anumită epocă; 3. politica externă a unei anumite...

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Aspecte de Natură Conceptuală în Materia Dreptului Internațional Privat

Introducere Potrivit legisatiei noastre raporturile de drept internaţional privat sunt raporturi civile, comerciale, de muncă, de familie, de...

Drept internațional privat

1.Definiţi raportul juridic cu element de extraneitate? Raportul de drept internatioanal privat sunt raporturi civile ,comerciale ,de munca ,de...

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

1.Procedura de judecata Generalitati. Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis)....

Drept Internațional Privat

PARTEA GENERALA Capitolul I CONSIDERATII PRELIMINARE Sectiunea 1 NOTIUNEA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT SI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT...

Ai nevoie de altceva?