Efectele Mandatului

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1153
Mărime: 9.49KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Murzea Cristinel
curs 11......

Extras din curs

Efectele mandatului

Fiind un contract sinalagmatic imperfect, mandatul creează obligaţii în sarcina mandatarului, iar uneori şi în sarcina mandantului. Pbl mandatarului sunt sancţionate prin acţio mandati directa. Acestea fiind puse la dispoziţia mandantului. Deoarece romanii nu au admis în principiu reprezentarea în materia contractelor, actele încheiate de către mandatari produc efecte asupra sa şi nu asupra mandantului. Deci , după efectuarea operaţiunilor juridice cu care a fost împuternicit, mandatarul trebuia să dea socoteală mandantului, transferând asupra acaestuia din urmă drepturile şi obligaţiile dobândite. Deoarece acest sistem creea numeroase inconveniente, romanii, cu timpul, au recurs la sistemul reprezentării imperfecte. Astfel, mandatarul este obligat să execute mandatul cu bună credinţă, fiind răspuzător de pieirea lucrului. Ca o particularitate, mandatarul ptea înstrăina un lucru al mandantului deşi el nu are calitatea de proprietar, încălcând astfel pp:” nemo plus iuris ad alium transfere potest qua lipse habet” Adică nimeni nu poate transfera un drept pe care nu-l are. Mandatul fiind un contract sinalagmatic imperfect, poate genera obligaţii şi pt mandant, astfel, dacă mandatatrul, pentru executarea mndatului, face anumite cheltuieli pe cont propriu, el are dreptul să pretindă despăgubiri.

STINGEREA MANDATULUI

În mod obişnut, mandatul se stinge prin ajungerea la termen. El se poate stinge însă şi prin voinţa ambelor părţi , ca o expresie a principiului simetriei. Fiind închiat intuitu personae şi întemeindu-se pe încrederea reciprocă a părţilor, mandatul se stinge şi prin voinţa unei singure părţi, atunci când încrederea dispare sau prin revocarea actului de către mandant. El se poate stinge şi ca urmare a renunţării făcute de către mandatar. Mandatul ia sfârşit şi prin moartea uneia dintre părţi, căci el se întemeiază pe încrederea reciprocă a părţilor.

CVASI CONTRACTELE

DEF: Cvasicontractele sunt fapte licite care dau naştere unor efecte juridice asemănătoare cu cele izvorâte din contract. Dacă pe planul formei, între contracte şi cvasi contracte nu există puncte comune, constatăm că efectele sunt similare, fapt ce i-a determinat pe romani să le definească printr-un termen ce sugerează o fizionomie comună cu cea a contractelor (cvasi ex contractum). Institutele lui Gaius menţionează 5 cvasi contracte:

Plata lucrului nedatorat

Negaţiorum gestio sau gestiunea de afaceri

Gestiunea tutorelui pentru pupil

INDIVIZIUNEA

Preview document

Efectele Mandatului - Pagina 1
Efectele Mandatului - Pagina 2
Efectele Mandatului - Pagina 3
Efectele Mandatului - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Efectele Mandatului.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Internațional Privat

4.1. OBIECTIVE: • familiarizarea cursanţilor cu metodele de reglementare a raporturilor juridice cu element de extraneitate • înţelegerea metodei...

Regimul Juridic

Libertatea fundamentală de exprimare şi libertatea presei (reglementate în Proiectul de Tratat constituţional european şi-n constituţiile...

Instituții politice

Partidele politice In societatea moderna partidele politice s- au impus ca incontestabil necesare. Procesul aparitiei lor fiind in stransa...

Drept român

Curs I La romani, judecarea o fǎcea un om impecabil moral, un practicant al binelui, nu magistratul. Natura consacrǎ inegalitatea. Singura...

Drept Electoral

Dreptul Electoral este o subramurǎ a Dreptului Constitutional, format din totalitatea normelor juridice care reglementeazǎ organizarea şi...

Teoria generală a dreptului

Curs I Teoria generalǎ a Dreptului este filozofia Dreptului. Coerciție – constrângere Dreptul desemneazǎ ansamblul regulilor asigurate şi...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Drept Administrativ

Expresia instituţie de utilitate publică sau institutie de interes public nu coincide nici cu notiunea de „institutie publica" nici cu cea de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Mandatul european de arestare

INTRODUCERE Lucrarea de licență „Mandatul european de arestare” reprezintă o expunere mai amplă a tematicii și are ca scop fundamental relatarea...

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Ai nevoie de altceva?