Teoria generală a dreptului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5830
Mărime: 43.84KB (arhivat)
Publicat de: Nadia State
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Serban
Universitatea Ovidius, Drept Zi, Anul I, Semestrul 1

Extras din curs

Curs I

Teoria generalǎ a Dreptului este filozofia Dreptului.

Coerciție – constrângere

Dreptul desemneazǎ ansamblul regulilor asigurate şi garantate de cǎtre stat care au ca scop organizarea şi disciplinarea comportamentului uman.

Privitor la apariția Dreptului (originea Dreptului), se confruntǎ douǎ mari concepții:

- una majoritarǎ şi care considerǎ cǎ Dreptul a apǎrut o datǎ cu statul (fiindcǎ numai statul a putut asigura Dreptului organe specializate in crearea şi impunerea normelor). Noi optǎm pentru aceastǎ concepție.

- o concepție susținutǎ de unii mari antropologi potrivit cǎrora Dreptul apare inaintea statului, incǎ din societǎțile tribale.

Noțiunea de Drept are mai multe semnificații:

Drept obiectiv – reprezintǎ ansamblul normelor legale care prefigureazǎ scopurile generale ale societǎții. Se mai numeşte şi Drept pozitiv când desemneazǎ totalitatea normelor juridice aflate in vigoare intr-un stat.

Drept subiectiv – desemneazǎ facultatea (posibilitatea) unui subiect de a-şi formula, apǎra şi valorifica un anumit interes, legalmente protejat.

Factorii de configurare (influențare) a Dreptului:

Mai multe categorii de factori influențeazǎ in mod evident atât crearea cât şi aplicarea Dreptului:

1. Cadrul natural, format din mediul geografic, factorii biologici, factorii demografici, influențeazǎ in mod evident crearea şi executarea Dreptului.

2. Cadrul social – politic influențeazǎ de asemenea crearea şi executarea Dreptului.

3. Factorul uman, calitatea acestuia influențeazǎ de asemenea actul legislativ dintr-o țarǎ.

Curs II

Esența Dreptului constǎ in voința generalǎ oficializatǎ, adicǎ voința majoritǎții exprimatǎ in legi. Altfel spus, o lege trebuie sǎ exprime mǎcar voința majoritǎții cetǎțenilor din acel stat.

Tipologia Dreptului:

Din punctul de vedere al succesiunii orânduirilor sociale, avem urmǎtoarele tipuri istorice de Drept:

- Dreptul sclavagist

- Dreptul feudal

- Dreptul burghez

- Dreptul socialist

Din punctul de vedere al nivelului de civilizație juridicǎ, identificǎm mai multe familii de Drept:

1. Familia Dreptului romano-german (este Dreptul utilizat in statele europene continentale)

2. Familia Dreptului anglo-saxon (aplicabil in Marea Britanie, in SUA şi in majoritatea fostelor colonii engleze)

3. Familia Dreptului musulman (fundamentalist sau laic)

4. Familia Dreptului Extremului – Orientului (hindus, chinez, japonez)

5. Familia Dreptului Africii Negre

6. Familia Dreptului Uniunii Europene

Principiile generale ale Dreptului: sunt ideile conducǎtoare ale conținutului tuturor normelor juridice, adicǎ ele sunt regulile fundamentale care diriguesc crearea şi aplicarea Dreptului.

Principiile generale sunt importante nu doar in crearea şi aplicarea Dreptului ci şi in perfecționarea acestuia. De asemenea, in Dreptul Privat (Dreptul Civil, Comercial), acolo unde legea tace, dar judecatorul este obligat sǎ dea o soluție, el o va da pe baza principiilor generale ale Dreptului.

Specialiştii menționeazǎ urmǎtoarele principii generale ale Dreptului:

- asigurarea bazei legale de funcționare a statului

- principiul libertǎții şi egalitǎții

- principiul rǎspunderii (responsabilitǎții)

- principiul democrației

- principiul echitǎții (corectitudinii) şi al justiției

Funcțiile Dreptului: sunt acele direcții fundamentale ale acțiunii mecanismului juridic.

Identificǎm urmǎtoarele funcții ale Dreptului:

1. Funcția de instituționalizare (Dreptul asigurǎ cadrul de funcționare legalǎ a intregului sistem de organizare socialǎ)

2. Funcția de conservare şi apǎrare a valorilor fundamentale a societǎții (de ex: Dreptul ocroteşte şi garanteazǎ ordinea constituționalǎ; proprietatea şi rolul individului in societate).

3. Funcția de conducere a societǎții - Dreptul este mijlocul cel mai eficace de realizare a scopurilor social-politice ale statului (deci statul conduce prin intermediul actelor normative).

4. Funcția normativǎ (Dreptul creazǎ norme juridice)

Curs III

Norma juridicǎ

Norma juridicǎ este o regulǎ generalǎ şi obligatorie de conduitǎ al cǎrui scop de a asigura ordinea socialǎ şi care poate fi aplicatǎ chiar şi prin constrângere.

Trǎsǎturile normei juridice:

1. Norma juridicǎ are caracter general şi impersonal : aceasta inseamnǎ cǎ in principiu norma se aplicǎ tuturor si pe intreg teritoriul țǎrii, in mod difuz, adicǎ nu se adreseazǎ unei persoane.

Existǎ situații in care:

- unele norme işi pastreazǎ caracterul general deşi nu se aplicǎ pe intreg teritoriul țǎrii sau nu se aplicǎ asupra tuturor cetǎțenilor ci numai asupra unor categorii.

- norma juridicǎ rǎmâne generalǎ chiar dacǎ reglementeazǎ conduita unor organe unipersonale.

2. Norma juridicǎ are caracter tipic (norma are formǎ standardizatǎ şi promoveazǎ o conduitǎ codificatǎ, standardizatǎ şi ea.

3. Norma juridicǎ reprezintǎ un raport intersubiectiv (fiindcǎ norma reglementeazǎ relațiile dintre oameni).

4. Norma juridicǎ are caracter obligatoriu – indiferent de domeniile in care acționeazǎ sau de forța lor juridicǎ toate normele juridice au caracter obligatoriu. Caracterul obligatoriu provine din garanțiile pe care statul le dǎ normei cǎ ea va fi aplicatǎ chiar şi prin constrângere (exigibilitate). Menționǎm cǎ obligativitatea unei norme nu decurge din frecvența cu care se aplicǎ norma şi nici din forța lor juridicǎ diferitǎ.

Structura normei juridice:

Vorbim de douǎ structuri ale normei juridice:

• o structura logicǎ (formalǎ);

• o structurǎ tehnicǎ (redirecționalǎ)

Preview document

Teoria generală a dreptului - Pagina 1
Teoria generală a dreptului - Pagina 2
Teoria generală a dreptului - Pagina 3
Teoria generală a dreptului - Pagina 4
Teoria generală a dreptului - Pagina 5
Teoria generală a dreptului - Pagina 6
Teoria generală a dreptului - Pagina 7
Teoria generală a dreptului - Pagina 8
Teoria generală a dreptului - Pagina 9
Teoria generală a dreptului - Pagina 10
Teoria generală a dreptului - Pagina 11
Teoria generală a dreptului - Pagina 12
Teoria generală a dreptului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Teoria Generala a Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Internațional Privat

4.1. OBIECTIVE: • familiarizarea cursanţilor cu metodele de reglementare a raporturilor juridice cu element de extraneitate • înţelegerea metodei...

Regimul Juridic

Libertatea fundamentală de exprimare şi libertatea presei (reglementate în Proiectul de Tratat constituţional european şi-n constituţiile...

Efectele Mandatului

Efectele mandatului Fiind un contract sinalagmatic imperfect, mandatul creează obligaţii în sarcina mandatarului, iar uneori şi în sarcina...

Instituții politice

Partidele politice In societatea moderna partidele politice s- au impus ca incontestabil necesare. Procesul aparitiei lor fiind in stransa...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Drept Administrativ

Expresia instituţie de utilitate publică sau institutie de interes public nu coincide nici cu notiunea de „institutie publica" nici cu cea de...

Dreptul Mediului

Noţiunea de mediu Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice...

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Te-ar putea interesa și

Locul Teoriei Generale a Dreptului în Sistemul Științelor Juridice

O cunoaştere cât mai detaliată a realităţii interioare şi a celei înconjurătoare a reprezentat dintotdeauna o preocupare continuă a fiinţei umane....

Locul și rolul științei teoriei generale a dreptului în sistemul științelor juridice

1.INTRODUCERE Ansamblul disciplinelor juridice se constituie intr-un sistem al stiintelor juridice in cadrul caruia se pot distinge,in functie de...

TGD - relația dintre teoria generală a dreptului și filosofia dreptului

INTRODUCERE sau Ubi jus, ibi remedium Unde se aplică legea numai acolo se face dreptate. Dreptul e o ştiinţă socială, doarece obiectul său e să...

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Teoria Generală a Dreptului

CAPITOLUL I – DREPTUL SI STATUL Sectiunea I – Conceptul de drept §1. Notiunea de drept Cuvântul „drept” deriva din latinescul directus ceea ce...

Teoria Generală a Dreptului

RAPORTUL JURIDIC TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE I. Consideraţii generale În rândul disciplinelor juridice, Teoria...

Teoria generală a statului și dreptului

Informații generale - Date de identificare a cursului Cursul „ Elemente de teoria generală a statului și dreptului” se adresează studenților din...

Ai nevoie de altceva?