Dreptul Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 9870
Mărime: 55.30KB (arhivat)
Publicat de: Marusia Dina Trif
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Noţiunea de mediu

Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.

Sintetizând, mediul este alcătuit din următoarele elemente: atmosfera, geosfera, biosfera, sociosfera şi cosmosul.

Cu alte cuvinte, mediul înconjurător cuprinde atât mediul civilizat (elemente artificiale), adică condiţiile materiale create de om, cât şi toate elementele naturii asupra cărora omul acţionează într-un fel sau altul.

Noţiunea de ecologie

La baza ecologiei ca ştiinţă stă noţiunea de mediu introdusă ca atare în 1886 de către biologul darwinist Ernest Haeckel şi definită ca: „ansamblul cunoştinţelor ştiinţifice despre relaţiile organismului cu mediul extern”.

Etimologic, cuvântul ecologie provine din combinaţiile cuvintelor greceşti „oikos” (casă) şi „logos” (ştiinţă), iar la origine avea sensul de „ştiinţa despre gospodărirea naturii”.

Referinţe istorice privind reglementarea mediului

- anul 242 Î.Ch. – Împăratul indian Asoka ia măsuri privind protecţia peştilor, a animalelor terestre şi a pădurilor;

- hanul mongol Kibilay, fiul cel mic al lui Gengis-Han, a interzis vânatul păsărilor şi mamiferelor în perioadele de reproducere;

- Plinius cel Bătrân în lucrarea „Naturalis Historia” face referire la o lege care prevedea pedeapsa capitală pentru cei care omorau o barză (pasăre ocrotită pentru că distrugea şerpii veninoşi);

- În secolul al XIII-lea, în Franţa ia fiinţă o administraţie a apelor şi pădurilor;

- În 1681 Marea ordonanţă a lui Colbert asupra Marinei interzicea „aruncarea gunoaielor în apele porturilor, pe chei ori pe insule”;

- Petru cel Mare, Ţarul Rusiei, a dat a serie de decrete care limitau tăierea pădurii şi protejau vânatul;

- prima lege cu caracter ştiinţific, ce viza protecţia mediului a fost dată de Împăratul Napoleon;

- după accidentul petrolier din 1967 (Torrey Canyon), urmat de pericolul pe care îl reprezentau deşeurile nucleare, a urmat în prima Conferinţă ONU privind mediul uman organizată la Stockholm în iunie 1972, urmată în timp de Summit-ul de la Rio din 1992 şi Summit-ul de la Johannesbourg din 2002.

Reglementarea mediului în decursul istoriei în România

Până în anul 1990:

- Ştefan cel Mare: Legea Braniştei instituia aşa zisele rezervaţii pe teritoriul cărora era interzisă vânătoarea, pescuitul, păşunatul vitelor, fără acordul proprietarului fondului.

- „Cartea Domnească” a lui Matei Basarab (4 noiembrie 1621), se referea expres la „Braniştele” sau „opreliştele de stricare a naturii”: care spunea că: „Nimeni să nu aibe nici o treabă, nici pădurea să n-o taie, nici să vâneze, nici să prindă peşte”;

- Prima lege silvică Românească este considerată „Orânduiala de pădure” pentru Bucovina (1786);

- Codul penal român, promulgat de Alexandru Ioan Cuza (1864) prevedea restricţii ce vizau vânătoarea în parcuri închise, otrăvirea peştilor în bălţi, heleştee şi havuzuri, fiind prevăzute o serie de sancţiuni pentru cei ce incendiau pădurile şi fâneţele;

- Primul Cod silvic al României este adoptat la 19 iunie 1881, cuprinzând reglementări de ansamblu privind exploatarea tuturor pădurilor ţării în scopul asigurării „pe tot locul unde natura terenurilor şi a esenţelor vor permite, lemnul pentru lucru şi industrie, reclamate de necesităţile generale ale ţării”. Codul cuprindea măsuri de igienizare a unor păduri, de fixare a solului, şi de regularizare a regimului apelor;

- după multe măsuri luate în timp, a fost dată Legea nr 9/20 iunie 1973 privind protecţia mediului înconjurător, fiind o reglementare atotcuprinzătoare, care a consacrat regimul juridic al ocrotirii mediului şi un cadru instituţional numit Consiliul Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător, ca organ central al administraţiei de stat.

După anul 1990:

- În Constituţia din 1991, revizită în 2003, s-a consacrat obligaţia statului „în refacerea mediului înconjurător, ptrecum şi menţinerea echilibrului ecologic”. Constituţia a stabilit şi că „dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului”.

- ultima reglementare în ceea ce priveşte protecţia mediului, în concordanţă cu cerinţele europene este OUG 195/22 decembrie 2005, care înlocuieşte Legea 137/1995, şi care spune în Art. 1, alin. (1): Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie un ansamblu de reglementări juridice privind protecţia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă.

Termenul de mediu are următoarele accepţiuni:

- În primul rând: desemnează cadrul de viaţă al individului(casa, strada, cartierul, locul de muncă, familia, flora, fauna etc.;

- În al doilea rând: evidenţiază totalitatea condiţiilor care într-un fel sau altul acţionează asupra organismelor vii şi activităţilor umane;

- În limbaj juridic: termenul de mediu înconjurător cuprinde totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi de om pentru satisfacerea nevoilor cotidiene şi care acţionează asupra sa;

Prin principiile generale sau fundamentale se înţeleg acele idei călăuzitoare sau reguli de maximă aplicabilitate care stau la baza unei ramuri de drept.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Sinteze Dreptul Mediului

05.10.2007 Curs 1 Generalitati Ecologia este stiinta economiei modului de viata si a raporturilor vitale reciproce ale organismului. Concluzia...

Curs Dreptul Mediului

Ca domeniu de cooperare interstatala si reglementare internationala, protectia si conservarea mediului au facut obiectul dreptului relativ recent....

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Dreptul Mediului

- termenul “mediu”( – folosit pt prima data in sec XIX) = ambianta naturii, a tuturor vietuitoarelor (provine de la britanici – environement) - in...

Dreptul Mediului - Cursuri

Curs 1 Notiuni introductive OUG 195/2005 pr protectia M aprobata cu modificari prin L 265/2006 cu modificarile ulterioare. Def.:...

Dreptul Mediului

În ultimele decenii, controlul social al protecţiei mediului pe calea normelor juridice s-a dovedit dependent de nivelul de cunoaştere fundamentală...

Dreptul Mediului

Dreptul Mediului 08.10.2013 15.10.2013 av. Apati Alin Calin, consilier in Min. Justitiei -prezenta 50% din nota de examen, prezenta...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI GENERALE ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei....

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?