Dreptul Mediului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 13740
Mărime: 96.43KB (arhivat)
Publicat de: Martin Simon
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toader Toma

Extras din curs

NOŢIUNI GENERALE

ASUPRA

DREPTULUI MEDIULUI

Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei.

Termenul de “ecologie” vine de la grecescul oikos - loc de trai, adăpost, mediu de viaţă.

În literatura de specialitate “mediul înconjurător” reprezintă ansamblul factorilor ecologici în conjunctura cărora activitatea umană a provocat modificări profunde, de cele mai multe ori ireversibile.

Această definiţie are profunde semnificaţii metodologice şI decizionale, reflectate în reglementările legislaţiei ecologice.

În literatura juridică de specialitate şI în reglementările existente în diferite state, precum şI în unele documente ale organizaţiilor internaţionale se utilizează în acelaşi timp cu noţiunea de mediu înconjurător, expresiile “mediu biologic”, “mediu ambiant” sau “mediu uman”.

Legiuitorul român atunci când se referă la mediul înconjurător se referă la:

“ansamblul de condiţii şI elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şI subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şI anorganice, precum fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, inclusiv valorile materiale şI spirituale.”

POLUAREA ŞI IMPLICAŢIILE EI

Cuvântul “poluare” vine din latină unde polluore = a pângări, a murdări.

actuala lege a protecţiei mediului exemplifică “poluarea” ca fiind “orice introducere de către om în mediu, direct sau indirect, a unor substanţe ori energii cu efecte vătă mătoare, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şI proprietatea materială, să diminueze beneficiile, să împiedice alte utilizări legitime ale mediului.”

Prin “poluant” în sensul legii 137/95 se înţelege “orice substanţă solidă, lichidă, sub formă de gaz, de vapori sau formă de energie(radiaţii electromagnetice, ionizantă, termică, fonciă sau vibraţii, care introdusă în mediu modifică echilibrul constituenţilor acestuia şI al organismelor vii şI aduce daune bunurilor materiale.”

Poluantul este un factor care aflat în mediu în cantităţi ce depăşesc limita de toleranţă a uneia sau a mai multor specii de vieţuitoare, împiedică înmulţirea sau dezvoltarea normală a acestora, printr-o acţiune toxică.

a. FACTORII POLUĂRII MEDIULUI

1. Dezvoltarea economică;

2. Înmulţirea populaţiei globului;

3. Aspiraţia generală spre bunăstare;

4. Reziduurile radioactive datorate experienţelor nucleare şI centalelor atomice;

5. Folosirea pesticidelor în exces pe suprafeţele agricole, fără a ţine cont de cerinţele privind perioada degradării şI remanenţa lor. Spălate de ploe ele ajung în pânza freatică, în circuitul natural al apei - cel mai important cărăuş al poluanţilor; deversate în râurile interioare ajung în fluviile internaţionale afectând crestele şI resursele biologice (fără faună) ale platoului continental.

6. Fenomenul subdezvoltării în anumite zone ale lumii, poluarea fiind considerată “fiică a mizeriei şI penuriei”.

7. Războaiele locale şI industriile de război care în prezent provoacă mari dezechilibre ecosistemelor şI care, prin potenţialitatea extinderii lor, a transformării într-o conflagraţie mondială pot să pună sub semnul incertitudinii însăşi supravieţuirea speciei umane.

8. Modul de viaţă urban - reziduuri industriale şI menajere;

9. Agricultura intensivă şI industrializată - cel mai poluat este solul;

10. Transporturile.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Sinteze Dreptul Mediului

05.10.2007 Curs 1 Generalitati Ecologia este stiinta economiei modului de viata si a raporturilor vitale reciproce ale organismului. Concluzia...

Curs Dreptul Mediului

Ca domeniu de cooperare interstatala si reglementare internationala, protectia si conservarea mediului au facut obiectul dreptului relativ recent....

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Dreptul Mediului

Noţiunea de mediu Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice...

Dreptul Mediului

- termenul “mediu”( – folosit pt prima data in sec XIX) = ambianta naturii, a tuturor vietuitoarelor (provine de la britanici – environement) - in...

Dreptul Mediului - Cursuri

Curs 1 Notiuni introductive OUG 195/2005 pr protectia M aprobata cu modificari prin L 265/2006 cu modificarile ulterioare. Def.:...

Dreptul Mediului

În ultimele decenii, controlul social al protecţiei mediului pe calea normelor juridice s-a dovedit dependent de nivelul de cunoaştere fundamentală...

Dreptul Mediului

Dreptul Mediului 08.10.2013 15.10.2013 av. Apati Alin Calin, consilier in Min. Justitiei -prezenta 50% din nota de examen, prezenta...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?