Contractele Comerciale

Proiect
4.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 12181
Mărime: 43.56KB (arhivat)
Publicat de: Gregorian Dinu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Farcas Augustin
UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR TG MURES FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. 1. Consideratii generale privind contractele comerciale4
 3. 2. Contractul de vânzare-cumparare comerciala.4
 4. 2.1. Notiunea contractului de vânzare-cumparare comerciala. . 4
 5. 2.2. Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare comerciala.4
 6. 2.3. Delimitarea contractului de vânzare-cumparare comerciala de alte contracte5
 7. 2.4.Comercialitatea contractului de vânzare-cumparare comerciala.6
 8. 2.5. Conditiile de validitate ale contractului de vânzare-cumparare comerciala6
 9. 2.6. Efectele contractului de vânzare-cumparare comerciala.7
 10. 2.7. Consecintele nerespectarii obligatiilor comerciale.10
 11. 2.8. Executarea coactiva.12
 12. 2.9. Reguli speciale privind anumite vânzari.12
 13. 3. Contractul de mandat comercial.13
 14. 3.1. Consideratii generale.13
 15. 3.2. Notiune si definitie13
 16. 3.3. Natura juridica si caracterele contractului de mandat comercial13
 17. 3.4. Delimitarea contractului de mandat comercial de alte contracte.14
 18. 3.5. Conditiile de valabilitate ale mandatului comercial.14
 19. 3.6. Efectele contractului de mandat comercial.14
 20. 3.7. Încetarea contractului de mandat comercial. 15
 21. 4. Contractul de comision15
 22. 4.1. Consideratii generale.15
 23. 4.2. Notiune definitie.15
 24. 4.3. Natura juridica si caracterele contractului de comision.15
 25. 4.4. Conditiile de valabilitate ale comisionului15
 26. 4.5. Efectele contractului de comision15
 27. 4.6. Efectele executarii contractului de comision15
 28. 4.7. Încetarea contractului de comision.16
 29. 5. Contractul de consignatie .16
 30. 5.1. Consideratii generale.16
 31. 5.2. Notiune si definitie.16
 32. 5.3. Natura juridica si caracterele contractului de consignatie.16
 33. 5.4. Conditiile de valabilitate ale contractului de consignatie.16
 34. 5.5. Efectele contractului de consignatie16
 35. 5.6. Încetarea contractului de consignatie.17
 36. 6. Contractul de cont curent18
 37. 6.1. Notiunea contractului de cont curent.18
 38. 6.2. Caracterele juridice ale contractului de cont curent18
 39. 6.3. Efectele contractului de cont curent.18
 40. 6.4. Încheierea contului curent.18
 41. 6.5. Încetarea contractului de cont curent18
 42. 7. Contractul de report.18
 43. 7.1. Notiunea contractului de report.18
 44. 7.2. Conditiile reportului18
 45. 7.3.Natura juridica a contractului de report.18
 46. 7.4.Eectele contractului de report.19
 47. 7.5. Încetarea contractului de report19
 48. 8. Contractul de garantie reala mobiliara19
 49. 9. Contractul de leasing 20
 50. 9.1. Contractul de leasing financiar20
 51. 9.2. Contractul de leasing operational20

Extras din proiect

CONTRACTE COMERCIALE

1. Consideratii generale privind contractele comerciale

Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 942-969 C. civ., dobândind însa natura juridica de contract comercial, datorita faptului ca obiectul pe care îl trateaza este comercial.

Codul comercial exprima în mod sintetic acelasi punct de vedere în cele doua alineate ale art. 1. Astfel, în primul alineat, referindu-se la obiectul codului comercial, se face precizarea de principiu conform careia: ,,În comert se aplica legea de fata.

Codul comercial, în enumerarea multiplelor fapte (acte) sau operatii pe care le considera comerciale se refera si la anumite contracte (art. 374-490). Pentru constituirea lor, este însa nevoie sa se recurga la codul civil, condul comercial precizând în alineatul 2 al primului articol ca: ,,Unde ea (legea, respectiv codul comercial) nu dispune, se aplica Codul civil.

În concluzie, în materia contractului comercial, acesta, sub aspect formal, este de drept civil, dar sub aspect substantial este de drept comercial.

Cauzele care au determinat constituirea unor forme paralele ale unor contracte, care la origine au fost civile, îsi gasesc explicatia în incompatibilitatea acestora cu functia economica a comertului. Cu titlu, de exemplu, contractele de vânzare-cumparare, mandat sau comision.

Aceste contracte civile pot sa îndeplineasca si una din functiile economice ale comertului, devenind comerciale. Pentru aceasta a fost însa necesar ca regulile sale originare sa se modifice pentru ca activitatea contractuala sa devina compatibila cu functia economica a comertului. Or, comertul are nevoie de reguli juridice si de institutii favorabile celeritatii tranzactiilor si sigurantei creditului, ceea ce nu ofera dreptul comun.

2. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPaRARE COMERCIALA

2.1. Notiunea contractului de vânzare-cumparare comerciala

Din punct de vedere economic, vânzarea este o varianta mai evoluata a schimbului, în care îsi are originea. Datorita importantei sale pentru activitatea comerciala, contractul de vânzare cumparare comerciala face obiectul unei reglementari legale speciale, sediul materiei acestui contract regasindu-se numai în parte în Codul comercial, regulile generale fiind cuprinse în Codul civil, Cartea a III-a, Titlul V (art. 1294-1404).

Distinct de regulile aplicabile oricarui contract de vânzare-cumparare comerciala, unele legi speciale reglementeaza si reguli specifice privind anumite vânzari. În concluzie, contractul de vânzare-cumparare comerciala este supus unei duble subordonari legale, civila si comerciala, dupa principiul instituit de art. 1 C.com.

Codul comercial nu ofera o definitie a contractului de vânzare-cumparare comerciala, astfel ca, apelând la Codul civil (art. 1294 C.civ.), vom defini contractul de vânzare-cumparare comerciala ca un contract prin care o parte (vânzatorul) se obliga sa transmita dreptul de proprietate asupra unui bun catre cealalta parte (cumparatorul), care se obliga în schimb sa plateasca vânzatorului o suma de bani drept pret, adaugând la aceasta elementul de comercialitate prevazut de art. 3 C.com., si anume intentia de revânzare si obtinerea de profit.

2.2. Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare comerciala

Din definitia data mai sus rezulta ca acest contract este sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ, consensual si translativ de proprietate.

Vânzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin încheierea sa da nastere la obligatii reciproce între partile contractante. Vânzatorul are obligatia sa predea efectiv marfa vânduta; sa-l asigure pe cumparator de conformitatea marfii predate cu clauzele contractuale si sa-i predea vânzatorului documentatia tehnica (pentru bunuri de folosinta îndelungata, de ex.: televizor, computer, bunuri electrocasnice robot de bucatarie). Cumparatorul are doua obligatii: plata pretului si luarea în primire a lucrului vândut.

Vânzarea este un contract cu titlu oneros. Ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, adica primirea unui echivalent în schimbul prestatiei la care se obliga. Vânzatorul urmareste sa primeasca pretul, iar cumparatorul urmarste sa primeasca bunul cumparat în schimbul pretului stabilit.

Vânzarea este un contract comutativ, deoarece existenta si întinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti din momentul încheierii contractului si nu depind, ca în contractele aleatorii, de un eveniment viitor si incert, care ar face sa existe sanse de câstig si pierdere pentru ambele parti contractante.

Vânzarea este un contract consensual, putând fi încheiat prin simplul acord de vointa al partilor (solo consensu), fara îndeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea lucrului (marfii) vândut si a pretului în momentul încheierii contractului (,,vinderea este perfecta.îndata ce partile s-au învoit. art. 1295 C. civ.).

Prin exceptie de la principiul consensualismului, în cazurile special prevazute de lege vânzarea devine un contract solemn. De exemplu, terenurile indiferent ca sunt situate în intravilanul ori extravilanul localitatilor pot fi înstrainate (dobândite) prin acte juridice între vii, sub sanctiunea nulitatii absolute (virtuale), numai daca actul a fost încheiat în forma autentica (art. 46 alin. 1 din Legea nr. 18/1991).

Notiunea de ,,înstrainare (a terenurilor) vizeaza transmiterea proprietatii. Astfel fiind, pentru constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uzul; uzufructul; dreptul de abitatie; dreptul de servitute; dreptul de superficie) nu se cere respectarea formei autentice.

Forma autentica nu este ceruta nici în cazul înstrainarii dreptului de proprietate asupra constructiilor, care nu au fost scoase niciodata din circuitul civil general.

Daca înstrainarea are ca obiect o constructie cu terenul aferent, dar contractul nu a fost autentificat, cumparatorul dobândeste numai un drept de superficie (drept de proprietate asupra constructiei si un drept de folosinta asupra terenului), în privinta proprietatii terenului actul valorând numai ca un antecontract de vânzare-cumparare.

Vânzarea este un contract translativ de proprietate din momentul încheierii lui. Aceasta înseamna ca, prin efectul realizarii acordului de vointa (solo consensu) si independent de predarea lucrului vândut si de plata pretului, se produce nu numai încheierea contractului, dar opereaza si transferul dreptului de proprietate de la vânzator la cumparator. Pentru a fi translativ de proprietate, un contract de vânzare-cumparare trebuie sa îndeplineasca mai multe conditii:

- obiectul contractului sa-l formeze bunuri individual determinate (res certa), pentru ca în cazul unor bunuri determinate numai generic (res genera), dreptul de proprietate se transfera în momentul individualizarii bunului;

- vânzatorul sa fie proprietarul lucrului vândut;

Preview document

Contractele Comerciale - Pagina 1
Contractele Comerciale - Pagina 2
Contractele Comerciale - Pagina 3
Contractele Comerciale - Pagina 4
Contractele Comerciale - Pagina 5
Contractele Comerciale - Pagina 6
Contractele Comerciale - Pagina 7
Contractele Comerciale - Pagina 8
Contractele Comerciale - Pagina 9
Contractele Comerciale - Pagina 10
Contractele Comerciale - Pagina 11
Contractele Comerciale - Pagina 12
Contractele Comerciale - Pagina 13
Contractele Comerciale - Pagina 14
Contractele Comerciale - Pagina 15
Contractele Comerciale - Pagina 16
Contractele Comerciale - Pagina 17
Contractele Comerciale - Pagina 18
Contractele Comerciale - Pagina 19
Contractele Comerciale - Pagina 20
Contractele Comerciale - Pagina 21
Contractele Comerciale - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Contractele Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contractul de Consignație

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE CONSIGNAŢIE Secţiunea 1 Consideraţii introductive Etimologic, termenul „contract”...

Contractul de Comision

Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de comision. In relaţiile comerciale, mandatul apare, de multe ori ca un procedeu tehnic prea...

Contract de cont curent

1. Cadrul general de reglementare a contractului Contractul de cont curent reprezintă un procedeu tehnic constând în înţelegerea părţilor...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Contractele Comerciale

INTRODUCERE În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale....

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contracte Comerciale

Capitolul 1. Caracterizare generală 1.1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din...

Ai nevoie de altceva?