Drept Parlamentar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 24657
Mărime: 416.94KB (arhivat)
Publicat de: Alin Cornea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Constantinescu

Cuprins

 1. I. DEFINITII SI PRINCIPII 3
 2. 1. Definirea Dreptului parlamentar 3
 3. 2. Izvoarele Dreptului parlamentar 3
 4. 3. Principiile Dreptului parlamentar 3
 5. Întrebări de autoevaluare 4
 6. II. DREPTUL PARLAMENTAR INSTITUTIONAL (aspecte generale) 5
 7. 1. Principiul bicameralismului 5
 8. 2. Organizarea internă a Camerelor 5
 9. 3. Structura politică a Camerelor – grupurile parlamentare 9
 10. 4. Alte structuri constituite pe principiul constitutional al autonomiei parlamentare 10
 11. Întrebări de autoevaluare 11
 12. III. MANDATUL PARLAMENTAR 12
 13. 1. Notiunea de mandat parlamentar 12
 14. 2. Natura juridică a mandatului parlamentar 12
 15. 3. Trăsăturile mandatului parlamentar 12
 16. 4. Dobândirea mandatului parlamentar 13
 17. 5. Durata mandatului parlamentar 14
 18. 6. Încetarea mandatului 14
 19. 7. Supleantii si vacanta circumscriptiei electorale 14
 20. 8. Continutul mandatului parlamentar 14
 21. 9. Obligatiile parlamentarului 15
 22. 10. Sanctiuni 15
 23. 11. Protectia mandatului parlamentar 15
 24. Întrebări de autoevaluare 17
 25. IV. INTRODUCERE ÎN DREPTUL PARLAMENTAR 18
 26. AL PROCEDURII PARLAMENTARE 18
 27. 1. Premise constitutionale 18
 28. 2. Functiile Parlamentului 18
 29. 3. Actele Parlamentului 19
 30. Întrebări de autoevaluare 21
 31. V. PROCEDURA PARLAMENTARĂ 22
 32. 1. Introducere 22
 33. 2. Premisele procedurii parlamentare 22
 34. 3. Procedurile parlamentare generale 23
 35. 4. Sesizarea 23
 36. 5. Procedura de pregătire a lucrărilor Camerelor 24
 37. 6. Procedura dezbaterilor 25
 38. 7. Procedura de vot 26
 39. 8. Procedurile parlamentare speciale 26
 40. 9. Procedura legislativă pentru adoptarea legilor ordinare si a legilor organice 27
 41. 10. Procedura parlamentară de ratificare a tratatelor sau altor acorduri internationale 35
 42. 11. Procedura parlamentară de revizuire a Constitutiei 35
 43. 12. Proceduri de control 36
 44. 13. Proceduri de numiri 39
 45. 14. Procedura de validări 39
 46. 15. Procedura depunerii jurământului de către Presedintele României. 40
 47. 16. Alte proceduri 40
 48. Întrebări de autoevaluare 41
 49. BIBLIOGRAFIE 42

Extras din curs

I. DEFINIłII SI PRINCIPII

1. Definirea Dreptului parlamentar

Dreptul constitutional reglementează locul si rolul Parlamentului în regimul politic constitutional,

precum si relatiile sale cu celelalte autorităti publice, pe când Dreptul parlamentar reglementează

activitatea parlamentarilor în cadrul Parlamentului, ca si functionarea internă a acestuia, adică modul de

executare în Parlament a mandatului parlamentar. De aceea, dreptul parlamentar este o subramură a

dreptului constitutional, cum sunt si dreptul electoral sau justitia constitutională.

Dreptul constitutional este format din dreptul constitutional substantial, cuprinzând drepturile si

libertătile fundamentale, dreptul constitutional institutional, definind autoritătile (organele) statului, si

dreptul constitutional normativ, privind sistemul juridic. Din acest punct de vedere, dreptul parlamentar

este o subramură a dreptului constitutional institutional si normativ. Fată de dreptul constitutional

substantial el constituie numai o garantie institutionalizată a respectării de către Parlament a drepturilor si

libertătilor fundamentale.

Structura Dreptului parlamentar. Dreptul parlamentar este format din trei componente: 1. Drept

parlamentar institutional, care se referă la organele de lucru ale Parlamentului – presedinte, birou

permanent, comisie parlamentară si altele – si la organizarea, functio-narea, compozitia lor politică si rolul

pe care îl au în functionarea Camerelor. 2. Drept parlamentar al mandatului reprezentativ, care se referă la

statutul parlamentarilor potrivit mandatului lor (dobândire, încetare, drepturi si obligatii, mijloace de

protectie). 3. Drept parlamentar al procedurilor parlamentare, care cuprinde regulile specifice procesului

de legiferare, de control al executivului si de realizare a celorlalte competente constitutionale si legale ale

Parlamentului.

2. Izvoarele Dreptului parlamentar. Izvoarele de drept sunt formele de exprimare a normelor

juridice. În Dreptul parlamentar românesc sunt recunoscute următoarele izvoare de drept: Constitutia,

legea, regulamentele Camerelor si cutuma.

3. Principiile Dreptului parlamentar: • Principiul specializării. Dreptul parlamentar este un

drept special si specializat ca urmare a incidentei principiului constitutional al autonomiei parlamentare.

Dreptul parlamentar este aplicabil fiecărei Camere în parte si Camerelor reunite în sedintă comună. Pe cale

de consecintă, regulile dintr-o Cameră, fiind expresia vointei exclusive a parlamentarilor acelei Camere, nu

sunt aplicabile în afara acesteia, adică parlamentarilor celeilalte Camere sau altor autorităti publice. Ca

urmare a modificării Constitutiei din anul 2003, principiul specializării se defineste si prin specializarea

Camerelor Parlamentului în Cameră primă sesizată si Cameră decizională astfel încât, prin diferentierea

atributiilor, să se asigure optimizarea procesului decizional în Parlament, păstrându-se, în acelasi timp,

egalitatea functională a Camerelor. Specializarea competentei Camerelor presupune si specializarea si

profesionalizarea parlamentarilor. • Principiul majoritatea decide, opozitia se exprimă. Acest principiu

este consecinta naturii elective a mandatului reprezentativ si a caracterului pluralist al Camerelor

Parlamentului. Majoritatea, întrucât exprimă optiunea majoritară a corpului electoral, este legitimată să

decidă asupra măsurilor necesare îndeplinirii programului său politic, fiind cea care a învins în alegeri.

Minoritatea, în egală măsură, reprezintă optiunea unui segment semnificativ al corpului electoral, fiind

astfel legitimată să se exprime. Prin însăsi opunerea sa, se asigură latura critică a procesului de guvernare.

Majoritatea si opozitia sunt adversari asociati, influenta opozitiei regăsindu-se în măsurile adoptate de

guvernanti prin influenta pe care aceasta o are în dezbaterea si adoptarea acestor măsuri. Sub aspect tehnic,

conceptul de majoritate este proportional cu importanta deciziei ce urmează a fi luată. De aceea, majoritatea

poate fi calificată, absolută si simplă, implicând de fiecare dată o adeziune mai mare sau mai restrânsă a

spectrului politic. • Principiul transparentei. Ca regulă, activitatea Parlamentului are un caracter public;

totusi, princi-piul transparentei nu exclude ca, în anumite conditii, activitatea parlamentară să nu fie

publică, cum este, îndeosebi, în faza pregătitoare a lucrărilor în plen, din comisiile parlamentare, în cadrul

negocierilor dintre grupurile parlamentare, când plenul a decis ca sedinta să fie secretă etc. Transparenta

asigură un contact permanent între Parlament si opinia publică; ea presupune contactul cu mass-media, cu

grupurile de presiune, activitatea parlamentarilor în teritoriu (contactul cu alegătorii), obligatia

parlamentarilor privind declaratia de avere, evitarea conflictelor de interese etc.

4

Întrebări de autoevaluare

1. Sunt izvoare ale dreptului parlamentar :

a) Constitutia

b) legea

c) cutuma

d) toate variantele de mai sus

2. Sunt principii ale dreptului parlamentar :

a) principiul specializării

b) principiul majoritatea se exprimă, opozitia decide

c) principiul generalizării

3. Dreptul parlamentar este format din :

a) 2 componente

b) 3 componente

c) 4 componente

4. Sunt componente ale dreptului parlamentar :

a) drept parlamentar institutional

b) drept parlamentar al mandatului reprezentativ

c) drept parlamentar al procedurilor parlamentare

d) toate variantele de mai sus

5. Sunt principii ale dreptului parlamentar :

a) principiul majoritatea decide, opozitia se exprimă

b) principiul transparentei

c) ambele variante

Preview document

Drept Parlamentar - Pagina 1
Drept Parlamentar - Pagina 2
Drept Parlamentar - Pagina 3
Drept Parlamentar - Pagina 4
Drept Parlamentar - Pagina 5
Drept Parlamentar - Pagina 6
Drept Parlamentar - Pagina 7
Drept Parlamentar - Pagina 8
Drept Parlamentar - Pagina 9
Drept Parlamentar - Pagina 10
Drept Parlamentar - Pagina 11
Drept Parlamentar - Pagina 12
Drept Parlamentar - Pagina 13
Drept Parlamentar - Pagina 14
Drept Parlamentar - Pagina 15
Drept Parlamentar - Pagina 16
Drept Parlamentar - Pagina 17
Drept Parlamentar - Pagina 18
Drept Parlamentar - Pagina 19
Drept Parlamentar - Pagina 20
Drept Parlamentar - Pagina 21
Drept Parlamentar - Pagina 22
Drept Parlamentar - Pagina 23
Drept Parlamentar - Pagina 24
Drept Parlamentar - Pagina 25
Drept Parlamentar - Pagina 26
Drept Parlamentar - Pagina 27
Drept Parlamentar - Pagina 28
Drept Parlamentar - Pagina 29
Drept Parlamentar - Pagina 30
Drept Parlamentar - Pagina 31
Drept Parlamentar - Pagina 32
Drept Parlamentar - Pagina 33
Drept Parlamentar - Pagina 34
Drept Parlamentar - Pagina 35
Drept Parlamentar - Pagina 36
Drept Parlamentar - Pagina 37
Drept Parlamentar - Pagina 38
Drept Parlamentar - Pagina 39
Drept Parlamentar - Pagina 40
Drept Parlamentar - Pagina 41
Drept Parlamentar - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Drept Parlamentar.pdf

Alții au mai descărcat și

Mandatul Parlamentar

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Parlamentul are principalul rol de a adopta dispoziţiile cele mai importante pentru organizarea vieţii sociale şi de stat, de...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Actele Parlamentului în România

CAPITOLUL I ACTELE PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA In genere, constituţiile nu-şi propun să definească instituţia parlamentară, preocupându-se îndeosebi...

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său,...

Drept parlamentar - imunitatea parlamentară

Dreptul parlamentar reglementeaza ansamblul normelor juridice care privesc activitatea Parlamentului. Privit din acest punct de vedere, dreptul...

Parlamentul

I. Generalităţi. Caracterizarea parlamentului În istoria constituţională a lumii, istorie îndelungată şi tumultoasă, s-a impus, ca o realitate...

Parlamentul României

Istoria parlamentară în România începe în anul 1831 când în Ţara Românească a fost adoptat un act cu caracter constituţional denumit "Regulamentul...

Organizarea parlamentară și funcționalitatea sa în România

1. Organizarea Parlamentului in sistemul politic cel institutional al puterii de stat Institutia Parlamentului are origini indepartate.Islanda...

Te-ar putea interesa și

Mandatul Parlamentar

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Parlamentul are principalul rol de a adopta dispoziţiile cele mai importante pentru organizarea vieţii sociale şi de stat, de...

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său,...

Drept parlamentar - imunitatea parlamentară

Dreptul parlamentar reglementeaza ansamblul normelor juridice care privesc activitatea Parlamentului. Privit din acest punct de vedere, dreptul...

Parlamentul

I. Generalităţi. Caracterizarea parlamentului În istoria constituţională a lumii, istorie îndelungată şi tumultoasă, s-a impus, ca o realitate...

Imunitatea parlamentară

INTRODUCERE În structurarea acestei teme, „Imunitatea parlamentară”, am manifestat o preocupare constantă pentru înțelegerea mai amplă a...

Controlul Politic și Administrativ

CAP I. Notiunea,necesitatea si rolul controlului exercitat asupra administratiei publice.p.1 CAP II. Controlul politic(parlamentar).p.3 •...

Drept Parlamentar

MULTIPLE CHOICE 1) Dreptul Parlamentar institutional se refera la: 1 organele de lucru ale Parlamentului 2 regulile specifice procesului de...

Ai nevoie de altceva?