Drept Penal Special 2

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 52504
Mărime: 378.27KB (arhivat)
Publicat de: Dionisie Bota
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Aspecte comune

- Noţiunea şi obiectul juridic al infracţiunilor contra patrimoniului. Relaţiile sociale de ordin patrimonial constituie unul dintre domeniile importante ale structurii societăţii, având un rol esenţial în procesul complex al evoluţiei oricărui tip de orânduire socială.

- Obiectul juridic comun îl constituie relaţiile sociale de natură patrimonială.

- Deşi patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică, aparţinând unei persoane, în materia infracţiunilor analizate aici prin patrimoniu înţelegem în primul rând bunurile, în materialitatea lor, la care se referă drepturile şi care permit titularului patrimoniului să-şi îndeplinească obligaţiile cu caracter economic.

- La o asemenea concluzie ajungem dacă ţinem seama că faptele incriminate în acest titlu aduc atingere patrimoniului prin aceea că se referă la bunuri, ca entităţi materiale, că acţiunea sau, uneori, inacţiunea priveşte un bun. Înseşi drepturile referitoare la acel bun (care sunt considerate de Codul civil tot bunuri) sunt lezate prin intermediul acţionării asupra suportului lor obiectiv, material.

- Titularul patrimoniului nu este neapărat proprietarul bunurilor asupra cărora fapta se săvârşeşte. Legea nu ocroteşte numai dreptul de proprietate. Posesia este ocrotită în aceeaşi măsură, iar din punctul de vedere al legii penale, detenţia precară se bucură de acelaşi regim de protecţie. Aceasta înseamnă că posesia sau detenţia legitimă este ocrotită chiar împotriva proprietarului (art.208 alin.3 C.p.).

- Obiectul juridic special. În cazul infracţiunilor de tâlhărie şi de piraterie, pe lângă relaţiile sociale cu caracter patrimonial, legea ocroteşte (în subsidiar) şi relaţiile sociale care depind, în evoluţia lor, de respectarea unor atribute esenţiale ale persoanei, cum sunt libertatea, onoarea şi demnitatea, viaţa, integritatea corporală, sănătatea.

- În cazul incriminărilor privitoare la infracţiunile de abuz de încredere, gestiunea frauduloasă, înşelăciune şi însuşirea bunului gust, legiuitorul ocroteşte relaţiile sociale care au nevoie pentru a exista de respectarea încrederii cu care oamenii operează în anumite raporturi dintre ei cu privire la bunuri mobile sau, în cazul art. 214 şi art. 215 din Codul penal, şi imobile.

- Infracţiunile de distrugere (art. 217, 218, 219 C.p.) au ca obiect juridic special relaţii sociale pentru subzistenţa cărora nu trebuie să se atenteze la integritatea materială a bunurilor de orice patrimoniu. Acesta este obiectul juridic special principal, deoarece pentru aceste fapte regăsim şi un posibil obiect juridic secundar constând în relaţii sociale privitoare la viaţa, integritatea corporală şi sănătatea omului.

- Obiectul material al infracţiunilor contra patrimoniului. Pentru infracţiunile de tâlhărie şi piraterie există un obiect material principal, acelaşi ca şi în cazul furtului, dar şi persoana cu atributele ei (libertatea şi demnitatea, viaţa, integritatea corporală şi sănătatea).

- În cazul infracţiunilor de furt, abuz de încredere şi însuşirea bunului găsit, obiectul material este reprezentat de un bun mobil.

- Obiectul material al infracţiunilor de distrugere îl constituie şi terenurile agricole şi silvice, împrejurimile acestora, culturile agricole, lucrările de îmbunătăţiri funciare, bornele şi semnele topografice sau geodezice, monumentele istorice, ansamblurile şi siturile arheologice (art. 86 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar).

- În ceea ce priveşte distrugerea (art. 217 alin. 4 şi 219 C.p.) obiectul material este complex, în sensul că legea penală ocroteşte nu numai valorile patrimoniale, ci şi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanei.

- Obiectul material poate fi şi un înscris care consacră un drept patrimonial.

- Subiecţii infracţiunilor contra patrimoniului. Subiectul activ al infracţiunilor este, în general, necircumstanţiat. Sunt unele infracţiuni pentru care agentul trebuie să îndeplinească anumite condiţii prevăzute de lege.

- Subiectul activ în cazul infracţiunilor de distrugere nu este particularizat de lege, dar el poate fi şi proprietarul bunului în cazul în care distrugerea intenţionată vizează anumite bunuri prevăzute limitativ în art. 217 alin. 2 şi 3 C.p., ori a produs vreuna dintre urmările menţionate în alin. 4 al aceluiaşi text. De asemenea, autor este şi proprietarul care săvârşeşte din culpă distrugerea bunului sau dacă fapta a avut urmările indicate în art.219 alin.3 din Codul penal. La acest posibil subiect activ al infracţiunii legea se referă ca la un făptuitor căruia „bunul îi aparţine”. Expresia trebuie înţeleasă în sensul unei referinţe la dreptul de proprietate.

- Fapta de distrugere din culpă are, în situaţia prevăzută în art.219 alin. ultim din Codul penal, un autor specific. Acesta este fie un conducător al unui mijloc de transport în comun, fie un membru al personalului care asigură direct siguranţa unor asemenea transporturi. În acest caz fapta nu va constitui şi neglijenţă în serviciu (concurs ideal), decât dacă fapta a produs şi alte urmări decât cele prevăzute în art.219 din Codul penal şi cu condiţia ca să se îndeplinească şi celelalte trăsături esenţiale caracteristice art.249 din Codul penal.

- Subiect activ al faptei poate fi şi coproprietarul bunului (cazul unei indiviziuni sau al unei proprietăţi comune pe cote-părţi).

- Participaţia. Infracţiunile contra patrimoniului sunt susceptibile a fi săvârşite în toate formele participaţiei (coautor, instigare, complicitate).

- Se impun însă câteva precizări cu privire la unele dintre infracţiuni. La infracţiunea de tâlhărie, coautoratul există chiar dacă făptuitorii au realizat, fiecare, alt element al acţiunii complexe infracţionale. Spre exemplu, unii au efectuat violenţele, iar alţii furtul. Situaţia este similară în cazul pirateriei.

Preview document

Drept Penal Special 2 - Pagina 1
Drept Penal Special 2 - Pagina 2
Drept Penal Special 2 - Pagina 3
Drept Penal Special 2 - Pagina 4
Drept Penal Special 2 - Pagina 5
Drept Penal Special 2 - Pagina 6
Drept Penal Special 2 - Pagina 7
Drept Penal Special 2 - Pagina 8
Drept Penal Special 2 - Pagina 9
Drept Penal Special 2 - Pagina 10
Drept Penal Special 2 - Pagina 11
Drept Penal Special 2 - Pagina 12
Drept Penal Special 2 - Pagina 13
Drept Penal Special 2 - Pagina 14
Drept Penal Special 2 - Pagina 15
Drept Penal Special 2 - Pagina 16
Drept Penal Special 2 - Pagina 17
Drept Penal Special 2 - Pagina 18
Drept Penal Special 2 - Pagina 19
Drept Penal Special 2 - Pagina 20
Drept Penal Special 2 - Pagina 21
Drept Penal Special 2 - Pagina 22
Drept Penal Special 2 - Pagina 23
Drept Penal Special 2 - Pagina 24
Drept Penal Special 2 - Pagina 25
Drept Penal Special 2 - Pagina 26
Drept Penal Special 2 - Pagina 27
Drept Penal Special 2 - Pagina 28
Drept Penal Special 2 - Pagina 29
Drept Penal Special 2 - Pagina 30
Drept Penal Special 2 - Pagina 31
Drept Penal Special 2 - Pagina 32
Drept Penal Special 2 - Pagina 33
Drept Penal Special 2 - Pagina 34
Drept Penal Special 2 - Pagina 35
Drept Penal Special 2 - Pagina 36
Drept Penal Special 2 - Pagina 37
Drept Penal Special 2 - Pagina 38
Drept Penal Special 2 - Pagina 39
Drept Penal Special 2 - Pagina 40
Drept Penal Special 2 - Pagina 41
Drept Penal Special 2 - Pagina 42
Drept Penal Special 2 - Pagina 43
Drept Penal Special 2 - Pagina 44
Drept Penal Special 2 - Pagina 45
Drept Penal Special 2 - Pagina 46
Drept Penal Special 2 - Pagina 47
Drept Penal Special 2 - Pagina 48
Drept Penal Special 2 - Pagina 49
Drept Penal Special 2 - Pagina 50
Drept Penal Special 2 - Pagina 51
Drept Penal Special 2 - Pagina 52
Drept Penal Special 2 - Pagina 53
Drept Penal Special 2 - Pagina 54
Drept Penal Special 2 - Pagina 55
Drept Penal Special 2 - Pagina 56
Drept Penal Special 2 - Pagina 57
Drept Penal Special 2 - Pagina 58
Drept Penal Special 2 - Pagina 59
Drept Penal Special 2 - Pagina 60
Drept Penal Special 2 - Pagina 61
Drept Penal Special 2 - Pagina 62
Drept Penal Special 2 - Pagina 63
Drept Penal Special 2 - Pagina 64
Drept Penal Special 2 - Pagina 65
Drept Penal Special 2 - Pagina 66
Drept Penal Special 2 - Pagina 67
Drept Penal Special 2 - Pagina 68
Drept Penal Special 2 - Pagina 69
Drept Penal Special 2 - Pagina 70
Drept Penal Special 2 - Pagina 71
Drept Penal Special 2 - Pagina 72
Drept Penal Special 2 - Pagina 73
Drept Penal Special 2 - Pagina 74
Drept Penal Special 2 - Pagina 75
Drept Penal Special 2 - Pagina 76
Drept Penal Special 2 - Pagina 77
Drept Penal Special 2 - Pagina 78
Drept Penal Special 2 - Pagina 79
Drept Penal Special 2 - Pagina 80
Drept Penal Special 2 - Pagina 81
Drept Penal Special 2 - Pagina 82
Drept Penal Special 2 - Pagina 83
Drept Penal Special 2 - Pagina 84
Drept Penal Special 2 - Pagina 85
Drept Penal Special 2 - Pagina 86
Drept Penal Special 2 - Pagina 87
Drept Penal Special 2 - Pagina 88
Drept Penal Special 2 - Pagina 89
Drept Penal Special 2 - Pagina 90
Drept Penal Special 2 - Pagina 91
Drept Penal Special 2 - Pagina 92
Drept Penal Special 2 - Pagina 93
Drept Penal Special 2 - Pagina 94
Drept Penal Special 2 - Pagina 95
Drept Penal Special 2 - Pagina 96
Drept Penal Special 2 - Pagina 97
Drept Penal Special 2 - Pagina 98
Drept Penal Special 2 - Pagina 99
Drept Penal Special 2 - Pagina 100
Drept Penal Special 2 - Pagina 101
Drept Penal Special 2 - Pagina 102
Drept Penal Special 2 - Pagina 103
Drept Penal Special 2 - Pagina 104
Drept Penal Special 2 - Pagina 105
Drept Penal Special 2 - Pagina 106
Drept Penal Special 2 - Pagina 107
Drept Penal Special 2 - Pagina 108
Drept Penal Special 2 - Pagina 109
Drept Penal Special 2 - Pagina 110
Drept Penal Special 2 - Pagina 111
Drept Penal Special 2 - Pagina 112
Drept Penal Special 2 - Pagina 113
Drept Penal Special 2 - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal Special 2.doc

Alții au mai descărcat și

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Ultajul

1. CONŢINUTUL LEGAL Constituie ultraj, potrivit art.239 C.pen., insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de...

Drept Penal - Cursuri

Cazurile în care se poate dispune arestarea prevazute de art. 148 lit. e si h din C. proc. pen. Ordine de drept. Ordine publica. Ordine...

Drept Penal

1) Abuzul de încredere. Infracţiunea de abuz de încredere este reglementată de art. 213 C. pen. Infracţiunea de abuz de încredere constă în fapta...

Drept penal special semestrul II

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII Ofensa adusă unor însemne- art. 236 – 1. Conţinutul juridic Potrivit alin. 1, infracţiunea constă în orice...

Drept funciar și publicitate imobiliară

I. INTRODUCERE. Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ face o incursiune în interesanta lume a cadastrului şi publicităţii...

Te-ar putea interesa și

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Drept penal special - violarea secretului corespondenței

1.Conţinut legal Potrivit art. 195 alin.1 Cod Penal,infracţiunea constă în deschiderea corespondenţei adresate altcuiva ori interceptarea unei...

Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice

ULTRAJUL CONTRA BUNELOR MORAVURI Şi TULBURAREA ORDINII Şl LINIŞTII PUBLICE 1.Ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii...

Drept Penal Special

art.246: Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor E prev art.246 Cpen si consta “in fapta functionarului public sau functionar, care cu...

Drept Penal Special

Latura subiectivă a infracţiunii constă din totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la atitudinea psihică a făptuitorului faţă de...

Drept penal special - infracțiuni

I. OMUCIDEREA OMORUL(art.174 C.pen): 1.Continutul legal:“Uciderea unei persoane, se pede cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor...

Drept Penal Special

Infracțiuni contra vieții - Infracțiuni de omor (simplu, calificat, sau deosebit de grav) - Pruncuciderea - Uciderea din culpa -...

Drept penal special semestrul II

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII Ofensa adusă unor însemne- art. 236 – 1. Conţinutul juridic Potrivit alin. 1, infracţiunea constă în orice...

Ai nevoie de altceva?