Drept penal special semestrul II

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 83525
Mărime: 212.92KB (arhivat)
Publicat de: Andreea L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII

Ofensa adusă unor însemne- art. 236 –

1. Conţinutul juridic

Potrivit alin. 1, infracţiunea constă în orice manifestare prin care se exprimă dispreţ pentru însemneie României, iar potrivit alin. 2, în mani¬festarea prin care se exprimă dispreţ pentru embiemele sau semnele de care se folosesc autorităţile.

2. Condiţii preexistente

Obiectuî juridic constă în relaţiile sociale referitoare la respectul datorat autorităţii de stat, relaţii care impiică respect faţă de emblemele şi semnele de care se folosesc autorităţile. Potrivit art. 12 din Constituţie, simbolurile naţionale ale României, sunt următoarele: Drapelul, Ziua naţională, Imnul naţional, Stema ţării şi sigiliul statului. Din categoria emblemelor şi a semnelor de care se folosesc autorităţile fac parte emblemele judeţelor şi ale municipiilor, precum şi alte embleme sau semne de care se folosesc autorităţile - semnele care se poartă Ia uniformele militare, insignele pe cale Ie poartă magistraţii etc.

Din categoria emblemelor sau semnelor la care se referă art. 236 Cp. nu fac parte emblemele sau semnele de care se folosesc diferitele organizaţii sau asociaţii poiitice, ştiinţifice, sportive etc.

Obiectul material este reprezentat de însemnul, emblema sau semnul faţă de care se realizează în mod nemijlocit acţiunea ce exprimă dispreţul făptuitorului. In celelalte cazuri, infracţiunea este lipsită de obiect material.

Subiect activ poate fi orice persoană.

Participaţia penală este posibilă sub toate formele,

3. Conţinutul constitutiv

Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective presupune o manifestare prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României, în modalitatea a!in. 1, precum şi o manifestare prin care se exprimă dispreţ pentru emblemele şi semnele de care se folosesc autorităţile, în modalitatea alin. 2.

Elementul material se poate realiza prin orice acţiune sau inacţiune care exteriorizează lipsa respectului datorat autorităţii. Acţiunea sau inacţiunea se realizează în orice mod şi prin orice mijloace; prin gesturi, atitudini, fapte, prin cuvinte, proferate direct sau reproduse, prin scris, imagini/desene, caricaturi etc. în unele cazuri se aduce atingerea chiar substanţei materiale a însem¬nului, emblemei sau semnului. în cele mai frecvente cazuri, fapta se săvârşeşte printr-o acţiune. Printr-o inacţiune, infracţiunea se săvârşeşte atunci când, de exemplu, făptuitorul nu se ridică în picioare la intonarea imnului naţional al României. Nu are importanţă locul săvârşirii faptei.

Urmarea imediată constă într-o ştirbire a respectului datorat autorităţii de stat.

Latura subiectivă presupune vinovăţia făptuitorului sub forma intenţiei, care poate fi directă sau indirectă.

4. Forme. Sancţiuni

Tentativa infracţiunii, este posibilă uneori, însă nu se pedepseşte. Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care se săvârşeşte acţi¬unea sau inacţiunea cu caracter ofensator, moment în care se produce starea de pericol pentru autoritatea de stat. Infracţiunea poate fi săvârşită atât în formă continuată, cât şi continuă, situaţie în care cunoaşte şi un moment al epuizării, momentul săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni, respectiv momentul când încetează acţiunea cu caracter ofensator.

Sancţiunea constă în închisoare de la 6 luni la 3 ani, pentru fapta din alin. 1, şi închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru fapta din alin.

Ultrajul - art. 239 -

1. Conţinutul juridic

Potrivit alin. 1, infracţiunea constă în insulta sau calomnia săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra unui funcţio¬nar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii.

2. Condiţii preexistente

Obiectul juridic principal constă în relaţiile sociale referitoare la respec¬tul datorat autorităţii de stat. Ultrajul are şi un obiect juridic secundar, care constă în relaţiile sociale referitoare la onoarea şi demnitatea persoanei. în formele agravate din alin. 2 şi 3, obiectul juridic secundar constă în relaţiile sociale referitoare la libertatea morală, integritatea corporală şi sănătatea persoanei, iar în forma agravată din alin. 4, obiectul juridic secundar constă în relaţiile sociale referitoare la respectul datorat puterii judecătoreşti etc.

Obiectul material. în modalitatea alin, 1, infracţiunea nu are obiect material. în cazul formei agravate din alin. 3, obiectul material constă în corpul victimei faţă de care se realizează actele de violenţă fizică.

Subiect activ poate fi orice persoană. Infracţiunea poate fi săvârşită şi de un funcţionar faţă de alţi funcţionari, cu condiţia să fie îndeplinite şi celelalte condiţii pentru existenţa infracţiunii.

Participată penală este posibilă sub toate formele.

Subiect pasiv principal este statul român. Subiect pasiv secundar poate să fie numai un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. Prin funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat se înţelege acea funcţie care îi conferă funcţionarului competenţa de a da dispoziţii obligatorii şi de a lua măsurile necesare pentru respectarea lor. Aceste funcţii sunt specifice autorităţilor publice care, potrivit Constituţiei, constituie un sistem bazat pe principiul separaţiei puterilor în stat. (puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească). Dar nu toate per¬soanele care activează în cadrul autorităţilor publice îndeplinesc funcţii ce implică exerciţiul autorităţilor de stat, ci numai cele care au competenţa să emită acte, să dea dispoziţii şi să ia măsuri cu caracter obligatoriu, acţio¬nând în numele respectivei autorităţi. Sunt funcţionari care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat - de exemplu - magistratul, conductorul de tren, agentul de la circumscripţia financiară, medicul de circumscripţie, primarul, ofiţerul de poliţie, brigadierul silvic, paznicul unei societăţi comerciale sau ai unei regii autonome etc.

Preview document

Drept penal special semestrul II - Pagina 1
Drept penal special semestrul II - Pagina 2
Drept penal special semestrul II - Pagina 3
Drept penal special semestrul II - Pagina 4
Drept penal special semestrul II - Pagina 5
Drept penal special semestrul II - Pagina 6
Drept penal special semestrul II - Pagina 7
Drept penal special semestrul II - Pagina 8
Drept penal special semestrul II - Pagina 9
Drept penal special semestrul II - Pagina 10
Drept penal special semestrul II - Pagina 11
Drept penal special semestrul II - Pagina 12
Drept penal special semestrul II - Pagina 13
Drept penal special semestrul II - Pagina 14
Drept penal special semestrul II - Pagina 15
Drept penal special semestrul II - Pagina 16
Drept penal special semestrul II - Pagina 17
Drept penal special semestrul II - Pagina 18
Drept penal special semestrul II - Pagina 19
Drept penal special semestrul II - Pagina 20
Drept penal special semestrul II - Pagina 21
Drept penal special semestrul II - Pagina 22
Drept penal special semestrul II - Pagina 23
Drept penal special semestrul II - Pagina 24
Drept penal special semestrul II - Pagina 25
Drept penal special semestrul II - Pagina 26
Drept penal special semestrul II - Pagina 27
Drept penal special semestrul II - Pagina 28
Drept penal special semestrul II - Pagina 29
Drept penal special semestrul II - Pagina 30
Drept penal special semestrul II - Pagina 31
Drept penal special semestrul II - Pagina 32
Drept penal special semestrul II - Pagina 33
Drept penal special semestrul II - Pagina 34
Drept penal special semestrul II - Pagina 35
Drept penal special semestrul II - Pagina 36
Drept penal special semestrul II - Pagina 37
Drept penal special semestrul II - Pagina 38
Drept penal special semestrul II - Pagina 39
Drept penal special semestrul II - Pagina 40
Drept penal special semestrul II - Pagina 41
Drept penal special semestrul II - Pagina 42
Drept penal special semestrul II - Pagina 43
Drept penal special semestrul II - Pagina 44
Drept penal special semestrul II - Pagina 45
Drept penal special semestrul II - Pagina 46
Drept penal special semestrul II - Pagina 47
Drept penal special semestrul II - Pagina 48
Drept penal special semestrul II - Pagina 49
Drept penal special semestrul II - Pagina 50
Drept penal special semestrul II - Pagina 51
Drept penal special semestrul II - Pagina 52
Drept penal special semestrul II - Pagina 53
Drept penal special semestrul II - Pagina 54
Drept penal special semestrul II - Pagina 55
Drept penal special semestrul II - Pagina 56
Drept penal special semestrul II - Pagina 57
Drept penal special semestrul II - Pagina 58
Drept penal special semestrul II - Pagina 59
Drept penal special semestrul II - Pagina 60
Drept penal special semestrul II - Pagina 61
Drept penal special semestrul II - Pagina 62
Drept penal special semestrul II - Pagina 63
Drept penal special semestrul II - Pagina 64
Drept penal special semestrul II - Pagina 65
Drept penal special semestrul II - Pagina 66
Drept penal special semestrul II - Pagina 67
Drept penal special semestrul II - Pagina 68
Drept penal special semestrul II - Pagina 69
Drept penal special semestrul II - Pagina 70
Drept penal special semestrul II - Pagina 71
Drept penal special semestrul II - Pagina 72
Drept penal special semestrul II - Pagina 73
Drept penal special semestrul II - Pagina 74
Drept penal special semestrul II - Pagina 75
Drept penal special semestrul II - Pagina 76
Drept penal special semestrul II - Pagina 77
Drept penal special semestrul II - Pagina 78
Drept penal special semestrul II - Pagina 79
Drept penal special semestrul II - Pagina 80
Drept penal special semestrul II - Pagina 81
Drept penal special semestrul II - Pagina 82
Drept penal special semestrul II - Pagina 83
Drept penal special semestrul II - Pagina 84
Drept penal special semestrul II - Pagina 85
Drept penal special semestrul II - Pagina 86
Drept penal special semestrul II - Pagina 87
Drept penal special semestrul II - Pagina 88
Drept penal special semestrul II - Pagina 89
Drept penal special semestrul II - Pagina 90
Drept penal special semestrul II - Pagina 91
Drept penal special semestrul II - Pagina 92
Drept penal special semestrul II - Pagina 93
Drept penal special semestrul II - Pagina 94
Drept penal special semestrul II - Pagina 95
Drept penal special semestrul II - Pagina 96
Drept penal special semestrul II - Pagina 97
Drept penal special semestrul II - Pagina 98
Drept penal special semestrul II - Pagina 99
Drept penal special semestrul II - Pagina 100
Drept penal special semestrul II - Pagina 101
Drept penal special semestrul II - Pagina 102
Drept penal special semestrul II - Pagina 103
Drept penal special semestrul II - Pagina 104
Drept penal special semestrul II - Pagina 105
Drept penal special semestrul II - Pagina 106
Drept penal special semestrul II - Pagina 107
Drept penal special semestrul II - Pagina 108
Drept penal special semestrul II - Pagina 109
Drept penal special semestrul II - Pagina 110
Drept penal special semestrul II - Pagina 111
Drept penal special semestrul II - Pagina 112
Drept penal special semestrul II - Pagina 113
Drept penal special semestrul II - Pagina 114
Drept penal special semestrul II - Pagina 115
Drept penal special semestrul II - Pagina 116
Drept penal special semestrul II - Pagina 117
Drept penal special semestrul II - Pagina 118
Drept penal special semestrul II - Pagina 119
Drept penal special semestrul II - Pagina 120
Drept penal special semestrul II - Pagina 121
Drept penal special semestrul II - Pagina 122
Drept penal special semestrul II - Pagina 123
Drept penal special semestrul II - Pagina 124
Drept penal special semestrul II - Pagina 125
Drept penal special semestrul II - Pagina 126
Drept penal special semestrul II - Pagina 127
Drept penal special semestrul II - Pagina 128
Drept penal special semestrul II - Pagina 129
Drept penal special semestrul II - Pagina 130
Drept penal special semestrul II - Pagina 131
Drept penal special semestrul II - Pagina 132
Drept penal special semestrul II - Pagina 133
Drept penal special semestrul II - Pagina 134
Drept penal special semestrul II - Pagina 135
Drept penal special semestrul II - Pagina 136
Drept penal special semestrul II - Pagina 137
Drept penal special semestrul II - Pagina 138
Drept penal special semestrul II - Pagina 139
Drept penal special semestrul II - Pagina 140
Drept penal special semestrul II - Pagina 141
Drept penal special semestrul II - Pagina 142
Drept penal special semestrul II - Pagina 143
Drept penal special semestrul II - Pagina 144
Drept penal special semestrul II - Pagina 145
Drept penal special semestrul II - Pagina 146
Drept penal special semestrul II - Pagina 147
Drept penal special semestrul II - Pagina 148
Drept penal special semestrul II - Pagina 149
Drept penal special semestrul II - Pagina 150
Drept penal special semestrul II - Pagina 151
Drept penal special semestrul II - Pagina 152
Drept penal special semestrul II - Pagina 153

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal Special Semestrul II.doc

Alții au mai descărcat și

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Drept Penal - Cursuri

Cazurile în care se poate dispune arestarea prevazute de art. 148 lit. e si h din C. proc. pen. Ordine de drept. Ordine publica. Ordine...

Tactica ascultării invinuitului, inculpatului și altor părți

Prin intermediul Criminalisticii si nt elaborate metodele stiintifice si tactice de investigare a infractiunilor, asigurindu se o buna si eficienta...

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Drept Penal

1) Abuzul de încredere. Infracţiunea de abuz de încredere este reglementată de art. 213 C. pen. Infracţiunea de abuz de încredere constă în fapta...

Drept Procesual Penal

CAPITOLUL I URMĂRIREA PENALĂ Secţiunea I. Aspecte introductive privind urmărirea penală Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal Procesul...

Drept penal - partea specială II

Unitatea de învăţare nr. 1 INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII Cuprinsul unităţii: 1.1 Aspecte comune.5 1.2 Infracţiunile în special.6...

Drept Penal Special

Trădarea (art. 155 C.p.) 1. Definiţie. Potrivit art. 155 C.p., trădarea constă în “fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie...

Te-ar putea interesa și

Proxenetismul

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE In literatura juridica de specialitate este unanim admisa ideea ca dreptul penal este format din doua parti si anume...

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Considerații privind Infracțiunile Specifice Regimului Vamal

Tratând în cadrul acestui capitol problematica privind cadrul juridic al infracţiunilor specifice regimului vamal român, consider oportun să expun...

Drept Penal Comparat

CAPITOLUL I. Cauzele obiective ale justificarii Ne vor retine putin aceste cauze obiective deoarece ele se prezinta de maniera extreme de...

Răspunderea Penală a Minorilor

Capitolul I. Sancționarea minorilor – aspecte generale 1.1. Prevenirea și sancționarea infracțiunilor săvârșite de minori Problema folosirii...

Infracțiuni a căror Săvârșire poate Presupune și Trecerea peste Frontieră - Infracțiuni la Regimul Armelor și Munițiilor

1. Consideraţii referitoare la semnificaţia social – economică a incriminării infracţiunilor ce privesc regimul vamal al României Dezvoltarea...

Falsificarea de monede

Considerații generale privind infracțiunile de fals. Înainte de a putea discuta despre infracțiunea de falsificare de monede, așa cum este...

Ai nevoie de altceva?