Drept penal - partea specială II

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 30678
Mărime: 827.92KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Voicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect. univ. dr. Gheorghe Ivan
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI Facultatea de Drept

Cuprins

  1. Listă de abrevieri .3
  2. Unitatea de învăţare nr. 1 INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII.5
  3. Unitatea de învăţare nr. 2 INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂŢI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE.12
  4. Unitatea de învăţare nr. 3 INFRACŢIUNI DE FALS.65
  5. Unitatea de învăţare nr. 4 INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ.83
  6. BIBLIOGRAFIE.103

Extras din curs

Unitatea de învăţare nr. 1

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII

Cuprinsul unităţii:

1.1 Aspecte comune.5

1.2 Infracţiunile în special.6

Principalele obiective ale unităţii de învăţare nr.1 sunt: După studiul unităţii de învăţare nr. 1 vei fi capabil:

● să prezinţi aspectele comune ale infracţiunilor contra autorităţii,

● să analizezi conţinutul infracţiunilor contra autorităţii.

1.1 Aspecte comune 1.1.1 Obiectul juridic generic

- îl reprezintă relaţiile sociale pentru a căror evoluţie

corespunzătoare este necesară protejarea autorităţii organelor publice1.

1.1.2 Subiectul activ - este, în regulă generală, necalificat;

1.1.3 Participaţia - este posibilă la toate infracţiunile şi în toate formele ei, mai puţin coautoratul în cazul infracţiunii prevăzute în art.241 (portul nelegal de decoraţii sau semne distinctive).

1.1.4 Subiectul pasiv - este organul public a cărei autoritate a fost periclitată prin săvârşirea faptei.

1.1.5 Latura obiectivă Infracţiunile contra autorităţii se pot comite atât prin acţiuni cât şi prin inacţiuni. Urmarea imediată constă într-o stare de pericol pentru relaţiile sociale ce depind în existenţa şi evoluţia lor de autoritatea subiectului pasiv al infracţiunii. Raportul de cauzalitate rezultă, de regulă, ex re.

1.1.6 Latura subiectivă Toate faptele penale se săvârşesc cu intenţie (directă sau indirectă). Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri se comite şi din culpă, fiind o concluzie ex lege.

1.1.7 Tentativa - este pedepsită numai în cazul art.242 alin.(1).

1.1.8 Sancţionarea Majoritatea faptelor sunt sancţionate cu pedepse alternative (închisoare sau amendă).

1.2 Infracţiunile în special

1.2.1 Ultrajul

1.2.1.1 Noţiune şi definiţie Ultrajul constă în periclitarea exercitării autorităţii de stat prin violenţe fizice sau psihice exercitate asupra reprezentantului unei asemenea autorităţi (art.239 C.pen.). Această infracţiune este o unitate complexă legală.

1.2.1.2 Obiectul ocrotirii penale - este complex deoarece alături de autoritatea de stat (obiect juridic special principal) se protejează, inevitabil, persoana funcţionarului care este reprezentantul ei.

1.2.1.3 Subiectul pasiv Acesta este complex: subiectul pasiv principal şi mediat este un organ ce înfăptuieşte puterea de stat; subiectul pasiv adiacent este un funcţionar public ce îndeplineşte o funcţie care implică exerciţiul autorităţii

de stat1.

1.2.1.4 Latura obiectivă Elementul material se realizează printr-o faptă de ameninţare, în accepţiunea prevederilor art.193 C.pen. Pentru existenţa infracţiunii este necesar ca fapta de ameninţare să fie săvârşită împotriva unui funcţionar public, în accepţiunea prevederilor art.147 alin.(1) C.pen., care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. Fapta trebuie săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă. Fapta trebuie săvârşită în timpul cât funcţionarul public se află în exerciţiul funcţiunii sau pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru autoritate, precum şi într-o atingere adusă libertăţii psihice a persoanei.

1.2.1.5 Latura subiectivă - presupune vinovăţia sub forma intenţiei, care poate fi directă sau indirectă.

1.2.1.6 Consumarea Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care acţiunea fiind săvârşită, se produce urmarea socialmente periculoasă. Ultrajul absoarbe infracţiunea de ameninţare (art.193 C.pen.).

1.2.1.7 Sancţiunea - constă în închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

1.2.1.8 Forme agravate A. Potrivit alin.(2) al art.239 C.pen. infracţiunea este mai gravă dacă se realizează prin lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. Elementul material se realizează prin loviri sau alte violenţe, în accepţiunea prevederilor art.180 C.pen., infracţiune care este absorbită în forma agravată a ultrajului. Sancţiunea constă în închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. B. Potrivit alin.(3) al art.239 C.pen. infracţiunea de ultraj este mai gravă dacă se realizează prin vătămare corporală săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru faptele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. Elementul material se realizează prin faptele de vătămare corporală, în accepţiunea prevederilor art.181 C.pen., infracţiune care este absorbită în forma agravată a ultrajului. Sancţiunea constă în închisoare de la 6 luni la 6 ani. C. Potrivit alin.(4) al art.239 C.pen. infracţiunea este şi mai gravă, dacă se realizează prin vătămare corporală gravă, săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii. Elementul material se realizează prin faptele de vătămare corporală gravă, în accepţiunea prevederilor art.182 C.pen., infracţiune care este absorbită în forma agravată a ultrajului. Sancţiunea constă în închisoare de la 3 la 12 ani. D. Potrivit alin. (5), infracţiunea de ultraj este şi mai gravă, dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(4) sunt săvârşite împotriva unui judecător sau procuror, organ de cercetare penală, expert, executor judecătoresc, poliţist, jandarm ori militar. Sancţiunea. În cazul acestei forme agravate, limitele pedepselor prevăzute în alin. (1)-(4) se majorează cu jumătate. 1.2.2 Cazuri speciale de pedepsire Potrivit prevederilor art. 2391 C. pen., în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 180-183, art. 189 şi art. 193 săvârşite împotriva soţului sau a unei rude apropiate a uneia dintre persoanele prevăzute în art. 239 alin. (5), în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea de către aceste persoane a atribuţiilor de serviciu, limitele pedepsei se majorează cu jumătate.

Preview document

Drept penal - partea specială II - Pagina 1
Drept penal - partea specială II - Pagina 2
Drept penal - partea specială II - Pagina 3
Drept penal - partea specială II - Pagina 4
Drept penal - partea specială II - Pagina 5
Drept penal - partea specială II - Pagina 6
Drept penal - partea specială II - Pagina 7
Drept penal - partea specială II - Pagina 8
Drept penal - partea specială II - Pagina 9
Drept penal - partea specială II - Pagina 10
Drept penal - partea specială II - Pagina 11
Drept penal - partea specială II - Pagina 12
Drept penal - partea specială II - Pagina 13
Drept penal - partea specială II - Pagina 14
Drept penal - partea specială II - Pagina 15
Drept penal - partea specială II - Pagina 16
Drept penal - partea specială II - Pagina 17
Drept penal - partea specială II - Pagina 18
Drept penal - partea specială II - Pagina 19
Drept penal - partea specială II - Pagina 20
Drept penal - partea specială II - Pagina 21
Drept penal - partea specială II - Pagina 22
Drept penal - partea specială II - Pagina 23
Drept penal - partea specială II - Pagina 24
Drept penal - partea specială II - Pagina 25
Drept penal - partea specială II - Pagina 26
Drept penal - partea specială II - Pagina 27
Drept penal - partea specială II - Pagina 28
Drept penal - partea specială II - Pagina 29
Drept penal - partea specială II - Pagina 30
Drept penal - partea specială II - Pagina 31
Drept penal - partea specială II - Pagina 32
Drept penal - partea specială II - Pagina 33
Drept penal - partea specială II - Pagina 34
Drept penal - partea specială II - Pagina 35
Drept penal - partea specială II - Pagina 36
Drept penal - partea specială II - Pagina 37
Drept penal - partea specială II - Pagina 38
Drept penal - partea specială II - Pagina 39
Drept penal - partea specială II - Pagina 40
Drept penal - partea specială II - Pagina 41
Drept penal - partea specială II - Pagina 42
Drept penal - partea specială II - Pagina 43
Drept penal - partea specială II - Pagina 44
Drept penal - partea specială II - Pagina 45
Drept penal - partea specială II - Pagina 46
Drept penal - partea specială II - Pagina 47
Drept penal - partea specială II - Pagina 48
Drept penal - partea specială II - Pagina 49
Drept penal - partea specială II - Pagina 50
Drept penal - partea specială II - Pagina 51
Drept penal - partea specială II - Pagina 52
Drept penal - partea specială II - Pagina 53
Drept penal - partea specială II - Pagina 54
Drept penal - partea specială II - Pagina 55
Drept penal - partea specială II - Pagina 56
Drept penal - partea specială II - Pagina 57
Drept penal - partea specială II - Pagina 58
Drept penal - partea specială II - Pagina 59
Drept penal - partea specială II - Pagina 60
Drept penal - partea specială II - Pagina 61
Drept penal - partea specială II - Pagina 62
Drept penal - partea specială II - Pagina 63
Drept penal - partea specială II - Pagina 64
Drept penal - partea specială II - Pagina 65
Drept penal - partea specială II - Pagina 66
Drept penal - partea specială II - Pagina 67
Drept penal - partea specială II - Pagina 68
Drept penal - partea specială II - Pagina 69
Drept penal - partea specială II - Pagina 70
Drept penal - partea specială II - Pagina 71
Drept penal - partea specială II - Pagina 72
Drept penal - partea specială II - Pagina 73
Drept penal - partea specială II - Pagina 74
Drept penal - partea specială II - Pagina 75
Drept penal - partea specială II - Pagina 76
Drept penal - partea specială II - Pagina 77
Drept penal - partea specială II - Pagina 78
Drept penal - partea specială II - Pagina 79
Drept penal - partea specială II - Pagina 80
Drept penal - partea specială II - Pagina 81
Drept penal - partea specială II - Pagina 82
Drept penal - partea specială II - Pagina 83
Drept penal - partea specială II - Pagina 84
Drept penal - partea specială II - Pagina 85
Drept penal - partea specială II - Pagina 86
Drept penal - partea specială II - Pagina 87
Drept penal - partea specială II - Pagina 88
Drept penal - partea specială II - Pagina 89
Drept penal - partea specială II - Pagina 90
Drept penal - partea specială II - Pagina 91
Drept penal - partea specială II - Pagina 92
Drept penal - partea specială II - Pagina 93
Drept penal - partea specială II - Pagina 94
Drept penal - partea specială II - Pagina 95
Drept penal - partea specială II - Pagina 96
Drept penal - partea specială II - Pagina 97
Drept penal - partea specială II - Pagina 98
Drept penal - partea specială II - Pagina 99
Drept penal - partea specială II - Pagina 100
Drept penal - partea specială II - Pagina 101
Drept penal - partea specială II - Pagina 102
Drept penal - partea specială II - Pagina 103
Drept penal - partea specială II - Pagina 104
Drept penal - partea specială II - Pagina 105
Drept penal - partea specială II - Pagina 106
Drept penal - partea specială II - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal - Partea Speciala II.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Dimensiuni socio-juridice ale violenței domestice

ARGUMENT Familia nu reprezintă doar un grup format din câţiva membri, de regulă soţ, soţie şi copii, ci mult mai mult de atât, înseamnă o relaţie...

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Infracțiunea

INFRACTIUNEA - NOTIUNE SI TRASATURI Potrivit art. 17 alin. 2 Cod penal, infractiunea constituie singurul temei al raspunderii penale. Notiunea...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni noi în codul penal - crime și delicte contra siguranței statului

Sectiunea I - Notiunea si obiectul partii speciale a dreptului penal 1.Notiune O examinare cat de sumara a fenomenului criminalitatii releva...

Comisia Rogatorie Internațională

Cooperarea judiciara internationala in materie penala Evolutia societatii umane, a statelor si natiunilor s-a datorat relatiilor internationale...

Drept penal partea specială

1. /3p. Partea speciala a codului penal are 10 titluri. a. adevarat b. fals 2. /3p. Partea speciala a codului penal reglementeaza recidiva. a....

Drept penal partea specială - abandonul de familie

1.Continutul legal Infractiunea de abandon de familie face parte din categoria infractiunilor contra familiei. Dreptul familiei consacra regula...

Drept penal - parte specială

Drept Penal – special Curs nr 1 Pirateria – art 212 Cod Penal Obiectul juridic special – este complex – este reprezentat de relaţiile sociale...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Drept procesual penal - partea specială

CAPITOLUL I URMĂRIREA PENALĂ Secţiunea I-a Noţiunea, obiectul şi principiile specifice urmăririi penale 1. Noţiune Urmărirea penală este...

Drept penal - parte specială

Capitolul I. Competenta în materie penala § 1. Notiunea de competenta si formele ei procesual penale 1. Notiunea de competenta. Importanta....

Ai nevoie de altceva?