Dreptul Comerțului Internațional

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 41852
Mărime: 555.89KB (arhivat)
Publicat de: Nicodim Vereș
Puncte necesare: 0
Universitatea "Stefan cel Mare

Extras din curs

1. DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. NOŢIUNE. OBIECT.

SPECIFIC.

1.1. Noţiune

Dreptul comerţului internaţional este format dintr-un ansamblu de norme

conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial şi norme de drept material uniform,

iar, în anumite limite, şi norme de drept internaţional public prin care se reglementează

raporturile stabilite între participanţii la circuitul mondial de valori şi cunoştinţe.1

Normele care alcătuiesc dreptul comerţului internaţional se plasează la limita de

contact între ordinea juridică naţională şi ordinea juridică internaţională, având ramificaţii

în ambele.

În cadrul disciplinei sunt analizate norme aparţinând unor ramuri de drept diferite.

Dreptul comerţului internaţional este, aşadar, o materie juridică pluridisciplinară sau

interdisciplinară.

1.2. Obiect

Obiectul dreptului comerţului internaţional este reprezentat de raporturile juridice

patrimoniale care prezintă caractere de internaţionalitate şi comercialitate.

a) Internaţionalitatea – caracter al raportului juridic de comerţ internaţional. În

general, acest caracter al raportului juridic de comerţ internaţional se stabileşte în funcţie

de un criteriu subiectiv sau obiectiv.

Potrivit criteriului subiectiv sunt considerate internaţionale raporturile juridice

care se stabilesc între părţi ce îşi au sediul social sau reşedinţa în state diferite.

Corespunzător criteriului obiectiv, marfa, serviciul sau orice alt bun care

constituie obiectul raportului juridic se solicită să se afle în circuit internaţional, adică, în

executarea acelui raport juridic, bunul să treacă cel puţin o frontieră.

Cele două criterii sunt, în principiu, alternative.

1 A se vedea, M.N. Costin, S. Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. I, Ed. Lumina Lex,

Bucureşti, 1994, p. 13.

Criteriul subiectiv este consacrat, bunăoară, în Convenţia Naţiunilor Unite asupra

contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, încheiată la Viena, în anul 1980.

Criteriul obiectiv este adoptat, de regulă, în convenţiile internaţionale din materia

transporturilor.

Pe de altă parte, în unele convenţii internaţionale, criteriul subiectiv este cumulat

cu cel obiectiv (art. I par. 1 lit. a din Convenţia de la Geneva din anul 1961 consacrată

arbitrajului comercial internaţional).

Criteriile menţionate sunt, în principiu, exemplificative. În lipsa unor reglementări

legale imperative în sens contrar, va fi considerat „internaţional” orice raport juridic care

prezintă un element de extraneitate ce are relevanţă ca element de internaţionalitate.

b) Comercialitatea – caracter al raportului juridic de comerţ internaţional.

Caracterul comercial sau civil al raportului juridic se stabileşte în funcţie de izvorul

acestuia. Raporturile juridice comerciale sunt cele care izvorăsc din acte şi fapte de

comerţ.

În numeroase sisteme juridice, printre care şi cel român, se menţine distincţia între

dreptul comercial şi dreptul civil.

Se poate, totodată, observa că o serie de instituţii de arbitraj, cum este, de

exemplu, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României,

organizează şi administrează soluţionarea, pe calea arbitrajului, a unor litigii comerciale

interne sau internaţionale.

Apare, aşadar, necesară evidenţierea criteriilor în funcţie de care se stabileşte dacă

un anumit act este comercial sau civil.

Criteriile luate în considerare sunt următoarele: criteriul speculaţiei; criteriul

circulaţiei; criteriul întreprinderii; criteriul conexităţii cu criteriul circulaţiei sau al

întreprinderii.

Corespunzător criteriilor menţionate, comercialitatea se stabileşte independent de

calitatea persoanei care săvârşeşte un anumit act.

Pe de altă parte, potrivit art. 4 Cod comercial român sunt considerate fapte de

comerţ, actele şi faptele săvârşite de un comerciant, dacă nu sunt de natură civilă sau

contrariul nu rezultă din însuşi actul săvârşit.

Unele acte juridice, sunt comerciale numai pentru una din părţi, pentru cealaltă ele

fiind acte civile (art. 56 C. com.).

În cazul raporturilor juridice cu elemente de internaţionalitate, se remarcă însă

tendinţa înţelegerii caracterului comercial în sens larg, luându-se în considerare

elementele de ordin economic ale operaţiunii realizate. Această accepţiune a

comercialităţii permite includerea în sfera de interes a dreptului comerţului internaţional a

contractelor la care participă statele sau organe centrale ori locale ale lor, dacă se implică

în activităţi de producţie, de distribuţie sau prestează servicii.

De pildă, convenţia de la Geneva din anul 1961 este consacrată arbitrajului

comercial internaţional, dar, în cuprinsul art. I par. 1 lit. a se face referire la „operaţii de

comerţ internaţional”.

Atenuarea importanţei caracterului comercial al raportului juridic reiese, pe planul

dreptului comparat, şi din prevederile art. I par. 3 din Convenţia de la Viena, precum şi din

dispoziţiile Convenţiei de la New-York consacrată recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale

străine.

Din cele arătate, nu trebuie să se înţeleagă totuşi că stabilirea caracterului

comercial al raportului juridic nu ar avea nicicând semnificaţie, în cazul raporturilor

internaţionale. Am arătat că, potrivit regulilor de procedură arbitrală ale C.A.B., aceasta

organizează şi administrează soluţionarea, pe calea arbitrajului, a unor litigii comerciale

interne sau internaţionale. Mai menţionăm, în context, că România s-a prevalat de rezerva

de comercialitate permisă potrivit art. I par. 3 din Convenţia de la New-York,.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 14
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 15
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 16
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 17
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 18
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 19
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 20
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 21
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 22
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 23
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 24
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 25
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 26
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 27
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 28
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 29
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 30
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 31
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 32
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 33
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 34
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 35
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 36
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 37
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 38
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 39
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 40
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 41
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 42
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 43
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 44
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 45
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 46
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 47
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 48
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 49
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 50
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 51
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 52
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 53
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 54
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 55
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 56
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 57
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 58
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 59
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 60
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 61
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 62
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 63
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 64
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 65
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 66
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 67
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 68
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 69
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 70
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 71
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 72
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 73
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 74
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 75
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 76
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 77
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 78
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 79
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 80
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 81
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 82
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 83
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 84
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 85
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 86
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 87
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 88
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 89
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 90
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 91
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 92
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 93
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 94
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 95
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 96
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 97
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 98
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 99
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 100
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 101
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 102
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International.pdf

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și caracterele arbitrajului

Introducere Relativa autonomizare a arbitrajului (conceput ca ansamblul normelor juridice care reglementează instituţia şi procedura...

Arbitrajul Comercial

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAȚIONAL 1. Notiune, avantaje Ca orice altă activitate socială, si...

Dreptul comerțului internațional

Prezentele la seminar – minim 8 Seminarii Oprea Alina si Borosteanu Meda Examen: 12 grile cu 3 variante, cu punctaj partial – total 6 puncte...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Cursuri Arbitraj

Metode alternative de solutionare a conflictelor comerciale În general, teoria solutionarii litigiilor si mai ales a managementului acestora...

Dreptul Comerțului Internațional

În conditiile revolutiei tehnico-stiintifice si a revolutiei informationale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeasi tara a tuturor...

Cursuri Drept Vamal și Fiscal

Legislatia fiscala a Uniunii Europene în domeniul impozitelor directe 1. Obiectivele politicii fiscale în UE -înlaturarea obstacolelor în...

Noțiuni generale privind procesul penal

Capitolul I STATUL DE DREPT §. 1. Consideraţii despre statul de drept Aproape mecanic, când se discută despre conceptul de „stat de drept” te...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?