Dreptul concurenței

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 45506
Mărime: 152.96KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Gheorghe Gheorghiu
Master "Dreptul Afacerilor", Univ Valahia Tgv.

Extras din curs

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE

Sectiunea I: SCURT ISTORIC AL COMUNITATILOR EUROPENE

Comunitatile europene , pentru a ajunge la forma actuala de organizare, au parcurs mai multe etape, desfasurate dupa cel de-al doilea razboi mondial, cand au aparut categorii de organizatii internationale in domeniul militar (Uniunea Europei Occidentale si N.A.T.O.), in domeniul economic (O.E.C.E. si O.C.E.D.) si politic (Consiliul Europei).

Tratatul de la Roma, incheiat in anul 1959, priveste reunirea organizatiilor din domeniul economic si creeaza institutii comune (Adunarea Parlamentara si Curtea de Justitie). Ulterior, tratatul a fost modificat succesiv, ca urmare a evolutiilor politice survenite in continentul european, pentru a putea adera si alte state la aceste organisme comune.

Din punct de vedere economic, Piata unica s-a realizat prin Actul unic european, intrat in vigoare la 1 iulie 1987, document in care se prevede definitivarea Pietei unice la data de 31 decembrie 1992. Acest Act este deosebit de important deoarece reglementeaza circulatia libera a bunurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor pe intreg teritoriul Comunitatilor.

La 7 februarie 1992 s-a incheiat Tratatul asupra Uniunii Europene la Maastricht, care modifica tratatele anterioare cu privire la competentele comunitare si cooperarea in domeniul politicii externe si securitatii comune, in domeniul justitiei si al afacerilor interne. Ulterior, prin Tratatul de la Amsterdam semnat in 1997, sunt aduse modificari privind simplificarea tratatelor, precum si adaugarea unui Act final, a 13 Protocoale si a 58 de Declaratii comune; sunt reglementate aspecte privind vizele, azilul, emigrarea si alte policitici cu privire la libera circulatie a persoanelor, acquis-ul comunitar si cooperarea politiei si organelor juducuare in materie penala.

Ultima modificare a Tratatelor s-a realizat prin Tratatul de la Nisa, semnat la 26 febuarie 2001, referitor la extinderea Uniunii Europene, precum si la problemele de organizare (componenta Comisiei Europene, ponderea votului in cadrul Consiliului European, Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, apararea comuna si altele).

Sectiunea a II-a: DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND CONCURENTA

Tratatul de la Roma, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Maastricht din 1992, stabileşte la art. 2 că unul dintre obiectivele Comunităţii Europene este reprezentat de dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a activitătilor economice în statele membre, scop în care activitătile comunitare vor include, potrivit art. 3 lit. g, instituirea unui sistem menit să asigure competenţa efectivă în cadrul Pieţei Comune.

Antantele orizontale– constituie o parte din reglementarea privind concurenta pe piaţa economica, sens in care sunt necesare câteva delimitări conceptuale, îndeosebi stabilirea si definirea noţiunilor de concurenta, piaţa relevanta si întreprindere.

Conceptul de concurenta este definit in literatura de specialitate , avându-se in vedere reglementările din legislaţia americana, cea a statelor europene, Tratatul de la Roma si legea romana in domeniu , ca reprezentând „confruntarea dintre agenţii economici cu activitati identice sau similare, exercitata in domeniile deschise pieţei, pentru castigarea si conservarea clientelei, in scopul rentabilizării propriei întreprinderi”.

Totodată, s-a observat ca teoria clasica privind concurenta, bazata pe liberalismul economic, potrivit căreia trebuie asigurata libertate de acţiune agenţilor economici, iar guvernanţii sa elaboreze doar reguli de joc adecvate, nu este aplicabila întrucât nu exista o concurenta pura si perfecta, ci una imperfecta , ajungându-se la concluzia ca prin competiţia economica nu trebuie sa se inteleaga o goana triviala in căutarea profitului individual, ci, înainte de orice, coeziune sociala pentru obţinerea, împreuna, a bunăstării -ca obiectiv comun-, ceea ce presupune recunoaşterea intereselor si drepturilor celorlalţi – rivali, salariaţi sau consumatori.

Concurenta capata concretete prin raportare la un reper fundamental – piata. Piata nu are sensul din limbajul comun, ci se refera la piata de referinta sau piata pertinenta, cu semnificatia „locului teoretic unde se confrunta oferta si cererea de produse sau servicii considerate de cumparatori sau utilizatori ca fiind substituibile intre ele, dar nesubstituibile cu alte bunuri sau servicii oferite” ; cu alte cuvinte, piata relevanta.

În definiţia dată în sistemul nostru de drept de Consiliul Concurenţei, piaţa relevantă este “piaţa pe care se desfăşoară concurenţa cuprinzând un produs sau un grup de produse şi aria geografică pe care acestea se produc şi se comercializează” .

Piaţa relevantă este aşadar o piaţă a produselor sau serviciilor, delimitată geografic. După cum stipulează jurisprudenţa europeană, posibilitatea existenţei concurenţei în condiţiile art. 86 din Tratat trebuie analizată în funcţie de caracteristicile particulare ale produselor în cauză şi prin referire la o arie geografică bine definită în care acestea sunt comercializate .

Pentru a defini piaţa produsului, punctul de pornire îl reprezintă un produs particular, cum ar fi un bun, un serviciu sau un grup de bunuri ori servicii relaţionate, incluzându-se şi bunurile sau serviciile substituibile, în considerarea funcţiilor şi a utilitătii acestora, a abilitătii de a răspunde aceloraşi necesităti, precum şi a preţului. Bunurile şi serviciile interschimbabile din punct de vedere al consumatorului trebuie considerate ca făcând parte din aceeaşi piaţă.

După cum a arătat Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene (CJCE), “conceptul de piaţă relevantă presupune faptul că poate exista o concurenţă efectivă între produsele care fac parte din aceasta, ceea ce presupune că există un grad suficient de substituire între toate produsele care fac parte din aceeaşi piaţă în ceea ce priveşte utilitatea lor specifică” .

Toate produsele care, din perspectiva consumatorului, sunt substituibile fac parte din aceeaşi piaţă relevantă. De aceea, produsul iniţial nu defineşte în mod obligatoriu piaţa relevantă, ci aceasta depinde de existenţa substituţilor interschimbabili. În practică, sunt folosite două metode pentru precizarea pieţei produsului:

-teoria substituibilităţii în consum, care presupune că produsele sau serviciile trebuie să fie substituibile pe latura cererii, din perspectiva cumpărătorului;

-teoria substituibilităţii în producţie, ceea ce înseamnă că pe latura ofertei piaţa include numai producătorii care realizează produsul în cauză sau care îşi pot modifica producţia cu cheltuieli minime, pentru a oferi produse de substituire.

Preview document

Dreptul concurenței - Pagina 1
Dreptul concurenței - Pagina 2
Dreptul concurenței - Pagina 3
Dreptul concurenței - Pagina 4
Dreptul concurenței - Pagina 5
Dreptul concurenței - Pagina 6
Dreptul concurenței - Pagina 7
Dreptul concurenței - Pagina 8
Dreptul concurenței - Pagina 9
Dreptul concurenței - Pagina 10
Dreptul concurenței - Pagina 11
Dreptul concurenței - Pagina 12
Dreptul concurenței - Pagina 13
Dreptul concurenței - Pagina 14
Dreptul concurenței - Pagina 15
Dreptul concurenței - Pagina 16
Dreptul concurenței - Pagina 17
Dreptul concurenței - Pagina 18
Dreptul concurenței - Pagina 19
Dreptul concurenței - Pagina 20
Dreptul concurenței - Pagina 21
Dreptul concurenței - Pagina 22
Dreptul concurenței - Pagina 23
Dreptul concurenței - Pagina 24
Dreptul concurenței - Pagina 25
Dreptul concurenței - Pagina 26
Dreptul concurenței - Pagina 27
Dreptul concurenței - Pagina 28
Dreptul concurenței - Pagina 29
Dreptul concurenței - Pagina 30
Dreptul concurenței - Pagina 31
Dreptul concurenței - Pagina 32
Dreptul concurenței - Pagina 33
Dreptul concurenței - Pagina 34
Dreptul concurenței - Pagina 35
Dreptul concurenței - Pagina 36
Dreptul concurenței - Pagina 37
Dreptul concurenței - Pagina 38
Dreptul concurenței - Pagina 39
Dreptul concurenței - Pagina 40
Dreptul concurenței - Pagina 41
Dreptul concurenței - Pagina 42
Dreptul concurenței - Pagina 43
Dreptul concurenței - Pagina 44
Dreptul concurenței - Pagina 45
Dreptul concurenței - Pagina 46
Dreptul concurenței - Pagina 47
Dreptul concurenței - Pagina 48
Dreptul concurenței - Pagina 49
Dreptul concurenței - Pagina 50
Dreptul concurenței - Pagina 51
Dreptul concurenței - Pagina 52
Dreptul concurenței - Pagina 53
Dreptul concurenței - Pagina 54
Dreptul concurenței - Pagina 55
Dreptul concurenței - Pagina 56
Dreptul concurenței - Pagina 57
Dreptul concurenței - Pagina 58
Dreptul concurenței - Pagina 59
Dreptul concurenței - Pagina 60
Dreptul concurenței - Pagina 61
Dreptul concurenței - Pagina 62
Dreptul concurenței - Pagina 63
Dreptul concurenței - Pagina 64
Dreptul concurenței - Pagina 65
Dreptul concurenței - Pagina 66
Dreptul concurenței - Pagina 67
Dreptul concurenței - Pagina 68
Dreptul concurenței - Pagina 69
Dreptul concurenței - Pagina 70
Dreptul concurenței - Pagina 71
Dreptul concurenței - Pagina 72
Dreptul concurenței - Pagina 73
Dreptul concurenței - Pagina 74
Dreptul concurenței - Pagina 75
Dreptul concurenței - Pagina 76
Dreptul concurenței - Pagina 77
Dreptul concurenței - Pagina 78
Dreptul concurenței - Pagina 79
Dreptul concurenței - Pagina 80
Dreptul concurenței - Pagina 81
Dreptul concurenței - Pagina 82
Dreptul concurenței - Pagina 83
Dreptul concurenței - Pagina 84
Dreptul concurenței - Pagina 85
Dreptul concurenței - Pagina 86
Dreptul concurenței - Pagina 87
Dreptul concurenței - Pagina 88
Dreptul concurenței - Pagina 89
Dreptul concurenței - Pagina 90
Dreptul concurenței - Pagina 91
Dreptul concurenței - Pagina 92
Dreptul concurenței - Pagina 93
Dreptul concurenței - Pagina 94
Dreptul concurenței - Pagina 95
Dreptul concurenței - Pagina 96
Dreptul concurenței - Pagina 97
Dreptul concurenței - Pagina 98
Dreptul concurenței - Pagina 99
Dreptul concurenței - Pagina 100
Dreptul concurenței - Pagina 101
Dreptul concurenței - Pagina 102
Dreptul concurenței - Pagina 103
Dreptul concurenței - Pagina 104
Dreptul concurenței - Pagina 105
Dreptul concurenței - Pagina 106
Dreptul concurenței - Pagina 107
Dreptul concurenței - Pagina 108
Dreptul concurenței - Pagina 109
Dreptul concurenței - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Concurentei.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de Poziție Dominantă

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă...

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Politica de concurență în cadrul Uniunii Europene

Introducere Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei este una de capătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare...

Ajutorul de stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Dreptul Concurenței în Spațiul European

Dreptul concurenţei în spaţiul european Internationalizarea („mondializarea“) vieţii afacerilor este o puternică realitate care impun confruntarea...

Specificul Dreptului Comunitar al Concurenței

„Retihabitio mandato aequiparatur” Capitolul I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă...

Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc

I.DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE – RAMURĂ DISTINCTĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC I.1. CONSIDERAŢII GENERALE Dreptul concurenţei are două...

Liberarea Condiționată

1. Cadru de reglementare În legislaţia în vigoare liberarea condiţionată este reglementată prin dispoziţiile din art. 59-61 Cod pen., care prevăd...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de Poziție Dominantă

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă...

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Dreptul concurenței - ajutorul de stat

INTRODUCERE Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea...

Specificul Dreptului Comunitar al Concurenței

Specificul dreptului comunitar al concurenţei I. Consideraţii introductive Unul dintre elementele cele mai caracteristice ale pieţei comune este...

Dreptul Concurenței Comerciale în România

Noţiuni introductive în domeniul dreptului concurenţei comerciale Concurenţa reprezintă un factor esenţial pentru bunăstarea consumatorului...

Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc

I.DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE – RAMURĂ DISTINCTĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC I.1. CONSIDERAŢII GENERALE Dreptul concurenţei are două...

Specificul dreptului comunitar al concurenței

I. Considerații introductive Unul dintre elementele cele mai caracteristice ale pieței comune este afirmarea economiei de piață. De aceea, atât...

Dreptul concurenței

DREPTUL CONCURENTEI Introducere Raţiunea principală de a fi a politicii în domeniul concurenţei (PDC) este determinată de faptul că piaţa nu...

Ai nevoie de altceva?