Dreptul Transporturilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9199
Mărime: 45.52KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Transportul ca activitate comercială potrivit Noului Cod Civil(NCC) este acea activitate care presupune deplasarea de persoane bunuri sau bagaje dintr-un loc în alt loc, efectuată de către un profesionist numit transportator cu mijloc de transport adecvat în schimbul unui preţ. Faţă de vechile definiri ale acestei activităţi prin noua reglementare nu apr înţelesuri noi ale acestei vechi activităţi omeneşti.Ceea ce apare ca noutate este însă definirea principalului actor al acestei activităţi, denumit transportator şi reglementarea comună atât pentru comercianţi cât şi pentru necomercianţi a unor apsecte legate de activitatea lor.Se poate observa că dacă nu mai avem în vigoare Codul Comercial şi vechiul Cod Civil raporturile juridice vor fi reglementate de NCC care constituie dreptul comun în materie de drept privat.Bineînţeles relaţiile privind activitatea dintre comerciaţi se vor complecta cu prevederile din normele special care râmân în vigoare.

Transportatorul devine prin reglementările art.3 NCC un profesionist care desfăşoară o activitate economică cu scopul de a obţine un profit.Prin reglemetarea Noului Cod Civil noţiunea de comerciant nu dispare ci ea devine o subcategorie a profesionistului.

Ca urmare în categoria de profesionişti vor intra atăt comercianţii –persoane fizice sau juridice- cât şi necomercianţii care desfăşoară activităţi economice indiferend dacă au sau nu personalitate juridică sau nu.

Comercianţi pot fi :

a) Comerciantul persoană fizică care desfăţoară activitatea ca persoană fizică autorizată,întreprinzători titular ai unei întreprinderi individuale au ca membri ai unei întreprinderi familial.

b) Societăţile comerciale reglementate prin Legea nr.31/1990

c) Regiile autonome

d) Societăţile cooperative

e) Grupurile de interes economic şi grupul european de interes economic

f) Societatea europeană şi societatea cooperativă europeană

g) Alte entităţi care pot intra în sfera noţiunii de întreprindere sunt

- Asociaţiile ,,fundaţiile şi federaţiile,

- Organizaţiile sindicale ,federaţiile sindicale, confederaţiile sindicale, uniunile sindicale teritoriale,

- Organizaţiile patronale,

- Profesiile liberale .

În ceea ce priveşte activitatea de transport ea se va putea desfăşura sub forma exploatării unei întreprinderi ,indiferend de modul de finanţare sau de statutul său juridic sau dacă grupează una sau mai multe persoane fizice sau juridice. Prin urmare transportator poate fi un comercinat persoană fizică, un necomerciant persoană fizică o societate comercială sau un grup de persoane fizice sau juridice.

Principalul mijloc juridic prin care are loc această activitate este contractul.

Având în vedere specificul acestei activităţi vom trata contractual de transport în general urmănd ca apoi să particularizâm pentru contractul de marfă sau cel de persoane ori bagaje.

2.Contractul de transport

a) Noţiune

NCC defineşte contractual de transport ca fiind contractul prin care o parte, numită transportator, se obligă,cu titlu principal să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în scimbul unui preţ pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească , la timpul şi locul cuvenite.

Contractul este un acord de voinţă dintre două sau mai multe persoane încheiat cu scopul de a produce efecte juridice între părţi.Din analiza definiţiei date de art.1955 NCC rezultă şi caracterele contractului de transport,şi anume:

- Este un contract sinalagmatic deoarece obligaţiile născute din încheierea lui sunt interdependente şi reciproce

- Este un contract cu titlu oneros, fiecare parte urmărind să îşi procure un avantaj

- Este un contract consensual

Preview document

Dreptul Transporturilor - Pagina 1
Dreptul Transporturilor - Pagina 2
Dreptul Transporturilor - Pagina 3
Dreptul Transporturilor - Pagina 4
Dreptul Transporturilor - Pagina 5
Dreptul Transporturilor - Pagina 6
Dreptul Transporturilor - Pagina 7
Dreptul Transporturilor - Pagina 8
Dreptul Transporturilor - Pagina 9
Dreptul Transporturilor - Pagina 10
Dreptul Transporturilor - Pagina 11
Dreptul Transporturilor - Pagina 12
Dreptul Transporturilor - Pagina 13
Dreptul Transporturilor - Pagina 14
Dreptul Transporturilor - Pagina 15
Dreptul Transporturilor - Pagina 16
Dreptul Transporturilor - Pagina 17
Dreptul Transporturilor - Pagina 18
Dreptul Transporturilor - Pagina 19
Dreptul Transporturilor - Pagina 20
Dreptul Transporturilor - Pagina 21
Dreptul Transporturilor - Pagina 22
Dreptul Transporturilor - Pagina 23
Dreptul Transporturilor - Pagina 24
Dreptul Transporturilor - Pagina 25
Dreptul Transporturilor - Pagina 26
Dreptul Transporturilor - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Transporturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Convențiile internaționale TIR în Moldova

Introducere Transporturile reprezintă o ramură fundamentală, ce se dezvoltă o dată cu alte ramuri ale economiei şi reflectă schimbările care au...

Particularitățile activității de transport, caracteristici și importanță

Capitolul 1: Noţiuni generale privind transporturile 1.1 Noţiuni generale privind ramura transporturilor Transporturile reprezintă „sistemul...

Contractul Comercial de Transport

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT 1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport...

Încheierea contractelor administrative

CAPITOLUL 1 Actul administrativ 1.1 Definiţia şi forma actului administrativ Definiţie Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare...

Transporturile Multimodale

1)Introducere: a) Ce reprezinta transportul international multimodal? Conceptul de transport international multimodal nu este aparut recent , el...

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Dreptul Transporturilor

Curs I Def. Contractul comercial de transport = acea conventie prin care o parte- caraus profesionist, transportator- se oblige in schimbul unei...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Căraușului în Contractul de Transport de Mărfuri

CAPITOLUL-1- CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA CIVILĂ SECŢIUNEA -1- NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ În abordarea temei ce vizează...

Contractul de Navlosire

Introducere În straduinta continua a omului de a supune fortele naturii spre a le folosi pentru îmbunatatirea traiului sau, spiritul omenesc a...

Noțiuni privind transportul

INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Raporturile Procesuale în Domeniul Dreptului Transporturilor

Raporturile procesuale dintre contractanti Intre părţile care au convenit efectuarea transportului, litigiile presupun prin ipoteză neexecutarea...

Dreptul Transporturilor

1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din...

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Ai nevoie de altceva?