Egalitatea de Șanse

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4890
Mărime: 37.30KB (arhivat)
Publicat de: Petrina Fodor
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Capitolul I . Considerații introductive cu privire la egalitatea de șanse și tratament 2
 3. II. Reglementarea egalității de sanse în legislația internă 14
 4. 2.1 Constituția 14
 5. 2.2 Codul muncii 14
 6. 2.3 Legea 188/1999 14
 7. 2.4 Legea 202/2002 14
 8. 2.5 Ordonanța 137/2000 14
 9. III. Reglementarea egalității de șanse în dreptul European 14
 10. 3.1 La nivel C.E (Curtea Europeană Socială ) 14
 11. 3.2 La nivelul Uniunii Europene ( 5 directive ) 14
 12. IV. Studiu de caz ( de pe siteul C.N.C.D. – Consiuliul National pentru Combaterea Disctiminarii ) 14
 13. V. Concluzii 14

Extras din curs

Capitolul I . Considerații introductive cu privire la egalitatea de șanse și tratament

La baza organizării muncii stau principiile fundamentale comune întregului sistem de drept, precum: principiul legalităţii; principiul egalităţii în faţa legii; principiul democraţiei etc. O parte dintre aceste principii prezintă o deosebită importanţă pentru raporturile de muncă şi de aceea sunt denumite principii fundamentale ale dreptului muncii , fiind deci specifice acestei ramuri de drept. Fiind consacrate prin normele juridice, aceste reguli generale, aceste principii, iau forma unor principii de drept.

Principiile fundamentale ale dreptului muncii reflectă pe plan juridic rânduielile de bază ale organizării muncii, esenţialul politicii statului în domeniul relaţiilor de muncă, aşezarea lor pe temeiul unor concepte pe care le presupune statul de drept.

Principiile fundamentale ale dreptului muncii sunt reprezentate de legi fundamentale de bază sau idei călăuzitoare ale definirii relaţiilor de muncă, ale interpretării şi aplicării acestor reglementări şi care, prin consacrarea lor legală, capătă forma unor reguli obligatorii de conduită .

Principiile fundamentale ale dreptului muncii sunt transpuse în viaţă prin mijlocirea normelor juridice elaborate pe baza lor şi care dezvoltă şi concretizează aceste principii. Aceste principii, consacră înfăptuirile obţinute în domeniul muncii, stabilind, totodată, orientarea generală a reglementării relaţiilor de muncă, în scopul perfecţionării lor în raport de schimbările pe care le presupune trecerea la economia de piaţă, precum şi reglementările realizate în domeniul muncii pe plan internaţional.

Este posibil chiar ca mai multe principii fundamentale să determine cadrul reglementării unei singure instituţii juridice, cum este cazul instituţiei contractului de muncă, prin normele care o reglementează realizându-se aplicarea şi dezvoltarea principiilor: dreptului la muncă, negocierii condiţiilor de muncă, protecţiei muncii etc.

Aşadar, principiile fundamentale ale dreptului muncii se aplică tuturor relaţiilor sociale de muncă, în care cei ce prestează munca au calitatea de angajaţi în temeiul unui contract de muncă, iar principiile generale ale reglementării relaţiilor de muncă, cuprinse în partea I din Codul muncii, sunt aplicabile şi raporturilor de muncă ce cad sub incidenţa reglementării altor ramuri de drept.

Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării este un principiu care îşi are izvorul în art. 16 alin. 1 din Constituţie, conform căruia „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără discriminări".

Menţionăm că acest principiu derivă, în primul rând, din Constituţie care în art.16 proclamă egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără nici un fel de privilegii sau discriminări, iar art.38 alin.4 menţionează expres că la muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii, dar şi din numeroasele documente internaţionale, precum şi din clauzele contractelor colective de muncă.

Pe această bază, art. 5 alin. 1 din Codul muncii prevede că „în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. Observăm din acest text că sensul egalităţii de tratament este multiplu, având mai multe componente. Primul princiu se referă la faptul că legiuitorul trebuie să reglementeze raporturile de muncă în condiţiile asigurării egalităţii (juridice) a părţilor (angajatori şi salariaţi, precum şi asociaţiile acestora).

Cea de-al doilea principiu face referire la modul în care, autorităţile publice, trebuie să trateze sindicatele şi patronatele ca reprezentanţi ai salariaţilor şi ai angajatorilor. Acestea vor fi tratate de pe aceleaşi poziţii de egalitate; de asemenea trebuie reținut că autoritățile publice trebuie să trateze în același mod structurile sindicale, fără a avantaja pe una în detrimentul celeilalte; același lucru se va întâmpla și în cazul patronatelor.

Preview document

Egalitatea de Șanse - Pagina 1
Egalitatea de Șanse - Pagina 2
Egalitatea de Șanse - Pagina 3
Egalitatea de Șanse - Pagina 4
Egalitatea de Șanse - Pagina 5
Egalitatea de Șanse - Pagina 6
Egalitatea de Șanse - Pagina 7
Egalitatea de Șanse - Pagina 8
Egalitatea de Șanse - Pagina 9
Egalitatea de Șanse - Pagina 10
Egalitatea de Șanse - Pagina 11
Egalitatea de Șanse - Pagina 12
Egalitatea de Șanse - Pagina 13
Egalitatea de Șanse - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Egalitatea de Sanse.docx

Alții au mai descărcat și

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament

1. Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze legislaţia europeană în privinţa egalităţii de şanse şi tratament. Vom...

Munca în spațiul european și principalele sale implicări

INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Principiile Dreptului Muncii

1. Consideraţii generale cu privire la principiile dreptului muncii Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care...

Egalitate de șanse între bărbați și femei

ARGUMENTUM Principalele probleme care preocupa cetatenii Uniunii Europene, Uniune la care este invitata sa adere si România în 2007, sunt:...

Combaterea Hărțuirii la Locul de Muncă

1. Definiţii Conform Acordului cadru european, semnat la 26 aprilie 2007 de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), Uniunea Europeana a...

Egalitatea de șanse pe piața muncii

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine...

Aplicarea pedepsei mai blânde de cât cea prevazută de lege

Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege (1) Ţinînd cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de...

Te-ar putea interesa și

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

Egalitatea de șanse între femei și bărbați și accesul pe piața muncii din România

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și una care a fost consacrată de la început în Tratatul de la...

Reglementări internaționale privind drepturile femeii

Capitolul I Scurt istoric Femeilor, care reprezintă mai mult de jumătate din populaţia Terrei, li s-a rezervat dintotdeauna, şi în anumite zone...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament

1. Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze legislaţia europeană în privinţa egalităţii de şanse şi tratament. Vom...

Practică în Ministerul Muncii, familiei și egalității de șanse

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în...

Femeia lider în politică

Capitolul I Abordări conceptuale cu privire la viziunea feministă asupra puterii 1.1. Concepte cu privire la relaţionarea feminismului cu...

Ai nevoie de altceva?