Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 31273
Mărime: 455.38KB (arhivat)
Publicat de: Laurian Rotariu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. 1. Activitatea avocatului. Activitati fiduciare 4
 2. 2. Adunarea Generala a baroului. Componenta. Competente. Conditii de întrunire 6
 3. 3. Asistenta judiciara 8
 4. 4. Aspecte procedurale privind modalitatile de primire în profesia de avocat 9
 5. 5. Atributiile Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România 12
 6. 6. Atributiile Presedintelui Uniunii Nationale a Barourilor din România 13
 7. 7. Cabinetele individuale de avocat asociate si grupate. Diferentieri 14
 8. 8. Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din România. Componenta ,i
 9. atributii 14
 10. 9. Competentele organelor profesiei în ceea ce priveste anchetarea abaterilor disciplinare ,i
 11. exercitarea actiunii disciplinare 15
 12. 10. Conditiile dobândirii calitatii de avocat definitiv 16
 13. 11. Conditiile generale de înscriere în avocatura 17
 14. 12. Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict 17
 15. 13. Congresul avocatilor 18
 16. 14. Consiliul baroului. Componenta ,i atributii 19
 17. 15. Contractul de asistenta juridica. Efecte. Încetare 21
 18. 16. Contractul de formare profesionala initiala 26
 19. 17. Decanul baroului. Alegerea si competentele decanului. Actele emise de decan în
 20. exercitarea atributiilor sale 27
 21. 18. Deontologia relatiilor avocatilor cu clientii. Initierea ,i încetarea relatiilor cu clientul.
 22. Conflictul de interese 28
 23. 19. Deontologia relatiilor dintre avocati. Cooperarea dintre avocatii din State-membre diferite.
 24. Corespondenta între avocati din State membre ale Uniunii Europene diferite 29
 25. 20. Exercitarea dreptului de a pune concluzii în instanta de judecata. Conditii generale ,i
 26. speciale 30
 27. 21. Exercitarea profesiei de avocat în România de catre membrul unui barou din alta tara 30
 28. 22. Formele de exercitare a profesiei de avocat 31
 29. 23. Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat 33
 30. 24. Independenta, autonomia ,i libertatea avocatului 34
 31. 25. Interdictii privind exercitarea profesiei de avocat 34
 32. 2
 33. 26. Încetarea calitatii de avocat. Cazurile de încetare. Aspecte procedurale. Posibilitatea
 34. continuarii exercitarii profesiei 35
 35. 27. Îndatoririle avocatilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenta profesionala neloiala 36
 36. 28. Judecarea actiunii disciplinare. Cai de atac 38
 37. 29. Libertatea contractuala a avocatului. Stabilirea relatiilor de colaborare cu alti
 38. profesioni,ti 39
 39. 30. Modalitati de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator ,i avocatul salarizat în
 40. interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil 39
 41. 31. Modalitati de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual ,i
 42. avocatul asociat 41
 43. 32. Modalitati de primire în profesia de avocat. Dreptul de a solicita primirea în profesia de
 44. avocat prin prisma vârstei persoanei solicitante 41
 45. 33. Modalitati de realizare a activitatii avocatului 42
 46. 34. Modalitati de rezolvare a neîntelegerilor dintre avocati. Arbitrajul 43
 47. 35. Modalitati de rezolvare a neîntelegerilor dintre avocati. Medierea 44
 48. 36. Nedemnitati ,i incompatibilitati privind exercitarea profesiei de avocat 45
 49. 37. Obligativitatea asigurarii de raspundere profesionala. Conditii 46
 50. 38. Ocrotirea prin lege a avocatului în exercitarea profesiei. Raspunderea avocatului pentru
 51. sustinerile sale în fata organelor cu activitate jurisdictionala 47
 52. 39. Onorarii. Stabilire. Împartirea onorariului cu o persoana care nu este avocat. Onorariile
 53. pentru recomandare 47
 54. 40. Onorariul. Criterii si modalitati de stabilire. Procedura de solutionare a contestatiilor ,i
 55. reclamatiilor privind onorariul 48
 56. 41. Organele de conducere ale Baroului 51
 57. 42. Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Barourilor din România 51

Extras din curs

1. Activitatea avocatului. Activita i fiduciare

Avocatul are dreptul sa desfasoare activitati fiduciare, în numele si pe seama

clientului, cu respectarea prevederilor legii si ale prezentului statut.

Activitatile fiduciare exercitate de avocat pot consta în:

a) primirea în depozit, în numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si

bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei

medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu;

b) plasarea si valorificarea, în numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si

a bunurilor încredintate;

c) administrarea, în numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care

acestea au fost plasate.

În exercitarea activitatilor fiduciare, avocatul trebuie:

a) sa respecte întocmai limitele si durata mandatului încredintat, expres prevazut în

contractul de asistenta juridica special încheiat. Când mandatul comporta împuternicirea de a

dispune de fonduri, bunuri sau valori ori de a înstraina bunurile clientului, avocatul poate

proceda la efectuarea acestor operatiuni, numai daca acest lucru este în mod expres stipulat în

mandat sau, în lipsa unei astfel de clauze, numai dupa ce va fi autorizat în mod special si în

scris de catre client;

b) sa actioneze cu buna-credinta, profesionalism si cu diligenta unui bun proprietar,

fara sa se abata de la regulile specifice activitatii profesionale;

c) sa administreze afacerile încredintate în interesul exclusiv al clientului;

d) sa nu influenteze clientul, direct sau indirect, în scopul de a obtine beneficii proprii,

în afara onorariului de avocat.

e) sa informeze corect si cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului

fiduciar si a rezultatelor obtinute.

În executarea mandatului avocatul poate sa desfasoare:

a) activitati de consultanta;

b) operatiuni de conservare a substantei si valorii fondurilor financiare si bunurilor

încredintate;

c) operatiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori

mobiliare si alte instrumente financiare, în conditiile legii;

d) administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de

operatiuni materiale si efectuarea de operatiuni juridice menite sa sporeasca valoarea si

lichiditatea plasamentelor;

e) activitati conexe cum ar fi completarea declaratiilor de impozit si plata acestora si a

celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietati; culegerea

fructelor si încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor; mijlocirea/medierea

operatiunilor financiare etc.;

f) orice operatiuni în numerar privind plati, încasari, efectuari de depozite bancare,

compensari, rambursari impuse de natura activitatii încredintate.

Avocatul va deschide, pentru fiecare client pentru care desfasoara activitati fiduciare

un cont la o banca reputata (cont fiduciar) destinat depozitarii de fonduri fiduciare.

Prin fonduri fiduciare, în sensul prezentului articol, se întelege orice suma primita de

catre avocat, cu titlu de fond initial sau rezultata din valorificarea acestuia sau a bunurilor

încredintate.

În contul fiduciar nu pot fi depozitate alte sume decât fonduri fiduciare.

Toate platile legate de activitatile fiduciare efectuate pentru acelasi client vor fi

efectuate din contul fiduciar iar toate încasarile rezultate din activitatile fiduciare vor fi

colectate în contul fiduciar al clientului respectiv.

Avocatul va transmite clientului un extras al contului fiduciar cel putin o data la trei

luni, daca în contractul de asistenta juridica nu se prevede o perioada mai scurta.

Avocatul poate retrage sau autoriza retragerea fondurilor fiduciare din contul fiduciar,

precum si instructa efectuarea de plati din acesta doar în urmatoarele situatii:

a) pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli în conditiile si limitele mandatului

fiduciar;

b) la instructiunea expresa a clientului, dar cu posibilitatea retinerii contravalorii

onorariilor agreate pentru activitatile fiduciare;

c) în baza unei hotarâri judecatoresti;

d) în baza contractului de asistenta juridica, pentru încasarea onorariilor legate de

activitatile fiduciare desfasurate;

Preview document

Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 1
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 2
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 3
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 4
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 5
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 6
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 7
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 8
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 9
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 10
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 11
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 12
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 13
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 14
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 15
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 16
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 17
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 18
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 19
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 20
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 21
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 22
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 23
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 24
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 25
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 26
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 27
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 28
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 29
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 30
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 31
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 32
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 33
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 34
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 35
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 36
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 37
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 38
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 39
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 40
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 41
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 42
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 43
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 44
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 45
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 46
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 47
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 48
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 49
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 50
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 51
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 52
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 53
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 54
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 55
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 56
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 57
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 58
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 59
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 60
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 61
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 62
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 63
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 64
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 65
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 66
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 67
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 68
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 69
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 70
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 71
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 72
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 73
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 74
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 75
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 76
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 77
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 78
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 79
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 80
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 81
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 82
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 83
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 84
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 85
Organizarea și Exercitarea Profesiei de Avocat - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si Exercitarea Profesiei de Avocat.pdf

Alții au mai descărcat și

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Statutul epistemologic al criminologiei

STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL CRIMINOLOGIEI 1. Caracterizare Problema locului criminologiei în sistemul ştiinţelor a reprezentat, uneori, un subiect...

Organizarea profesiilor juridice liberale - Structurile organizatorice ale avocaturii

1. Scurt Istoric Nicolae Iorga a folosit încă din perioada interbelică următorul motto : “Dreptatea e ca sănătatea lumii.” Subliniind prin acesta...

Formele de Răspundere ale Notarului Public

1.Precizări prealabile Legislaţia în vigoare conţine prevederi detaliate cu privire la răspunderea disciplinară a notarului public. Ea cuprinde şi...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Sistemul asigurărilor de șomaj

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte modificările și completarea legii nr. 6/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și...

Darea și Luarea de Mită

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE I.1 Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie...

Drepturile Omului

ARGUMENT Înscriindu-se în filozofia ,, dreptul natural şi al ginţilor” şi stând la baza teoriei “contractului social “ al lui Jean –Jacques...

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Contractul de asistență juridică

NOTIUNI GENERALE PRIVIND STATUTUL AVOCATULUI Dreptul la aparare este un drept fundamental constitutional garantat oricarei persoane fizice sau...

Ai nevoie de altceva?