Organizații și relații internaționale

Curs
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 18861
Mărime: 488.13KB (arhivat)
Publicat de: Fiona Buzatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Bujdoiu
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Facultatea de Drept şi Sociologie Program de studii DREPT FRECVENŢĂ REDUSĂ

Cuprins

 1. Unitatea de învăţare nr.1
 2. pag. 3
 3. Introducere
 4. Unitatea de învăţare nr.2
 5. pag. 5
 6. Organizatii internationale . Istoric
 7. Unitatea de învăţare nr.3
 8. pag. 8
 9. Personalitatea juridica a organizatiilor internationale
 10. Unitatea de învăţare nr.4
 11. pag. 12
 12. Constituirea organizatiilor internationale
 13. Unitatea de învăţare nr.5
 14. pag. 15
 15. Participarea la activitatile organizatiilor internationale
 16. Unitatea de învăţare nr.6
 17. pag. 18
 18. Structura organizatiilor internationale
 19. Unitatea de învăţare nr.7
 20. pag.23
 21. Functionarea organizatiilor internationale
 22. Unitatea de învăţare nr.8
 23. pag.27
 24. Mijloacele financiare ale organizatiilor internationale
 25. Unitatea de învăţare nr.9
 26. pag.29
 27. Organizatia Natiunilor Unite
 28. Unitatea de învăţare nr.10
 29. pag.36
 30. NATO

Extras din curs

Unitatea de învăţare nr.1

INTRODUCERE

OBIECTIVELE CURSULUI

Cunoaşterea şi aprofundarea conceptelor generale privind organizatiile si relatiile internationale, familiarizarea studenţilor cu elementele esenţiale ale dreptului internaţional privat prezintă o deosebită importanţă atât în plan teoretic cât şi practic.

Explicaţiile teoretice privind ştiinţa dreptului internaţional privat particularizează această ştiinţă în raport cu alte ştiinţe.

Analiza teoretică amănunţită a normelor conflictuale utilizate în care se regăsesc în materia stării şi capacităţii persoanei fizice are o mare importanţă practică deoarece studenţii vor fi capabili să aplice dispoziţiile din acest domeniu la diversitatea situaţiilor ce pot apărea în practică.

Analiza teoretică a normelor conflictuale utilizate în forma, condiţiile de fond şi efectele actelor juridice prezintă aceeaşi importanţă practică.

MOTIVAŢIE CURRICULARĂ

Syllabusul de faţă îşi propune dezvoltarea cunoştinţelor dobândite anterior la materii esenţiale de drept şi aplicarea acestora la specificul acestei materii în deplină corelaţie cu legislaţia în vigoare.

Este un domeniu dedicat, cu activităţi specifice, prevederi corespunzătoare care nu pot decât să întregească cunoştiinţele în domeniu ale studenţilor de la specializarea drept.

SCOPUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unităţile de învăţare au fost alese astfel încât să ajute cursanţii în primul rând să identifice locul şi rolul acestei discipline în categoria disciplinelor de drept. De asemenea printr-o selecţie atentă a tematicii a fost posibilă corelarea cunoştinţele dobândite la alte discipline cu aplicarea practică a instituţiilor acestuia.

Nu în ultimul rând, acest curs vine să aprofundeze noţiuni specifice domeniului, să ofere noţiuni noi care pot fi asimilate, evidenţiate şi puse în valoare în rezolvarea situaţiilor practice pe care le poate rezolva cel care studiază această disciplină.

Cursul se doreşte a fi o aprofundare pertinentă a domeniului, astfel încât acesta să-i ajute pe cursanţi în cariera lor juridică ulterioară.

TEMATICA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare nr.1

Introducere

Unitatea de învăţare nr.2

Organizatii internationale. Istoric

Unitatea de învăţare nr.3

Personalitatea juridica a organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.4

Constituirea organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.5

Participarea la activitatile orgasnizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.6

Structura organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.7

Functionarea organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.8

Mijloacele financiare ale organizatiilor internationale

Unitatea de învăţare nr.9

Organizatia Natiunilor Unite

Unitatea de învăţare nr.10

NATO

BIBLIOGRAFIE

Unitatea de învăţare nr.2

ORGANIZATII INTERNATIONALE. ISTORIC

2.1 OBIECTIVE

- să familiarizeze cursanţii cu organizatiile internationale

- să prezinte condiţiile de fond şi de formă privind crearea organizatiilor internationle

- să dezvolte capacitatea cursanţilor de a identifica notiuni specifice organizatiilor internationale

Organizatii internationale

O Organizaţie Internaţionala este o “asociaţie” statală, reunind deci mai multe state sau nestatală, şi in acest caz reuneşte mai multe personae fizice sau juridice cu naţionalităţi diferite. Prima categorie de asociaţii poarta numele de Organizaţii Internaţionale Interguvernamentale, iar a doua categorie, Organizaţii Internaţionale Neguvernamentale.

Numarul Organizaţiilor Internaţionale Interguvernamentale este mai mic (cca. 400), decât numărul Organizaţiilor Internaţionale Neguvernamentale (cca. 13.000).

Aceste doua categorii de asociaţii acoperă toate domeniile activităţii umane. Prezentul curs se ocupă numai de Organizaţiile Internaţionale Interguvernamentale, de constituirea şi funcţionarea lor.

Constituirea lor este explicată prin necesitatea organizării politice a societaţii internaţionale, ca o reacţie la anarhia care rezultă din conflictele internaţionale. Pe de altă parte unii teoreticieni văd Organizaţiile Internaţionale ca fiind embrionul unui guvern mondial în curs de formare.

ISTORIC

Asocieri statale au fost încă din antichitate – confederaţiile ateniene (Liga de la Delos, 476 înainte de Hristos – prima). Se bazau pe egalitatea între membrii şi libertatea de adeziune.

In anul 1865 a apărut prima Organizaţie Interguvernamentală propriu zisă Uniunea Telegrafică Internaţională – impusă de problematica comunicaţiilor pe fluviile internaţionale.

Până la primul război mondial, Organizaţiile Internaţionale Interguvernamentale au vizat domeniul tehnico – economic. Între cele două războaie mondiale, ia naştere prima organizaţie cu vocaţie universala – Societatea Naţiunilor.

Aceasta a cuprins toate statele suverane existente în acea perioadă, cu excepţia SUA, deşi a fost creată din iniţiativa preşedintelui SUA - Wilson.

In timpul celui de al doilea război mondial şi în perioada ce i-a urmat, au fost create Organizaţia Naţiunilor Unite şi organismele sale specializate.

S – au dezvoltat organizaţiile politice şi economice cu caracter regional şi subregional în Europa, America Latină, Asia, Africa. Ex:

Politice: - NATO (Alianţa Nord Atlantica),

- Pactul de la Varsovia,

- Anzus.

Preview document

Organizații și relații internaționale - Pagina 1
Organizații și relații internaționale - Pagina 2
Organizații și relații internaționale - Pagina 3
Organizații și relații internaționale - Pagina 4
Organizații și relații internaționale - Pagina 5
Organizații și relații internaționale - Pagina 6
Organizații și relații internaționale - Pagina 7
Organizații și relații internaționale - Pagina 8
Organizații și relații internaționale - Pagina 9
Organizații și relații internaționale - Pagina 10
Organizații și relații internaționale - Pagina 11
Organizații și relații internaționale - Pagina 12
Organizații și relații internaționale - Pagina 13
Organizații și relații internaționale - Pagina 14
Organizații și relații internaționale - Pagina 15
Organizații și relații internaționale - Pagina 16
Organizații și relații internaționale - Pagina 17
Organizații și relații internaționale - Pagina 18
Organizații și relații internaționale - Pagina 19
Organizații și relații internaționale - Pagina 20
Organizații și relații internaționale - Pagina 21
Organizații și relații internaționale - Pagina 22
Organizații și relații internaționale - Pagina 23
Organizații și relații internaționale - Pagina 24
Organizații și relații internaționale - Pagina 25
Organizații și relații internaționale - Pagina 26
Organizații și relații internaționale - Pagina 27
Organizații și relații internaționale - Pagina 28
Organizații și relații internaționale - Pagina 29
Organizații și relații internaționale - Pagina 30
Organizații și relații internaționale - Pagina 31
Organizații și relații internaționale - Pagina 32
Organizații și relații internaționale - Pagina 33
Organizații și relații internaționale - Pagina 34
Organizații și relații internaționale - Pagina 35
Organizații și relații internaționale - Pagina 36
Organizații și relații internaționale - Pagina 37
Organizații și relații internaționale - Pagina 38
Organizații și relații internaționale - Pagina 39
Organizații și relații internaționale - Pagina 40
Organizații și relații internaționale - Pagina 41
Organizații și relații internaționale - Pagina 42
Organizații și relații internaționale - Pagina 43
Organizații și relații internaționale - Pagina 44
Organizații și relații internaționale - Pagina 45
Organizații și relații internaționale - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Organizatii si Relatii Internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Tratatul de la Varșovia - tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se doreşte a fi o relatare a unor evenimente relativ recente care şi-au pus amprenta puternic asupra României, şi în...

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Imigranții

CAPITOLUL I. INTEGRAREA IMIGRANȚILOR Secţiunea I CONCEPTUL DE INTEGRARE Conceptul de integrare este folosit ȋn multe discipline academice,...

Statutul Refugiaților în Europa

INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate: Personalitatea juridică internațională - exprimă calitatea de subiect de drept...

Locul, rolul și importanța Organizației Națiunilor Unite în sistemul internațional contemporan

CAPITOLUL I - ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE Secţiunea 1 - Introducere Organizaţiile internaţionale reprezintă elemente relativ noi ale sistemului...

Cooperarea transfrontalieră în cadrul organizațiilor internaționale cu vocație politico-militară

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dezvoltarea societăţii umane contemporane presupune aplicarea diferitelor modele de integrare politică şi economică între...

Te-ar putea interesa și

Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au...

Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană

INTRODUCERE Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru...

Rolul Organizațiilor Internaționale în Păstrarea Sistemului Mondial de Securitate

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I COOPERAREA STATELOR ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE 1.1.1. NECESITATEA COOPERĂRII DINTRE...

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

1. Prezentare generala Dupa ce s-au constatat o serie de progrese in relatiile economice dintre statele europene, la 1 aug. 1975, a fost semnat la...

Statele Unite ale Americii

CAPITOLUL I 1. Introducere În secolul XIX, STATELE UNITE ale AMERICII s-a afirmat ca mare putere agricolă. Tutunul, bumbacul, cerealele,...

Idealismul și Viziunea sa Asupra Moralității în Politica Mondială

I. Definirea idelismului şi concepţia sa asupra moralităţii în relaţiile internaţionale Idealismul în ştiinţa contemporană a relaţiilor...

Depozitarul Central

1. Istoric depozitarul central Infiintarea Depozitarului Central a reprezentat o conditie esentiala pentru operarea eficienta si cu costuri reduse...

Raport de țară - Austria

Introducere Am ales Austria datorita faptului ca am fost interesate de tarile dezvoltate din Uniunea Europeana, tari care au un trecut si o...

Ai nevoie de altceva?