Organizații și relații internaționale

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 16988
Mărime: 83.14KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
documentul contine notele de curs de la disciplina Organizatii si relatii internationale, drept, an I, sem II

Extras din curs

Curs 1

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE. CURS INTRODUCTIV-INTRODUCERE

Organizaţia internaţională este o asociere statală (reunind mai multe state) sau nestatală (reunind mai multe persoane fizice şi juridice având cetăţenii, respectiv naţionalităţi diferite).

Prima categorie de asocieri poartă denumirea de organizaţii internaţionale interguvernamentale, iar a doua categorie denumirea de organizaţii internaţionale neguvernamentale.

Categoria organizaţiilor internaţionale neguvernamentale este mult mai numeroasă decât cea a organizaţiilor interguvernamentale, însă ambele sunt importante întrucât acoperă întreaga arie a preocupărilor umane, contribuind la soluţionarea problemelor.

Constituirea organizaţiilor este explicată prin necesitatea organizării politice a societăţii internaţionale ca o reacţie la anarhia care rezultă din conflictele internaţionale. Totuşi, activitatea organizaţiilor internaţionale interguvernamentale a cunoscut şi critici, teoreticienii văzând în acestea embrionul unui guvern mondial.

Scurt istoric

Asocieri statale au existat încă din Antichitate, spre exemplu confederaţiile ateniene, dintre care cea mai cunoscută a fost Liga de la Delos constituită în anul 476 î. Hr. Aceste asocieri aveau scop militar şi economic şi se bazau pe egalitatea între membri şi libertatea de adeziune. Dar, abia în anul 1865 a apărut prima organizaţie internaţională interguvernamentală propriu-zisă şi anume Uniunea Telegrafică Internaţională impusă de problematica comunicaţiilor pe fluviile internaţionale.

Până la primul Război Mondial, organizaţiile internaţionale interguvernamentale au vizat domeniul tehnico-economic şi la încheierea conflagraţiei mondiale a fost constituită prima organizaţie politică cu vocaţie universală şi anume Societatea sau Liga Naţiunilor. Liga Naţiunilor a cuprins toate statele suverane existente în acea perioadă, cu excepţia SUA întrucât Congresul american s-a opus aderării.

După cel de-al doilea Război Mondial a fost constituită Organizaţia Naţiunilor Unite, ca şi continuatoare a Societăţii Naţiunilor şi de atunci numărul organizaţiilor internaţionale interguvernamentale a crescut în mod constant ajungând la câteva sute (în jur de 400).

S-au dezvoltat organizaţii politice şi economice cu caracter regional şi subregional pentru protejarea intereselor specifice ale statelor, spre exemplu organizaţii politice: Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Pactul de la Varşovia; organizaţii economice: Comunitatea Economică Europeană, CAER- Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

Factorii care au determinat apariţia organizaţiilor internaţionale

1. Constituirea organizaţiilor internaţionale a fost determinată în primul rând de necesitatea prevenirii războiului şi de necesitatea stabilirii unor reguli de purtare a războiului. Acesta a fost şi scopul constituirii O.N.U.

2. Revoluţia industrială şi descoperirile din domeniul ştiinţei au favorizat cooperarea interstatală. Domenii prioritare au fost comerţul, transferul de tehnologie şi dezvoltarea regională. Cel mai important mecanism pentru promovarea şi reglementarea comerţului internaţional a fost Acordul General pentru Tarife şi Comerţ constituit în anul 1947.

Principiile acestuia au fost preluate de Organizaţia Mondială a Comerţului constituită în 1995. După cel de-al doilea Război Mondial, în 1945, au fost constituite 2 mari organizaţii financiare care joacă şi astăzi un rol important. Este vorba despre Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

3. Societatea internaţională s-a confruntat cu probleme noi pentru rezolvarea cărora statele au fost nevoite să coopereze; exemple: creşterea populaţiei, pauperizarea (sărăcia), deteriorarea mediului, epuizarea resurselor naturale, utilizarea spaţiului cosmic.

Rolul organizaţiilor internaţionale

Actorii principali în cadrul relaţiilor internaţionale sunt statele şi organizaţiile internaţionale interguvernamentale. Alături de aceştia îşi desfăşoară activitatea şi organizaţiile internaţionale neguvernamentale, corporaţiile transnaţionale, mişcările de eliberare naţională şi în anumite limite persoanele fizice.

Principalul rol al organizaţiilor internaţionale interguvernamentale este acela de a asigura cadrul şi mijloacele cooperării între state, în domenii de interes comun. Aceste organizaţii se bazează pe principiul egalităţii şi pe cel al cooperării voluntare.

Definiţia şi caracteristicile organizaţiilor internaţionale

O posibilă definiţie dată de unul din raportorii Comisiei de drept internaţional a O.N.U. ar fi următoarea: Organizaţiile internaţionale sunt asocieri de state constituite prin tratat, înzestrate cu Constituţie şi organe proprii, având o personalitate juridică distinctă de cea a statelor membre.

Caracteristicile organizaţiilor internaţionale:

- sunt asocieri la care trebuie să participe în calitate de părţi contractante statele care sunt reprezentate de delegaţii guvernamentale;

- asocierea se realizează în temeiul acordului de voinţă al statelor materializat într-un tratat care poartă denumiri diverse, cum ar fi: acord, convenţie, pact, articole de înţelegere, statut, cartă etc.

Aceste două elemente disting organizaţiile internaţionale interguvernamentale de cele neguvernamentale.

- asocierea presupune urmărirea unor scopuri, îndeplinirea unor obiective de interes comun: asistenţă tehnică, menţinerea păcii, cooperare economică;

- organizaţiile internaţionale interguvernamentale au o structură instituţională proprie, adică un număr de organe prin care îşi desfăşoară activitatea potrivit tratatului;

- organizaţiile internaţionale interguvernamentale se constituie şi funcţionează potrivit regulilor şi principiilor dreptului internaţional public;

- organizaţiile internaţionale interguvernamentale au o personalitate juridică proprie distinctă de cea a statelor membre, adică au drepturi, dar şi obligaţii în raport cu statele membre şi pot interacţiona în plan internaţional cu alte subiecte de drept internaţional public.

Preview document

Organizații și relații internaționale - Pagina 1
Organizații și relații internaționale - Pagina 2
Organizații și relații internaționale - Pagina 3
Organizații și relații internaționale - Pagina 4
Organizații și relații internaționale - Pagina 5
Organizații și relații internaționale - Pagina 6
Organizații și relații internaționale - Pagina 7
Organizații și relații internaționale - Pagina 8
Organizații și relații internaționale - Pagina 9
Organizații și relații internaționale - Pagina 10
Organizații și relații internaționale - Pagina 11
Organizații și relații internaționale - Pagina 12
Organizații și relații internaționale - Pagina 13
Organizații și relații internaționale - Pagina 14
Organizații și relații internaționale - Pagina 15
Organizații și relații internaționale - Pagina 16
Organizații și relații internaționale - Pagina 17
Organizații și relații internaționale - Pagina 18
Organizații și relații internaționale - Pagina 19
Organizații și relații internaționale - Pagina 20
Organizații și relații internaționale - Pagina 21
Organizații și relații internaționale - Pagina 22
Organizații și relații internaționale - Pagina 23
Organizații și relații internaționale - Pagina 24
Organizații și relații internaționale - Pagina 25
Organizații și relații internaționale - Pagina 26
Organizații și relații internaționale - Pagina 27
Organizații și relații internaționale - Pagina 28
Organizații și relații internaționale - Pagina 29
Organizații și relații internaționale - Pagina 30
Organizații și relații internaționale - Pagina 31
Organizații și relații internaționale - Pagina 32
Organizații și relații internaționale - Pagina 33
Organizații și relații internaționale - Pagina 34
Organizații și relații internaționale - Pagina 35
Organizații și relații internaționale - Pagina 36
Organizații și relații internaționale - Pagina 37
Organizații și relații internaționale - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • ori1.doc
 • ori10.doc
 • ori2.doc
 • ori3.doc
 • ori4.doc
 • ori5.doc
 • ori6.doc
 • ori7.doc
 • ori8.doc
 • ori9.doc
 • sub ex ori.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Curtea Constituțională

Potrivit dispozitiilor constitutionale tratatele internationale privind protectia drepturilor omului ratificate de statul român fac parte din...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Alegerea șefului statului în statele UE

Introducere Instituția șefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorități politice, ea apărând odată cu statul și cunoscând o...

Tratatul de la Lisabona

CAPITOLUL I Istoria Uniunii Europene 1. Considerţii introductive Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea...

Controlul constituționalității legilor - prezentare comparată între modelul american și cel european

1.Apariţia controlului constituţionalităţii legilor în SUA şi Europa Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia...

Modelul european de justiție constituțională

Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia dintre guvernanţi şi guvernaţi se înclină în favoarea celor din urmă, când...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Te-ar putea interesa și

Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au...

Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană

INTRODUCERE Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru...

Rolul Organizațiilor Internaționale în Păstrarea Sistemului Mondial de Securitate

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I COOPERAREA STATELOR ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE 1.1.1. NECESITATEA COOPERĂRII DINTRE...

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

1. Prezentare generala Dupa ce s-au constatat o serie de progrese in relatiile economice dintre statele europene, la 1 aug. 1975, a fost semnat la...

Statele Unite ale Americii

CAPITOLUL I 1. Introducere În secolul XIX, STATELE UNITE ale AMERICII s-a afirmat ca mare putere agricolă. Tutunul, bumbacul, cerealele,...

Idealismul și Viziunea sa Asupra Moralității în Politica Mondială

I. Definirea idelismului şi concepţia sa asupra moralităţii în relaţiile internaţionale Idealismul în ştiinţa contemporană a relaţiilor...

Depozitarul Central

1. Istoric depozitarul central Infiintarea Depozitarului Central a reprezentat o conditie esentiala pentru operarea eficienta si cu costuri reduse...

Raport de țară - Austria

Introducere Am ales Austria datorita faptului ca am fost interesate de tarile dezvoltate din Uniunea Europeana, tari care au un trecut si o...

Ai nevoie de altceva?