Ecologie

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14556
Mărime: 116.60KB (arhivat)
Publicat de: Olivia Jana Bunea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

-Definiții I

- ştiinţă de sine stătătoare a aparut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

- Primul care a subliniat existenţa principiului interacţiunii în lumea vie a fost Charles Darwin, care în lucrarea ,,Originea speciilor,, din 1859 introduce şi explică conceptul de ,,luptă pentru existenţă

- Termenul de ecologie (gr. oikos – casă, loc de trai; logos – ştiinţă) a fost utilizat pentru prima dată de zoologul Ernst Haeckel.

- ştiinţă biologică de sinteză ce studiază conexiunile ce apar între organisme şi mediul lor de viaţă (abiotici şi biotici), precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populaţii, biocenoze) şi a sistemelor mixte (ecosisteme)

- studiază legile interacţiunii organismelor cu mediul lor de viaţă. Aceasta presupune: studierea condiţiilor de viaţă ale plantelor şi animalelor, a relaţiilor dintre vieţuitoare, dintre acestea şi mediu, precum şi dintre om şi natură.

-Definitii

-E Odum – 1971- ,, Ecologia studiază nivelurile de organizare superioare celui individual și anume – populații,biocenoze, ecosisteme și biosfera.,,

-DEX -ECOLOGÍE s.f. Știință care se ocupă cu studiul interacțiunii dintre organisme și mediul lor de viață

-Direcții de cercetare în ecologie

-Autecologia (gr. auto-însuşi; ecologia) studiază raporturile unor indivizi dintr-o specie anumită cu mediul lor de viaţă, propunându-şi cuantificarea acţiunii factorilor ecologici la acest nivel.

-Demecologia (gr. demos-popor, mulţime; ecologia) cercetează aspectele interrelaţiilor dintre indivizii aceleiaşi populaţii şi ale raporturilor populaţiilor ca sisteme biologice unitare cu factorii ecologici.

-Sinecologia (gr. sin-împreună; ecologia) studiază raporturile dintre indivizii şi populaţiile aparţinând aceleiaşi biocenoze, cu mediul lor precum şi raporturile dintre biocenoze în cadrul biosferei.

- capabilă să furnizeze premisele prognozării fenomenelor ecologice şi soluţii privind îmbunătăţirea activităţii umane.

Autecologia şi demecologia pot dispune de problematici şi metodologii diferite în funcţie de regnul studiat (ecologia vegetală sau animală), sinecologică are caracter exhaustiv.

-Contribuția oamenilor de știință români la dezvoltarea ecologiei I

-Grigore Antipa (1912,1936) – studiază sub aspect ecologic,teoretic și practic lunca inundabilă a Dunării, Delta și zona Mării Negre- punând bazele conceptului de bioproductivitate și imprimă un sens modern noțiunii de biocenoză. Cercetarile stau la baza organizării pisciculturii moderne

-Emil Racoviță (1905,1926) – crează biospeologia ca știință a interrelațiilor dintre organismele mediului cavernicol și aduce contribuții semnificative la definirea unor concepte - echilibrul biologic, monument al naturii.

-I Prodan,Al Borza (1922,1928)- studiul covorului vegetal din Transilvania

-Gh.Ionescu-Șișeti (1947)- în ,,Agrotehnica,, tratează despre factorii de vegetație indicând plantele cele mai potrivite pentru a fi cultivate în regiunile secetoase ,,,, cele care au un consum mic de apă sau care sunt astfel organizate încât rabdă perioadele lungi de secetă

-Bogdan Strungen (1965)- primul curs de ecologie generală ,printre primele în Europa

-N Botnariuc ( 1978) – studiază ecosisteme naturale montane

-C Chiriță (1974) – tratate de ecologie ,, Ecopedologie cu baze de pedologie generală,,

-Contribuția oamenilor de știință români la dezvoltarea ecologiei II

-Ecopedologia –încadrarea solului în complexul fizico-geografic și ecologic numit stațiune (forestieră,agricolă) căruia i se adaugă integrarea solului în unitatea funcțională a biosferei, în ecosistem.

-Gherasim Constantinescu

- 1968- ,, Relations entre ecosystemes et productivite de vigne,,

- 1978 – Simpozionul Internațional de Ecologie Viticolă (pezidat M Oșlobeanu)

-N Doniță (1977) -,, Ecologie forestieră,,

-N Zamfirescu ( 1977) –,, Bazele biologice ale producției vegetale,,

-I Puia, V Soran – definesc conceptul de ecosistem agricol –agroecosistem- ca obiect și arie de preocupări a ecologiei agricole

Ecologia este introdusă in anul 1962 în învățământul universitar românesc la facultățile de biologie și apoi la alte facultăți cu profil înrudit. Ulterior devine obiect de studiu în învățământul liceal și gimnazial.

Astfel România se situează printre primele țări din lume în ceea ce privește învățământul ecologic

-Relațiile ecologiei cu alte științe

-discipline biologice de bază (morfologia, embriologia, fiziologia, etologia, genetica etc.) extinzându-se în toate

-disciplinele sistematice(bacteriologia, micologia, entomologia,ornitologia etc.); rezultatele se completează creând noi valenţe pentru fiecare dintre ele.

- ştiinţe ale naturii ce studiază felul şi repartiţia factorilor ecologici de pe glob, ca: geografia, fizica, meteorologia, pedologia, geochimia etc.

-numeroase domenii de activitate umană şi numeroase discipline tehnologice furnizează ecologiei tematici noi de cercetare, ceea ce a determinat dezvoltarea unor ramuri noi de ecologie aplicată: ecologie agricolă, ecologia forestieră, ecologia urbană (ekistica), ecologia mediului ambiant, ecologia resurselor naturale

-în ecologie se folosesc multe metode împrumutate din alte discipline: metode matematice, metode fiziologice, metode geologice.

-Ecologia in viitor

-Sub imboldul unor raţiuni economice sau ecologice au fost elaborate în ultimul timp studii globale şi regionale de mare complexitate; pe plan conceptual aceste studii au avut drept consecinţă iniţierea şi răspândirea a două idei de bază ale ecologiei:

- Pământul este un sistem închis, cu dimensiuni şi resurse materiale limitate, asemănător unei nave cosmice unice în universul observabil;

-Cu toată emanciparea sa de ordin material şi spiritual, omul rămâne din punct de vedere biologic un component al biosferei şi nu stăpân al acesteia.

Preview document

Ecologie - Pagina 1
Ecologie - Pagina 2
Ecologie - Pagina 3
Ecologie - Pagina 4
Ecologie - Pagina 5
Ecologie - Pagina 6
Ecologie - Pagina 7
Ecologie - Pagina 8
Ecologie - Pagina 9
Ecologie - Pagina 10
Ecologie - Pagina 11
Ecologie - Pagina 12
Ecologie - Pagina 13
Ecologie - Pagina 14
Ecologie - Pagina 15
Ecologie - Pagina 16
Ecologie - Pagina 17
Ecologie - Pagina 18
Ecologie - Pagina 19
Ecologie - Pagina 20
Ecologie - Pagina 21
Ecologie - Pagina 22
Ecologie - Pagina 23
Ecologie - Pagina 24
Ecologie - Pagina 25
Ecologie - Pagina 26
Ecologie - Pagina 27
Ecologie - Pagina 28
Ecologie - Pagina 29
Ecologie - Pagina 30
Ecologie - Pagina 31
Ecologie - Pagina 32
Ecologie - Pagina 33
Ecologie - Pagina 34
Ecologie - Pagina 35
Ecologie - Pagina 36
Ecologie - Pagina 37
Ecologie - Pagina 38
Ecologie - Pagina 39
Ecologie - Pagina 40
Ecologie - Pagina 41
Ecologie - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Ecologie.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte de educație ecologică în Județul Bistrița Năsăud

INTRODUCERE De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Metode de reducere a poluării sonore

1. INTRODUCERE Poluarea mediului ambiant, care-și întinde amenințarea asupra întregii planete, ajuns la un punct în care atacă dezlănțuit omul și...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Biosfera

I Viaţa sub diverse forme de organizare poate exista în diferite împrejurări. Acea parte a globului pământesc (litosfera, hidrosfera şi atmosfera)...

Biocenoză

1.CE ESTE BIOCENOZA? „Biocenoza provine din limba greacă (bios-viață si koinosis-a împărți) și reprezintă un stadiu supraindividual de organizare...

Elemente de Ecologie

1. Definirea si evolutia ecologiei 1.1.Definirea ecologiei Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der...

Reciclarea deșeurilor

„ Nimic nu se pierde , nimic nu se câştigă , totul se transformă „ ( Lavoisier ) Reciclarea deşeurilor ( prin deşeu se înţelege orice obiect care...

Te-ar putea interesa și

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Evaluarea amprentei ecologice a consumului de alimente în municipiul Râmnicu Vâlcea

INTRODUCERE În introducerea lucrării de faţă s-a urmărit prezentarea scopului acestui studiu şi a importanţei temei alese, a motivării structurii...

Evoluția și perspectiva pieței produselor agroalimentare ecologice în România

INTRODUCERE Dacă ar fi sa definim agricultura ecologică în cel mai simplu mod, aceasta ar fi agricultura care furnizează consumatorilor alimente...

Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice

INTRODUCERE - Material şi metode de cercetare Lucrarea de faţă reprezintă studiul motivaţiilor de cumpărare a produselor ecologice pe un eşantion...

Practicarea Pomiculturii Ecologice în Fermele Agroturistice

Capitolul-I. INTRODUCERE ÎN CULTURA ECOLOGICĂ 1.1Agricultura ecologică reprezintă ansamblul de măsuri și metode ce contribuie la realizarea unei...

Produse Ecologice

Motto: "Alimentele trebuie să fie medicamentele voastre şi medicamentele voastre să fie alimentele". – Hipocrate Introducere Produsele...

Tehnologia de Obținere a Zahărului din Culturi Ecologice de Sfeclă de Zahăr

I. TEHNOLOGIA ŞI TEHNICA ECOLOGICĂ În sens mai larg, în concepţia lui Mitsh W.J. şi Jorgensen S.E. (1989) tehnologia economică reprezintă...

Ai nevoie de altceva?