Elemente de Ecologie

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 155 în total
Cuvinte : 60738
Mărime: 1008.85KB (arhivat)
Publicat de: Salomea Rotariu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. ing. Andrei Ciolac
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati Curs universitar

Extras din curs

1. Definirea si evolutia ecologiei

1.1.Definirea ecologiei

Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der Organismen” unde apare pentru prima data termenul ecologie care din punct de vedere etimolgic are la origine cuvintele din limba greaca oikos si logos cu semnificatiile: oikos = casa, gospodarie, economie; logos = stiinta.

Ecologia are aceeasi radacina etimologica de la care porneste si economia ceea ce implica ideea de studiu a modului în care se manifesta „economia naturii”.

Conceputa ca un domeniu nou al stiintei, un instrument capabil sa aduca un aport suplimentar în aprofundarea teoriei darwiniste care avea drept subiect al studiului indivizii biologici, ecologia a fost definita la acel moment ca reprezentând „studiul relatiilor complexe, directe sau indirecte, cuprinse în notiunea darwiniana a luptei pentru existenta”.

Ecologia este în general înteleasa ca fiind stiinta care se ocupa cu studiul relatiilor plantelor si animalelor studiate în contextul mediului lor fizic (abiotic) si biologic (biotic) de viata. Exista mai multe încercari de a defini cât mai precis obiectul de studiu al ecologiei, fiecare dintre acestea purtând amprenta autorilor, reputati cercetatori în domeniu, precum si a modului de abordare a problematicii ecologice.

Spre exemplu, Sacchi si Testard (1971) afirma ca „ecologia este disciplina biologica ce studiaza raporturile între organisme si mediul lor înconjurator”, în timp ce Krebs (1972) prefera sa vada ecologia ca fiind „studiul stiintific al interactiunilor care determina distributia si abundenta organismelor”.

Pe masura ce teoria sistemelor a fost din ce în ce mai utilizata si aplicata studiul sistemelor vii supraindividuale, definirea ecologiei devine mai coerenta. Odum (1975) considera ca ecologia studiaza nivelurile de organizare a materiei vii superioare nivelului individul, la fel ca Stugren (1975) care afirma ca ecologia este „stiinta interactiunilor în sistemele supraindividuale”.

O definitie completa si apropiata de spiritul „sistemic” de abordare a studiilor în acest domeniu este publicata în România de Botnariuc si Vadineanu (1982), care considera ca ecologia studiaza „sistemele supraindividuale de organizare a materiei vii (populatii, biocenoze, biosfera) integrate în mediul lor abiotic”.

Desi a debutat ca o disciplina pur biologica, ecologia a capatat pe parcursul evolutiei sale un pronuntat caracter interdisciplinar datorita necesitatii studiului sistemelor biologice în mediul lor fizico-chimic. De aceea în studiile ecologice se utilizeaza frecvent metode, concepte si notiuni specifice altor domenii stiintifice cum sunt: climatologia, hidrologia, oceanografia, geologia, fizica, chimia, statistica matematica, cibernetica etc.

Interesul crescând al publicului larg si îngrijorarea manifestata pentru problematica legata de sanatatea mediului si diversele programe derulate în acest sens au condus uneori la confuzii între conceptul de mediu sau stiinta mediului si ecologie.

Trebuie sa remarcam faptul ca ecologia este o disciplina stiintifica cu un domeniu distinct de activitate, care este implicata de asemenea si în studiul sau întelegerea unor probleme legate de mediu, dar nu este exclusiv o „stiinta a mediului”.

1.2. Evolutia ecologiei

Ecologia moderna începe, într-o anumita masura, cu Charles Darwin care îndezvoltarea teoriei sale a evolutiei leaga adaptarea organismelor la mediul lor de viata de procesul selectiei naturale. De asemenea, o contributie importanta în conturarea ecologiei au avut-o biologii (de exemplu, Alexander von Humboldt) preocupati de geografia plantelor (geobotanica), de modul în care s-a realizat distributia plantelor pe glob.

Considerat fondatorul sistematicii moderne, Carl von Linné aduce, de asemenea, contributii interesante sub aspect ecologic în lucrarea „Istoria plantelor”(1750) publicata chiar mai îninte de aparitia si definirea termenului „ecologie”, prin observatiile fenologiei (studiul fazelor de dezvoltare) si distributiei geografice a plantelor.

Goerges Louis Leclerc du Buffon observa în „tratatele” de istorie a mamiferelor si pasarilor legaturi existente între morfologia si anatomia animalelor si mediul înconjurator.

Desi Haeckel ramâne în istoria ecologiei, el nu realizeaza totusi studii ecologice în adevaratul sens al cuvântului. „Scoala haeckeliana” a condus însa la dezvoltarea interesului pentru problematica ecologica. Un distins discipol al lui Haeckel a fost savantul român Grigore Antipa, care are importante contributii în elaborarea strategiei de exploatare rationala a zonelor umede din România si în special a Deltei Dunarii, mai ales sub aspect piscicol. Modelele sale de strategie privind exploatarea durabila a resurselor au fost aplicate cu succes în diverse zone geografice ale lumii: lunca fluviului Illinois(USA), bazinele fluviilor Rhin si Volga.

Cu toate ca nu a existat o reala dezvoltare etapizata a ecologiei ca stiinta, se pot remarca anumite perioade de timp, caracterizate prin preocupari, succese si abordari specifice ale studiilor ecologice, începând cu momentul aparitiei sale.

Conturarea ecologiei ca disciplina stiintifica poate fi încadrata în perioada de timp 1886 – 1911, jalonata de momentul în care Haeckel a formulat prima definitie a ecologiei si, respectiv, anul aparitiei lucrarii lui V. Shelford cu referire la „legea tolerantei”.

În aceasta etapa sunt de semnalat câteva „evenimente” importante pentru viitorul ecologiei:

- Karl Möbius (1877) formuleaza ideea ca organismele nu pot trai independent, ci formeaza „comunitati”, denumite mai târziu si „biocenoze”.

- F.A. Forel descopera stratificatia termica a apei si implicatiile acestui fenomen pentru viata în mediul acvatic.

- F.E. Clemens introduce notiune de „habitat”.

- E. Warming utilizeaza pentru prima data conceptul de comunitate în studiul ecologic al plantelor.

Acest relativ scurt interval de timp este caracterizat prin realizarea unor studii referitoare la specii cercetate în anumite conditii de viata, la studiul unor conditii de mediu particulare. Este important sa mentionam ca apar si primele idei de natura integrativa, ceea ce permite conturarea primelor concepte si metode care vor deveni fundamentale în studiul sistemelor ecologice.

Ecologia trofica este caracteristica unei perioade de timp cuprinsa conventional între anii 1911 si 1940 când Ch. Juday publica o lucrare referitoare la energetica lacurilor. Desi fundamentata în perioada interbelica, ecologia trofica este înca, în esenta, ei o conceptie actuala. Principalele repere ale acestei etape sunt urmatoarele:

- Ch. Elton (1927) pune bazele ecologie trofice prin publicarea volumului „Ecologia animala”. Se remarca modul de structurare a ecosistemelor mai ales în functie de relatiile de hranire dintre organisme.

- Se definesc conceptele si metodologiile de studiu ale ecologiei si se încearca explicarea distributiei geografice a animalelor prin intermediul studiilor fiziologice.

- Studiul reglajelor numerice ale populatiei utilizeaza legi ale fizicii si se elaboreaza conceptul de „rezistenta a mediului”.

- A.G. Tansley (1935) defineste notiune de „ecosistem”, prin care întelege unitatea sistemica formata din biocenoza si mediul ei abiotic (biotop)

Preview document

Elemente de Ecologie - Pagina 1
Elemente de Ecologie - Pagina 2
Elemente de Ecologie - Pagina 3
Elemente de Ecologie - Pagina 4
Elemente de Ecologie - Pagina 5
Elemente de Ecologie - Pagina 6
Elemente de Ecologie - Pagina 7
Elemente de Ecologie - Pagina 8
Elemente de Ecologie - Pagina 9
Elemente de Ecologie - Pagina 10
Elemente de Ecologie - Pagina 11
Elemente de Ecologie - Pagina 12
Elemente de Ecologie - Pagina 13
Elemente de Ecologie - Pagina 14
Elemente de Ecologie - Pagina 15
Elemente de Ecologie - Pagina 16
Elemente de Ecologie - Pagina 17
Elemente de Ecologie - Pagina 18
Elemente de Ecologie - Pagina 19
Elemente de Ecologie - Pagina 20
Elemente de Ecologie - Pagina 21
Elemente de Ecologie - Pagina 22
Elemente de Ecologie - Pagina 23
Elemente de Ecologie - Pagina 24
Elemente de Ecologie - Pagina 25
Elemente de Ecologie - Pagina 26
Elemente de Ecologie - Pagina 27
Elemente de Ecologie - Pagina 28
Elemente de Ecologie - Pagina 29
Elemente de Ecologie - Pagina 30
Elemente de Ecologie - Pagina 31
Elemente de Ecologie - Pagina 32
Elemente de Ecologie - Pagina 33
Elemente de Ecologie - Pagina 34
Elemente de Ecologie - Pagina 35
Elemente de Ecologie - Pagina 36
Elemente de Ecologie - Pagina 37
Elemente de Ecologie - Pagina 38
Elemente de Ecologie - Pagina 39
Elemente de Ecologie - Pagina 40
Elemente de Ecologie - Pagina 41
Elemente de Ecologie - Pagina 42
Elemente de Ecologie - Pagina 43
Elemente de Ecologie - Pagina 44
Elemente de Ecologie - Pagina 45
Elemente de Ecologie - Pagina 46
Elemente de Ecologie - Pagina 47
Elemente de Ecologie - Pagina 48
Elemente de Ecologie - Pagina 49
Elemente de Ecologie - Pagina 50
Elemente de Ecologie - Pagina 51
Elemente de Ecologie - Pagina 52
Elemente de Ecologie - Pagina 53
Elemente de Ecologie - Pagina 54
Elemente de Ecologie - Pagina 55
Elemente de Ecologie - Pagina 56
Elemente de Ecologie - Pagina 57
Elemente de Ecologie - Pagina 58
Elemente de Ecologie - Pagina 59
Elemente de Ecologie - Pagina 60
Elemente de Ecologie - Pagina 61
Elemente de Ecologie - Pagina 62
Elemente de Ecologie - Pagina 63
Elemente de Ecologie - Pagina 64
Elemente de Ecologie - Pagina 65
Elemente de Ecologie - Pagina 66
Elemente de Ecologie - Pagina 67
Elemente de Ecologie - Pagina 68
Elemente de Ecologie - Pagina 69
Elemente de Ecologie - Pagina 70
Elemente de Ecologie - Pagina 71
Elemente de Ecologie - Pagina 72
Elemente de Ecologie - Pagina 73
Elemente de Ecologie - Pagina 74
Elemente de Ecologie - Pagina 75
Elemente de Ecologie - Pagina 76
Elemente de Ecologie - Pagina 77
Elemente de Ecologie - Pagina 78
Elemente de Ecologie - Pagina 79
Elemente de Ecologie - Pagina 80
Elemente de Ecologie - Pagina 81
Elemente de Ecologie - Pagina 82
Elemente de Ecologie - Pagina 83
Elemente de Ecologie - Pagina 84
Elemente de Ecologie - Pagina 85
Elemente de Ecologie - Pagina 86
Elemente de Ecologie - Pagina 87
Elemente de Ecologie - Pagina 88
Elemente de Ecologie - Pagina 89
Elemente de Ecologie - Pagina 90
Elemente de Ecologie - Pagina 91
Elemente de Ecologie - Pagina 92
Elemente de Ecologie - Pagina 93
Elemente de Ecologie - Pagina 94
Elemente de Ecologie - Pagina 95
Elemente de Ecologie - Pagina 96
Elemente de Ecologie - Pagina 97
Elemente de Ecologie - Pagina 98
Elemente de Ecologie - Pagina 99
Elemente de Ecologie - Pagina 100
Elemente de Ecologie - Pagina 101
Elemente de Ecologie - Pagina 102
Elemente de Ecologie - Pagina 103
Elemente de Ecologie - Pagina 104
Elemente de Ecologie - Pagina 105
Elemente de Ecologie - Pagina 106
Elemente de Ecologie - Pagina 107
Elemente de Ecologie - Pagina 108
Elemente de Ecologie - Pagina 109
Elemente de Ecologie - Pagina 110
Elemente de Ecologie - Pagina 111
Elemente de Ecologie - Pagina 112
Elemente de Ecologie - Pagina 113
Elemente de Ecologie - Pagina 114
Elemente de Ecologie - Pagina 115
Elemente de Ecologie - Pagina 116
Elemente de Ecologie - Pagina 117
Elemente de Ecologie - Pagina 118
Elemente de Ecologie - Pagina 119
Elemente de Ecologie - Pagina 120
Elemente de Ecologie - Pagina 121
Elemente de Ecologie - Pagina 122
Elemente de Ecologie - Pagina 123
Elemente de Ecologie - Pagina 124
Elemente de Ecologie - Pagina 125
Elemente de Ecologie - Pagina 126
Elemente de Ecologie - Pagina 127
Elemente de Ecologie - Pagina 128
Elemente de Ecologie - Pagina 129
Elemente de Ecologie - Pagina 130
Elemente de Ecologie - Pagina 131
Elemente de Ecologie - Pagina 132
Elemente de Ecologie - Pagina 133
Elemente de Ecologie - Pagina 134
Elemente de Ecologie - Pagina 135
Elemente de Ecologie - Pagina 136
Elemente de Ecologie - Pagina 137
Elemente de Ecologie - Pagina 138
Elemente de Ecologie - Pagina 139
Elemente de Ecologie - Pagina 140
Elemente de Ecologie - Pagina 141
Elemente de Ecologie - Pagina 142
Elemente de Ecologie - Pagina 143
Elemente de Ecologie - Pagina 144
Elemente de Ecologie - Pagina 145
Elemente de Ecologie - Pagina 146
Elemente de Ecologie - Pagina 147
Elemente de Ecologie - Pagina 148
Elemente de Ecologie - Pagina 149
Elemente de Ecologie - Pagina 150
Elemente de Ecologie - Pagina 151
Elemente de Ecologie - Pagina 152
Elemente de Ecologie - Pagina 153
Elemente de Ecologie - Pagina 154
Elemente de Ecologie - Pagina 155

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Ecologie.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Deșeurilor din Mase Plastice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE, SCURT ISTORIC Acum mai bine de o sută de ani, JOHN WESLEY HYATT, cu brevetul de invenţie nr. 105336 din 12 iulie 1870...

Efecte ale încălzirii globale

Efectele asupra atmosferei se manifestă prin creşterea vaporizaţiei, a precipitaţiilor şi a numărului furtunilor.După cum s-a spus mai sus,...

Factorul Demografic și Poluarea Mediului

Factorul demografic si poluarea mediului 1. Introducere În condiţiile epocii actuale, acţiunea necontrolată a omului asupra mediului,...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Silvicultură - stratul arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Ecologie

Ecologia - stiinta sistemelor supraindividuale Termenul "ecologie" a fost introdus în 1866 de catre zoologul german Ernst Haeckel Din punct de...

Te-ar putea interesa și

Impactul activităților antropice din zona Motru-Cariera Lupoaia asupra solului

Introducere În accepţiunea politică, ocrotirea naturii, ca şi protecţia mediului înconjurător considerat în ansamblul său, a devenit o condiţie...

Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1.1. Tema proiectului ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea...

Elemente de Tehnologie Ecologică pentru Întreținerea Plantațiilor Viticole

1. Sisteme de agricultura În ultimele decenii, în literatura de specialitate agronomica abunda termeni ca cei de sistem, ecosistem, sistem...

Studiu de impact - zona campus Constanța

1. SCOPUL LUCRĂRII Lucrarea are ca scop: • analiza tehnică a impactului asupra mediului, execuţiei şi exploatării obiectivelor; • precizarea...

Gestiunea Fosfogipsului la o Unitate de Producere a Acidului Fosforic

Prefaţă Lucrarea “Gestiunea fosfogipsului la o unitate de producere a acidului fosforic” prezintă gestiunea fosfogipsului rezultat din instalaţia...

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului la fabrica de cherestea SC Holzindustrie SA

CAP. 1 Date generale Localizare şi topografie Denumirea proiectului sau profilul de activitate este prelucrarea primară a lemnului. Amplasamentul...

Fabrică de procesare pește și semiconserve - Jurilovca

Cap 1: ROLUL FABRICII 1.1. Scopul realizarii fabricii de procesare peste si semiconserve Fabrica de procesare peşte şi semiconserve din...

Cercetarea și identificarea soluțiilor tehnice utilizate în ospitalitate de hoteluri și restaurante în managementul durabil al apei

REZUMAT Apa este o resursă unică, care satisface nevoile fundamentale ale ființei umane și a ecosistemelor, fiind in același timp un factori de...

Ai nevoie de altceva?