Exergia Sistemelor Ecologice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1400
Mărime: 72.51KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Radu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Radu

Extras din curs

LECŢIA V. Exergia sistemelor ecologice. Definiţie. Exergia şi informaţia. Calculul exergiei reieşind din energia chimică a biomasei

Exergia ( de la greg. ek, ех — nivel înalt, şi ergon — lucru) este lucrul maxim, care poate fi efectuat de sistemul termodinamic la trecerea din starea dată în starea de echilibru cu mediul ambiant. Exergia uneori mai este numită şi capacitatea de lucru a sistemului.

Exergia (Ex) derivă direct din a doua lege a termodinamicii şi poate fi scrisă ca:

Unde U, V, S şi ni (energia internă, volumul, entropia şi numărul de moli) sunt variabile extensive ale sistemului, dar P0, T0 and µi0 (presiunea, temperatura şi potenţialul chimic) sunt variabile intensive ale mediului. Prin dezvoltarea funcţiei U obţinem:

După cum se poate de observat, Ex este o funcţie de variabile intesive. Dacă sistemul are tempoeratura T mai mare decît a mediului ambiant, dar aceeaşi presiune şi potenţial chimic, atunci acest sistem are o Ex proporţională cu gradientul temperaturii. Atunci cînd nu există diferenţă de temperatură cu mediul ambiant, nu se mai efectuează nici un lucru şi Ex este egală cu zero. Exergia este o funcţie de stare care depinde de variabilele atît a sistemului, cît şi a mediului ambiant ales ca referinţă. Problema selecătrii acestei referinţe este legată de informaţia pe care o vom obţine de la sistem.

De obicei, în analiza exergiei se aplică temperaturas şi presiunea pămîntului, pentru a calcula exergia compuşilor chimici. Syargut a propus cîteva substanţe de referinţă (Szargut and Morris, 1988), care nu sunt în stare pură, cu o concentraţie standard în atmosferă pentru substanţele gîzoase, în hidrosferă pentru substanţele lichide şi în litosferă pentru substanţele solide. Aceasta implică unele erori, însă sunt de utile pentru comparaţie în sistemele analizate.

Exergia şi teoria informaţiei

Reamintim, conform legii lui Shannon-Weaver, informaţia este descrisă de ecuaţia:

Pentru a introduce dependenţa exergiei de informaţie, trebuie de prezentat teoria lui Kullback (1959) despre informaţia relativă. Conform acestei teorii poate fi calculată rentabilitatea informaţiei. Chiar dacă nu cunoaştem numărul exact de microstări, putem reamplasa distribuţia noastră P(0) cu una nouă P. Rentabilitatea informaţiei în aşa caz, numită informaţia lui Kullback, va avea forma:

Valoarea lui K nu poate fi negativă, darf poate cel puţin să fie egală cu zero, K≥0, deoarece o nouă observaţie poate cel puţin să nun e modifice cunoştinţele noastre despre sistem, dar nicidecum să ni le reducă. După cum a fost menţionat anterior, abilitatea sistemului de a efectua un lucru, depinde de divierea de la echilibrul termodinamic. Să ne imaginăm un system larg, descris de probabilitatea de distribuire pi(0) şi un subsistem care deviază de la echilibru şi urmat de o nouă probabilitate de distribuire pi. Informaţia relativă a subsistemului poate fi utilizată pentru a descrie lucrul efectuat de sistem cînd atinge echilibrul termodinamic cu mediul (exergia). Expresia informaţiei lui Kullback exprimată prin exergie, devine:

Unde kb este constanta lui Boltzmann şi T0 este temperature mediului. Exergia încadrată într-un bit de informaţie, la 27°C, este de cca 3•10-21 J.

Costul, din punct de vedere exergetic, de creare a informaţiei de obicei este mult mai mare decît conţinutul exergetic al însăşi informaţiei (Wall and Gong, 2001; Lindgren, 2003). Această regulă, însă nu este respectată de sistemele vii, care conţin o imensă informaţie în corpurile lor. Ideea de bază adusă de Jorgensen în eco-exergie, este de a lua în consideraţie atît exergia fizică, cît şi cea informaţională.

Eco-exergia

Eco-exergia cu success a fost aplicată pentru a caracteriza modelul dynamic structural (Jørgensen, 2002) şi ca un indicator ecologic holistic (Jørgensen et al., 2004). Ecoexergia exprimă capacitatea de lucru care presupune în calitate de referinţă acelaşi sistem (ecosistem) în stare de echilibru termodinamic, adică cînd toţi componenţii sunt anorganici, la cea mai înaltă stare de oxidare şi toţi componenţii sunt omogen distribuiţi în sistem (fără gradienţi

Preview document

Exergia Sistemelor Ecologice - Pagina 1
Exergia Sistemelor Ecologice - Pagina 2
Exergia Sistemelor Ecologice - Pagina 3
Exergia Sistemelor Ecologice - Pagina 4
Exergia Sistemelor Ecologice - Pagina 5
Exergia Sistemelor Ecologice - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Exergia Sistemelor Ecologice.doc

Alții au mai descărcat și

Ecotehnologii

Curs 1 – ecotehnologie Introducere in ecotehnologie Ecotehnologiile reprezinta totalitatea tehnologiilor din activitatea socio-economica, prin a...

Ecotoxicologie

ECOTOXICOLOGIA ca ştiinţă de sine stătătoare are o vârstă tânără. Se poate considera că acestă ramură ştiinţifică s-a născut odată cu apariţia în...

Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

Capitolul 1 1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte...

Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor

LECŢIA VII. Creşterea şi dezvoltarea ecosistemelor. Procesele dinamice ce au loc în interiorul ecosistemului Una din problemele ecologiei este...

Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare

Secţiunea „Garantare” a Fondului, finanţează cheltuielile organizaţiilor pieţei agricole, măsurile de dezvoltare rurală care acompaniază susţinerea...

Dezvoltare durabilă

DEZVOLTARE DURABILA 2. DEZVOLTAREA DURABILĂ - Conceptul de dezvoltare durabilă - Dezvoltarea durabilă nu este un concept nou, este cea mai...

Depoluarea efluenților din industria alimentară și biotehnologii

Însuşirea cunoştinţelor teoretice referitoare la: prevenirea poluării, reducerea poluanţilor la sursă, valorificarea superioară a deşeurilor...

Ecosistemele Mediului

Biosisteme supraindividuale. a) Populatia Populatia este un sistem biologic alcatuit din indivizii aceleiasi specii care traiesc si se dezvolta...

Te-ar putea interesa și

Noi Concepte Ecoenergetice

In ceea ce urmeaza se va pune accent pe energetica de baza a sistemelor,pentru a arata cum lucrul naturii si societatii poate fi evaluat in...

Ai nevoie de altceva?