Rezumat Curs de Microeconomie

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5575
Mărime: 612.95KB (arhivat)
Publicat de: Trandafir Florescu
Puncte necesare: 0
In doar 30 de pagini in format pdf, s-a realizat un rezumat al cursului de Microeconomie predat in cadrul Fac. de Ad. si Management Public, ASE Bucuresti.

Extras din curs

REZUMAT MICROECONOMIE

- Problema fundamentală a tuturor economiilor o reprezintă raritatea resurselor, care sunt

limitate şi insuficiente pentru a produce toate bunurile materiale şi serviciile pe care oamenii

ar dori să le consume. De aceea, apare necesitatea alegerii celei mai bune variante de alocare a

resurselor.

- Costul de oportunitate al unei alegeri reprezintă costul celei mai bune alternative sacrificate,

atunci când se face o alegere între mai multe variante posibile. De asemenea, în studierea

alternativelor de a produce se foloseşte curba (frontiera) posibilităţilor de producţie. Aceasta

reflectă toate combinaţiile posibile de producere a două bunuri prin folosirea integrală şi

eficientă a resurselor disponibile la un moment dat. Mişcarea de la un punct la altul pe această

frontieră arată o modificare în cantităţile de bunuri produse care necesită o realocare a

resurselor.

- Frontiera posibilitătilor de productie – exemplu :

Qy [Frontiera Posibilităţilor de Producţie = FPP] Qy = f(Qx)

A

B

D

C

Qx [axa absciselor]

Qx = Cantitate de bunuri x – Reprezentata pe axa absciselor – variabilă independentă

Qy = Cantitate de bunuri y – Reprezentata pe aza ordonatelor – variabilă dependentă

A, B = Combinatii de bunuri fabricate prin folosirea integrala a resurselor si tehnologiei

C = Combinatii de bunuri fabricate cu pierderi si resurse neutilizate

D = Combinatii de bunuri ce nu pot fi produse in conditiile [resurse – tehnologie] actuale

- Legea economica exprimă nevoile umane

 nevoile umane sunt limitate in capacitate si ca număr

 nevoile umane sunt concurente = nevoile se extind una in detrimentul alteia

 nevoile umane sunt complementare = nevoile evolueaza in sensuri identice

 orice nevoie umana se stinge prin satisfacere ei

- Caracteristica raţionamentului de analiză economică este utilizarea faimosului «ceteris

paribus» = «celelalte lucruri fiind egale» , ceea ce se poate exprima astfel: “Care este

influenţa unei variaţii a variabilei Qx asupra variabilei Qy, ştiind că celelalte variabile care ar

putea influenţa eventual variabila Qy sunt considerate ca fiind fixate”.

Echivalent matematic : Qy = f(Qx) [ Adică Qy este funcţie doar de Qx ]

Se calculează derivata funcţiei de mai sus. Exemplu :

Dacă : Qy = 3.Qx + 2

Atunci : [Qy]’ = [3.Qx + 2]’ = 3

Adică : Influenţa variaţiei lui Qx asupra lui Qy este de 3 la 1 sau 3/1

Dacă : Qy = 3.Qx

2 + 2.Qx + 5

Atunci : [Qy]’ = [3.Qx

2 + 2.Qx + 5]’ = 6.Qx + 2

Adică : Influenţa variaţiei lui Qx asupra lui Qy este o funcţie de gradul 1: 6.Qx + 2

- Economişti români : Dimitrie Cantemir “Descriptio Moldaviae”, Nicolae Balcescu, Bogdan

Petriceicu Hasdeu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu

Definiţii

Raritate : Natura limitată a resurselor societăţii

Economia : Studiază alegerile pe care le fac oamenii şi

acţiunile pe care ei le întreprind pentru a da

cea mai bună utilizare resurselor rare,

urmărind satisfacerea intereselor lor.

Principiul 1: Indivizii se confruntă cu renunţări.Se renunţă la prod.A în favoare

lui B

Eficienţă: Capacitatea unei societăţi de a obţine cât mai

mult posibil utilizând resursele rare de care dispune.

Echitate: Capacitatea unei societăţi de a distribui

prosperitatea economică, într-un mod echitabil,

între membrii ei. [după gradul de complexitate al muncii fiecăruia]

Principiul 2: Costul unui lucru este dat de valoarea altui lucru

la care se renunţă pentru a-l obţine.

Cost de oportunitate: Valoarea şanselor sacrificate ca urmare a

deciziei de a folosi resursele disponibile

într-un mod şi nu în altul.

Principiul 3: Indivizii raţionali decid pe baza analizei marginale.

Schimbări marginale: Mici ajustări ale unui plan în curs de desfăşurare.

Principiul 4: Indivizii răspund la stimulente.

Deoarece oamenii decid comparând costurile şi beneficiile deciziilor

lor, comportamentul indivizilor se poate schimba atunci când se

modifică beneficiile sau costurile.

Principiul 5: În urma schimbului de marfuri, fiecare participant

la schimb poate să fie mai bine situat.

Principiul 6: Activitatea economică organizată de piaţă asigură o alocare eficientă

a resurselor

Economie de piaţă: O economie care alocă resursele prin deciziile descentralizate ale unei

multitudini de firme care interacţionează pe piaţă pentru a dobândi

bunuri şi servicii.

Principiul 7: Uneori, guvernul poate îmbunătăţi rezultatele pieţei.

Eşec al pieţei: O situaţie în care piaţa eşuează în alocarea

eficientă a resurselor.

Externalitate: Impactul acţiunilor unei persoane asupra

bunăstării altei persoane din vecinătate.

Putere de piaţă: Abilitatea unui singur actor economic (sau a

unui grup mic de actori) de a influenţa substanţial preţurile pieţei.

Principiul 8: Standardul de viaţă al unei ţări depinde de capacitatea

ei de a produce bunuri şi servicii

Productivitate : Cantitatea de bunuri şi servicii rezultată din

fiecare oră de muncă a unui lucrător.

Principiul 9: Preţurile cresc atunci când autorităţile tipăresc prea mulţi bani

Inflaţie: O creştere a nivelului general al preţurilor în economie.

Principiul 10: Societatea are de ales, pe termen scurt, între inflaţie şi şomaj

Curba Phillips: O reprezentare grafică a compromisului pe termen

scurt între inflaţie şi şomaj.

Preview document

Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 1
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 2
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 3
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 4
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 5
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 6
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 7
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 8
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 9
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 10
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 11
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 12
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 13
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 14
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 15
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 16
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 17
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 18
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 19
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 20
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 21
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 22
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 23
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 24
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 25
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 26
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 27
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 28
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 29
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 30
Rezumat Curs de Microeconomie - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Rezumat Curs de Microeconomie.pdf

Alții au mai descărcat și

Populații Umane

1. Natalitatea populaţiilor - Factorii care influenteaza decisiv natalitatea unei populatii sunt: - potentialul biotic (ereditar) al speciei de a...

Protecția și ingineria mediului

Termenul de poluare are în general sensul de impurificare sau viciere, iar din punct de vedere ştiinţific desemnează atribuirea caracterului de...

Introducere în Ecotehnie

Ecotehnia este o ramurǎ a ştiinţei care aplicǎ informaţiile şi datele tehnice în domeniul cunoaşterii, ocrotirii şi gospodǎririi raţionale a...

SSM sănătatea și secritatea în muncă

Introducere Securitatea şi sănătatea în muncă (S.S.M.) reprezintă un ansamblu de activităţi de ordin social-economic, organizatoric, tehnic,...

Ecoturism

ECOTURISMUL – PRINCIPALA FORMĂ A TURISMULUI DURABIL Dezvoltarea durabilă nu este doar o modă, ci o necesitate impusă, pe de o parte, de nivelul...

Clasa Dicotiledonatae

CLASA DICOTILEDONATAE SUBCLASA POLYCARPICAE ORDINUL MAGNOLIALES Cuprinde plante lemnoase sub formă de arbori sau arbuşti răspândite în zonele...

Agricultura ecologică

INTRODUCERE Agricutura ecologică promovează sisteme de producție durabile, diversificate și echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei...

Legislația protecției mediului

Capitolul 1 – Noţiuni introductive 1.1. Autorităţi competente 1.2. Acte normative 1.3. Acte de reglementare 1.1.Autorităţi competente...

Te-ar putea interesa și

Riscul Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Grile Econometrie

MULTIPLE CHOICE 1. Rolul moderatorului in cazul metodei Brainstorming nu consta in : a. stimularea creativitatii membrilor grupului b. crearea...

Politici și Tehnici Bancare

Acest curs este conceput ca o aprofundare a activităţii bancare privită din perspectiva managementului performant şi a necesităţii ridicării...

Managementul Riscului Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Relații valutar-financiare Internaționale

Tema 1. Conceptul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale 1. Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor...

Analiza Riscurilor

Cuprins: 1.1.Scopul si obiectivele cursului 1.2. Riscul - concept si trãsãturi specifice 1.3. Tipologia riscurilor 1.4. Rezumat Bibliografie...

Managementul investițiilor

1.1. Conceptul de investitie – obiective de investitii Prin investitie în sens larg se întelege orice plasament financiar în active reale sau...

Planul de Afaceri

INTRODUCERE Obiectivul principal al managementului financiar al societăţilor comerciale este acela de a maximiza averea acţionarilor. Purtând în...

Ai nevoie de altceva?