SSM sănătatea și secritatea în muncă

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 178 în total
Cuvinte : 49684
Mărime: 184.44KB (arhivat)
Publicat de: Sebastian Cristea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Introducere

Securitatea şi sănătatea în muncă (S.S.M.) reprezintă un ansamblu de activităţi de ordin social-economic, organizatoric, tehnic, tehnologic, igienic şi profilactic-curativ având ca scop crearea şi asigurarea celor mai bune condiţii pentru o muncă înalt productivă, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor.

Procese de producţie sau lucrări, care să nu fie însoţite de anumiţi factori de risc profesional, nu există. Sarcina fundamentală a activităţilor de S.S.M. este a reduce la minimum probabilitatea afectării sau îmbolnăvirii lucrătorilor şi concomitent crearea confortului în activitatea de muncă. Condiţiile reale de muncă sunt caracterizate, de regulă, de prezenţa anumitor factori de risc care prezintă pericol de accidentare sau de îmbolnăvire a lucrătorilor.

Condiţional, factorii (riscurile) de producţie pot fi divizaţi în două grupuri: factori de producţie periculoşi; factori de producţie vătămători (nocivi).

Factor de producţie periculos (F.P.P.) este numit factorul de producţie care, acţionând asupra lucrătorului, în anumite condiţii, provoacă traumă sau înrăutăţirea bruscă a stării de sănătate.

Factor de producţie nociv (F.P.N.) este numit factorul de producţie care, acţionând asupra lucrătorului în anumite condiţii, provoacă îmbolnăvire sau scăderea capacităţii de muncă.

Exemple de F.P.P. pot servi: părţile conducătoare de curent electric ale utilajului neizolate (deschise); nodurile şi piesele maşinilor şi mecanismelor aflate în mişcare; corpurile şi materialele supraîncălzite; posibilitatea căderii de la înălţime a unor obiecte şi detalii sau a lucrătorului; prezenţa recipientelor sub presiune sau cu substanţe dăunătoare etc.

Exemple de F.P.N. pot servi: prezenţa în aerul zonei de muncă a impurităţilor nocive sub formă de gaze, vapori, prafuri; condiţii meteorologice nefavorabile; radiaţii termice; vibraţii; zgomot; iluminare insuficientă; câmpuri electromagnetice; radiaţii ionizate sau de altă natură; lucrul fizic greu şi intensiv; prezenţa microorganismelor sau insectelor dăunătoare etc.

Folosirea mijloacelor de protecţie colectivă şi individuală este cea mai răspândită măsură de prevenire a acţiunii nefavorabile a F.P.P. şi F.P.N. asupra lucrătorilor.

Mijloace de protecţie colectivă sunt mijloacele care asigură protecţia concomitentă a doi şi mai mulţi lucrători.

Mijloace de protecţie individuală sunt mijloacele care asigură protecţia unui singur lucrător (casca, centura de siguranţă, respiratorul, masca de gaze, căştile antizgomot etc.).

Cursul „Securitatea şi sănătatea în muncă” familiarizează viitorii specialişti cu bazele ştiinţifice ale acestei discipline referitor la specialitate. Problemele concrete referitoare la tehnica securităţii, igiena industrială şi profilaxia incendiilor a diferitelor maşini, utilaje, mijloace de transport, procese tehnologice, tipuri de lucrări, clădiri şi instalaţii se studiază în cadrul disciplinelor speciale corespunzătoare.

1. Problemele organizatorico-juridice ale

securităţii şi sănătăţii în muncă (S.S.M.)

1.1. Obiectul şi conţinutul disciplinei Securitatea

şi sănătatea în muncă

Securitatea şi sănătatea în muncă este un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor.

Disciplina Securitatea şi sănătatea în muncă este o disciplină tehnică aplicată, care dezvăluie şi studiază riscurile profesionale (factorii periculoşi şi nocivi) şi elaborează metodele de prevenire sau reducere a acestora cu scopul reducerii la minimum (excluderii, înlăturării) a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a avariilor şi incendiilor.

Disciplina S.S.M. a apărut la intersecţia mai multor ştiinţe (sociale, juridice, economice, medicale, tehnice, general – inginereşti etc.).

Obiectul de studiu al disciplinei „S.S.M.” este sistemul „omul – maşina – obiectul muncii – mediul de producţie”. De aceea, eficacitatea, securitatea şi condiţiile de muncă depind în integritate de faptul cât de desăvârşite, sigure şi nepericuloase sunt elementele acestui sistem şi în ce măsură, din punct de vedere ergonomic, aceste elemente corespund unele altora. Aşadar, în sensul larg al cuvântului, obiectele de studiu ale S.S.M. sunt omul în procesul de muncă (factorii psihofiziologici), interconexiunea omului cu utilajul de producţie (factorii periculoşi), situaţia şi mediul de producţie (factorii nocivi), organizarea muncii şi a activităţii de producţie.

Preview document

SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 1
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 2
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 3
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 4
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 5
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 6
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 7
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 8
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 9
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 10
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 11
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 12
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 13
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 14
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 15
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 16
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 17
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 18
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 19
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 20
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 21
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 22
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 23
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 24
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 25
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 26
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 27
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 28
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 29
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 30
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 31
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 32
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 33
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 34
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 35
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 36
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 37
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 38
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 39
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 40
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 41
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 42
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 43
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 44
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 45
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 46
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 47
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 48
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 49
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 50
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 51
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 52
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 53
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 54
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 55
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 56
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 57
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 58
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 59
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 60
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 61
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 62
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 63
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 64
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 65
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 66
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 67
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 68
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 69
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 70
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 71
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 72
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 73
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 74
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 75
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 76
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 77
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 78
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 79
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 80
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 81
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 82
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 83
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 84
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 85
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 86
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 87
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 88
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 89
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 90
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 91
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 92
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 93
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 94
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 95
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 96
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 97
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 98
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 99
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 100
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 101
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 102
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 103
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 104
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 105
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 106
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 107
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 108
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 109
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 110
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 111
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 112
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 113
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 114
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 115
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 116
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 117
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 118
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 119
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 120
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 121
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 122
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 123
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 124
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 125
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 126
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 127
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 128
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 129
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 130
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 131
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 132
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 133
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 134
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 135
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 136
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 137
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 138
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 139
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 140
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 141
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 142
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 143
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 144
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 145
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 146
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 147
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 148
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 149
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 150
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 151
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 152
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 153
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 154
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 155
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 156
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 157
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 158
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 159
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 160
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 161
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 162
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 163
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 164
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 165
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 166
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 167
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 168
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 169
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 170
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 171
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 172
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 173
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 174
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 175
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 176
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 177
SSM sănătatea și secritatea în muncă - Pagina 178

Conținut arhivă zip

  • SSM Sanatatea si Secritatea in Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Tratarea apelor uzate de la SC Intfor SA Galați

CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat...

Sănătatea și Securitatea Muncii

Capitolul 1. Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă Statistica accidentelor de muncă arată că, într-un număr covârşitor de mare de...

Silvicultură - stratul arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Managementul Mediului

TEMA 1 Managementul mediului - aspecte generale 1.1. Definiţii 1.2. Abrevieri/sigle 1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă 1.4....

Globalizare și Regionalizare

Capitolul 1 GLOBALIZAREA – CONTINUT SI SEMNIFICATII Intensificarea globalizarii constituie trasatura fundamentala a economiei mondiale la...

Elemente de Ecologie

1. Definirea si evolutia ecologiei 1.1.Definirea ecologiei Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der...

Ai nevoie de altceva?