Managementul Mediului

Curs
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 9 fișiere: pdf
Pagini : 143 în total
Cuvinte : 49547
Mărime: 4.69MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Conţinutul tematic:
 2. TEMA 1. Managementul mediului - aspecte generale
 3. 1.1. Definiţii
 4. 1.2. Abrevieri/sigle
 5. 1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă
 6. 1.4. Noţiuni introductive
 7. 1.5. Scurt istoric în promovarea conceptului de sisteme de management de mediu
 8. 1.6. Principii generale
 9. 1.7. Principii specifice
 10. 1.8. Instrumente ale managementului de mediu
 11. TEMA 2. Cerinţe ale sistemului de management de mediu
 12. 2.1. Cerințe generale
 13. 2.2. Politica de mediu
 14. 2.3. Planificare
 15. 2.4. Implementare şi operare
 16. 2.5. Verificare
 17. 2.6. Analiza efectuată de management
 18. TEMA 3. Elemente ale sistemului de management de mediu
 19. 3.1. Generalități
 20. 3.2. Politica de mediu
 21. 3.3. Planificare
 22. 3.4. Implementare şi operare
 23. 3.5. Verificare
 24. 3.6. Analiza efectuată de management
 25. TEMA 4. Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor (EMAO)
 26. TEMA 5. Etichete şi declaraţii de mediu
 27. 5.1. Generalităţi
 28. 5.2. Etichete şi declaraţii de mediu – Principii generale
 29. 5.3. Etichete şi declaraţii de mediu – Declaraţii de mediu pe proprie răspundere – (Eco-etichetare de tipul II)
 30. 5.4. Eco-etichetare de tipul I – Principii şi proceduri
 31. 5.5. Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu de tip III. Principii şi proceduri
 32. TEMA 6. Evaluarea performanţei de mediu
 33. 6.1. Generalităţi
 34. 6.2. Prezentare generală
 35. 6.3. Planificarea EPM
 36. 6.4. Utilizarea datelor şi a informaţiilor
 37. 6.5. Revizuirea şi îmbunătăţirea EPM
 38. 6.6. Indicaţii metodologice
 39. TEMA 7. Evaluarea ciclului de viață
 40. 7.1. Principii şi cadru de lucru
 41. 7.2. Caracteristici-cheie ale ECV
 42. 7.3. Fazele unui studiu ECV
 43. 7.4. Domeniul de aplicare a studiului
 44. 7.5. Limitele sistemului
 45. 7.6. Analiza inventarului ciclului de viaţă
 46. 7.7. Evaluarea impactului ciclului de viaţă
 47. 7.8. Interpretarea ciclului de viaţă
 48. 7.9. Raportare
 49. 7.10. Analiza critică

Extras din curs

TEMA 1

Managementul mediului -

aspecte generale

1.1. Definiţii

1.2. Abrevieri/sigle

1.3. Armonizare internațională a codurilor de etapă

1.4. Noţiuni introductive

1.5. Scurt istoric în promovarea conceptului de sisteme de management de mediu

1.6. Principii generale

1.6.1. Principii ce acţionează pe plan intern

1.6.2. Principii ce acţionează pe plan extern

1.7. Principii specifice

1.8. Instrumente ale managementului de mediu

1.8.1. Instrumentele pentru analiză şi evaluare

1.8.2. Instrumentele pentru acţiune

1.8.3. Instrumentele de comunicare

Tema 1 4

-Management de mediu – ansamblul activităţilor de management care determină politica de mediu şi responsabilităţile puse în practică prin: planificarea obiectivelor de mediu, evaluarea rezultatelor şi evaluarea efectelor produse asupra mediului înconjurător (Ecologia: dicţionar enciclopedic, 2006).

-Politică de mediu – 1. Intenţiile globale şi direcţia unei organizaţii referitoare la performanţele sale de mediu exprimată oficial de managementul la cel mai înalt nivel (SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare).

Notă: Politica de mediu furnizează cadrul pentru acţiune şi pentru stabilirea obiectivelor de mediu şi a ţintelor de mediu. 2. Intenţiile globale și orientarea unei organizaţii în ceea ce privește performanţa sa de mediu, astfel cum sunt exprimate oficial de către conducerea la cel mai înalt nivel a organizaţiei, inclusiv respectarea tuturor cerinţelor legale aplicabile în materie de mediu, precum și angajamentul în sensul îmbunătăţirii continue a performanţei de mediu. Această politică oferă un cadru de acţiune și de stabilire a obiectivelor și ţintelor de mediu (Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit - EMAS).

-Declaraţie de mediu – înseamnă informaţiile detaliate furnizate publicului și altor părţi interesate cu privire la: structura și activităţile unei organizaţii; politica sa de mediu și sistemul său de management de mediu; aspectele de mediu specifice acesteia și impacturile asupra mediului; programul său de mediu, precum și obiectivele și ţintele de mediu; performanţa de mediu a organizaţiei și respectarea obligaţiilor legale aplicabile în materie de mediu, astfel cum sunt prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit - EMAS.

-Mediu – 1. Mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii şi relaţiile dintre acestea (SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare).

Notă: În acest context, mediul înconjurător se extinde din interiorul organizaţiei până la sistemul global. 2. Reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului” (OUG nr. 195. din 2005 – privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

Managementul mediului 5

-Management – activităţi coordonate pentru a orienta şi a controla o organizaţie (SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular). Notă: În limba engleză, termenul „management” se referă uneori la persoane, adică o persoană sau un grup de persoane cu autoritate şi responsabilitate pentru conducerea şi controlul unei organizaţii. Atunci când „management” este utilizat în acest sens ar trebui întotdeauna să fie utilizat cu un calificativ pentru a evita confuzia cu conceptul de „management” definit mai sus. De exemplu, „managementul trebuie….” nu este recomandat, pe când „managementul de la cel mai înalt nivel trebuie……” este acceptabil.

-Sistem de management – sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele şi prin care se realizează acele obiective (SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular). Notă: Un sistem de management al unei organizaţii poate include diferite sisteme de management cum ar fi un sistem de management al calităţii, un sistem de management financiar sau un sistem de management de mediu.

-Sistem de management de mediu (SMM) – 1. Parte a sistemului de management al unei organizaţii utilizat pentru a dezvolta şi implementa politica sa de mediu şi a gestiona aspectele de mediu (SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare). Nota 1: Un sistem de management este un set de elemente, între care există relaţii, utilizate pentru a stabili politica şi obiectivele şi pentru a îndeplini acele obiective. Nota 2: Un sistem de management cuprinde structura organizaţională, planificarea activităţilor, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele. 2. Acea parte din sistemul global de management care include structura organizaţională, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele și resursele necesare dezvoltării, punerii în aplicare, realizării, evaluării și menţinerii politicii de mediu, precum și a gestionării aspectelor de mediu” (Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit - EMAS).

-Performanţă de mediu – rezultate măsurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizaţie (SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare). Notă: În contextul sistemelor de management de mediu, rezultatele pot fi măsurate faţă de politica de mediu, obiectivele de mediu, ţintele de mediu şi alte cerinţe ale performanţei de mediu dintr-o organizaţie

Preview document

Managementul Mediului - Pagina 1
Managementul Mediului - Pagina 2
Managementul Mediului - Pagina 3
Managementul Mediului - Pagina 4
Managementul Mediului - Pagina 5
Managementul Mediului - Pagina 6
Managementul Mediului - Pagina 7
Managementul Mediului - Pagina 8
Managementul Mediului - Pagina 9
Managementul Mediului - Pagina 10
Managementul Mediului - Pagina 11
Managementul Mediului - Pagina 12
Managementul Mediului - Pagina 13
Managementul Mediului - Pagina 14
Managementul Mediului - Pagina 15
Managementul Mediului - Pagina 16
Managementul Mediului - Pagina 17
Managementul Mediului - Pagina 18
Managementul Mediului - Pagina 19
Managementul Mediului - Pagina 20
Managementul Mediului - Pagina 21
Managementul Mediului - Pagina 22
Managementul Mediului - Pagina 23
Managementul Mediului - Pagina 24
Managementul Mediului - Pagina 25
Managementul Mediului - Pagina 26
Managementul Mediului - Pagina 27
Managementul Mediului - Pagina 28
Managementul Mediului - Pagina 29
Managementul Mediului - Pagina 30
Managementul Mediului - Pagina 31
Managementul Mediului - Pagina 32
Managementul Mediului - Pagina 33
Managementul Mediului - Pagina 34
Managementul Mediului - Pagina 35
Managementul Mediului - Pagina 36
Managementul Mediului - Pagina 37
Managementul Mediului - Pagina 38
Managementul Mediului - Pagina 39
Managementul Mediului - Pagina 40
Managementul Mediului - Pagina 41
Managementul Mediului - Pagina 42
Managementul Mediului - Pagina 43
Managementul Mediului - Pagina 44
Managementul Mediului - Pagina 45
Managementul Mediului - Pagina 46
Managementul Mediului - Pagina 47
Managementul Mediului - Pagina 48
Managementul Mediului - Pagina 49
Managementul Mediului - Pagina 50
Managementul Mediului - Pagina 51
Managementul Mediului - Pagina 52
Managementul Mediului - Pagina 53
Managementul Mediului - Pagina 54
Managementul Mediului - Pagina 55
Managementul Mediului - Pagina 56
Managementul Mediului - Pagina 57
Managementul Mediului - Pagina 58
Managementul Mediului - Pagina 59
Managementul Mediului - Pagina 60
Managementul Mediului - Pagina 61
Managementul Mediului - Pagina 62
Managementul Mediului - Pagina 63
Managementul Mediului - Pagina 64
Managementul Mediului - Pagina 65
Managementul Mediului - Pagina 66
Managementul Mediului - Pagina 67
Managementul Mediului - Pagina 68
Managementul Mediului - Pagina 69
Managementul Mediului - Pagina 70
Managementul Mediului - Pagina 71
Managementul Mediului - Pagina 72
Managementul Mediului - Pagina 73
Managementul Mediului - Pagina 74
Managementul Mediului - Pagina 75
Managementul Mediului - Pagina 76
Managementul Mediului - Pagina 77
Managementul Mediului - Pagina 78
Managementul Mediului - Pagina 79
Managementul Mediului - Pagina 80
Managementul Mediului - Pagina 81
Managementul Mediului - Pagina 82
Managementul Mediului - Pagina 83
Managementul Mediului - Pagina 84
Managementul Mediului - Pagina 85
Managementul Mediului - Pagina 86
Managementul Mediului - Pagina 87
Managementul Mediului - Pagina 88
Managementul Mediului - Pagina 89
Managementul Mediului - Pagina 90
Managementul Mediului - Pagina 91
Managementul Mediului - Pagina 92
Managementul Mediului - Pagina 93
Managementul Mediului - Pagina 94
Managementul Mediului - Pagina 95
Managementul Mediului - Pagina 96
Managementul Mediului - Pagina 97
Managementul Mediului - Pagina 98
Managementul Mediului - Pagina 99
Managementul Mediului - Pagina 100
Managementul Mediului - Pagina 101
Managementul Mediului - Pagina 102
Managementul Mediului - Pagina 103
Managementul Mediului - Pagina 104
Managementul Mediului - Pagina 105
Managementul Mediului - Pagina 106
Managementul Mediului - Pagina 107
Managementul Mediului - Pagina 108
Managementul Mediului - Pagina 109
Managementul Mediului - Pagina 110
Managementul Mediului - Pagina 111
Managementul Mediului - Pagina 112
Managementul Mediului - Pagina 113
Managementul Mediului - Pagina 114
Managementul Mediului - Pagina 115
Managementul Mediului - Pagina 116
Managementul Mediului - Pagina 117
Managementul Mediului - Pagina 118
Managementul Mediului - Pagina 119
Managementul Mediului - Pagina 120
Managementul Mediului - Pagina 121
Managementul Mediului - Pagina 122
Managementul Mediului - Pagina 123
Managementul Mediului - Pagina 124
Managementul Mediului - Pagina 125
Managementul Mediului - Pagina 126
Managementul Mediului - Pagina 127
Managementul Mediului - Pagina 128
Managementul Mediului - Pagina 129
Managementul Mediului - Pagina 130
Managementul Mediului - Pagina 131
Managementul Mediului - Pagina 132
Managementul Mediului - Pagina 133
Managementul Mediului - Pagina 134
Managementul Mediului - Pagina 135
Managementul Mediului - Pagina 136
Managementul Mediului - Pagina 137
Managementul Mediului - Pagina 138
Managementul Mediului - Pagina 139
Managementul Mediului - Pagina 140
Managementul Mediului - Pagina 141
Managementul Mediului - Pagina 142
Managementul Mediului - Pagina 143

Conținut arhivă zip

 • Managementul Mediului
  • Bibliografie.pdf
  • PLANUL TEMATIC.pdf
  • TEMA 1_MANAGEMENTUL MEDIULUI.pdf
  • TEMA 2_CERINTELE SMM.pdf
  • TEMA 3_ELEMENTELE SMM.pdf
  • TEMA 4_EVALUAREA DE MEDIU.pdf
  • TEMA 5_ETICHETE SI DECLARATII.pdf
  • TEMA 6_PERFORMANTA DE MEDIU.pdf
  • TEMA 7_EVALUAREA CICLULUI DE VIATA.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Reconstrucția ecologică a ariei naturale protejate Balta Comana

INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României,...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad

Etapa I I.Date generale 1.1 Denumirea societăţii : S.C HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE ORADEA 1.2 Amplasarea Punctul de lucru se...

Te-ar putea interesa și

Managementul relației produs-mediu. Studiu de caz la SC Distrigaz Nord SA Sucursala Bacău

INTRODUCERE MOTTO: " Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, aceste noţiuni fiind atât...

Actualizarea conținutului standardelor internaționale pentru sisteme de management în vederea facilitării implementării de sisteme integrate

INTRODUCERE Sistemele există pretutindeni și ne afectează fiecare aspect al vieții noastre. O afacere este un foarte bun exemplu de sistem: •...

Firma și mediul ambiant

INTRODUCERE Organizația are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei țări. Pentru a înțelege cum se obțin produsele și cum se...

Ingineria și Managementul Mediului

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de...

Management organizațional Petrom

Etapa I Prezentarea organizatiei I.1 Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei Petrom - companie integratã de þiþei si gaze Petrom, membru...

Managementul Mediului - Aer

Capitolul I 1. Consideratii asupra managementului ca disciplina,stiinta, arta conducerii. 1.1. Scurt istoric al managmentului Se apreciaza ca...

Elementele Sistemului de Management al Mediului

1. Consideraţii generale privind sistemul de management al mediului În prezent, tot mai multe instituţii şi organizaţii sunt preocupate de...

Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului

Introducere: Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane astfel încat mediul să fie...

Ai nevoie de altceva?