Firma și mediul ambiant

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 9309
Mărime: 690.74KB (arhivat)
Publicat de: Florian Codreanu
Puncte necesare: 10
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1: Firma -organizație definitorie a economiei 5
 3. 1.1 Concept,caracteristici .5
 4. 1.2 Tipologia firmelor .7
 5. 1.3 Loc și rol în economia contemporană 10
 6. CAPITOLUL 2: Mediul ambiant al firmei și importanța acestuia pentru managementul firmei 10
 7. 2.1 Necesitatea abordării mediului ambiant pentru managementul organizației ..10
 8. 2.2 Definiția mediului ambiant .11
 9. 2.3 Factorii mediului ambiant 12
 10. 2.4 Componentele mediului ambiant .16
 11. 2.5 Relațiile firmei cu mediul ambiant .18
 12. CAPITOLUL 3 : Studiu de caz la SC ODU ROMANIA MANUFACTURING SRL . ..21
 13. 3.1 Scurtă descriere a firmei : Obiect de activitate, obiective 21
 14. 3.2 Resursele firmei .22-24
 15. 3.3 Produse și soluții ..25-29
 16. 3.4 Analiza mediului ambiant al firmei: ..30
 17. 1 Factorii economici,factorii de management, factorii tehnici și tehnologici,factorii demografici,factorii socio-culturali, factorii naturali ..30-32
 18. 2 Micromediul ..32-34
 19. 3 Relațiile firmei cu piața ..34-35
 20. 3.5 Analiza swot a firmei SC Odu Romania Manufacturing SRL ..36

Extras din licență

INTRODUCERE

Organizația are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei țări.

Pentru a înțelege cum se obțin produsele și cum se prestează serviciile ,ce costuri sunt necesare pentru realizarea acestora ,ce calitate trebuie să îndeplinească pentru a fi durabile pe piață , este necesar să înțelegem termenul de organizație ,după care trebuie să înțelegem importanța procesului de creare a unei organizații și cum este ea influențată de mediul intern și extern în care acționează.

Organizația este reprezentată de persoane fizice sau juridice ,care,dispunând de mijlocele necesare,concep și realizează procese de muncă în concordanță cu tehnologiile stabilite, astfel încât să transforme factorii de producție în bunuri materiale ,servicii sau informații ,având ca scop satisfacerea unor nevoi umane ,în paralel cu obținerea unui profit cât mai ridicat.

Pentru a pune în funcțiune o companie , un întreprinzător trebuie să aibă dorința de a o crea ,să aibă clar conturat obiectul de activitate al firmei și să dispună de resursele necesare.De asemenea, trebuie anticipate condițiile ,favorabile sau nefavorabile ,ce vor influența funcționarea organismului economic ,amplasarea optimă a firmei ,dotările ce se impun,precum și calitatea factorului uman ce va face parte din organizație.

În elaborarea lucrării de licență am avut în vedere urmatoarele obiective:

- Înțelegerea termenului de organizație

- Tipologia organizațiilor - varietatea formelor sub care poate exista și funcționa o organizație face necesară stabilirea unor criterii de clasificare

- Înțelegerea relațiilor organizației cu mediul său intern și extern

- Exemplificarea factorilor mediului ambiant care au un impact major asupra organizației.

Importanța acordată analizei organizației derivă din faptul că ea este principala formă prin care oamenii își satisfac nevoile și își ating scopurile în societate ,este principala structură prin care societatea își îndeplinește funcția sa economică referitoare la producția și distribuția bunurilor.

Adaptarea organizației la cerințele pieței interne și externe presupune dezvoltarea activității de marketing, care înseamnă, în primul rand, acceptarea ideii de orientare a activității firmei către piață, către nevoile de consum, în general către ceea ce alcătuiește mediul său înconjurător.

Eficiența unei organizații depinde de abilitatea conducătorilor săi de a folosi resursele interne disponibile (materiale ,financiare,umane și informaționale) pentru a se adapta la tendințele și schimbările ce au loc și de a exploata oportunitățile mediului extern și intern.

Prezenta lucrare ,care este structurată pe trei capitole ,își propune să analizeze faptul că,fără a înțelege termenul de organizație și fără a înțelege cum este ea influențată de mediul său intern și extern ,nu putem înființa o întreprindere.

În felul acesta ,în primul capitol voi prezenta firma-organizație definitorie a economiei.Voi definii termenul de organizație și conceptul de organizație; tipologia firmelor și implicații asupra managementului.

În cel de-al doilea capitol voi prezenta necesitatea abordării mediului ambiant pentru managementul organizaței ,componentele mediului ambiant , definiția mediul ambiant al organizației.

Cel de-al treilea capitol reprezintă studiul practic privind organizația și mediul ambiant al acesteia .Pentru a analiza aceste elemente am ales compania SC ODU ROMANIA MANUFACTURING SRL în care am prezentat tot ce presupune firma și mediul ei ambiant.

În încheierea lucrării am prezentat concluziile cu privire la aspectele dezbătute în cadrul cercetării realizate la firma Sc Odu Romania Manufacturing Srl.

CAPITOLUL 1

Firma - organizație definitorie a economiei

1. 1 Organizația este un grup de persoane care desfășoară activități comune orientate spre îndeplinirea unui/ unor obiective.

Conceptul de organizație este.unul de mare complexitate și sferă de cuprindere, în sensul că evidențiază, practic, orice tip de activitate umană prestată în domenii variate, de la cel industrial, agricol, bancar, sportiv, cultural la cel militar, religios, civic.

Trăsăturile comune ale organizațiilor au în vedere faptul că toate:

- urmăresc realizarea unor obiective;

- își elaborează un plan pentru realizarea obiectivelor;

- dispun de anumite resurse financiare, materiale și umane;

- sunt conduse de către manageri.

Cele mai numeroase organizații din cadrul economiei sunt organizațiile economice.

Organizația economică e acea organizație care are drept obiectiv obținerea de profit, prin derularea de procese de natură economică ce implică apelarea la mijloace economice - preț, salariu, credit, dobândă, profit, dividend. Din categoria organizațiilor economice fac parte firma (care este cea mai raspandită), clusterul, parcul industrial, incubatorul de afaceri, holdingul, spin-offul.

În esență, prin firmă sau întreprindere alegem un grup de persoane, organizate potrivit anumitor cerințe juridice, economice, tehnologice și manageriale, care concep și desfășoară un complex de procese de muncă, folosind cel mai adesea și anumite mijloace de muncă, concretizate în produse și servicii, în vederea obținerii unui profit, de regulă, cât mai mare.

Preview document

Firma și mediul ambiant - Pagina 1
Firma și mediul ambiant - Pagina 2
Firma și mediul ambiant - Pagina 3
Firma și mediul ambiant - Pagina 4
Firma și mediul ambiant - Pagina 5
Firma și mediul ambiant - Pagina 6
Firma și mediul ambiant - Pagina 7
Firma și mediul ambiant - Pagina 8
Firma și mediul ambiant - Pagina 9
Firma și mediul ambiant - Pagina 10
Firma și mediul ambiant - Pagina 11
Firma și mediul ambiant - Pagina 12
Firma și mediul ambiant - Pagina 13
Firma și mediul ambiant - Pagina 14
Firma și mediul ambiant - Pagina 15
Firma și mediul ambiant - Pagina 16
Firma și mediul ambiant - Pagina 17
Firma și mediul ambiant - Pagina 18
Firma și mediul ambiant - Pagina 19
Firma și mediul ambiant - Pagina 20
Firma și mediul ambiant - Pagina 21
Firma și mediul ambiant - Pagina 22
Firma și mediul ambiant - Pagina 23
Firma și mediul ambiant - Pagina 24
Firma și mediul ambiant - Pagina 25
Firma și mediul ambiant - Pagina 26
Firma și mediul ambiant - Pagina 27
Firma și mediul ambiant - Pagina 28
Firma și mediul ambiant - Pagina 29
Firma și mediul ambiant - Pagina 30
Firma și mediul ambiant - Pagina 31
Firma și mediul ambiant - Pagina 32
Firma și mediul ambiant - Pagina 33
Firma și mediul ambiant - Pagina 34
Firma și mediul ambiant - Pagina 35
Firma și mediul ambiant - Pagina 36
Firma și mediul ambiant - Pagina 37
Firma și mediul ambiant - Pagina 38
Firma și mediul ambiant - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Firma si mediul ambiant.docx

Alții au mai descărcat și

Management

Actualul conținut al științei managementului este rezultatul acumulării și sintetizării unor cunoștințe științifice care s-au dezvoltat rând pe...

Managementul strategic în administrația publică

INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele...

Organizarea procesuală și structurală

De regula, prin organizare se intelege descompunerea unui fenomen, proces, obiect sau activitate in partile sale elementare, analiza lor in scopul...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Studiul de piață prinvind cererea de contoare de apă rece și caldă pentru SC Victoria SA Arad și întocmirii unui plan de afaceri

CAPITOLUL I 1. ABORDAREA PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC 1.1. NECESITATEA PLANIFICĂRII LA NIVELUL FIRMEI Întreprinzătorii sunt...

Managementul Firmei

Capitolul 1 Elemente teoretico-metodologice privind strategia firmei 1.1. CONCEPTUL DE STRATEGIE Organizatiile contemporane, indiferent de...

Servicii oferite clienților de către firma SC Cycle European SRL

CAP 1. Mediul ambiant al firmei 1.1 Definirea mediului firmei Firma este un sistem complex, încorporand resurse umane, materiale si financiare,...

Analiza rentabilității în cadrul SC Turism Cardinal SA Timișoara

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1. DATE GENERALE 1.1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumire: Societatea Comercială TURISM-CARDINAL S.A. Sediul...

Firmele multinaționale și chestiunea protecției mediului ambiant

Introducere Mediul ambiant Mediul ambiant se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează...

Plan management firmă panificație - SC Banpan SRL

Prezentarea Firmei S.C.Banpan SRL s-a înfiinţat ca si societate comerciala in anul 1999, functionand pana in acel moment sub alta denumire, dar...

Managementul Firmelor Moderne

CAP 1. SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI CA ŞTIINŢĂ 1.1 DEFINIRE Termenul management are o semantică deosebit de complexă în sensul că desemnează...

Proiect Management Claulact

Organigrama Claulact Prezentarea Firmei Claulact este cea mai recenta companie de lactate din Bihor cu capital romanesc si al treilea mare...

Ai nevoie de altceva?